Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...

Xem tử vi trọn đời

(4.1) - 161 đánh giá
Loading ...

Bảng tra cứu tử vi trọn đời từ năm sinh 1945 đến 2050

Vận mệnh mỗi người đều gắn với sự giao chuyển hài hòa giữa âm dương - ngũ hành tương sinh tương khắc. Cùng với đó, mỗi người sẽ ứng với một tuổi - một con giáp cố định suốt đời. Tử vi trọn đời bao gồm rất nhiều thông tin tổng quát về số mệnh theo từng mốc giai đoạn khác nhau trong cuộc đời của mỗi người.

Xem tử vi trọn đời có bình giải chi tiết sẽ giúp cho quý bạn mệnh biết về tương lai, vận hạn theo các năm. Khi lấy lá số tử vi theo giờ sinh và ngày tháng năm sinh thì quý bạn cần khám phá phần luận giải lá số để nắm bắt vận mệnh của chính mình. Lá số tử vi trọn đời mang yếu tố tham khảo giúp quý bản mệnh tránh việc không nên, tăng cường việc tốt từ đó có một cuộc sống suôn sẻ và nhiều may mắn.

Loading ...
Năm sinh Nam mạng Nữ mạng
1945 Ất Dậu - Nam mạng Ất Dậu - Nữ mạng
1946 Bính Tuất - Nam mạng Bính Tuất - Nữ mạng
1947 Đinh Hợi - Nam mạng Đinh Hợi - Nữ mạng
1948 Mậu Tý - Nam mạng Mậu Tý - Nữ mạng
1949 Kỷ Sửu - Nam mạng Kỷ Sửu - Nữ mạng
1950 Canh Dần - Nam mạng Canh Dần - Nữ mạng
1951 Tân Mão - Nam mạng Tân Mão - Nữ mạng
1952 Nhâm Thìn - Nam mạng Nhâm Thìn - Nữ mạng
1953 Quý Tỵ - Nam mạng Quý Tỵ - Nữ mạng
1954 Giáp Ngọ - Nam mạng Giáp Ngọ - Nữ mạng
1955 Ất Mùi - Nam mạng Ất Mùi - Nữ mạng
1956 Bính Thân - Nam mạng Bính Thân - Nữ mạng
1957 Đinh Dậu - Nam mạng Đinh Dậu - Nữ mạng
1958 Mậu Tuất - Nam mạng Mậu Tuất - Nữ mạng
1959 Kỷ Hợi - Nam mạng Kỷ Hợi - Nữ mạng
1960 Canh Tý - Nam mạng Canh Tý - Nữ mạng
1961 Tân Sửu - Nam mạng Tân Sửu - Nữ mạng
1962 Nhâm Dần - Nam mạng Nhâm Dần - Nữ mạng
1963 Quý Mão - Nam mạng Quý Mão - Nữ mạng
1964 Giáp Thìn - Nam mạng Giáp Thìn - Nữ mạng
1965 Ất Tỵ - Nam mạng Ất Tỵ - Nữ mạng
1966 Bính Ngọ - Nam mạng Bính Ngọ - Nữ mạng
1967 Đinh Mùi - Nam mạng Đinh Mùi - Nữ mạng
1968 Mậu Thân - Nam mạng Mậu Thân - Nữ mạng
1969 Kỷ Dậu - Nam mạng Kỷ Dậu - Nữ mạng
1970 Canh Tuất - Nam mạng Canh Tuất - Nữ mạng
1971 Tân Hợi - Nam mạng Tân Hợi - Nữ mạng
1972 Nhâm Tý - Nam mạng Nhâm Tý - Nữ mạng
1973 Quý Sửu - Nam mạng Quý Sửu - Nữ mạng
1974 Giáp Dần - Nam mạng Giáp Dần - Nữ mạng
1975 Ất Mão - Nam mạng Ất Mão - Nữ mạng
1976 Bính Thìn - Nam mạng Bính Thìn - Nữ mạng
1977 Đinh Tỵ - Nam mạng Đinh Tỵ - Nữ mạng
1978 Mậu Ngọ - Nam mạng Mậu Ngọ - Nữ mạng
1979 Kỷ Mùi - Nam mạng Kỷ Mùi - Nữ mạng
1980 Canh Thân - Nam mạng Canh Thân - Nữ mạng
1981 Tân Dậu - Nam mạng Tân Dậu - Nữ mạng
1982 Nhâm Tuất - Nam mạng Nhâm Tuất - Nữ mạng
1983 Quý Hợi - Nam mạng Quý Hợi - Nữ mạng
1984 Giáp Tý - Nam mạng Giáp Tý - Nữ mạng
1985 Ất Sửu - Nam mạng Ất Sửu - Nữ mạng
1986 Bính Dần - Nam mạng Bính Dần - Nữ mạng
