Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...

Xem ngày tốt trong tháng 12 năm 2023 - Quý Mão - Lịch âm dương

(4.45) - 441 đánh giá
Loading ...

Ngày tốt trong tháng 12 - năm 2023 - Lịch vạn niên, lịch âm dương

Dương lịch
1
Tháng 12
Âm lịch
19
Tháng 10
Ngày Hắc đạo
Thứ Sáu ngày 1 tháng 10 năm 2023
(19-10-2023) - âm lịch

Ngày Quý Tị, Tháng Quý Hợi, Năm Quý Mão
Ngũ hành: Trường Lưu Thủy
Tiết khí: Tiểu tuyết
Trực: Phá (Nên chữa bệnh, phá dỡ nhà, đồ vật.)
Dương lịch
2
Tháng 12
Âm lịch
20
Tháng 10
Ngày Hoàng đạo
Thứ Bảy ngày 2 tháng 10 năm 2023
(20-10-2023) - âm lịch

Ngày Giáp Ngọ, Tháng Quý Hợi, Năm Quý Mão
Ngũ hành: Sa Trung Kim
Tiết khí: Tiểu tuyết
Trực: Nguy (Xấu mọi việc)
Dương lịch
3
Tháng 12
Âm lịch
21
Tháng 10
Ngày Hoàng đạo
Chủ Nhật ngày 3 tháng 10 năm 2023
(21-10-2023) - âm lịch

Ngày Ất Mùi, Tháng Quý Hợi, Năm Quý Mão
Ngũ hành: Sa Trung Kim
Tiết khí: Tiểu tuyết
Trực: Thành (Tốt cho xuất hành, khai trương, giá thú. Tránh kiện tụng, tranh chấp.)
Dương lịch
4
Tháng 12
Âm lịch
22
Tháng 10
Ngày Hắc đạo
Thứ Hai ngày 4 tháng 10 năm 2023
(22-10-2023) - âm lịch

Ngày Bính Thân, Tháng Quý Hợi, Năm Quý Mão
Ngũ hành: Sơn Hạ Hỏa
Tiết khí: Tiểu tuyết
Trực: Thu (Thu hoạch tốt. Kỵ khởi công, xuất hành, an táng)
Dương lịch
5
Tháng 12
Âm lịch
23
Tháng 10
Ngày Hắc đạo
Thứ Ba ngày 5 tháng 10 năm 2023
(23-10-2023) - âm lịch

Ngày Đinh Dậu, Tháng Quý Hợi, Năm Quý Mão
Ngũ hành: Sơn Hạ Hỏa
Tiết khí: Tiểu tuyết
Trực: Khai (Tốt mọi việc trừ động thổ, an táng)
Dương lịch
6
Tháng 12
Âm lịch
24
Tháng 10
Ngày Hoàng đạo
Thứ Tư ngày 6 tháng 10 năm 2023
(24-10-2023) - âm lịch

Ngày Mậu Tuất, Tháng Quý Hợi, Năm Quý Mão
Ngũ hành: Bình Địa Mộc
Tiết khí: Tiểu tuyết
Trực: Bế (Xấu mọi việc trừ đắp đê, lấp hố, rãnh)
Loading ...
Dương lịch
7
Tháng 12
Âm lịch
25
Tháng 10
Ngày Hoàng đạo
Thứ Năm ngày 7 tháng 10 năm 2023
(25-10-2023) - âm lịch

Ngày Kỷ Hợi, Tháng Quý Hợi, Năm Quý Mão
Ngũ hành: Bình Địa Mộc
Tiết khí: Đại tuyết
Trực: Bế (Xấu mọi việc trừ đắp đê, lấp hố, rãnh)
Dương lịch
8
Tháng 12
Âm lịch
26
Tháng 10
Ngày Hắc đạo
Thứ Sáu ngày 8 tháng 10 năm 2023
(26-10-2023) - âm lịch

Ngày Canh Tý, Tháng Quý Hợi, Năm Quý Mão
Ngũ hành: Bích Thượng Thổ
Tiết khí: Đại tuyết
Trực: Kiến (Tốt với xuất hành, giá thú nhưng tránh động thổ.)
Dương lịch
9
Tháng 12
Âm lịch
27
Tháng 10
Ngày Hoàng đạo
Thứ Bảy ngày 9 tháng 10 năm 2023
(27-10-2023) - âm lịch

