Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...

Xem ngày tốt trong tháng 12 năm 2022 - Nhâm Dần - Lịch âm dương

(4.2) - 161 đánh giá
Loading ...

Ngày tốt trong tháng 12 - năm 2022 - Lịch vạn niên, lịch âm dương

Dương lịch
1
Tháng 12
Âm lịch
8
Tháng 11
Ngày Hoàng đạo
Thứ Năm ngày 1 tháng 11 năm 2022
(08-11-2022) - âm lịch

Ngày Mậu Tý, Tháng Nhâm Tý, Năm Nhâm Dần
Ngũ hành: Tích Lịch Hỏa
Tiết khí: Tiểu tuyết
Trực: Trừ (Tốt mọi việc)
Dương lịch
2
Tháng 12
Âm lịch
9
Tháng 11
Ngày Hoàng đạo
Thứ Sáu ngày 2 tháng 11 năm 2022
(09-11-2022) - âm lịch

Ngày Kỷ Sửu, Tháng Nhâm Tý, Năm Nhâm Dần
Ngũ hành: Tích Lịch Hỏa
Tiết khí: Tiểu tuyết
Trực: Mãn (Nên cầu tài, cầu phúc, tế tự.)
Dương lịch
3
Tháng 12
Âm lịch
10
Tháng 11
Ngày Hắc đạo
Thứ Bảy ngày 3 tháng 11 năm 2022
(10-11-2022) - âm lịch

Ngày Canh Dần, Tháng Nhâm Tý, Năm Nhâm Dần
Ngũ hành: Tùng Bách Mộc
Tiết khí: Tiểu tuyết
Trực: Bình (Tốt mọi việc)
Dương lịch
4
Tháng 12
Âm lịch
11
Tháng 11
Ngày Hoàng đạo
Chủ Nhật ngày 4 tháng 11 năm 2022
(11-11-2022) - âm lịch

Ngày Tân Mão, Tháng Nhâm Tý, Năm Nhâm Dần
Ngũ hành: Tùng Bách Mộc
Tiết khí: Tiểu tuyết
Trực: Định (Tốt về cầu tài, ký hợp đồng, yến tiệc. Tránh kiện tụng, tranh chấp, chữa bệnh.)
Dương lịch
5
Tháng 12
Âm lịch
12
Tháng 11
Ngày Hắc đạo
Thứ Hai ngày 5 tháng 11 năm 2022
(12-11-2022) - âm lịch

Ngày Nhâm Thìn, Tháng Nhâm Tý, Năm Nhâm Dần
Ngũ hành: Trường Lưu Thủy
Tiết khí: Tiểu tuyết
Trực: Chấp (Tốt cho khởi công xây dựng. Tránh xuất hành, di chuyển, khai trương.)
Dương lịch
6
Tháng 12
Âm lịch
13
Tháng 11
Ngày Hắc đạo
Thứ Ba ngày 6 tháng 11 năm 2022
(13-11-2022) - âm lịch

Ngày Quý Tị, Tháng Nhâm Tý, Năm Nhâm Dần
Ngũ hành: Trường Lưu Thủy
Tiết khí: Tiểu tuyết
Trực: Phá (Nên chữa bệnh, phá dỡ nhà, đồ vật.)
Loading ...
Dương lịch
7
Tháng 12
Âm lịch
14
Tháng 11
Ngày Hoàng đạo
Thứ Tư ngày 7 tháng 11 năm 2022
(14-11-2022) - âm lịch

Ngày Giáp Ngọ, Tháng Nhâm Tý, Năm Nhâm Dần
Ngũ hành: Sa Trung Kim
Tiết khí: Đại tuyết
Trực: Phá (Nên chữa bệnh, phá dỡ nhà, đồ vật.)
Dương lịch
8
Tháng 12
Âm lịch
15
Tháng 11
Ngày Hắc đạo
Thứ Năm ngày 8 tháng 11 năm 2022
(15-11-2022) - âm lịch

Ngày Ất Mùi, Tháng Nhâm Tý, Năm Nhâm Dần
Ngũ hành: Sa Trung Kim
Tiết khí: Đại tuyết
Trực: Nguy (Xấu mọi việc)
Dương lịch
9
Tháng 12
Âm lịch
16
Tháng 11
Ngày Hoàng đạo
Thứ Sáu ngày 9 tháng 11 năm 2022
(16-11-2022) - âm lịch

Ngày Bính Thân, Tháng Nhâm Tý, Năm Nhâm Dần
Ngũ hành: Sơn Hạ Hỏa
Tiết khí: Đại tuyết
Trực: Thành (Tốt cho xuất hành, khai trương, giá thú. Tránh kiện tụng, tranh chấp.)
Dương lịch
10
Tháng 12
Âm lịch
17
Tháng 11
Ngày Hoàng đạo
Thứ Bảy ngày 10 tháng 11 năm 2022
(17-11-2022) - âm lịch

Ngày Đinh Dậu, Tháng Nhâm Tý, Năm Nhâm Dần
Ngũ hành: Sơn Hạ Hỏa
Tiết khí: Đại tuyết
Trực: Thu (Thu hoạch tốt. Kỵ khởi công, xuất hành, an táng)
Dương lịch
11
Tháng 12
Âm lịch
18
Tháng 11
Ngày Hắc đạo
Chủ Nhật ngày 11 tháng 11 năm 2022
(18-11-2022) - âm lịch

Ngày Mậu Tuất, Tháng Nhâm Tý, Năm Nhâm Dần
Ngũ hành: Bình Địa Mộc
Tiết khí: Đại tuyết
Trực: Khai (Tốt mọi việc trừ động thổ, an táng)
Dương lịch
12
Tháng 12
Âm lịch
19
Tháng 11
Ngày Hắc đạo
Thứ Hai ngày 12 tháng 11 năm 2022
(19-11-2022) - âm lịch

Ngày Kỷ Hợi, Tháng Nhâm Tý, Năm Nhâm Dần
Ngũ hành: Bình Địa Mộc
Tiết khí: Đại tuyết
Trực: Bế (Xấu mọi việc trừ đắp đê, lấp hố, rãnh)
Loading ...
Dương lịch
13
Tháng 12
Âm lịch
20
Tháng 11
Ngày Hoàng đạo
Thứ Ba ngày 13 tháng 11 năm 2022
(20-11-2022) - âm lịch

Ngày Canh Tý, Tháng Nhâm Tý, Năm Nhâm Dần
Ngũ hành: Bích Thượng Thổ
Tiết khí: Đại tuyết
Trực: Kiến (Tốt với xuất hành, giá thú nhưng tránh động thổ.)
Dương lịch
14
Tháng 12
Âm lịch
21
Tháng 11
Ngày Hoàng đạo
Thứ Tư ngày 14 tháng 11 năm 2022
(21-11-2022) - âm lịch

Ngày Tân Sửu, Tháng Nhâm Tý, Năm Nhâm Dần
Ngũ hành: Bích Thượng Thổ
Tiết khí: Đại tuyết
Trực: Trừ (Tốt mọi việc)
Dương lịch
15
Tháng 12
Âm lịch
22
Tháng 11
Ngày Hắc đạo
Thứ Năm ngày 15 tháng 11 năm 2022
(22-11-2022) - âm lịch

