Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...

Xem ngày tốt trong tháng 12 năm 2023 - Quý Mão - Lịch âm dương

(4.2) - 161 đánh giá
Loading ...

Ngày tốt trong tháng 12 - năm 2023 - Lịch vạn niên, lịch âm dương

Dương lịch
1
Tháng 12
Âm lịch
19
Tháng 10
Ngày Hắc đạo
Thứ Sáu ngày 1 tháng 10 năm 2023
(19-10-2023) - âm lịch

Ngày Quý Tị, Tháng Quý Hợi, Năm Quý Mão
Ngũ hành: Trường Lưu Thủy
Tiết khí: Tiểu tuyết
Trực: Phá (Nên chữa bệnh, phá dỡ nhà, đồ vật.)
Dương lịch
2
Tháng 12
Âm lịch
20
Tháng 10
Ngày Hoàng đạo
Thứ Bảy ngày 2 tháng 10 năm 2023
(20-10-2023) - âm lịch

Ngày Giáp Ngọ, Tháng Quý Hợi, Năm Quý Mão
Ngũ hành: Sa Trung Kim
Tiết khí: Tiểu tuyết
Trực: Nguy (Xấu mọi việc)
Dương lịch
3
Tháng 12
Âm lịch
21
Tháng 10
Ngày Hoàng đạo
Chủ Nhật ngày 3 tháng 10 năm 2023
(21-10-2023) - âm lịch

Ngày Ất Mùi, Tháng Quý Hợi, Năm Quý Mão
Ngũ hành: Sa Trung Kim
Tiết khí: Tiểu tuyết
Trực: Thành (Tốt cho xuất hành, khai trương, giá thú. Tránh kiện tụng, tranh chấp.)
Dương lịch
4
Tháng 12
Âm lịch
22
Tháng 10
Ngày Hắc đạo
Thứ Hai ngày 4 tháng 10 năm 2023
(22-10-2023) - âm lịch

Ngày Bính Thân, Tháng Quý Hợi, Năm Quý Mão
Ngũ hành: Sơn Hạ Hỏa
Tiết khí: Tiểu tuyết
Trực: Thu (Thu hoạch tốt. Kỵ khởi công, xuất hành, an táng)
Dương lịch
5
Tháng 12
Âm lịch
23
Tháng 10
Ngày Hắc đạo
Thứ Ba ngày 5 tháng 10 năm 2023
(23-10-2023) - âm lịch

Ngày Đinh Dậu, Tháng Quý Hợi, Năm Quý Mão
Ngũ hành: Sơn Hạ Hỏa
Tiết khí: Tiểu tuyết
Trực: Khai (Tốt mọi việc trừ động thổ, an táng)
Dương lịch
6
Tháng 12
Âm lịch
24
Tháng 10
Ngày Hoàng đạo
Thứ Tư ngày 6 tháng 10 năm 2023
(24-10-2023) - âm lịch

Ngày Mậu Tuất, Tháng Quý Hợi, Năm Quý Mão
Ngũ hành: Bình Địa Mộc
Tiết khí: Tiểu tuyết
Trực: Bế (Xấu mọi việc trừ đắp đê, lấp hố, rãnh)
Loading ...
Dương lịch
7
Tháng 12
Âm lịch
25
Tháng 10
Ngày Hoàng đạo
Thứ Năm ngày 7 tháng 10 năm 2023
(25-10-2023) - âm lịch

Ngày Kỷ Hợi, Tháng Quý Hợi, Năm Quý Mão
Ngũ hành: Bình Địa Mộc
Tiết khí: Đại tuyết
Trực: Bế (Xấu mọi việc trừ đắp đê, lấp hố, rãnh)
Dương lịch
8
Tháng 12
Âm lịch
26
Tháng 10
Ngày Hắc đạo
Thứ Sáu ngày 8 tháng 10 năm 2023
(26-10-2023) - âm lịch

Ngày Canh Tý, Tháng Quý Hợi, Năm Quý Mão
Ngũ hành: Bích Thượng Thổ
Tiết khí: Đại tuyết
Trực: Kiến (Tốt với xuất hành, giá thú nhưng tránh động thổ.)
Dương lịch
9
Tháng 12
Âm lịch
27
Tháng 10
Ngày Hoàng đạo
Thứ Bảy ngày 9 tháng 10 năm 2023
(27-10-2023) - âm lịch

Ngày Tân Sửu, Tháng Quý Hợi, Năm Quý Mão
Ngũ hành: Bích Thượng Thổ
Tiết khí: Đại tuyết
Trực: Trừ (Tốt mọi việc)
Dương lịch
10
Tháng 12
Âm lịch
28
Tháng 10
Ngày Hắc đạo
Chủ Nhật ngày 10 tháng 10 năm 2023
(28-10-2023) - âm lịch

Ngày Nhâm Dần, Tháng Quý Hợi, Năm Quý Mão
Ngũ hành: Kim Bạch Kim
Tiết khí: Đại tuyết
Trực: Mãn (Nên cầu tài, cầu phúc, tế tự.)
Dương lịch
11
Tháng 12
Âm lịch
29
Tháng 10
Ngày Hắc đạo
Thứ Hai ngày 11 tháng 10 năm 2023
(29-10-2023) - âm lịch

Ngày Quý Mão, Tháng Quý Hợi, Năm Quý Mão
Ngũ hành: Kim Bạch Kim
Tiết khí: Đại tuyết
Trực: Bình (Tốt mọi việc)
Dương lịch
12
Tháng 12
Âm lịch
30
Tháng 10
Ngày Hoàng đạo
Thứ Ba ngày 12 tháng 10 năm 2023
(30-10-2023) - âm lịch

Ngày Giáp Thìn, Tháng Quý Hợi, Năm Quý Mão
Ngũ hành: Phú Đăng Hỏa
Tiết khí: Đại tuyết
Trực: Định (Tốt về cầu tài, ký hợp đồng, yến tiệc. Tránh kiện tụng, tranh chấp, chữa bệnh.)
Loading ...
Dương lịch
13
Tháng 12
Âm lịch
1
Tháng 11
Ngày Hắc đạo
Thứ Tư ngày 13 tháng 11 năm 2023
(01-11-2023) - âm lịch

Ngày Ất Tị, Tháng Giáp Tý, Năm Quý Mão
Ngũ hành: Phú Đăng Hỏa
Tiết khí: Đại tuyết
Trực: Chấp (Tốt cho khởi công xây dựng. Tránh xuất hành, di chuyển, khai trương.)
Dương lịch
14
Tháng 12
Âm lịch
2
Tháng 11
Ngày Hoàng đạo
Thứ Năm ngày 14 tháng 11 năm 2023
(02-11-2023) - âm lịch

Ngày Bính Ngọ, Tháng Giáp Tý, Năm Quý Mão
Ngũ hành: Thiên Hà Thủy
Tiết khí: Đại tuyết
Trực: Phá (Nên chữa bệnh, phá dỡ nhà, đồ vật.)
Dương lịch
15
Tháng 12
Âm lịch
3
Tháng 11
Ngày Hắc đạo
Thứ Sáu ngày 15 tháng 11 năm 2023
(03-11-2023) - âm lịch