Ngày Tân Sửu, Tháng Quý Hợi, Năm Quý Mão
Ngũ hành: Bích Thượng Thổ
Tiết khí: Đại tuyết
Trực: Trừ (Tốt mọi việc)
Dương lịch
10
Tháng 12
Âm lịch
28
Tháng 10
Ngày Hắc đạo
Chủ Nhật ngày 10 tháng 10 năm 2023
(28-10-2023) - âm lịch

Ngày Nhâm Dần, Tháng Quý Hợi, Năm Quý Mão
Ngũ hành: Kim Bạch Kim
Tiết khí: Đại tuyết
Trực: Mãn (Nên cầu tài, cầu phúc, tế tự.)
Dương lịch
11
Tháng 12
Âm lịch
29
Tháng 10
Ngày Hắc đạo
Thứ Hai ngày 11 tháng 10 năm 2023
(29-10-2023) - âm lịch

Ngày Quý Mão, Tháng Quý Hợi, Năm Quý Mão
Ngũ hành: Kim Bạch Kim
Tiết khí: Đại tuyết
Trực: Bình (Tốt mọi việc)
Dương lịch
12
Tháng 12
Âm lịch
30
Tháng 10
Ngày Hoàng đạo
Thứ Ba ngày 12 tháng 10 năm 2023
(30-10-2023) - âm lịch

Ngày Giáp Thìn, Tháng Quý Hợi, Năm Quý Mão
Ngũ hành: Phú Đăng Hỏa
Tiết khí: Đại tuyết
Trực: Định (Tốt về cầu tài, ký hợp đồng, yến tiệc. Tránh kiện tụng, tranh chấp, chữa bệnh.)
Loading ...
Dương lịch
13
Tháng 12
Âm lịch
1
Tháng 11
Ngày Hắc đạo
Thứ Tư ngày 13 tháng 11 năm 2023
(01-11-2023) - âm lịch

Ngày Ất Tị, Tháng Giáp Tý, Năm Quý Mão
Ngũ hành: Phú Đăng Hỏa
Tiết khí: Đại tuyết
Trực: Chấp (Tốt cho khởi công xây dựng. Tránh xuất hành, di chuyển, khai trương.)
Dương lịch
14
Tháng 12
Âm lịch
2
Tháng 11
Ngày Hoàng đạo
Thứ Năm ngày 14 tháng 11 năm 2023
(02-11-2023) - âm lịch

Ngày Bính Ngọ, Tháng Giáp Tý, Năm Quý Mão
Ngũ hành: Thiên Hà Thủy
Tiết khí: Đại tuyết
Trực: Phá (Nên chữa bệnh, phá dỡ nhà, đồ vật.)
Dương lịch
15
Tháng 12
Âm lịch
3
Tháng 11
Ngày Hắc đạo
Thứ Sáu ngày 15 tháng 11 năm 2023
(03-11-2023) - âm lịch

Ngày Đinh Mùi, Tháng Giáp Tý, Năm Quý Mão
Ngũ hành: Thiên Hà Thủy
Tiết khí: Đại tuyết
Trực: Nguy (Xấu mọi việc)
Dương lịch
16
Tháng 12
Âm lịch
4
Tháng 11
Ngày Hoàng đạo
Thứ Bảy ngày 16 tháng 11 năm 2023
(04-11-2023) - âm lịch

Ngày Mậu Thân, Tháng Giáp Tý, Năm Quý Mão
Ngũ hành: Đại Dịch Thổ
Tiết khí: Đại tuyết
Trực: Thành (Tốt cho xuất hành, khai trương, giá thú. Tránh kiện tụng, tranh chấp.)
Dương lịch
17
Tháng 12
Âm lịch
5
Tháng 11
Ngày Hoàng đạo
Chủ Nhật ngày 17 tháng 11 năm 2023
(05-11-2023) - âm lịch