Ngày Nhâm Dần, Tháng Nhâm Tý, Năm Nhâm Dần
Ngũ hành: Kim Bạch Kim
Tiết khí: Đại tuyết
Trực: Mãn (Nên cầu tài, cầu phúc, tế tự.)
Dương lịch
16
Tháng 12
Âm lịch
23
Tháng 11
Ngày Hoàng đạo
Thứ Sáu ngày 16 tháng 11 năm 2022
(23-11-2022) - âm lịch

Ngày Quý Mão, Tháng Nhâm Tý, Năm Nhâm Dần
Ngũ hành: Kim Bạch Kim
Tiết khí: Đại tuyết
Trực: Bình (Tốt mọi việc)
Dương lịch
17
Tháng 12
Âm lịch
24
Tháng 11
Ngày Hắc đạo
Thứ Bảy ngày 17 tháng 11 năm 2022
(24-11-2022) - âm lịch

Ngày Giáp Thìn, Tháng Nhâm Tý, Năm Nhâm Dần
Ngũ hành: Phú Đăng Hỏa
Tiết khí: Đại tuyết
Trực: Định (Tốt về cầu tài, ký hợp đồng, yến tiệc. Tránh kiện tụng, tranh chấp, chữa bệnh.)
Dương lịch
18
Tháng 12
Âm lịch
25
Tháng 11
Ngày Hắc đạo
Chủ Nhật ngày 18 tháng 11 năm 2022
(25-11-2022) - âm lịch

Ngày Ất Tị, Tháng Nhâm Tý, Năm Nhâm Dần
Ngũ hành: Phú Đăng Hỏa
Tiết khí: Đại tuyết
Trực: Chấp (Tốt cho khởi công xây dựng. Tránh xuất hành, di chuyển, khai trương.)
Loading ...
Dương lịch
19
Tháng 12
Âm lịch
26
Tháng 11
Ngày Hoàng đạo
Thứ Hai ngày 19 tháng 11 năm 2022
(26-11-2022) - âm lịch

Ngày Bính Ngọ, Tháng Nhâm Tý, Năm Nhâm Dần
Ngũ hành: Thiên Hà Thủy
Tiết khí: Đại tuyết
Trực: Phá (Nên chữa bệnh, phá dỡ nhà, đồ vật.)
Dương lịch
20
Tháng 12
Âm lịch
27
Tháng 11
Ngày Hắc đạo
Thứ Ba ngày 20 tháng 11 năm 2022
(27-11-2022) - âm lịch

Ngày Đinh Mùi, Tháng Nhâm Tý, Năm Nhâm Dần
Ngũ hành: Thiên Hà Thủy
Tiết khí: Đại tuyết
Trực: Nguy (Xấu mọi việc)
Dương lịch
21
Tháng 12
Âm lịch
28
Tháng 11
Ngày Hoàng đạo
Thứ Tư ngày 21 tháng 11 năm 2022
(28-11-2022) - âm lịch

Ngày Mậu Thân, Tháng Nhâm Tý, Năm Nhâm Dần
Ngũ hành: Đại Dịch Thổ
Tiết khí: Đại tuyết
Trực: Thành (Tốt cho xuất hành, khai trương, giá thú. Tránh kiện tụng, tranh chấp.)
Dương lịch
22
Tháng 12
Âm lịch
29
Tháng 11
Ngày Hoàng đạo
Thứ Năm ngày 22 tháng 11 năm 2022
(29-11-2022) - âm lịch

Ngày Kỷ Dậu, Tháng Nhâm Tý, Năm Nhâm Dần
Ngũ hành: Đại Dịch Thổ
Tiết khí: Đông chí
Trực: Thu (Thu hoạch tốt. Kỵ khởi công, xuất hành, an táng)
Dương lịch
23
Tháng 12
Âm lịch
1
Tháng 12
Ngày Hoàng đạo
Thứ Sáu ngày 23 tháng 12 năm 2022
(01-12-2022) - âm lịch

Ngày Canh Tuất, Tháng Quý Sửu, Năm Nhâm Dần
Ngũ hành: Thoa Xuyến Kim
Tiết khí: Đông chí
Trực: Khai (Tốt mọi việc trừ động thổ, an táng)
Dương lịch
24
Tháng 12
Âm lịch
2
Tháng 12
Ngày Hoàng đạo
Thứ Bảy ngày 24 tháng 12 năm 2022
(02-12-2022) - âm lịch

Ngày Tân Hợi, Tháng Quý Sửu, Năm Nhâm Dần
Ngũ hành: Thoa Xuyến Kim
Tiết khí: Đông chí
Trực: Bế (Xấu mọi việc trừ đắp đê, lấp hố, rãnh)
Loading ...
Dương lịch
25
Tháng 12
Âm lịch
3
Tháng 12
Ngày Hắc đạo
Chủ Nhật ngày 25 tháng 12 năm 2022
(03-12-2022) - âm lịch

Ngày Nhâm Tý, Tháng Quý Sửu, Năm Nhâm Dần
Ngũ hành: Tang Đồ Mộc
Tiết khí: Đông chí
Trực: Kiến (Tốt với xuất hành, giá thú nhưng tránh động thổ.)
Dương lịch
26
Tháng 12
Âm lịch
4
Tháng 12
Ngày Hắc đạo
Thứ Hai ngày 26 tháng 12 năm 2022
(04-12-2022) - âm lịch

Ngày Quý Sửu, Tháng Quý Sửu, Năm Nhâm Dần
Ngũ hành: Tang Đồ Mộc
Tiết khí: Đông chí
Trực: Trừ (Tốt mọi việc)
Dương lịch
27
Tháng 12
Âm lịch
5
Tháng 12
Ngày Hoàng đạo
Thứ Ba ngày 27 tháng 12 năm 2022
(05-12-2022) - âm lịch

Ngày Giáp Dần, Tháng Quý Sửu, Năm Nhâm Dần
Ngũ hành: Đại Khê Thủy
Tiết khí: Đông chí
Trực: Mãn (Nên cầu tài, cầu phúc, tế tự.)
Dương lịch
28
Tháng 12
Âm lịch
6
Tháng 12
Ngày Hoàng đạo
Thứ Tư ngày 28 tháng 12 năm 2022
(06-12-2022) - âm lịch

Ngày Ất Mão, Tháng Quý Sửu, Năm Nhâm Dần
Ngũ hành: Đại Khê Thủy
Tiết khí: Đông chí
Trực: Bình (Tốt mọi việc)
Dương lịch
29
Tháng 12
Âm lịch
7
Tháng 12
Ngày Hắc đạo
Thứ Năm ngày 29 tháng 12 năm 2022
(07-12-2022) - âm lịch

Ngày Bính Thìn, Tháng Quý Sửu, Năm Nhâm Dần
Ngũ hành: Sa Trung Thổ
Tiết khí: Đông chí
Trực: Định (Tốt về cầu tài, ký hợp đồng, yến tiệc. Tránh kiện tụng, tranh chấp, chữa bệnh.)
Dương lịch
30
Tháng 12
Âm lịch
8
Tháng 12
Ngày Hoàng đạo
Thứ Sáu ngày 30 tháng 12 năm 2022
(08-12-2022) - âm lịch