Ngày Đinh Mùi, Tháng Giáp Tý, Năm Quý Mão
Ngũ hành: Thiên Hà Thủy
Tiết khí: Đại tuyết
Trực: Nguy (Xấu mọi việc)
Dương lịch
16
Tháng 12
Âm lịch
4
Tháng 11
Ngày Hoàng đạo
Thứ Bảy ngày 16 tháng 11 năm 2023
(04-11-2023) - âm lịch

Ngày Mậu Thân, Tháng Giáp Tý, Năm Quý Mão
Ngũ hành: Đại Dịch Thổ
Tiết khí: Đại tuyết
Trực: Thành (Tốt cho xuất hành, khai trương, giá thú. Tránh kiện tụng, tranh chấp.)
Dương lịch
17
Tháng 12
Âm lịch
5
Tháng 11
Ngày Hoàng đạo
Chủ Nhật ngày 17 tháng 11 năm 2023
(05-11-2023) - âm lịch

Ngày Kỷ Dậu, Tháng Giáp Tý, Năm Quý Mão
Ngũ hành: Đại Dịch Thổ
Tiết khí: Đại tuyết
Trực: Thu (Thu hoạch tốt. Kỵ khởi công, xuất hành, an táng)
Dương lịch
18
Tháng 12
Âm lịch
6
Tháng 11
Ngày Hắc đạo
Thứ Hai ngày 18 tháng 11 năm 2023
(06-11-2023) - âm lịch

Ngày Canh Tuất, Tháng Giáp Tý, Năm Quý Mão
Ngũ hành: Thoa Xuyến Kim
Tiết khí: Đại tuyết
Trực: Khai (Tốt mọi việc trừ động thổ, an táng)
Loading ...
Dương lịch
19
Tháng 12
Âm lịch
7
Tháng 11
Ngày Hắc đạo
Thứ Ba ngày 19 tháng 11 năm 2023
(07-11-2023) - âm lịch

Ngày Tân Hợi, Tháng Giáp Tý, Năm Quý Mão
Ngũ hành: Thoa Xuyến Kim
Tiết khí: Đại tuyết
Trực: Bế (Xấu mọi việc trừ đắp đê, lấp hố, rãnh)
Dương lịch
20
Tháng 12
Âm lịch
8
Tháng 11
Ngày Hoàng đạo
Thứ Tư ngày 20 tháng 11 năm 2023
(08-11-2023) - âm lịch

Ngày Nhâm Tý, Tháng Giáp Tý, Năm Quý Mão
Ngũ hành: Tang Đồ Mộc
Tiết khí: Đại tuyết
Trực: Kiến (Tốt với xuất hành, giá thú nhưng tránh động thổ.)
Dương lịch
21
Tháng 12
Âm lịch
9
Tháng 11
Ngày Hoàng đạo
Thứ Năm ngày 21 tháng 11 năm 2023
(09-11-2023) - âm lịch

Ngày Quý Sửu, Tháng Giáp Tý, Năm Quý Mão
Ngũ hành: Tang Đồ Mộc
Tiết khí: Đại tuyết
Trực: Trừ (Tốt mọi việc)
Dương lịch
22
Tháng 12
Âm lịch
10
Tháng 11
Ngày Hắc đạo
Thứ Sáu ngày 22 tháng 11 năm 2023
(10-11-2023) - âm lịch

Ngày Giáp Dần, Tháng Giáp Tý, Năm Quý Mão
Ngũ hành: Đại Khê Thủy
Tiết khí: Đông chí
Trực: Mãn (Nên cầu tài, cầu phúc, tế tự.)
Dương lịch
23
Tháng 12
Âm lịch
11
Tháng 11
Ngày Hoàng đạo
Thứ Bảy ngày 23 tháng 11 năm 2023
(11-11-2023) - âm lịch

Ngày Ất Mão, Tháng Giáp Tý, Năm Quý Mão
Ngũ hành: Đại Khê Thủy
Tiết khí: Đông chí
Trực: Bình (Tốt mọi việc)
Dương lịch
24
Tháng 12
Âm lịch
12
Tháng 11
Ngày Hắc đạo
Chủ Nhật ngày 24 tháng 11 năm 2023
(12-11-2023) - âm lịch

Ngày Bính Thìn, Tháng Giáp Tý, Năm Quý Mão
Ngũ hành: Sa Trung Thổ
Tiết khí: Đông chí
Trực: Định (Tốt về cầu tài, ký hợp đồng, yến tiệc. Tránh kiện tụng, tranh chấp, chữa bệnh.)
Loading ...
Dương lịch
25
Tháng 12
Âm lịch
13
Tháng 11
Ngày Hắc đạo
Thứ Hai ngày 25 tháng 11 năm 2023
(13-11-2023) - âm lịch

Ngày Đinh Tị, Tháng Giáp Tý, Năm Quý Mão
Ngũ hành: Sa Trung Thổ
Tiết khí: Đông chí
Trực: Chấp (Tốt cho khởi công xây dựng. Tránh xuất hành, di chuyển, khai trương.)
Dương lịch
26
Tháng 12
Âm lịch
14
Tháng 11
Ngày Hoàng đạo
Thứ Ba ngày 26 tháng 11 năm 2023
(14-11-2023) - âm lịch

Ngày Mậu Ngọ, Tháng Giáp Tý, Năm Quý Mão
Ngũ hành: Thiên Thượng Hỏa
Tiết khí: Đông chí
Trực: Phá (Nên chữa bệnh, phá dỡ nhà, đồ vật.)
Dương lịch
27
Tháng 12
Âm lịch
15
Tháng 11
Ngày Hắc đạo
Thứ Tư ngày 27 tháng 11 năm 2023
(15-11-2023) - âm lịch

Ngày Kỷ Mùi, Tháng Giáp Tý, Năm Quý Mão
Ngũ hành: Thiên Thượng Hỏa
Tiết khí: Đông chí
Trực: Nguy (Xấu mọi việc)
Dương lịch
28
Tháng 12
Âm lịch
16
Tháng 11
Ngày Hoàng đạo
Thứ Năm ngày 28 tháng 11 năm 2023
(16-11-2023) - âm lịch

Ngày Canh Thân, Tháng Giáp Tý, Năm Quý Mão
Ngũ hành: Thạch Lựu Mộc
Tiết khí: Đông chí
Trực: Thành (Tốt cho xuất hành, khai trương, giá thú. Tránh kiện tụng, tranh chấp.)
Dương lịch
29
Tháng 12
Âm lịch
17
Tháng 11
Ngày Hoàng đạo
Thứ Sáu ngày 29 tháng 11 năm 2023
(17-11-2023) - âm lịch

Ngày Tân Dậu, Tháng Giáp Tý, Năm Quý Mão
Ngũ hành: Thạch Lựu Mộc
Tiết khí: Đông chí
Trực: Thu (Thu hoạch tốt. Kỵ khởi công, xuất hành, an táng)
Dương lịch
30
Tháng 12
Âm lịch
18
Tháng 11
Ngày Hắc đạo
Thứ Bảy ngày 30 tháng 11 năm 2023
(18-11-2023) - âm lịch

Ngày Nhâm Tuất, Tháng Giáp Tý, Năm Quý Mão
Ngũ hành: Đại Hải Thủy
Tiết khí: Đông chí
Trực: Khai (Tốt mọi việc trừ động thổ, an táng)
Loading ...
Dương lịch
31
Tháng 12
Âm lịch
19
Tháng 11
Ngày Hắc đạo
Chủ Nhật ngày 31 tháng 11 năm 2023
(19-11-2023) - âm lịch