1987 Đinh Mão - Nam mạng Đinh Mão - Nữ mạng
1988 Mậu Thìn - Nam mạng Mậu Thìn - Nữ mạng
1989 Kỷ Tỵ - Nam mạng Kỷ Tỵ - Nữ mạng
1990 Canh Ngọ - Nam mạng Canh Ngọ - Nữ mạng
1991 Tân Mùi - Nam mạng Tân Mùi - Nữ mạng
1992 Nhâm Thân - Nam mạng Nhâm Thân - Nữ mạng
1993 Quý Dậu - Nam mạng Quý Dậu - Nữ mạng
1994 Giáp Tuất - Nam mạng Giáp Tuất - Nữ mạng
1995 Ất Hợi - Nam mạng Ất Hợi - Nữ mạng
1996 Bính Tý - Nam mạng Bính Tý - Nữ mạng
1997 Đinh Sửu - Nam mạng Đinh Sửu - Nữ mạng
1998 Mậu Dần - Nam mạng Mậu Dần - Nữ mạng
1999 Kỷ Mão - Nam mạng Kỷ Mão - Nữ mạng
2000 Canh Thìn - Nam mạng Canh Thìn - Nữ mạng
2001 Tân Tỵ - Nam mạng Tân Tỵ - Nữ mạng
2002 Nhâm Ngọ - Nam mạng Nhâm Ngọ - Nữ mạng
2003 Quý Mùi - Nam mạng Quý Mùi - Nữ mạng
2004 Giáp Thân - Nam mạng Giáp Thân - Nữ mạng
2005 Ất Dậu - Nam mạng Ất Dậu - Nữ mạng
2006 Bính Tuất - Nam mạng Bính Tuất - Nữ mạng
2007 Đinh Hợi - Nam mạng Đinh Hợi - Nữ mạng
2008 Mậu Tý - Nam mạng Mậu Tý - Nữ mạng
2009 Kỷ Sửu - Nam mạng Kỷ Sửu - Nữ mạng
2010 Canh Dần - Nam mạng Canh Dần - Nữ mạng
2011 Tân Mão - Nam mạng Tân Mão - Nữ mạng
2012 Nhâm Thìn - Nam mạng Nhâm Thìn - Nữ mạng
2013 Quý Tỵ - Nam mạng Quý Tỵ - Nữ mạng
2014 Giáp Ngọ - Nam mạng Giáp Ngọ - Nữ mạng
2015 Ất Mùi - Nam mạng Ất Mùi - Nữ mạng
2016 Bính Thân - Nam mạng Bính Thân - Nữ mạng
2017 Đinh Dậu - Nam mạng Đinh Dậu - Nữ mạng
2018 Mậu Tuất - Nam mạng Mậu Tuất - Nữ mạng
2019 Kỷ Hợi - Nam mạng Kỷ Hợi - Nữ mạng
2020 Canh Tý - Nam mạng Canh Tý - Nữ mạng
2021 Tân Sửu - Nam mạng Tân Sửu - Nữ mạng
2022 Nhâm Dần - Nam mạng Nhâm Dần - Nữ mạng
2023 Quý Mão - Nam mạng Quý Mão - Nữ mạng
2024 Giáp Thìn - Nam mạng Giáp Thìn - Nữ mạng
2025 Ất Tỵ - Nam mạng Ất Tỵ - Nữ mạng
2026 Bính Ngọ - Nam mạng Bính Ngọ - Nữ mạng
2027 Đinh Mùi - Nam mạng Đinh Mùi - Nữ mạng
2028 Mậu Thân - Nam mạng Mậu Thân - Nữ mạng
2029 Kỷ Dậu - Nam mạng Kỷ Dậu - Nữ mạng
2030 Canh Tuất - Nam mạng Canh Tuất - Nữ mạng
2031 Tân Hợi - Nam mạng Tân Hợi - Nữ mạng
2032 Nhâm Tý - Nam mạng Nhâm Tý - Nữ mạng
2033 Quý Sửu - Nam mạng Quý Sửu - Nữ mạng
2034 Giáp Dần - Nam mạng Giáp Dần - Nữ mạng
2035 Ất Mão - Nam mạng Ất Mão - Nữ mạng
2036 Bính Thìn - Nam mạng Bính Thìn - Nữ mạng
2037 Đinh Tỵ - Nam mạng Đinh Tỵ - Nữ mạng
2038 Mậu Ngọ - Nam mạng Mậu Ngọ - Nữ mạng
2039 Kỷ Mùi - Nam mạng Kỷ Mùi - Nữ mạng
2040 Canh Thân - Nam mạng Canh Thân - Nữ mạng
2041 Tân Dậu - Nam mạng Tân Dậu - Nữ mạng
2042 Nhâm Tuất - Nam mạng Nhâm Tuất - Nữ mạng
2043 Quý Hợi - Nam mạng Quý Hợi - Nữ mạng
2044 Giáp Tý - Nam mạng Giáp Tý - Nữ mạng
2045 Ất Sửu - Nam mạng Ất Sửu - Nữ mạng
2046 Bính Dần - Nam mạng Bính Dần - Nữ mạng
2047 Đinh Mão - Nam mạng Đinh Mão - Nữ mạng
2048 Mậu Thìn - Nam mạng Mậu Thìn - Nữ mạng
2049 Kỷ Tỵ - Nam mạng Kỷ Tỵ - Nữ mạng
2050 Canh Ngọ - Nam mạng Canh Ngọ - Nữ mạng
Loading ...