Ngày Đinh Tị, Tháng Quý Sửu, Năm Nhâm Dần
Ngũ hành: Sa Trung Thổ
Tiết khí: Đông chí
Trực: Chấp (Tốt cho khởi công xây dựng. Tránh xuất hành, di chuyển, khai trương.)
Loading ...
Dương lịch
31
Tháng 12
Âm lịch
9
Tháng 12
Ngày Hắc đạo
Thứ Bảy ngày 31 tháng 12 năm 2022
(09-12-2022) - âm lịch

Ngày Mậu Ngọ, Tháng Quý Sửu, Năm Nhâm Dần
Ngũ hành: Thiên Thượng Hỏa
Tiết khí: Đông chí
Trực: Phá (Nên chữa bệnh, phá dỡ nhà, đồ vật.)
Xem ngày 16-06-1997 tốt xấu - Âm lịch 12-05-1997 Xem ngày 25-12-2034 tốt xấu - Âm lịch 15-11-2034 Xem ngày 09-01-2029 tốt xấu - Âm lịch 25-11-2028 Xem ngày 29-11-2012 tốt xấu - Âm lịch 16-10-2012 Xem ngày 02-04-2027 tốt xấu - Âm lịch 26-02-2027 Xem ngày 04-06-2030 tốt xấu - Âm lịch 04-05-2030 Xem ngày 29-08-1986 tốt xấu - Âm lịch 24-07-1986 Xem ngày 25-09-1980 tốt xấu - Âm lịch 17-08-1980 Xem ngày 25-12-1999 tốt xấu - Âm lịch 18-11-1999 Xem ngày 17-12-2018 tốt xấu - Âm lịch 11-11-2018 Xem ngày 25-06-2034 tốt xấu - Âm lịch 10-05-2034 Xem ngày 13-03-2000 tốt xấu - Âm lịch 08-02-2000 Xem ngày 23-08-1956 tốt xấu - Âm lịch Xem ngày 21-12-1951 tốt xấu - Âm lịch 23-11-1951 Xem ngày 12-11-2034 tốt xấu - Âm lịch 02-10-2034 Xem ngày 02-08-2006 tốt xấu - Âm lịch 09-07-2006 Xem ngày 26-01-2046 tốt xấu - Âm lịch 20-12-2045 Xem ngày 21-10-1951 tốt xấu - Âm lịch 21-09-1951 Xem ngày 26-02-2000 tốt xấu - Âm lịch 22-01-2000 Xem ngày 28-04-2021 tốt xấu - Âm lịch 17-03-2021 Xem ngày 02-07-1987 tốt xấu - Âm lịch 07-06-1987 Xem ngày 20-03-2013 tốt xấu - Âm lịch 09-02-2013 Xem ngày 20-02-1959 tốt xấu - Âm lịch 13-01-1959 Xem ngày 30-01-1988 tốt xấu - Âm lịch 12-12-1987 Xem ngày 20-02-2000 tốt xấu - Âm lịch 16-01-2000 Xem ngày 28-12-2000 tốt xấu - Âm lịch 03-12-2000 Xem ngày 18-09-2010 tốt xấu - Âm lịch 11-08-2010 Xem ngày 28-07-2044 tốt xấu - Âm lịch 04-07-2044 Xem ngày 01-02-2000 tốt xấu - Âm lịch 26-12-1999 Xem ngày 18-04-2039 tốt xấu - Âm lịch 25-03-2039 Xem ngày 18-09-2023 tốt xấu - Âm lịch 04-08-2023 Xem ngày 19-08-1994 tốt xấu - Âm lịch 13-07-1994 Xem ngày 28-12-2024 tốt xấu - Âm lịch 28-11-2024 Xem ngày 26-04-2021 tốt xấu - Âm lịch 15-03-2021 Xem ngày 19-11-1972 tốt xấu - Âm lịch 14-10-1972 Xem ngày 20-10-1953 tốt xấu - Âm lịch 13-09-1953 Xem ngày 13-06-1959 tốt xấu - Âm lịch 08-05-1959 Xem ngày 22-01-1999 tốt xấu - Âm lịch 06-12-1998 Xem ngày 05-12-2007 tốt xấu - Âm lịch 26-10-2007 Xem ngày 27-01-1987 tốt xấu - Âm lịch 28-12-1986 Xem ngày 21-02-1990 tốt xấu - Âm lịch 26-01-1990 Xem ngày 31-08-2049 tốt xấu - Âm lịch 04-08-2049 Xem ngày 13-05-1977 tốt xấu - Âm lịch 26-03-1977 Xem ngày 18-01-2045 tốt xấu - Âm lịch 01-12-2044 Xem ngày 03-11-1956 tốt xấu - Âm lịch 02-10-1956 Xem ngày 06-02-1965 tốt xấu - Âm lịch 06-01-1965 Xem ngày 19-01-1963 tốt xấu - Âm lịch 24-12-1962 Xem ngày 10-08-2030 tốt xấu - Âm lịch 12-07-2030 Xem ngày 31-01-2035 tốt xấu - Âm lịch 23-12-2034 Xem ngày 19-10-1959 tốt xấu - Âm lịch 18-09-1959 Xem ngày 20-06-1979 tốt xấu - Âm lịch 26-05-1979 Xem ngày 05-02-1972 tốt xấu - Âm lịch 21-12-1971 Xem ngày 25-05-2039 tốt xấu - Âm lịch 03-05-2039 Xem ngày 20-01-1978 tốt xấu - Âm lịch Xem ngày 16-02-1978 tốt xấu - Âm lịch 10-01-1978 Xem ngày 10-11-2015 tốt xấu - Âm lịch 29-09-2015 Xem ngày 26-07-1987 tốt xấu - Âm lịch 01-07-1987 Xem ngày 11-12-2023 tốt xấu - Âm lịch 29-10-2023 Xem ngày 25-07-2027 tốt xấu - Âm lịch 22-06-2027 Xem ngày 01-04-1964 tốt xấu - Âm lịch 19-02-1964 Xem ngày 11-09-1963 tốt xấu - Âm lịch 24-07-1963 Xem ngày 09-06-2033 tốt xấu - Âm lịch 13-05-2033 Xem ngày 21-12-1986 tốt xấu - Âm lịch 21-11-1986 Xem ngày 12-02-2011 tốt xấu - Âm lịch 10-01-2011 Xem ngày 25-12-2025 tốt xấu - Âm lịch 06-11-2025 Xem ngày 11-09-2008 tốt xấu - Âm lịch 12-08-2008 Xem ngày 04-12-2009 tốt xấu - Âm lịch 18-10-2009 Xem ngày 07-11-2030 tốt xấu - Âm lịch 12-10-2030 Xem ngày 03-02-2029 tốt xấu - Âm lịch 20-12-2028 Xem ngày 31-03-1999 tốt xấu - Âm lịch 14-02-1999 Xem ngày 06-10-2015 tốt xấu - Âm lịch 24-08-2015 Xem ngày 10-08-1979 tốt xấu - Âm lịch 18-06-1979 Xem ngày 20-08-2023 tốt xấu - Âm lịch 05-07-2023 Xem ngày 10-10-1957 tốt xấu - Âm lịch 17-08-1957 Xem ngày 18-03-1995 tốt xấu - Âm lịch 18-02-1995 Xem ngày 21-07-1957 tốt xấu - Âm lịch 24-06-1957 Xem ngày 