Ngày Quý Hợi, Tháng Giáp Tý, Năm Quý Mão
Ngũ hành: Đại Hải Thủy
Tiết khí: Đông chí
Trực: Bế (Xấu mọi việc trừ đắp đê, lấp hố, rãnh)
Xem ngày 19-03-2006 tốt xấu - Âm lịch 20-02-2006 Xem ngày 28-06-1958 tốt xấu - Âm lịch 12-05-1958 Xem ngày 20-08-2005 tốt xấu - Âm lịch 16-07-2005 Xem ngày 21-05-2028 tốt xấu - Âm lịch 27-04-2028 Xem ngày 23-10-2021 tốt xấu - Âm lịch 18-09-2021 Xem ngày 09-05-2019 tốt xấu - Âm lịch 05-04-2019 Xem ngày 28-12-1990 tốt xấu - Âm lịch 12-11-1990 Xem ngày 04-05-1962 tốt xấu - Âm lịch 01-04-1962 Xem ngày 23-05-1988 tốt xấu - Âm lịch 08-04-1988 Xem ngày 02-02-1982 tốt xấu - Âm lịch 09-01-1982 Xem ngày 28-04-1986 tốt xấu - Âm lịch 20-03-1986 Xem ngày 17-08-2022 tốt xấu - Âm lịch 20-07-2022 Xem ngày 01-02-2016 tốt xấu - Âm lịch 23-12-2015 Xem ngày 02-09-2033 tốt xấu - Âm lịch 09-08-2033 Xem ngày 16-12-2012 tốt xấu - Âm lịch 04-11-2012 Xem ngày 12-08-2035 tốt xấu - Âm lịch 09-07-2035 Xem ngày 09-03-2019 tốt xấu - Âm lịch 04-02-2019 Xem ngày 31-01-1998 tốt xấu - Âm lịch 04-01-1998 Xem ngày 17-10-2024 tốt xấu - Âm lịch 15-09-2024 Xem ngày 29-07-1985 tốt xấu - Âm lịch 12-06-1985 Xem ngày 26-03-1960 tốt xấu - Âm lịch 29-02-1960 Xem ngày 27-11-2040 tốt xấu - Âm lịch 23-10-2040 Xem ngày 28-04-1976 tốt xấu - Âm lịch 29-03-1976 Xem ngày 08-11-2040 tốt xấu - Âm lịch 04-10-2040 Xem ngày 12-01-2032 tốt xấu - Âm lịch 30-11-2031 Xem ngày 16-07-1978 tốt xấu - Âm lịch 12-06-1978 Xem ngày 28-07-2015 tốt xấu - Âm lịch 13-06-2015 Xem ngày 20-02-1972 tốt xấu - Âm lịch 06-01-1972 Xem ngày 28-06-1962 tốt xấu - Âm lịch 27-05-1962 Xem ngày 04-09-1965 tốt xấu - Âm lịch 09-08-1965 Xem ngày 05-07-2012 tốt xấu - Âm lịch 17-05-2012 Xem ngày 19-10-2038 tốt xấu - Âm lịch 21-09-2038 Xem ngày 18-10-2036 tốt xấu - Âm lịch 29-08-2036 Xem ngày 30-12-2032 tốt xấu - Âm lịch 28-11-2032 Xem ngày 02-07-1974 tốt xấu - Âm lịch 13-05-1974 Xem ngày 15-06-1959 tốt xấu - Âm lịch 10-05-1959 Xem ngày 30-05-1992 tốt xấu - Âm lịch 28-04-1992 Xem ngày 30-10-2045 tốt xấu - Âm lịch 21-09-2045 Xem ngày 15-05-1964 tốt xấu - Âm lịch 04-04-1964 Xem ngày 18-04-1975 tốt xấu - Âm lịch 08-03-1975 Xem ngày 27-11-1963 tốt xấu - Âm lịch 12-10-1963 Xem ngày 31-10-1981 tốt xấu - Âm lịch 04-10-1981 Xem ngày 21-02-1975 tốt xấu - Âm lịch 11-01-1975 Xem ngày 22-03-1956 tốt xấu - Âm lịch 11-02-1956 Xem ngày 14-05-1995 tốt xấu - Âm lịch 15-04-1995 Xem ngày 07-01-1968 tốt xấu - Âm lịch 08-12-1967 Xem ngày 23-11-1998 tốt xấu - Âm lịch 05-10-1998 Xem ngày 24-03-2028 tốt xấu - Âm lịch 29-02-2028 Xem ngày 26-06-1998 tốt xấu - Âm lịch 03-05-1998 Xem ngày 31-03-2015 tốt xấu - Âm lịch 12-02-2015 Xem ngày 27-02-1956 tốt xấu - Âm lịch 16-01-1956 Xem ngày 25-09-2015 tốt xấu - Âm lịch 13-08-2015 Xem ngày 13-08-1964 tốt xấu - Âm lịch 06-07-1964 Xem ngày 08-05-2043 tốt xấu - Âm lịch 29-03-2043 Xem ngày 05-09-2028 tốt xấu - Âm lịch 17-07-2028 Xem ngày 14-07-1995 tốt xấu - Âm lịch 17-06-1995 Xem ngày 08-09-1975 tốt xấu - Âm lịch Xem ngày 24-06-2031 tốt xấu - Âm lịch 05-05-2031 Xem ngày 15-08-1984 tốt xấu - Âm lịch 19-07-1984 Xem ngày 19-06-2046 tốt xấu - Âm lịch 16-05-2046 Xem ngày 18-12-1954 tốt xấu - Âm lịch 24-11-1954 Xem ngày 04-09-2024 tốt xấu - Âm lịch 02-08-2024 Xem ngày 22-06-2048 tốt xấu - Âm lịch 12-05-2048 Xem ngày 14-11-1985 tốt xấu - Âm lịch 03-10-1985 Xem ngày 17-10-2036 tốt xấu - Âm lịch 28-08-2036 Xem ngày 16-01-2003 tốt xấu - Âm lịch 14-12-2002 Xem ngày 16-07-1955 tốt xấu - Âm lịch 27-05-1955 Xem ngày 15-03-1985 tốt xấu - Âm lịch 24-02-1985 Xem ngày 30-01-1971 tốt xấu - Âm lịch 04-01-1971 Xem ngày 06-11-2047 tốt xấu - Âm lịch 19-09-2047 Xem ngày 21-06-2008 tốt xấu - Âm lịch 18-05-2008 Xem ngày 21-11-1976 tốt xấu - Âm lịch 01-10-1976 Xem ngày 17-04-1955 tốt xấu - Âm lịch 25-03-1955 Xem ngày 27-05-2034 tốt xấu - Âm lịch 10-04-2034 Xem ngày 08-08-2000 tốt xấu - Âm lịch 09-07-2000 Xem ngày 03-05-1987 tốt xấu - Âm lịch 06-04-1987 Xem ngày 08-02-2001 tốt xấu - Âm lịch 16-01-2001 Xem ngày 04-11-2049 tốt xấu - Âm lịch 10-10-2049 Xem ngày 16-11-1983 tốt xấu - Âm lịch 12-10-1983 Xem ngày 09-01-2002 tốt xấu - Âm lịch 26-11-2001 Xem ngày 24-03-2043 tốt xấu - Âm lịch 