Ngày Kỷ Dậu, Tháng Giáp Tý, Năm Quý Mão
Ngũ hành: Đại Dịch Thổ
Tiết khí: Đại tuyết
Trực: Thu (Thu hoạch tốt. Kỵ khởi công, xuất hành, an táng)
Dương lịch
18
Tháng 12
Âm lịch
6
Tháng 11
Ngày Hắc đạo
Thứ Hai ngày 18 tháng 11 năm 2023
(06-11-2023) - âm lịch

Ngày Canh Tuất, Tháng Giáp Tý, Năm Quý Mão
Ngũ hành: Thoa Xuyến Kim
Tiết khí: Đại tuyết
Trực: Khai (Tốt mọi việc trừ động thổ, an táng)
Loading ...
Dương lịch
19
Tháng 12
Âm lịch
7
Tháng 11
Ngày Hắc đạo
Thứ Ba ngày 19 tháng 11 năm 2023
(07-11-2023) - âm lịch

Ngày Tân Hợi, Tháng Giáp Tý, Năm Quý Mão
Ngũ hành: Thoa Xuyến Kim
Tiết khí: Đại tuyết
Trực: Bế (Xấu mọi việc trừ đắp đê, lấp hố, rãnh)
Dương lịch
20
Tháng 12
Âm lịch
8
Tháng 11
Ngày Hoàng đạo
Thứ Tư ngày 20 tháng 11 năm 2023
(08-11-2023) - âm lịch

Ngày Nhâm Tý, Tháng Giáp Tý, Năm Quý Mão
Ngũ hành: Tang Đồ Mộc
Tiết khí: Đại tuyết
Trực: Kiến (Tốt với xuất hành, giá thú nhưng tránh động thổ.)
Dương lịch
21
Tháng 12
Âm lịch
9
Tháng 11
Ngày Hoàng đạo
Thứ Năm ngày 21 tháng 11 năm 2023
(09-11-2023) - âm lịch

Ngày Quý Sửu, Tháng Giáp Tý, Năm Quý Mão
Ngũ hành: Tang Đồ Mộc
Tiết khí: Đại tuyết
Trực: Trừ (Tốt mọi việc)
Dương lịch
22
Tháng 12
Âm lịch
10
Tháng 11
Ngày Hắc đạo
Thứ Sáu ngày 22 tháng 11 năm 2023
(10-11-2023) - âm lịch

Ngày Giáp Dần, Tháng Giáp Tý, Năm Quý Mão
Ngũ hành: Đại Khê Thủy
Tiết khí: Đông chí
Trực: Mãn (Nên cầu tài, cầu phúc, tế tự.)
Dương lịch
23
Tháng 12
Âm lịch
11
Tháng 11
Ngày Hoàng đạo
Thứ Bảy ngày 23 tháng 11 năm 2023
(11-11-2023) - âm lịch

Ngày Ất Mão, Tháng Giáp Tý, Năm Quý Mão
Ngũ hành: Đại Khê Thủy
Tiết khí: Đông chí
Trực: Bình (Tốt mọi việc)
Dương lịch
24
Tháng 12
Âm lịch
12
Tháng 11
Ngày Hắc đạo
Chủ Nhật ngày 24 tháng 11 năm 2023
(12-11-2023) - âm lịch

Ngày Bính Thìn, Tháng Giáp Tý, Năm Quý Mão
Ngũ hành: Sa Trung Thổ
Tiết khí: Đông chí
Trực: Định (Tốt về cầu tài, ký hợp đồng, yến tiệc. Tránh kiện tụng, tranh chấp, chữa bệnh.)
Loading ...
Dương lịch
25
Tháng 12
Âm lịch
13
Tháng 11
Ngày Hắc đạo
Thứ Hai ngày 25 tháng 11 năm 2023
(13-11-2023) - âm lịch

Ngày Đinh Tị, Tháng Giáp Tý, Năm Quý Mão
Ngũ hành: Sa Trung Thổ
Tiết khí: Đông chí
Trực: Chấp (Tốt cho khởi công xây dựng. Tránh xuất hành, di chuyển, khai trương.)
Dương lịch
26
Tháng 12
Âm lịch
14
Tháng 11
Ngày Hoàng đạo
Thứ Ba ngày 26 tháng 11 năm 2023
(14-11-2023) - âm lịch