Xem tử vi

Tử vi hôm nay: Chúc mừng 3 con giáp vượng cát khí ngày 3/6/2023, thành công trong tầm tay

(63)
(Nhantuongso.com) Tử vi hôm nay dự báo sẽ có 3 con giáp vượng cát khí ngày 3/6/2023 với hàng loạt tin vui đang chờ đợi, thành công đang ở rất gần tầm với của ... [xem thêm]

Tử vi thứ 7 ngày 3/6/2023 của 12 con giáp: Mão nóng giận, Thìn bất ổn

(84)
(Nhantuongso.com) Xem tử vi hàng ngày 3/6/2023 của 12 con giáp, bạn sẽ nắm chắc những biến động của cuộc sống trong tay, từ đó có cách ứng xử phù hợp trong ... [xem thêm]

Con số may mắn hôm nay 3/6/2023 theo năm sinh: Số hút LỘC nhân đôi tiền về túi

(31)
(Nhantuongso.com) Con số may mắn hôm nay 3/6/2023 theo tuổi của bạn là số bao nhiêu, đâu là con số may mắn theo 12 con giáp chuẩn xác nhất, số đẹp hôm nay giúp ... [xem thêm]

Cuối tuần này (3-4/6) có tiền đến tay, 4 con giáp SỐ ĐỎ nhanh chóng xoay chuyển tình thế

(50)
(Nhantuongso.com) Sau một thời gian chật vật trước đó, 4 con giáp phát tài cuối tuần này (3-4/6) dưới đây được kỳ vọng sẽ xoay chuyển tình thế, tích lũy ... [xem thêm]

Tai họa giáng xuống, 4 con giáp xui xẻo đừng mong được yên thân vào cuối tuần này (3-4/6)

(19)
(Nhantuongso.com) Có vẻ như 2 ngày tới đây sẽ là thời điểm 4 con giáp xui xẻo cuối tuần này (3-4/6) gặp đủ tai bay vạ gió. Hãy bình tĩnh thì bạn mới đủ ... [xem thêm]

Tử vi thứ 6 ngày 2/6/2023 của 12 con giáp: Sửu rạn nứt, Dậu nóng nảy

(100)
(Nhantuongso.com) Xem tử vi hàng ngày 2/6/2023 của 12 con giáp, bạn sẽ biết rõ hơn về những biến động trong sự nghiệp, tài lộc và tình duyên, từ đó luôn chủ ... [xem thêm]
Loading ...

Con số may mắn hôm nay 2/6/2023 theo năm sinh: Chọn đúng số HỐT VÀNG về túi

(12)
(Nhantuongso.com) Con số may mắn hôm nay 2/6/2023 theo năm sinh hay con số may mắn theo 12 con giáp được chọn ra sao, đâu là số đẹp giúp bạn nhanh đổi vận phát tài ... [xem thêm]

Tử vi hôm nay: Top 3 con giáp có tình yêu thăng hoa ngày 1/6/2023

(44)
(Nhantuongso.com) Tử vi hôm nay dự báo sẽ có 3 con giáp có tình yêu thăng hoa ngày 1/6/2023 với hàng loạt tin vui đang chờ đợi, hãy tận hưởng nó, đừng suy nghĩ ... [xem thêm]
Loading ...
Loading ...