14-02-2043 Xem ngày 08-02-1981 tốt xấu - Âm lịch 04-01-1981 Xem ngày 06-05-1993 tốt xấu - Âm lịch Xem ngày 18-11-2024 tốt xấu - Âm lịch 18-10-2024 Xem ngày 12-01-2018 tốt xấu - Âm lịch 26-11-2017 Xem ngày 21-12-1968 tốt xấu - Âm lịch 02-11-1968 Xem ngày 05-08-2010 tốt xấu - Âm lịch 25-06-2010 Xem ngày 05-04-1985 tốt xấu - Âm lịch Xem ngày 03-02-2026 tốt xấu - Âm lịch 16-12-2025 Xem ngày 20-08-1976 tốt xấu - Âm lịch 25-07-1976 Xem ngày 02-01-1989 tốt xấu - Âm lịch 25-11-1988 Xem ngày 18-01-1983 tốt xấu - Âm lịch 05-12-1982 Xem ngày 12-10-1967 tốt xấu - Âm lịch 09-09-1967 Xem ngày 07-05-2017 tốt xấu - Âm lịch 12-04-2017 Xem ngày 15-12-2037 tốt xấu - Âm lịch 09-11-2037 Xem ngày 25-09-1962 tốt xấu - Âm lịch 27-08-1962 Xem ngày 05-12-1994 tốt xấu - Âm lịch 03-11-1994 Xem ngày 01-02-2021 tốt xấu - Âm lịch 20-12-2020 Xem ngày 10-08-2048 tốt xấu - Âm lịch 01-07-2048 Xem ngày 20-09-2005 tốt xấu - Âm lịch 17-08-2005 Xem ngày 14-01-2015 tốt xấu - Âm lịch 24-11-2014 Xem ngày 29-08-1956 tốt xấu - Âm lịch 24-07-1956 Xem ngày 08-04-2010 tốt xấu - Âm lịch 24-02-2010 Xem ngày 05-04-1992 tốt xấu - Âm lịch Xem ngày 06-01-1957 tốt xấu - Âm lịch Xem ngày 26-09-2049 tốt xấu - Âm lịch 30-08-2049 Xem ngày 09-06-1970 tốt xấu - Âm lịch 06-05-1970 Xem ngày 07-11-2006 tốt xấu - Âm lịch 17-09-2006 Xem ngày 02-08-1983 tốt xấu - Âm lịch 24-06-1983 Xem ngày 21-05-1966 tốt xấu - Âm lịch Xem ngày 15-08-2043 tốt xấu - Âm lịch 11-07-2043 Xem ngày 11-12-2032 tốt xấu - Âm lịch 09-11-2032 Xem ngày 25-12-2039 tốt xấu - Âm lịch 11-11-2039 Xem ngày 24-08-1993 tốt xấu - Âm lịch 07-07-1993 Xem ngày 17-12-1966 tốt xấu - Âm lịch 06-11-1966 Xem ngày 28-03-2041 tốt xấu - Âm lịch 27-02-2041 Xem ngày 10-12-1975 tốt xấu - Âm lịch 08-11-1975 Xem ngày 07-02-2011 tốt xấu - Âm lịch 05-01-2011 Xem ngày 18-06-2033 tốt xấu - Âm lịch 22-05-2033 Xem ngày 01-05-1956 tốt xấu - Âm lịch 21-03-1956 Xem ngày 25-06-1962 tốt xấu - Âm lịch 24-05-1962 Xem ngày 21-10-1994 tốt xấu - Âm lịch 17-09-1994 Xem ngày 30-05-1965 tốt xấu - Âm lịch 30-04-1965 Xem ngày 22-02-1992 tốt xấu - Âm lịch 19-01-1992 Xem ngày 06-10-1995 tốt xấu - Âm lịch 13-08-1995 Xem ngày 24-01-1983 tốt xấu - Âm lịch 11-12-1982 Xem ngày 09-04-2030 tốt xấu - Âm lịch 07-03-2030 Xem ngày 25-11-2037 tốt xấu - Âm lịch 19-10-2037 Xem ngày 04-08-1999 tốt xấu - Âm lịch 23-06-1999 Xem ngày 04-08-1969 tốt xấu - Âm lịch 22-06-1969 Xem ngày 01-12-1996 tốt xấu - Âm lịch 21-10-1996 Xem ngày 04-01-1978 tốt xấu - Âm lịch 25-11-1977 Xem ngày 14-03-2039 tốt xấu - Âm lịch 20-02-2039 Xem ngày 26-12-2042 tốt xấu - Âm lịch 15-11-2042 Xem ngày 15-11-2004 tốt xấu - Âm lịch 04-10-2004 Xem ngày 03-08-2028 tốt xấu - Âm lịch 13-06-2028 Xem ngày 12-11-1994 tốt xấu - Âm lịch 10-10-1994 Xem ngày 04-02-2037 tốt xấu - Âm lịch 20-12-2036 Xem ngày 11-04-2042 tốt xấu - Âm lịch 21-02-2042 Xem ngày 15-05-2047 tốt xấu - Âm lịch 21-04-2047 Xem ngày 15-04-2030 tốt xấu - Âm lịch 13-03-2030 Xem ngày 31-12-2042 tốt xấu - Âm lịch 20-11-2042 Xem ngày 19-04-1996 tốt xấu - Âm lịch 02-03-1996 Xem ngày 05-08-2013 tốt xấu - Âm lịch 29-06-2013 Xem ngày 24-02-1968 tốt xấu - Âm lịch 27-01-1968 Xem ngày 24-10-1991 tốt xấu - Âm lịch 17-09-1991 Xem ngày 29-05-2019 tốt xấu - Âm lịch 25-04-2019 Xem ngày 04-03-2037 tốt xấu - Âm lịch 18-01-2037 Xem ngày 14-10-2017 tốt xấu - Âm lịch 25-08-2017 Xem ngày 06-12-1970 tốt xấu - Âm lịch 08-11-1970 Xem ngày 15-10-1953 tốt xấu - Âm lịch 08-09-1953 Xem ngày 10-07-1980 tốt xấu - Âm lịch 28-05-1980 Xem ngày 16-08-1983 tốt xấu - Âm lịch 08-07-1983 Xem ngày 11-11-2015 tốt xấu - Âm lịch 30-09-2015 Xem ngày 02-04-2033 tốt xấu - Âm lịch 03-03-2033 Xem ngày 13-07-2044 tốt xấu - Âm lịch 19-06-2044 Xem ngày 01-01-1964 tốt xấu - Âm lịch 17-11-1963 Xem ngày 29-05-1980 tốt xấu - Âm lịch 16-04-1980 Xem ngày 06-03-1994 tốt xấu - Âm lịch Xem ngày 21-04-2003 tốt xấu - Âm lịch 20-03-2003 Xem ngày 19-06-1955 tốt xấu - Âm lịch 29-04-1955 Xem ngày 01-11-2015 tốt xấu - Âm lịch 20-09-2015 Xem ngày 10-10-1999 tốt xấu - Âm lịch 02-09-1999 Xem ngày 22-05-2001 tốt xấu - Âm lịch 30-04-2001 Xem ngày 14-06-1957 tốt xấu - Âm lịch 17-05-1957 Xem ngày 26-10-1981 