Ngày Mậu Ngọ, Tháng Giáp Tý, Năm Quý Mão
Ngũ hành: Thiên Thượng Hỏa
Tiết khí: Đông chí
Trực: Phá (Nên chữa bệnh, phá dỡ nhà, đồ vật.)
Dương lịch
27
Tháng 12
Âm lịch
15
Tháng 11
Ngày Hắc đạo
Thứ Tư ngày 27 tháng 11 năm 2023
(15-11-2023) - âm lịch

Ngày Kỷ Mùi, Tháng Giáp Tý, Năm Quý Mão
Ngũ hành: Thiên Thượng Hỏa
Tiết khí: Đông chí
Trực: Nguy (Xấu mọi việc)
Dương lịch
28
Tháng 12
Âm lịch
16
Tháng 11
Ngày Hoàng đạo
Thứ Năm ngày 28 tháng 11 năm 2023
(16-11-2023) - âm lịch

Ngày Canh Thân, Tháng Giáp Tý, Năm Quý Mão
Ngũ hành: Thạch Lựu Mộc
Tiết khí: Đông chí
Trực: Thành (Tốt cho xuất hành, khai trương, giá thú. Tránh kiện tụng, tranh chấp.)
Dương lịch
29
Tháng 12
Âm lịch
17
Tháng 11
Ngày Hoàng đạo
Thứ Sáu ngày 29 tháng 11 năm 2023
(17-11-2023) - âm lịch

Ngày Tân Dậu, Tháng Giáp Tý, Năm Quý Mão
Ngũ hành: Thạch Lựu Mộc
Tiết khí: Đông chí
Trực: Thu (Thu hoạch tốt. Kỵ khởi công, xuất hành, an táng)
Dương lịch
30
Tháng 12
Âm lịch
18
Tháng 11
Ngày Hắc đạo
Thứ Bảy ngày 30 tháng 11 năm 2023
(18-11-2023) - âm lịch

Ngày Nhâm Tuất, Tháng Giáp Tý, Năm Quý Mão
Ngũ hành: Đại Hải Thủy
Tiết khí: Đông chí
Trực: Khai (Tốt mọi việc trừ động thổ, an táng)
Loading ...
Dương lịch
31
Tháng 12
Âm lịch
19
Tháng 11
Ngày Hắc đạo
Chủ Nhật ngày 31 tháng 11 năm 2023
(19-11-2023) - âm lịch