03-03-1996 tốt xấu - Âm lịch 14-01-1996 Xem ngày 06-01-2046 tốt xấu - Âm lịch 30-11-2045 Xem ngày 18-07-1964 tốt xấu - Âm lịch 10-06-1964 Xem ngày 14-05-1972 tốt xấu - Âm lịch 02-04-1972 Xem ngày 17-08-2015 tốt xấu - Âm lịch 04-07-2015 Xem ngày 30-06-2012 tốt xấu - Âm lịch 12-05-2012 Xem ngày 05-11-1984 tốt xấu - Âm lịch 13-10-1984 Xem ngày 11-05-1950 tốt xấu - Âm lịch 25-03-1950 Xem ngày 11-05-1953 tốt xấu - Âm lịch 28-03-1953 Xem ngày 09-03-1981 tốt xấu - Âm lịch 04-02-1981 Xem ngày 08-07-2011 tốt xấu - Âm lịch 08-06-2011 Xem ngày 08-08-2019 tốt xấu - Âm lịch 08-07-2019 Xem ngày 11-03-1989 tốt xấu - Âm lịch 04-02-1989 Xem ngày 08-08-2049 tốt xấu - Âm lịch 10-07-2049 Xem ngày 24-11-1956 tốt xấu - Âm lịch 23-10-1956 Xem ngày 28-07-1951 tốt xấu - Âm lịch 25-06-1951 Xem ngày 02-04-1983 tốt xấu - Âm lịch 19-02-1983 Xem ngày 04-12-1959 tốt xấu - Âm lịch 05-11-1959 Xem ngày 12-07-1995 tốt xấu - Âm lịch 15-06-1995 Xem ngày 09-03-1982 tốt xấu - Âm lịch 14-02-1982 Xem ngày 21-07-2044 tốt xấu - Âm lịch 27-06-2044 Xem ngày 29-04-1998 tốt xấu - Âm lịch 04-04-1998 Xem ngày 13-11-1954 tốt xấu - Âm lịch 18-10-1954 Xem ngày 29-04-1978 tốt xấu - Âm lịch 23-03-1978 Xem ngày 17-09-2021 tốt xấu - Âm lịch 11-08-2021 Xem ngày 23-10-2038 tốt xấu - Âm lịch 25-09-2038 Xem ngày 13-02-1994 tốt xấu - Âm lịch 04-01-1994 Xem ngày 24-11-1981 tốt xấu - Âm lịch 28-10-1981 Xem ngày 23-05-1997 tốt xấu - Âm lịch 17-04-1997 Xem ngày 17-05-1979 tốt xấu - Âm lịch 22-04-1979 Xem ngày 02-08-1959 tốt xấu - Âm lịch 28-06-1959 Xem ngày 19-07-2027 tốt xấu - Âm lịch 16-06-2027 Xem ngày 14-12-2048 tốt xấu - Âm lịch 10-11-2048 Xem ngày 23-05-2024 tốt xấu - Âm lịch 16-04-2024 Xem ngày 03-04-1958 tốt xấu - Âm lịch 15-02-1958 Xem ngày 20-09-1983 tốt xấu - Âm lịch 14-08-1983 Xem ngày 10-06-1991 tốt xấu - Âm lịch 28-04-1991 Xem ngày 24-07-2022 tốt xấu - Âm lịch 26-06-2022 Xem ngày 19-06-2004 tốt xấu - Âm lịch 02-05-2004 Xem ngày 20-02-2006 tốt xấu - Âm lịch 23-01-2006 Xem ngày 26-01-2047 tốt xấu - Âm lịch 01-01-2047 Xem ngày 22-09-1994 tốt xấu - Âm lịch 17-08-1994 Xem ngày 21-11-2044 tốt xấu - Âm lịch 03-10-2044 Xem ngày 12-05-1961 tốt xấu - Âm lịch 28-03-1961 Xem ngày 09-07-2002 tốt xấu - Âm lịch Xem ngày 31-10-1987 tốt xấu - Âm lịch 09-09-1987 Xem ngày 25-07-2001 tốt xấu - Âm lịch 05-06-2001 Xem ngày 11-01-2043 tốt xấu - Âm lịch 01-12-2042 Xem ngày 10-04-2021 tốt xấu - Âm lịch 29-02-2021 Xem ngày 21-05-2019 tốt xấu - Âm lịch 17-04-2019 Xem ngày 29-06-1979 tốt xấu - Âm lịch 06-06-1979 Xem ngày 07-09-1990 tốt xấu - Âm lịch 19-07-1990 Xem ngày 31-08-1962 tốt xấu - Âm lịch 02-08-1962 Xem ngày 15-08-2044 tốt xấu - Âm lịch 22-07-2044 Xem ngày 29-04-1960 tốt xấu - Âm lịch 04-04-1960 Xem ngày 29-05-1994 tốt xấu - Âm lịch 19-04-1994 Xem ngày 05-10-1990 tốt xấu - Âm lịch 17-08-1990 Xem ngày 25-03-2039 tốt xấu - Âm lịch 01-03-2039 Xem ngày 07-06-2027 tốt xấu - Âm lịch 03-05-2027 Xem ngày 22-08-1976 tốt xấu - Âm lịch 27-07-1976 Xem ngày 21-08-2049 tốt xấu - Âm lịch 23-07-2049 Xem ngày 18-04-1953 tốt xấu - Âm lịch 05-03-1953 Xem ngày 21-07-2035 tốt xấu - Âm lịch 17-06-2035 Xem ngày 24-08-2044 tốt xấu - Âm lịch 02-07-2044 Xem ngày 27-07-1987 tốt xấu - Âm lịch 02-07-1987 Xem ngày 05-07-1969 tốt xấu - Âm lịch 21-05-1969 Xem ngày 15-04-2028 tốt xấu - Âm lịch 21-03-2028 Xem ngày 23-11-2018 tốt xấu - Âm lịch 17-10-2018 Xem ngày 09-08-2050 tốt xấu - Âm lịch 22-06-2050 Xem ngày 08-02-1970 tốt xấu - Âm lịch 03-01-1970 Xem ngày 25-03-2010 tốt xấu - Âm lịch 10-02-2010 Xem ngày 08-02-2017 tốt xấu - Âm lịch 12-01-2017 Xem ngày 08-03-2022 tốt xấu - Âm lịch 06-02-2022 Xem ngày 31-12-1980 tốt xấu - Âm lịch 25-11-1980 Xem ngày 18-10-2019 tốt xấu - Âm lịch 20-09-2019 Xem ngày 14-12-1989 tốt xấu - Âm lịch 17-11-1989 Xem ngày 27-10-1979 tốt xấu - Âm lịch 07-09-1979 Xem ngày 10-08-1955 tốt xấu - Âm lịch 23-06-1955 Xem ngày 27-04-1960 tốt xấu - Âm lịch 02-04-1960 Xem ngày 28-09-1981 tốt xấu - Âm lịch 01-09-1981 Xem ngày 13-09-1994 tốt xấu - Âm lịch 08-08-1994 Xem ngày 10-12-2035 tốt xấu - Âm lịch 11-11-2035 Xem ngày 15-12-2004 tốt xấu - Âm lịch 04-11-2004 Xem ngày 11-10-2047 tốt xấu - Âm lịch 22-08-2047 Xem ngày 04-12-2018 tốt xấu - Âm lịch 28-10-2018 