tốt xấu - Âm lịch 29-09-1981 Xem ngày 27-06-1950 tốt xấu - Âm lịch 13-05-1950 Xem ngày 19-10-2007 tốt xấu - Âm lịch 09-09-2007 Xem ngày 09-02-2005 tốt xấu - Âm lịch 01-01-2005 Xem ngày 30-09-1997 tốt xấu - Âm lịch 29-08-1997 Xem ngày 02-04-2046 tốt xấu - Âm lịch 26-02-2046 Xem ngày 23-11-2043 tốt xấu - Âm lịch 22-10-2043 Xem ngày 14-06-1991 tốt xấu - Âm lịch 03-05-1991 Xem ngày 06-02-1956 tốt xấu - Âm lịch 25-12-1955 Xem ngày 29-04-1984 tốt xấu - Âm lịch 29-03-1984 Xem ngày 17-04-2004 tốt xấu - Âm lịch 28-02-2004 Xem ngày 18-03-1966 tốt xấu - Âm lịch 27-02-1966 Xem ngày 12-07-1954 tốt xấu - Âm lịch 13-06-1954 Xem ngày 18-03-2007 tốt xấu - Âm lịch 30-01-2007 Xem ngày 11-04-1999 tốt xấu - Âm lịch 25-02-1999 Xem ngày 09-09-1988 tốt xấu - Âm lịch 29-07-1988 Xem ngày 16-07-2022 tốt xấu - Âm lịch 18-06-2022 Xem ngày 14-03-1998 tốt xấu - Âm lịch 16-02-1998 Xem ngày 19-07-1952 tốt xấu - Âm lịch 28-05-1952 Xem ngày 14-11-1979 tốt xấu - Âm lịch 25-09-1979 Xem ngày 01-05-1986 tốt xấu - Âm lịch 23-03-1986 Xem ngày 25-06-2020 tốt xấu - Âm lịch 05-05-2020 Xem ngày 04-01-1986 tốt xấu - Âm lịch 24-11-1985 Xem ngày 08-12-2011 tốt xấu - Âm lịch 14-11-2011 Xem ngày 30-06-1989 tốt xấu - Âm lịch 27-05-1989 Xem ngày 08-07-2023 tốt xấu - Âm lịch 21-05-2023 Xem ngày 19-01-2023 tốt xấu - Âm lịch 28-12-2022 Xem ngày 20-08-1969 tốt xấu - Âm lịch 08-07-1969 Xem ngày 29-06-1955 tốt xấu - Âm lịch 10-05-1955 Xem ngày 21-04-1962 tốt xấu - Âm lịch 17-03-1962 Xem ngày 18-05-1987 tốt xấu - Âm lịch 21-04-1987 Xem ngày 15-01-1955 tốt xấu - Âm lịch 22-12-1954 Xem ngày 09-04-2046 tốt xấu - Âm lịch 04-03-2046 Xem ngày 30-03-1989 tốt xấu - Âm lịch 23-02-1989 Xem ngày 28-10-2038 tốt xấu - Âm lịch 01-10-2038 Xem ngày 10-07-2029 tốt xấu - Âm lịch 29-05-2029 Xem ngày 05-01-1975 tốt xấu - Âm lịch 24-11-1974 Xem ngày 04-05-2024 tốt xấu - Âm lịch 26-03-2024 Xem ngày 14-12-1994 tốt xấu - Âm lịch 12-11-1994 Xem ngày 04-04-1975 tốt xấu - Âm lịch 23-02-1975 Xem ngày 22-03-1990 tốt xấu - Âm lịch 26-02-1990 Xem ngày 08-03-2045 tốt xấu - Âm lịch 20-01-2045 Xem ngày 14-02-2011 tốt xấu - Âm lịch 12-01-2011 Xem ngày 27-03-1961 tốt xấu - Âm lịch 11-02-1961 Xem ngày 23-09-2020 tốt xấu - Âm lịch 07-08-2020 Xem ngày 09-09-2048 tốt xấu - Âm lịch 02-08-2048 Xem ngày 16-11-1961 tốt xấu - Âm lịch 09-10-1961 Xem ngày 28-09-2013 tốt xấu - Âm lịch 24-08-2013 Xem ngày 12-09-2012 tốt xấu - Âm lịch 27-07-2012 Xem ngày 12-03-1993 tốt xấu - Âm lịch 20-02-1993 Xem ngày 21-08-2035 tốt xấu - Âm lịch 18-07-2035 Xem ngày 11-08-1964 tốt xấu - Âm lịch 04-07-1964 Xem ngày 05-09-1976 tốt xấu - Âm lịch 12-08-1976 Xem ngày 12-02-1961 tốt xấu - Âm lịch 27-12-1960 Xem ngày 17-12-1971 tốt xấu - Âm lịch 30-10-1971 Xem ngày 06-06-2003 tốt xấu - Âm lịch 07-05-2003 Xem ngày 16-11-1973 tốt xấu - Âm lịch 22-10-1973 Xem ngày 05-04-2013 tốt xấu - Âm lịch 25-02-2013 Xem ngày 01-07-1963 tốt xấu - Âm lịch 11-05-1963 Xem ngày 20-01-1954 tốt xấu - Âm lịch Xem ngày 17-08-1950 tốt xấu - Âm lịch 05-07-1950 Xem ngày 05-03-2021 tốt xấu - Âm lịch 22-01-2021 Xem ngày 15-07-1955 tốt xấu - Âm lịch 26-05-1955 Xem ngày 09-02-2020 tốt xấu - Âm lịch 16-01-2020 Xem ngày 07-11-1970 tốt xấu - Âm lịch 09-10-1970 Xem ngày 14-09-1968 tốt xấu - Âm lịch 22-07-1968 Xem ngày 08-10-2021 tốt xấu - Âm lịch 03-09-2021 Xem ngày 12-08-2013 tốt xấu - Âm lịch 06-07-2013 Xem ngày 12-01-1999 tốt xấu - Âm lịch 25-11-1998 Xem ngày 19-06-1974 tốt xấu - Âm lịch 29-04-1974 Xem ngày 08-06-2009 tốt xấu - Âm lịch 16-05-2009 Xem ngày 14-09-2011 tốt xấu - Âm lịch 17-08-2011 Xem ngày 23-02-1956 tốt xấu - Âm lịch 12-01-1956 Xem ngày 29-01-2010 tốt xấu - Âm lịch 15-12-2009 Xem ngày 01-02-1952 tốt xấu - Âm lịch 06-01-1952 Xem ngày 19-11-1954 tốt xấu - Âm lịch 24-10-1954 Xem ngày 05-02-2031 tốt xấu - Âm lịch 14-01-2031 Xem ngày 16-09-2021 tốt xấu - Âm lịch 10-08-2021 Xem ngày 14-03-2001 tốt xấu - Âm lịch 20-02-2001 Xem ngày 23-04-1978 tốt xấu - Âm lịch 17-03-1978 Xem ngày 28-07-1997 tốt xấu - Âm lịch 24-06-1997 Xem ngày 15-05-1965 tốt xấu - Âm lịch 15-04-1965 Xem ngày 22-03-2041 tốt xấu - Âm lịch 21-02-2041 Xem ngày 28-11-2029 tốt xấu - Âm lịch 