Ngày Quý Hợi, Tháng Giáp Tý, Năm Quý Mão
Ngũ hành: Đại Hải Thủy
Tiết khí: Đông chí
Trực: Bế (Xấu mọi việc trừ đắp đê, lấp hố, rãnh)
Xem ngày 13-12-1953 tốt xấu - Âm lịch 08-11-1953 Xem ngày 03-05-2019 tốt xấu - Âm lịch 29-03-2019 Xem ngày 28-10-2012 tốt xấu - Âm lịch 14-09-2012 Xem ngày 25-09-1987 tốt xấu - Âm lịch 03-08-1987 Xem ngày 27-09-1994 tốt xấu - Âm lịch 22-08-1994 Xem ngày 25-03-2022 tốt xấu - Âm lịch 23-02-2022 Xem ngày 15-12-2018 tốt xấu - Âm lịch 09-11-2018 Xem ngày 28-09-2017 tốt xấu - Âm lịch 09-08-2017 Xem ngày 19-03-1961 tốt xấu - Âm lịch 03-02-1961 Xem ngày 18-11-2008 tốt xấu - Âm lịch 21-10-2008 Xem ngày 09-01-2015 tốt xấu - Âm lịch 19-11-2014 Xem ngày 24-11-1994 tốt xấu - Âm lịch 22-10-1994 Xem ngày 09-04-2050 tốt xấu - Âm lịch 18-03-2050 Xem ngày 17-01-2001 tốt xấu - Âm lịch 23-12-2000 Xem ngày 10-02-1980 tốt xấu - Âm lịch 24-12-1979 Xem ngày 06-03-2004 tốt xấu - Âm lịch 16-02-2004 Xem ngày 04-01-1956 tốt xấu - Âm lịch 22-11-1955 Xem ngày 09-06-1994 tốt xấu - Âm lịch 01-05-1994 Xem ngày 10-05-1983 tốt xấu - Âm lịch 28-03-1983 Xem ngày 17-10-2039 tốt xấu - Âm lịch 30-08-2039 Xem ngày 13-07-1990 tốt xấu - Âm lịch 21-05-1990 Xem ngày 30-12-2044 tốt xấu - Âm lịch 12-11-2044 Xem ngày 26-02-2044 tốt xấu - Âm lịch 28-01-2044 Xem ngày 25-10-2045 tốt xấu - Âm lịch 16-09-2045 Xem ngày 09-10-2025 tốt xấu - Âm lịch 18-08-2025 Xem ngày 14-08-1954 tốt xấu - Âm lịch 16-07-1954 Xem ngày 27-08-2002 tốt xấu - Âm lịch 19-07-2002 Xem ngày 28-01-2023 tốt xấu - Âm lịch 07-01-2023 Xem ngày 29-01-2033 tốt xấu - Âm lịch 29-12-2032 Xem ngày 12-10-1959 tốt xấu - Âm lịch 11-09-1959 Xem ngày 20-10-2039 tốt xấu - Âm lịch 03-09-2039 Xem ngày 29-02-1996 tốt xấu - Âm lịch 11-01-1996 Xem ngày 07-03-2020 tốt xấu - Âm lịch 14-02-2020 Xem ngày 09-01-2044 tốt xấu - Âm lịch 10-12-2043 Xem ngày 21-01-2022 tốt xấu - Âm lịch 19-12-2021 Xem ngày 16-05-2003 tốt xấu - Âm lịch 16-04-2003 Xem ngày 26-06-1967 tốt xấu - Âm lịch 19-05-1967 Xem ngày 28-05-2016 tốt xấu - Âm lịch 22-04-2016 Xem ngày 07-04-1982 tốt xấu - Âm lịch 14-03-1982 Xem ngày 21-08-1996 tốt xấu - Âm lịch 08-07-1996 Xem ngày 23-08-1976 tốt xấu - Âm lịch Xem ngày 17-05-2050 tốt xấu - Âm lịch 27-03-2050 Xem ngày 03-03-2050 tốt xấu - Âm lịch 11-02-2050 Xem ngày 23-12-1952 tốt xấu - Âm lịch 07-11-1952 Xem ngày 17-03-2008 tốt xấu - Âm lịch 10-02-2008 Xem ngày 04-12-2027 tốt xấu - Âm lịch 07-11-2027 Xem ngày 12-09-2008 tốt xấu - Âm lịch 13-08-2008 Xem ngày 09-10-1961 tốt xấu - Âm lịch 30-08-1961 Xem ngày 25-01-2005 tốt xấu - Âm lịch 16-12-2004 Xem ngày 27-10-2013 tốt xấu - Âm lịch 23-09-2013 Xem ngày 14-03-1970 tốt xấu - Âm lịch 07-02-1970 