Xem ngày 16-11-2037 tốt xấu - Âm lịch 10-10-2037 Xem ngày 01-09-2026 tốt xấu - Âm lịch 20-07-2026 Xem ngày 10-11-1972 tốt xấu - Âm lịch 05-10-1972 Xem ngày 29-09-2029 tốt xấu - Âm lịch 22-08-2029 Xem ngày 10-05-2001 tốt xấu - Âm lịch 18-04-2001 Xem ngày 16-08-2031 tốt xấu - Âm lịch 29-06-2031 Xem ngày 03-09-2031 tốt xấu - Âm lịch 17-07-2031 Xem ngày 17-12-1964 tốt xấu - Âm lịch 14-11-1964 Xem ngày 31-03-1992 tốt xấu - Âm lịch 28-02-1992 Xem ngày 01-05-1994 tốt xấu - Âm lịch 21-03-1994 Xem ngày 04-12-2000 tốt xấu - Âm lịch 09-11-2000 Xem ngày 09-10-2040 tốt xấu - Âm lịch 04-09-2040 Xem ngày 12-11-1994 tốt xấu - Âm lịch 10-10-1994 Xem ngày 06-03-2022 tốt xấu - Âm lịch 04-02-2022 Xem ngày 26-10-1998 tốt xấu - Âm lịch 07-09-1998 Xem ngày 04-08-2029 tốt xấu - Âm lịch 25-06-2029 Xem ngày 26-06-1977 tốt xấu - Âm lịch 10-05-1977 Xem ngày 15-07-1961 tốt xấu - Âm lịch 03-06-1961 Xem ngày 27-05-2025 tốt xấu - Âm lịch 01-05-2025 Xem ngày 25-05-2046 tốt xấu - Âm lịch 20-04-2046 Xem ngày 12-01-1966 tốt xấu - Âm lịch 21-12-1965 Xem ngày 20-12-1951 tốt xấu - Âm lịch 22-11-1951 Xem ngày 02-01-1980 tốt xấu - Âm lịch 15-11-1979 Xem ngày 18-01-1971 tốt xấu - Âm lịch 22-12-1970 Xem ngày 18-05-2020 tốt xấu - Âm lịch 26-04-2020 Xem ngày 16-05-1950 tốt xấu - Âm lịch 30-03-1950 Xem ngày 31-01-1959 tốt xấu - Âm lịch 23-12-1958 Xem ngày 27-06-1977 tốt xấu - Âm lịch 11-05-1977 Xem ngày 08-09-1963 tốt xấu - Âm lịch Xem ngày 01-04-2022 tốt xấu - Âm lịch 01-03-2022 Xem ngày 19-10-2041 tốt xấu - Âm lịch 25-09-2041 Xem ngày 29-10-2009 tốt xấu - Âm lịch 12-09-2009 Xem ngày 02-09-2026 tốt xấu - Âm lịch 21-07-2026 Xem ngày 13-05-2043 tốt xấu - Âm lịch 05-04-2043 Xem ngày 30-05-2019 tốt xấu - Âm lịch 26-04-2019 Xem ngày 19-06-1973 tốt xấu - Âm lịch 19-05-1973 Xem ngày 02-08-2004 tốt xấu - Âm lịch 17-06-2004 Xem ngày 21-02-2014 tốt xấu - Âm lịch 22-01-2014 Xem ngày 29-07-2044 tốt xấu - Âm lịch 05-07-2044 Xem ngày 23-11-1961 tốt xấu - Âm lịch 16-10-1961 Xem ngày 11-03-1990 tốt xấu - Âm lịch 15-02-1990 Xem ngày 22-05-1999 tốt xấu - Âm lịch 08-04-1999 Xem ngày 18-01-2017 tốt xấu - Âm lịch 21-12-2016 Xem ngày 05-09-2031 tốt xấu - Âm lịch 19-07-2031 Xem ngày 21-12-1984 tốt xấu - Âm lịch 29-11-1984 Xem ngày 09-05-2013 tốt xấu - Âm lịch 30-03-2013 Xem ngày 25-11-2026 tốt xấu - Âm lịch 17-10-2026 Xem ngày 13-12-1979 tốt xấu - Âm lịch 24-10-1979 Xem ngày 02-07-1999 tốt xấu - Âm lịch 19-05-1999 Xem ngày 03-01-2028 tốt xấu - Âm lịch 07-12-2027 Xem ngày 06-02-1960 tốt xấu - Âm lịch 10-01-1960 Xem ngày 17-05-2018 tốt xấu - Âm lịch 03-04-2018 Xem ngày 25-06-2006 tốt xấu - Âm lịch 01-06-2006 Xem ngày 30-04-2041 tốt xấu - Âm lịch 01-04-2041 Xem ngày 11-08-2008 tốt xấu - Âm lịch 11-07-2008 Xem ngày 30-05-1979 tốt xấu - Âm lịch 05-05-1979 Xem ngày 09-04-1994 tốt xấu - Âm lịch 29-02-1994 Xem ngày 11-11-2046 tốt xấu - Âm lịch 14-10-2046 Xem ngày 15-08-2028 tốt xấu - Âm lịch 25-06-2028 Xem ngày 27-10-2030 tốt xấu - Âm lịch 01-10-2030 Xem ngày 27-02-1977 tốt xấu - Âm lịch 10-01-1977 Xem ngày 14-08-2018 tốt xấu - Âm lịch 04-07-2018 Xem ngày 05-03-2028 tốt xấu - Âm lịch 10-02-2028 Xem ngày 07-04-1951 tốt xấu - Âm lịch 02-03-1951 Xem ngày 06-02-2028 tốt xấu - Âm lịch 12-01-2028 Xem ngày 25-03-1972 tốt xấu - Âm lịch 11-02-1972 Xem ngày 11-12-1951 tốt xấu - Âm lịch 13-11-1951 Xem ngày 28-12-2004 tốt xấu - Âm lịch 17-11-2004 Xem ngày 25-05-1985 tốt xấu - Âm lịch 06-04-1985 Xem ngày 09-07-1955 tốt xấu - Âm lịch 20-05-1955 Xem ngày 04-09-2015 tốt xấu - Âm lịch 22-07-2015 Xem ngày 27-04-1970 tốt xấu - Âm lịch 22-03-1970 Xem ngày 09-10-1987 tốt xấu - Âm lịch 17-08-1987 Xem ngày 22-06-2032 tốt xấu - Âm lịch 15-05-2032 Xem ngày 30-04-2021 tốt xấu - Âm lịch 19-03-2021 Xem ngày 09-11-2002 tốt xấu - Âm lịch 05-10-2002 Xem ngày 03-12-2010 tốt xấu - Âm lịch 28-10-2010 Xem ngày 06-07-1996 tốt xấu - Âm lịch 21-05-1996 Xem ngày 16-08-2030 tốt xấu - Âm lịch 18-07-2030 Xem ngày 08-12-2025 tốt xấu - Âm lịch 19-10-2025 Xem ngày 16-08-2020 tốt xấu - Âm lịch 27-06-2020 Xem ngày 03-07-2015 tốt xấu - Âm lịch 18-05-2015 Xem ngày 16-08-1991 tốt xấu - Âm lịch 07-07-1991 Xem ngày 19-05-2023 tốt xấu - Âm lịch 01-04-2023 Xem ngày 24-01-1991 tốt xấu - Âm