23-10-2029 Xem ngày 18-02-2003 tốt xấu - Âm lịch 18-01-2003 Xem ngày 18-10-2044 tốt xấu - Âm lịch 28-08-2044 Xem ngày 17-11-1987 tốt xấu - Âm lịch 26-09-1987 Xem ngày 13-05-1953 tốt xấu - Âm lịch 01-04-1953 Xem ngày 15-12-1978 tốt xấu - Âm lịch 16-11-1978 Xem ngày 05-07-2042 tốt xấu - Âm lịch 18-05-2042 Xem ngày 20-02-1997 tốt xấu - Âm lịch 14-01-1997 Xem ngày 15-04-1976 tốt xấu - Âm lịch 16-03-1976 Xem ngày 04-01-1996 tốt xấu - Âm lịch 14-11-1995 Xem ngày 23-06-1952 tốt xấu - Âm lịch 02-05-1952 Xem ngày 19-06-1950 tốt xấu - Âm lịch 05-05-1950 Xem ngày 16-05-1957 tốt xấu - Âm lịch 17-04-1957 Xem ngày 14-11-2047 tốt xấu - Âm lịch 27-09-2047 Xem ngày 21-03-2018 tốt xấu - Âm lịch 05-02-2018 Xem ngày 30-11-2034 tốt xấu - Âm lịch 20-10-2034 Xem ngày 30-08-1975 tốt xấu - Âm lịch 24-07-1975 Xem ngày 24-08-1954 tốt xấu - Âm lịch 26-07-1954 Xem ngày 23-06-1965 tốt xấu - Âm lịch 24-05-1965 Xem ngày 18-03-1957 tốt xấu - Âm lịch 18-02-1957 Xem ngày 13-09-2000 tốt xấu - Âm lịch 16-08-2000 Xem ngày 01-12-1974 tốt xấu - Âm lịch 18-10-1974 Xem ngày 04-10-1968 tốt xấu - Âm lịch 13-08-1968 Xem ngày 03-08-2020 tốt xấu - Âm lịch 14-06-2020 Xem ngày 06-02-2033 tốt xấu - Âm lịch 07-01-2033 Xem ngày 26-09-1976 tốt xấu - Âm lịch 03-08-1976 Xem ngày 12-09-1962 tốt xấu - Âm lịch 14-08-1962 Xem ngày 10-08-1973 tốt xấu - Âm lịch 12-07-1973 Xem ngày 14-11-2032 tốt xấu - Âm lịch 12-10-2032 Xem ngày 25-09-2001 tốt xấu - Âm lịch 09-08-2001 Xem ngày 22-12-1969 tốt xấu - Âm lịch Xem ngày 11-08-2026 tốt xấu - Âm lịch 29-06-2026 Xem ngày 20-03-2018 tốt xấu - Âm lịch 04-02-2018 Xem ngày 15-10-1959 tốt xấu - Âm lịch 14-09-1959 Xem ngày 17-03-1960 tốt xấu - Âm lịch 20-02-1960 Xem ngày 22-01-1997 tốt xấu - Âm lịch 14-12-1996 Xem ngày 25-10-2001 tốt xấu - Âm lịch 09-09-2001 Xem ngày 20-06-1980 tốt xấu - Âm lịch 08-05-1980 Xem ngày 06-05-2045 tốt xấu - Âm lịch 20-03-2045 Xem ngày 01-02-1983 tốt xấu - Âm lịch 19-12-1982 Xem ngày 15-10-1975 tốt xấu - Âm lịch 11-09-1975 Xem ngày 11-07-2014 tốt xấu - Âm lịch 15-06-2014 Xem ngày 10-08-1985 tốt xấu - Âm lịch 24-06-1985 Xem ngày 15-12-1957 tốt xấu - Âm lịch 25-10-1957 Xem ngày 01-01-2034 tốt xấu - Âm lịch 11-11-2033 Xem ngày 09-09-2019 tốt xấu - Âm lịch 11-08-2019 Xem ngày 24-01-2039 tốt xấu - Âm lịch 01-01-2039 Xem ngày 08-04-1988 tốt xấu - Âm lịch 22-02-1988 Xem ngày 17-12-1958 tốt xấu - Âm lịch 07-11-1958 Xem ngày 10-11-2001 tốt xấu - Âm lịch 25-09-2001 Xem ngày 30-05-1961 tốt xấu - Âm lịch 17-04-1961 Xem ngày 19-09-1979 tốt xấu - Âm lịch 28-07-1979 Xem ngày 20-07-1978 tốt xấu - Âm lịch 16-06-1978 Xem ngày 28-06-1991 tốt xấu - Âm lịch 17-05-1991 Xem ngày 04-05-1960 tốt xấu - Âm lịch 09-04-1960 Xem ngày 11-08-1994 tốt xấu - Âm lịch 05-07-1994 Xem ngày 17-04-2046 tốt xấu - Âm lịch 12-03-2046 Xem ngày 10-04-2036 tốt xấu - Âm lịch 14-03-2036 Xem ngày 09-11-2036 tốt xấu - Âm lịch 22-09-2036 Xem ngày 19-01-1973 tốt xấu - Âm lịch 16-12-1972 Xem ngày 18-11-2003 tốt xấu - Âm lịch 25-10-2003 Xem ngày 30-08-2045 tốt xấu - Âm lịch 18-07-2045 Xem ngày 07-06-1993 tốt xấu - Âm lịch 18-04-1993 Xem ngày 22-08-2016 tốt xấu - Âm lịch 20-07-2016 Xem ngày 22-10-1990 tốt xấu - Âm lịch 05-09-1990 Xem ngày 25-05-2029 tốt xấu - Âm lịch 13-04-2029 Xem ngày 06-09-1965 tốt xấu - Âm lịch 11-08-1965 Xem ngày 25-12-2032 tốt xấu - Âm lịch 23-11-2032 Xem ngày 03-07-2049 tốt xấu - Âm lịch 04-06-2049 Xem ngày 05-09-2004 tốt xấu - Âm lịch 21-07-2004 Xem ngày 30-10-1976 tốt xấu - Âm lịch 08-09-1976 Xem ngày 22-03-2030 tốt xấu - Âm lịch 19-02-2030 Xem ngày 12-12-1975 tốt xấu - Âm lịch 10-11-1975 Xem ngày 23-02-2041 tốt xấu - Âm lịch 23-01-2041 Xem ngày 21-12-1989 tốt xấu - Âm lịch 24-11-1989 Xem ngày 05-12-2043 tốt xấu - Âm lịch 05-11-2043 Xem ngày 17-03-1953 tốt xấu - Âm lịch 03-02-1953 Xem ngày 13-04-1952 tốt xấu - Âm lịch 19-03-1952 Xem ngày 25-09-1985 tốt xấu - Âm lịch 11-08-1985 Xem ngày 12-07-2012 tốt xấu - Âm lịch 24-05-2012 Xem ngày 14-03-2041 tốt xấu - Âm lịch 13-02-2041 Xem ngày 07-02-2006 tốt xấu - Âm lịch 10-01-2006 Xem ngày 06-03-2010 tốt xấu - Âm lịch 21-01-2010 Xem ngày 01-11-1995 tốt xấu - Âm lịch 09-09-1995 Xem ngày 