Xem ngày 26-12-1984 tốt xấu - Âm lịch 05-12-1984 Xem ngày 29-08-2006 tốt xấu - Âm lịch 06-07-2006 Xem ngày 01-06-1974 tốt xấu - Âm lịch 11-04-1974 Xem ngày 18-03-1995 tốt xấu - Âm lịch 18-02-1995 Xem ngày 28-01-2002 tốt xấu - Âm lịch 16-12-2001 Xem ngày 04-04-1952 tốt xấu - Âm lịch 10-03-1952 Xem ngày 09-10-2047 tốt xấu - Âm lịch 20-08-2047 Xem ngày 11-08-1966 tốt xấu - Âm lịch 25-06-1966 Xem ngày 27-08-1977 tốt xấu - Âm lịch 13-07-1977 Xem ngày 22-02-1973 tốt xấu - Âm lịch 20-01-1973 Xem ngày 14-07-1962 tốt xấu - Âm lịch 13-06-1962 Xem ngày 07-06-2013 tốt xấu - Âm lịch Xem ngày 13-09-2049 tốt xấu - Âm lịch 17-08-2049 Xem ngày 13-10-2002 tốt xấu - Âm lịch 08-09-2002 Xem ngày 26-06-2044 tốt xấu - Âm lịch 02-06-2044 Xem ngày 11-04-1997 tốt xấu - Âm lịch 05-03-1997 Xem ngày 02-12-1972 tốt xấu - Âm lịch 27-10-1972 Xem ngày 30-05-1983 tốt xấu - Âm lịch 18-04-1983 Xem ngày 04-09-1951 tốt xấu - Âm lịch 04-08-1951 Xem ngày 24-04-1973 tốt xấu - Âm lịch 22-03-1973 Xem ngày 17-10-2040 tốt xấu - Âm lịch 12-09-2040 Xem ngày 16-12-2018 tốt xấu - Âm lịch 10-11-2018 Xem ngày 25-02-1962 tốt xấu - Âm lịch 21-01-1962 Xem ngày 28-06-1967 tốt xấu - Âm lịch 21-05-1967 Xem ngày 29-12-1978 tốt xấu - Âm lịch 30-11-1978 Xem ngày 11-06-2003 tốt xấu - Âm lịch 12-05-2003 Xem ngày 13-02-1993 tốt xấu - Âm lịch 22-01-1993 Xem ngày 07-04-2021 tốt xấu - Âm lịch 26-02-2021 Xem ngày 09-03-1991 tốt xấu - Âm lịch 23-01-1991 Xem ngày 23-05-1965 tốt xấu - Âm lịch 23-04-1965 Xem ngày 05-04-2046 tốt xấu - Âm lịch 29-02-2046 Xem ngày 20-07-2040 tốt xấu - Âm lịch 12-06-2040 Xem ngày 05-02-1989 tốt xấu - Âm lịch 29-12-1988 Xem ngày 11-04-2000 tốt xấu - Âm lịch 07-03-2000 Xem ngày 20-09-1972 tốt xấu - Âm lịch 13-08-1972 Xem ngày 09-11-1983 tốt xấu - Âm lịch 05-10-1983 Xem ngày 01-03-1989 tốt xấu - Âm lịch 24-01-1989 Xem ngày 13-05-1990 tốt xấu - Âm lịch 19-04-1990 Xem ngày 10-04-2031 tốt xấu - Âm lịch 19-03-2031 Xem ngày 27-02-1952 tốt xấu - Âm lịch 03-02-1952 Xem ngày 31-12-2022 tốt xấu - Âm lịch 09-12-2022 Xem ngày 07-05-2040 tốt xấu - Âm lịch 27-03-2040 Xem ngày 08-03-2025 tốt xấu - Âm lịch 09-02-2025 Xem ngày 26-09-2040 tốt xấu - Âm lịch 21-08-2040 Xem ngày 18-07-2041 tốt xấu - Âm lịch 21-06-2041 Xem ngày 21-06-1971 tốt xấu - Âm lịch Xem ngày 12-06-2025 tốt xấu - Âm lịch 17-05-2025 Xem ngày 20-08-2019 tốt xấu - Âm lịch 20-07-2019 Xem ngày 07-02-1963 tốt xấu - Âm lịch 14-01-1963 Xem ngày 16-05-1980 tốt xấu - Âm lịch 03-04-1980 Xem ngày 21-05-1958 tốt xấu - Âm lịch Xem ngày 11-05-1976 tốt xấu - Âm lịch 13-04-1976 Xem ngày 04-05-1959 tốt xấu - Âm lịch 27-03-1959 Xem ngày 02-08-2002 tốt xấu - Âm lịch 24-06-2002 Xem ngày 