lịch 09-12-1990 Xem ngày 18-04-1993 tốt xấu - Âm lịch 27-03-1993 Xem ngày 01-01-1999 tốt xấu - Âm lịch 14-11-1998 Xem ngày 18-07-1958 tốt xấu - Âm lịch 02-06-1958 Xem ngày 27-02-1962 tốt xấu - Âm lịch 23-01-1962 Xem ngày 09-05-1987 tốt xấu - Âm lịch 12-04-1987 Xem ngày 17-02-2009 tốt xấu - Âm lịch 23-01-2009 Xem ngày 06-05-2020 tốt xấu - Âm lịch 14-04-2020 Xem ngày 03-10-1995 tốt xấu - Âm lịch 10-08-1995 Xem ngày 17-09-2007 tốt xấu - Âm lịch 07-08-2007 Xem ngày 05-10-1954 tốt xấu - Âm lịch 09-09-1954 Xem ngày 24-04-2006 tốt xấu - Âm lịch 27-03-2006 Xem ngày 09-10-1994 tốt xấu - Âm lịch 05-09-1994 Xem ngày 24-01-2040 tốt xấu - Âm lịch 11-12-2039 Xem ngày 21-01-2014 tốt xấu - Âm lịch 21-12-2013 Xem ngày 26-03-2031 tốt xấu - Âm lịch 04-03-2031 Xem ngày 31-12-1992 tốt xấu - Âm lịch 08-12-1992 Xem ngày 07-10-2012 tốt xấu - Âm lịch 22-08-2012 Xem ngày 09-03-1997 tốt xấu - Âm lịch 01-02-1997 Xem ngày 13-08-2049 tốt xấu - Âm lịch 15-07-2049 Xem ngày 11-01-1977 tốt xấu - Âm lịch 22-11-1976 Xem ngày 03-10-1994 tốt xấu - Âm lịch 28-08-1994 Xem ngày 31-05-2030 tốt xấu - Âm lịch 30-04-2030 Xem ngày 26-11-2027 tốt xấu - Âm lịch 29-10-2027 Xem ngày 25-12-2016 tốt xấu - Âm lịch 27-11-2016 Xem ngày 02-08-2037 tốt xấu - Âm lịch 21-06-2037 Xem ngày 12-07-1958 tốt xấu - Âm lịch 26-05-1958 Xem ngày 14-01-2012 tốt xấu - Âm lịch 21-12-2011 Xem ngày 02-07-2038 tốt xấu - Âm lịch 01-06-2038 Xem ngày 10-03-2042 tốt xấu - Âm lịch 19-02-2042 Xem ngày 28-06-1964 tốt xấu - Âm lịch 19-05-1964 Xem ngày 31-08-2011 tốt xấu - Âm lịch 03-08-2011 Xem ngày 23-11-1971 tốt xấu - Âm lịch 06-10-1971 Xem ngày 27-05-1968 tốt xấu - Âm lịch 01-05-1968 Xem ngày 19-07-1968 tốt xấu - Âm lịch 24-06-1968 Xem ngày 08-06-1962 tốt xấu - Âm lịch 07-05-1962 Xem ngày 21-07-2011 tốt xấu - Âm lịch 21-06-2011 Xem ngày 26-12-1952 tốt xấu - Âm lịch 10-11-1952 Xem ngày 16-04-1970 tốt xấu - Âm lịch 11-03-1970 Xem ngày 20-07-2019 tốt xấu - Âm lịch 18-06-2019 Xem ngày 28-08-1952 tốt xấu - Âm lịch 09-07-1952 Xem ngày 05-01-1992 tốt xấu - Âm lịch 01-12-1991 Xem ngày 18-12-1977 tốt xấu - Âm lịch 08-11-1977 Xem ngày 12-08-1982 tốt xấu - Âm lịch 23-06-1982 Xem ngày 24-06-2041 tốt xấu - Âm lịch 26-05-2041 Xem ngày 17-11-2023 tốt xấu - Âm lịch 05-10-2023 Xem ngày 09-12-1951 tốt xấu - Âm lịch 11-11-1951 Xem ngày 22-08-2047 tốt xấu - Âm lịch 02-07-2047 Xem ngày 27-05-2043 tốt xấu - Âm lịch 19-04-2043 Xem ngày 16-08-2026 tốt xấu - Âm lịch 04-07-2026 Xem ngày 29-08-2049 tốt xấu - Âm lịch 02-08-2049 Xem ngày 30-07-1973 tốt xấu - Âm lịch 01-07-1973 Xem ngày 15-10-2043 tốt xấu - Âm lịch 13-09-2043 Xem ngày 08-03-2024 tốt xấu - Âm lịch 28-01-2024 Xem ngày 24-06-1985 tốt xấu - Âm lịch 07-05-1985 Xem ngày 27-02-1982 tốt xấu - Âm lịch 04-02-1982 Xem ngày 22-01-2045 tốt xấu - Âm lịch 05-12-2044 Xem ngày 16-09-1951 tốt xấu - Âm lịch 16-08-1951 Xem ngày 15-07-2017 tốt xấu - Âm lịch 22-06-2017 Xem ngày 19-04-1977 tốt xấu - Âm lịch 02-03-1977 Xem ngày 19-06-2006 tốt xấu - Âm lịch 24-05-2006 Xem ngày 15-03-1979 tốt xấu - Âm lịch 18-02-1979 Xem ngày 21-06-2029 tốt xấu - Âm lịch 10-05-2029 Xem ngày 14-04-2027 tốt xấu - Âm lịch 08-03-2027 Xem ngày 16-07-1955 tốt xấu - Âm lịch 27-05-1955 Xem ngày 17-10-2029 tốt xấu - Âm lịch 10-09-2029 Xem ngày 22-11-1979 tốt xấu - Âm lịch Xem ngày 09-11-1960 tốt xấu - Âm lịch 21-09-1960 Xem ngày 03-10-1981 tốt xấu - Âm lịch 06-09-1981 Xem ngày 18-03-1967 tốt xấu - Âm lịch 08-02-1967 Xem ngày 09-06-2000 tốt xấu - Âm lịch 08-05-2000 Xem ngày 30-10-2040 tốt xấu - Âm lịch 25-09-2040 Xem ngày 12-06-2010 tốt xấu - Âm lịch 01-05-2010 Xem ngày 03-04-2016 tốt xấu - Âm lịch 26-02-2016 Xem ngày 24-11-1967 tốt xấu - Âm lịch 23-10-1967 Xem ngày 02-10-1969 tốt xấu - Âm lịch 21-08-1969 Xem ngày 18-12-2007 tốt xấu - Âm lịch 09-11-2007 Xem ngày 18-05-2047 tốt xấu - Âm lịch 24-04-2047 Xem ngày 20-08-1998 tốt xấu - Âm lịch 29-06-1998 Xem ngày 23-05-2010 tốt xấu - Âm lịch 10-04-2010 Xem ngày 17-03-1984 tốt xấu - Âm lịch 15-02-1984 Xem ngày 19-09-1953 tốt xấu - Âm lịch 12-08-1953 Xem ngày 31-01-2030 tốt xấu - Âm lịch 28-12-2029 Xem ngày 29-08-2002 tốt xấu - Âm lịch 21-07-2002 Xem ngày 22-06-1966 tốt xấu - Âm lịch 04-05-1966 Xem ngày 24-10-1973 