09-09-1960 tốt xấu - Âm lịch 19-07-1960 Xem ngày 02-01-2003 tốt xấu - Âm lịch 30-11-2002 Xem ngày 26-10-2040 tốt xấu - Âm lịch 21-09-2040 Xem ngày 15-12-2013 tốt xấu - Âm lịch 13-11-2013 Xem ngày 14-10-2031 tốt xấu - Âm lịch 28-08-2031 Xem ngày 11-07-2036 tốt xấu - Âm lịch 18-06-2036 Xem ngày 25-11-2049 tốt xấu - Âm lịch 01-11-2049 Xem ngày 10-02-2013 tốt xấu - Âm lịch 01-01-2013 Xem ngày 26-12-1974 tốt xấu - Âm lịch 14-11-1974 Xem ngày 23-03-2046 tốt xấu - Âm lịch 16-02-2046 Xem ngày 21-02-2010 tốt xấu - Âm lịch 08-01-2010 Xem ngày 16-03-1993 tốt xấu - Âm lịch 24-02-1993 Xem ngày 21-07-1967 tốt xấu - Âm lịch 14-06-1967 Xem ngày 27-01-2016 tốt xấu - Âm lịch 18-12-2015 Xem ngày 24-02-1960 tốt xấu - Âm lịch 28-01-1960 Xem ngày 04-09-1990 tốt xấu - Âm lịch 16-07-1990 Xem ngày 29-09-1954 tốt xấu - Âm lịch 03-09-1954 Xem ngày 21-01-1980 tốt xấu - Âm lịch 04-12-1979 Xem ngày 12-08-1980 tốt xấu - Âm lịch 02-07-1980 Xem ngày 02-01-2002 tốt xấu - Âm lịch 19-11-2001 Xem ngày 14-03-2010 tốt xấu - Âm lịch 29-01-2010 Xem ngày 21-08-2021 tốt xấu - Âm lịch 14-07-2021 Xem ngày 23-12-2035 tốt xấu - Âm lịch 24-11-2035 Xem ngày 12-05-1950 tốt xấu - Âm lịch 26-03-1950 Xem ngày 01-05-2015 tốt xấu - Âm lịch 13-03-2015 Xem ngày 15-04-1992 tốt xấu - Âm lịch 13-03-1992 Xem ngày 28-07-2004 tốt xấu - Âm lịch 12-06-2004 Xem ngày 12-11-1955 tốt xấu - Âm lịch 28-09-1955 Xem ngày 08-03-2002 tốt xấu - Âm lịch 25-01-2002 Xem ngày 01-03-1956 tốt xấu - Âm lịch 19-01-1956 Xem ngày 28-04-2012 tốt xấu - Âm lịch 08-04-2012 Xem ngày 11-08-1977 tốt xấu - Âm lịch 27-06-1977 Xem ngày 24-10-1962 tốt xấu - Âm lịch 26-09-1962 Xem ngày 30-09-2012 tốt xấu - Âm lịch 15-08-2012 Xem ngày 01-07-1965 tốt xấu - Âm lịch 03-06-1965 Xem ngày 07-03-1987 tốt xấu - Âm lịch 08-02-1987 Xem ngày 25-04-2023 tốt xấu - Âm lịch 06-03-2023 Xem ngày 17-10-2015 tốt xấu - Âm lịch 05-09-2015 Xem ngày 21-07-2039 tốt xấu - Âm lịch 01-06-2039 Xem ngày 13-05-2038 tốt xấu - Âm lịch 10-04-2038 Xem ngày 17-10-2025 tốt xấu - Âm lịch 26-08-2025 Xem ngày 10-02-2045 tốt xấu - Âm lịch 24-12-2044 Xem ngày 30-06-1983 tốt xấu - Âm lịch 20-05-1983 Xem ngày 01-06-1982 tốt xấu - Âm lịch 10-04-1982 Xem ngày 30-08-1968 tốt xấu - Âm lịch 07-07-1968 Xem ngày 21-05-1981 tốt xấu - Âm lịch Xem ngày 26-01-2044 tốt xấu - Âm lịch 27-12-2043 Xem ngày 05-10-2027 tốt xấu - Âm lịch 06-09-2027 Xem ngày 25-06-1966 tốt xấu - Âm lịch 07-05-1966 Xem ngày 27-07-2048 tốt xấu - Âm lịch 17-06-2048 Xem ngày 19-09-1991 tốt xấu - Âm lịch 12-08-1991 Xem ngày 30-01-1959 tốt xấu - Âm lịch 22-12-1958 Xem ngày 30-10-2012 tốt xấu - Âm lịch 16-09-2012 Xem ngày 25-12-2042 tốt xấu - Âm lịch 14-11-2042 Xem ngày 25-01-2030 tốt xấu - Âm lịch 22-12-2029 Xem ngày 24-09-1950 tốt xấu - Âm lịch 13-08-1950 Xem ngày 31-08-1972 tốt xấu - Âm lịch 23-07-1972 Xem ngày 04-07-1971 tốt xấu - Âm lịch 12-05-1971 Xem ngày 20-02-2031 tốt xấu - Âm lịch 29-01-2031 Xem ngày 24-09-1959 tốt xấu - Âm lịch 22-08-1959 Xem ngày 12-08-2033 tốt xấu - Âm lịch 18-07-2033 Xem ngày 17-04-1987 tốt xấu - Âm lịch 20-03-1987 Xem ngày 27-10-2045 tốt xấu - Âm lịch 18-09-2045 Xem ngày 06-03-1970 tốt xấu - Âm lịch Xem ngày 08-10-2033 tốt xấu - Âm lịch 16-09-2033 Xem ngày 14-05-1959 tốt xấu - Âm lịch 07-04-1959 Xem ngày 02-03-1962 tốt xấu - Âm lịch 26-01-1962 Xem ngày 02-07-1999 tốt xấu - Âm lịch 19-05-1999 Xem ngày 28-04-2030 tốt xấu - Âm lịch 26-03-2030 Xem ngày 26-05-1969 tốt xấu - Âm lịch 11-04-1969 Xem ngày 23-01-1969 tốt xấu - Âm lịch 06-12-1968 Xem ngày 17-06-1974 tốt xấu - Âm lịch 27-04-1974 Xem ngày 25-12-2009 tốt xấu - Âm lịch 10-11-2009 Xem ngày 06-01-1990 tốt xấu - Âm lịch Xem ngày 19-12-1975 tốt xấu - Âm lịch 17-11-1975 Xem ngày 11-07-2042 tốt xấu - Âm lịch 24-05-2042 Xem ngày 13-02-1952 tốt xấu - Âm lịch 18-01-1952 Xem ngày 02-02-2043 tốt xấu - Âm lịch 23-12-2042 Xem ngày 23-08-1960 tốt xấu - Âm lịch Xem ngày 11-09-1985 tốt xấu - Âm lịch 27-07-1985 Xem ngày 09-09-2000 tốt xấu - Âm lịch 12-08-2000 Xem ngày 16-06-2006 tốt xấu - Âm lịch 21-05-2006 Xem ngày 20-08-2034 tốt xấu - Âm lịch 07-07-2034 Xem ngày 29-07-1986 tốt xấu - Âm lịch 23-06-1986 Xem ngày 06-02-1975 