tốt xấu - Âm lịch 29-09-1973 Xem ngày 21-10-2047 tốt xấu - Âm lịch 03-09-2047 Xem ngày 22-01-2032 tốt xấu - Âm lịch 10-12-2031 Xem ngày 02-10-2024 tốt xấu - Âm lịch 30-08-2024 Xem ngày 03-09-1964 tốt xấu - Âm lịch 27-07-1964 Xem ngày 05-12-1984 tốt xấu - Âm lịch 13-11-1984 Xem ngày 20-03-2041 tốt xấu - Âm lịch 19-02-2041 Xem ngày 28-02-1991 tốt xấu - Âm lịch 14-01-1991 Xem ngày 20-01-2027 tốt xấu - Âm lịch 13-12-2026 Xem ngày 11-12-1966 tốt xấu - Âm lịch 30-10-1966 Xem ngày 13-04-2048 tốt xấu - Âm lịch 01-03-2048 Xem ngày 28-02-2016 tốt xấu - Âm lịch 21-01-2016 Xem ngày 04-09-2016 tốt xấu - Âm lịch 04-08-2016 Xem ngày 22-07-2002 tốt xấu - Âm lịch 13-06-2002 Xem ngày 19-01-2020 tốt xấu - Âm lịch 25-12-2019 Xem ngày 25-05-1952 tốt xấu - Âm lịch 02-05-1952 Xem ngày 02-07-2044 tốt xấu - Âm lịch 08-06-2044 Xem ngày 23-04-1990 tốt xấu - Âm lịch 28-03-1990 Xem ngày 11-09-1966 tốt xấu - Âm lịch 27-07-1966 Xem ngày 10-03-2030 tốt xấu - Âm lịch 07-02-2030 Xem ngày 11-06-1996 tốt xấu - Âm lịch 26-04-1996 Xem ngày 29-03-2041 tốt xấu - Âm lịch 28-02-2041 Xem ngày 27-05-1963 tốt xấu - Âm lịch 05-04-1963 Xem ngày 26-10-1987 tốt xấu - Âm lịch 04-09-1987 Xem ngày 14-10-2041 tốt xấu - Âm lịch 20-09-2041 Xem ngày 07-07-2017 tốt xấu - Âm lịch 14-06-2017 Xem ngày 22-02-2003 tốt xấu - Âm lịch 22-01-2003 Xem ngày 05-12-2032 tốt xấu - Âm lịch 03-11-2032 Xem ngày 24-09-1999 tốt xấu - Âm lịch 15-08-1999 Xem ngày 07-02-1955 tốt xấu - Âm lịch 15-01-1955 Xem ngày 12-01-2006 tốt xấu - Âm lịch 13-12-2005 Xem ngày 26-03-1960 tốt xấu - Âm lịch 29-02-1960 Xem ngày 18-10-2050 tốt xấu - Âm lịch 03-09-2050 Xem ngày 04-02-2030 tốt xấu - Âm lịch 03-01-2030 Xem ngày 28-05-1983 tốt xấu - Âm lịch 16-04-1983 Xem ngày 11-05-1959 tốt xấu - Âm lịch 04-04-1959 Xem ngày 17-06-1982 tốt xấu - Âm lịch 26-04-1982 Xem ngày 04-08-2004 tốt xấu - Âm lịch 19-06-2004 Xem ngày 13-08-1960 tốt xấu - Âm lịch 21-06-1960 Xem ngày 19-12-1989 tốt xấu - Âm lịch 22-11-1989 Xem ngày 05-12-1951 tốt xấu - Âm lịch 07-11-1951 Xem ngày 14-11-1994 tốt xấu - Âm lịch 12-10-1994 Xem ngày 16-06-1962 tốt xấu - Âm lịch 15-05-1962 Xem ngày 02-09-2038 tốt xấu - Âm lịch 04-08-2038 Xem ngày 21-09-1950 tốt xấu - Âm lịch 10-08-1950 Xem ngày 29-08-2023 tốt xấu - Âm lịch 14-07-2023 Xem ngày 27-07-1974 tốt xấu - Âm lịch 09-06-1974 Xem ngày 17-06-1975 tốt xấu - Âm lịch 08-05-1975 Xem ngày 12-11-2046 tốt xấu - Âm lịch 15-10-2046 Xem ngày 09-01-2024 tốt xấu - Âm lịch 28-11-2023 Xem ngày 16-08-1957 tốt xấu - Âm lịch 21-07-1957 Xem ngày 05-08-1975 tốt xấu - Âm lịch 28-06-1975 Xem ngày 10-08-1980 tốt xấu - Âm lịch 30-06-1980 Xem ngày 08-08-2007 tốt xấu - Âm lịch 26-06-2007 Xem ngày 24-10-2045 tốt xấu - Âm lịch 15-09-2045 Xem ngày 06-01-2013 tốt xấu - Âm lịch 25-11-2012 Xem ngày 20-01-2025 tốt xấu - Âm lịch 21-12-2024 Xem ngày 27-05-1987 tốt xấu - Âm lịch 01-05-1987 Xem ngày 10-07-1980 tốt xấu - Âm lịch 28-05-1980 Xem ngày 18-03-1956 tốt xấu - Âm lịch 07-02-1956 Xem ngày 27-09-1955 tốt xấu - Âm lịch 12-08-1955 Xem ngày 07-07-1973 tốt xấu - Âm lịch Xem ngày 17-08-1969 tốt xấu - Âm lịch 05-07-1969 Xem ngày 25-11-1994 tốt xấu - Âm lịch 23-10-1994 Xem ngày 27-10-2020 tốt xấu - Âm lịch 11-09-2020 Xem ngày 23-06-2010 tốt xấu - Âm lịch 12-05-2010 Xem ngày 12-09-2028 tốt xấu - Âm lịch 24-07-2028 Xem ngày 14-04-2020 tốt xấu - Âm lịch 22-03-2020 Xem ngày 19-02-2007 tốt xấu - Âm lịch 03-01-2007 Xem ngày 12-06-1963 tốt xấu - Âm lịch 21-04-1963 Xem ngày 16-10-2044 tốt xấu - Âm lịch 26-08-2044 Xem ngày 05-11-1952 tốt xấu - Âm lịch 18-09-1952 Xem ngày 16-07-2045 tốt xấu - Âm lịch 03-06-2045 Xem ngày 20-10-2007 tốt xấu - Âm lịch 10-09-2007 Xem ngày 27-03-1979 tốt xấu - Âm lịch 30-02-1979 Xem ngày 14-07-2022 tốt xấu - Âm lịch 16-06-2022 Xem ngày 21-01-1993 tốt xấu - Âm lịch 29-12-1992 Xem ngày 09-11-2003 tốt xấu - Âm lịch 16-10-2003 Xem ngày 10-04-2034 tốt xấu - Âm lịch 22-02-2034 Xem ngày 25-04-2046 tốt xấu - Âm lịch 20-03-2046 Xem ngày 17-02-2017 tốt xấu - Âm lịch 21-01-2017 Xem ngày 06-06-1998 tốt xấu - Âm lịch Xem ngày 16-06-2019 tốt xấu - Âm lịch 14-05-2019 Xem ngày 06-05-2021 tốt xấu - Âm lịch 25-03-2021 Xem ngày 08-11-1957 tốt xấu - Âm lịch Xem ngày 07-10-2032 tốt xấu - Âm lịch 04-09-2032 Xem ngày 22-11-1976 tốt xấu - Âm lịch Xem ngày 22-03-2020 tốt xấu - Âm lịch 29-02-2020 Xem ngày 01-09-2008 tốt xấu - Âm lịch 02-08-2008 Xem ngày 18-04-1956 tốt xấu - Âm lịch 08-03-1956 Xem ngày 13-07-1975 tốt xấu - Âm lịch 05-06-1975 Xem ngày 21-04-2024 tốt xấu - Âm lịch 13-03-2024 Xem ngày 22-05-1960 tốt xấu - Âm lịch 27-04-1960 Xem ngày 07-09-1985 tốt xấu - Âm lịch 23-07-1985 Xem ngày 28-07-1960 tốt xấu - Âm lịch 05-06-1960 Xem ngày 14-11-1991 tốt xấu - Âm lịch 09-10-1991 Xem ngày 23-07-1958 tốt xấu - Âm lịch Xem ngày 14-10-1978 tốt xấu - Âm lịch 13-09-1978 Xem ngày 05-04-2031 tốt xấu - Âm lịch 14-03-2031 Xem ngày 05-09-2043 tốt xấu - Âm lịch 03-08-2043 Xem ngày 21-12-2012 tốt xấu - Âm lịch 09-11-2012 Xem ngày 26-06-2025 tốt xấu - Âm lịch 02-06-2025 Xem ngày 26-12-1980 tốt xấu - Âm lịch 20-11-1980 Xem ngày 18-11-2015 tốt xấu - Âm lịch 07-10-2015 Xem ngày 11-05-2049 tốt xấu - Âm lịch 10-04-2049 Xem ngày 25-06-1990 tốt xấu - Âm lịch 03-05-1990 Xem ngày 25-09-2026 tốt xấu - Âm lịch 15-08-2026 Xem ngày 16-11-2007 tốt xấu - Âm lịch 07-10-2007 Xem ngày 05-01-2042 tốt xấu - Âm lịch 14-12-2041 Xem ngày 28-06-1977 tốt xấu - Âm lịch 12-05-1977 Xem ngày 01-03-2023 tốt xấu - Âm lịch 10-02-2023 Xem ngày 10-07-2017 tốt xấu - Âm lịch 17-06-2017 Xem ngày 07-08-2030 tốt xấu - Âm lịch 09-07-2030 Xem ngày 02-12-2042 tốt xấu - Âm lịch 20-10-2042 Xem ngày 13-01-1987 tốt xấu - Âm lịch 14-12-1986 Xem ngày 09-01-1958 tốt xấu - Âm lịch 20-11-1957 Xem ngày 28-09-2020 tốt xấu - Âm lịch 12-08-2020 Xem ngày 17-06-2041 tốt xấu - Âm lịch 19-05-2041 Xem ngày 31-10-2031 tốt xấu - Âm lịch 16-09-2031 Xem ngày 14-06-2049 tốt xấu - Âm lịch 15-05-2049 Xem ngày 10-11-2022 tốt xấu - Âm lịch 17-10-2022 Xem ngày 23-02-1963 tốt xấu - Âm lịch 30-01-1963 Xem ngày 24-02-1975 tốt xấu - Âm lịch 14-01-1975 Xem ngày 14-02-2039 tốt xấu - Âm lịch 22-01-2039 Xem ngày 18-05-2006 tốt xấu - Âm lịch 21-04-2006 Xem ngày 24-12-1984 tốt xấu - Âm lịch 03-12-1984 Xem ngày 08-06-2026 tốt xấu - Âm lịch 23-04-2026 Xem ngày 03-05-2043 tốt xấu - Âm lịch 24-03-2043 Xem ngày 08-03-2012 tốt xấu - Âm lịch 16-02-2012 Xem ngày 26-12-1992 tốt xấu - Âm lịch 03-12-1992 Xem ngày 24-04-2009 tốt xấu - Âm lịch 30-03-2009 Xem ngày 08-02-2036 tốt xấu - Âm lịch 12-01-2036 Xem ngày 31-03-2024 tốt xấu - Âm lịch 22-02-2024 Xem ngày 12-01-2045 tốt xấu - Âm lịch 25-11-2044 Xem ngày 18-09-2006 tốt xấu - Âm lịch 26-07-2006 Xem ngày 20-08-1966 tốt xấu - Âm lịch 05-07-1966 Xem ngày 20-11-1987 tốt xấu - Âm lịch 29-09-1987 Xem ngày 04-03-1997 tốt xấu - Âm lịch 26-01-1997 Xem ngày 07-02-1986 tốt xấu - Âm lịch 29-12-1985 Xem ngày 26-09-2045 tốt xấu - Âm lịch 16-08-2045 Xem ngày 29-10-1976 tốt xấu - Âm lịch 07-09-1976 Xem ngày 15-08-1952 tốt xấu - Âm lịch 25-06-1952 Xem ngày 24-02-2040 tốt xấu - Âm lịch 13-01-2040 Xem ngày 22-01-1991 tốt xấu - Âm lịch 07-12-1990 Xem ngày 09-12-2040 tốt xấu - Âm lịch 06-11-2040 Xem ngày 27-05-2012 tốt xấu - Âm lịch 07-04-2012 Xem ngày 27-05-2040 tốt xấu - Âm lịch 17-04-2040 Xem ngày 15-10-2036 tốt xấu - Âm lịch 26-08-2036 Xem ngày 25-04-2022 tốt xấu - Âm lịch 25-03-2022 Xem ngày 22-02-2033 tốt xấu - Âm lịch 23-01-2033 Xem ngày 10-07-2006 tốt xấu - Âm lịch 16-06-2006 Xem ngày 20-11-2000 tốt xấu - Âm lịch 25-10-2000 Xem ngày 18-06-2032 tốt xấu - Âm lịch 11-05-2032 Xem ngày 15-11-2027 tốt xấu - Âm lịch 18-10-2027 Xem ngày 09-12-1956 tốt xấu - Âm lịch 08-11-1956 Xem ngày 02-01-1986 tốt xấu - Âm lịch 22-11-1985 Xem ngày 08-09-2014 tốt xấu - Âm lịch 15-08-2014 Xem ngày 31-01-1994 tốt xấu - Âm lịch 20-12-1993 Xem ngày 16-09-1977 tốt xấu - Âm lịch 04-08-1977 Xem ngày 14-02-1992 tốt xấu - Âm lịch 11-01-1992 Xem ngày 06-03-2025 tốt xấu - Âm lịch 07-02-2025 Xem ngày 05-04-2007 tốt xấu - Âm lịch 18-02-2007 Xem ngày 12-03-2021 tốt xấu - Âm lịch 29-01-2021 Xem ngày 05-03-1968 tốt xấu - Âm lịch 07-02-1968 Xem ngày 14-12-1953 tốt xấu - Âm lịch 09-11-1953 Xem ngày 03-09-2026 tốt xấu - Âm lịch 22-07-2026 Xem ngày 02-10-2015 tốt xấu - Âm lịch 20-08-2015 Xem ngày 09-01-2037 tốt xấu - Âm lịch 24-11-2036 Xem ngày 16-08-2016 tốt xấu - Âm lịch 14-07-2016 Xem ngày 23-04-1974 tốt xấu - Âm lịch 02-04-1974
Loading ...
Loading ...