tốt xấu - Âm lịch 26-12-1974 Xem ngày 01-11-1981 tốt xấu - Âm lịch 05-10-1981 Xem ngày 25-06-2002 tốt xấu - Âm lịch 15-05-2002 Xem ngày 16-07-1954 tốt xấu - Âm lịch 17-06-1954 Xem ngày 21-12-1952 tốt xấu - Âm lịch 05-11-1952 Xem ngày 18-11-2006 tốt xấu - Âm lịch 28-09-2006 Xem ngày 28-04-1961 tốt xấu - Âm lịch 14-03-1961 Xem ngày 31-03-1981 tốt xấu - Âm lịch 26-02-1981 Xem ngày 24-11-2012 tốt xấu - Âm lịch 11-10-2012 Xem ngày 07-02-2031 tốt xấu - Âm lịch 16-01-2031 Xem ngày 08-10-1957 tốt xấu - Âm lịch Xem ngày 07-09-2035 tốt xấu - Âm lịch 06-08-2035 Xem ngày 14-06-1966 tốt xấu - Âm lịch 26-04-1966 Xem ngày 09-04-1971 tốt xấu - Âm lịch 14-03-1971 Xem ngày 29-11-2025 tốt xấu - Âm lịch 10-10-2025 Xem ngày 16-11-2030 tốt xấu - Âm lịch 21-10-2030 Xem ngày 15-10-2001 tốt xấu - Âm lịch 29-08-2001 Xem ngày 27-04-2016 tốt xấu - Âm lịch 21-03-2016 Xem ngày 22-08-2018 tốt xấu - Âm lịch 12-07-2018 Xem ngày 18-05-1999 tốt xấu - Âm lịch 04-04-1999 Xem ngày 08-09-1953 tốt xấu - Âm lịch Xem ngày 14-05-1984 tốt xấu - Âm lịch 14-04-1984 Xem ngày 13-11-1959 tốt xấu - Âm lịch 13-10-1959 Xem ngày 23-11-2048 tốt xấu - Âm lịch 18-10-2048 Xem ngày 22-03-2018 tốt xấu - Âm lịch 06-02-2018 Xem ngày 24-04-2000 tốt xấu - Âm lịch 20-03-2000 Xem ngày 06-01-1997 tốt xấu - Âm lịch Xem ngày 20-08-2040 tốt xấu - Âm lịch 13-07-2040 Xem ngày 09-07-2023 tốt xấu - Âm lịch 22-05-2023 Xem ngày 24-08-2007 tốt xấu - Âm lịch 12-07-2007 Xem ngày 08-12-2042 tốt xấu - Âm lịch 26-10-2042 Xem ngày 23-02-2032 tốt xấu - Âm lịch 13-01-2032 Xem ngày 12-06-2044 tốt xấu - Âm lịch 17-05-2044 Xem ngày 25-04-2041 tốt xấu - Âm lịch 25-03-2041 Xem ngày 03-12-2012 tốt xấu - Âm lịch 20-10-2012 Xem ngày 19-05-1963 tốt xấu - Âm lịch 26-04-1963 Xem ngày 24-05-2008 tốt xấu - Âm lịch 20-04-2008 Xem ngày 03-05-1972 tốt xấu - Âm lịch 20-03-1972 Xem ngày 14-03-1987 tốt xấu - Âm lịch 15-02-1987 Xem ngày 13-05-2039 tốt xấu - Âm lịch 21-04-2039 Xem ngày 15-08-1951 tốt xấu - Âm lịch 13-07-1951 Xem ngày 03-07-1996 tốt xấu - Âm lịch 18-05-1996 Xem ngày 22-02-2036 tốt xấu - Âm lịch 26-01-2036 Xem ngày 25-06-1986 tốt xấu - Âm lịch 19-05-1986 Xem ngày 22-04-2024 tốt xấu - Âm lịch 14-03-2024 Xem ngày 15-12-2006 tốt xấu - Âm lịch 25-10-2006 Xem ngày 27-06-1975 tốt xấu - Âm lịch 18-05-1975 Xem ngày 14-12-1950 tốt xấu - Âm lịch 06-11-1950 Xem ngày 15-11-1958 tốt xấu - Âm lịch 05-10-1958 Xem ngày 06-11-2012 tốt xấu - Âm lịch 23-09-2012 Xem ngày 29-05-1970 tốt xấu - Âm lịch 25-04-1970 Xem ngày 25-07-1968 tốt xấu - Âm lịch 01-07-1968 Xem ngày 02-12-2028 tốt xấu - Âm lịch 17-10-2028 Xem ngày 21-07-2029 tốt xấu - Âm lịch 11-06-2029 Xem ngày 03-04-2046 tốt xấu - Âm lịch 27-02-2046 Xem ngày 27-02-2020 tốt xấu - Âm lịch 05-02-2020 Xem ngày 11-08-1954 tốt xấu - Âm lịch 13-07-1954 Xem ngày 04-06-1954 tốt xấu - Âm lịch 04-05-1954 Xem ngày 27-01-1978 tốt xấu - Âm lịch 19-12-1977 Xem ngày 17-06-2043 tốt xấu - Âm lịch 11-05-2043 Xem ngày 10-05-2026 tốt xấu - Âm lịch 24-03-2026 Xem ngày 29-12-1964 tốt xấu - Âm lịch 26-11-1964 Xem ngày 24-11-2016 tốt xấu - Âm lịch 25-10-2016 Xem ngày 16-06-1996 tốt xấu - Âm lịch 01-05-1996 Xem ngày 11-02-2035 tốt xấu - Âm lịch 04-01-2035 Xem ngày 15-09-1971 tốt xấu - Âm lịch 26-07-1971 Xem ngày 21-02-2031 tốt xấu - Âm lịch 01-02-2031 Xem ngày 23-11-1971 tốt xấu - Âm lịch 06-10-1971 Xem ngày 18-06-1994 tốt xấu - Âm lịch 10-05-1994 Xem ngày 09-06-1977 tốt xấu - Âm lịch 23-04-1977 Xem ngày 28-02-2025 tốt xấu - Âm lịch 01-02-2025 Xem ngày 14-02-2039 tốt xấu - Âm lịch 22-01-2039 Xem ngày 06-01-2045 tốt xấu - Âm lịch 19-11-2044 Xem ngày 20-05-2003 tốt xấu - Âm lịch 20-04-2003 Xem ngày 07-12-2039 tốt xấu - Âm lịch 22-10-2039 Xem ngày 21-10-1976 tốt xấu - Âm lịch 28-08-1976 Xem ngày 08-04-2048 tốt xấu - Âm lịch 26-02-2048 Xem ngày 20-11-1958 tốt xấu - Âm lịch 10-10-1958 Xem ngày 06-06-1951 tốt xấu - Âm lịch Xem ngày 22-07-2045 tốt xấu - Âm lịch 09-06-2045 Xem ngày 09-06-2024 tốt xấu - Âm lịch 04-05-2024 Xem ngày 17-02-1984 tốt xấu - Âm lịch 16-01-1984 Xem ngày 02-10-2022 tốt xấu - Âm lịch 07-09-2022 Xem ngày 09-02-2017 tốt xấu - Âm lịch 13-01-2017
Loading ...
Loading ...