30-09-1969 tốt xấu - Âm lịch 19-08-1969 Xem ngày 06-11-1960 tốt xấu - Âm lịch 18-09-1960 Xem ngày 11-02-1960 tốt xấu - Âm lịch 15-01-1960 Xem ngày 01-03-1997 tốt xấu - Âm lịch 23-01-1997 Xem ngày 07-06-1986 tốt xấu - Âm lịch 01-05-1986 Xem ngày 03-04-1964 tốt xấu - Âm lịch 21-02-1964 Xem ngày 20-06-2005 tốt xấu - Âm lịch 14-05-2005 Xem ngày 01-03-2035 tốt xấu - Âm lịch 22-01-2035 Xem ngày 24-03-1988 tốt xấu - Âm lịch 07-02-1988 Xem ngày 06-06-1971 tốt xấu - Âm lịch Xem ngày 23-09-2027 tốt xấu - Âm lịch 23-08-2027 Xem ngày 02-04-1995 tốt xấu - Âm lịch 03-03-1995 Xem ngày 06-05-2010 tốt xấu - Âm lịch 23-03-2010 Xem ngày 19-12-2048 tốt xấu - Âm lịch 15-11-2048 Xem ngày 30-08-2018 tốt xấu - Âm lịch 20-07-2018 Xem ngày 08-11-1953 tốt xấu - Âm lịch Xem ngày 04-09-2048 tốt xấu - Âm lịch 26-07-2048 Xem ngày 18-11-1977 tốt xấu - Âm lịch 08-10-1977 Xem ngày 09-05-1986 tốt xấu - Âm lịch 01-04-1986 Xem ngày 08-10-1978 tốt xấu - Âm lịch Xem ngày 28-03-2032 tốt xấu - Âm lịch 18-02-2032 Xem ngày 28-01-1979 tốt xấu - Âm lịch 01-01-1979 Xem ngày 22-12-1977 tốt xấu - Âm lịch Xem ngày 03-09-1965 tốt xấu - Âm lịch 08-08-1965 Xem ngày 18-10-2029 tốt xấu - Âm lịch 11-09-2029 Xem ngày 01-08-2010 tốt xấu - Âm lịch 21-06-2010 Xem ngày 14-05-2027 tốt xấu - Âm lịch 09-04-2027 Xem ngày 05-03-2022 tốt xấu - Âm lịch 03-02-2022 Xem ngày 20-12-1960 tốt xấu - Âm lịch 03-11-1960 Xem ngày 29-11-1970 tốt xấu - Âm lịch 01-11-1970 Xem ngày 17-01-2044 tốt xấu - Âm lịch 18-12-2043 Xem ngày 20-04-2047 tốt xấu - Âm lịch 26-03-2047 Xem ngày 25-01-1967 tốt xấu - Âm lịch 15-12-1966 Xem ngày 12-09-2012 tốt xấu - Âm lịch 27-07-2012 Xem ngày 03-04-2025 tốt xấu - Âm lịch 06-03-2025 Xem ngày 05-04-2005 tốt xấu - Âm lịch 27-02-2005 Xem ngày 04-01-2028 tốt xấu - Âm lịch 08-12-2027 Xem ngày 24-09-1970 tốt xấu - Âm lịch 24-08-1970 Xem ngày 07-05-2018 tốt xấu - Âm lịch 22-03-2018 Xem ngày 01-03-1996 tốt xấu - Âm lịch 12-01-1996 Xem ngày 26-12-2040 tốt xấu - Âm lịch 23-11-2040 Xem ngày 27-04-2045 tốt xấu - Âm lịch 11-03-2045 Xem ngày 07-06-1965 tốt xấu - Âm lịch 08-05-1965 Xem ngày 31-05-2050 tốt xấu - Âm lịch 11-04-2050 Xem ngày 04-12-2023 tốt xấu - Âm lịch 22-10-2023 Xem ngày 20-11-2013 tốt xấu - Âm lịch 18-10-2013 Xem ngày 11-04-2047 tốt xấu - Âm lịch 17-03-2047 Xem ngày 16-07-1977 tốt xấu - Âm lịch 01-06-1977 Xem ngày 02-07-2042 tốt xấu - Âm lịch 15-05-2042 Xem ngày 26-04-1989 tốt xấu - Âm lịch 21-03-1989 Xem ngày 03-02-2010 tốt xấu - Âm lịch 20-12-2009 Xem ngày 08-05-2007 tốt xấu - Âm lịch 22-03-2007 Xem ngày 17-03-2043 tốt xấu - Âm lịch 07-02-2043 Xem ngày 16-01-1960 tốt xấu - Âm lịch 18-12-1959 Xem ngày 02-01-2002 tốt xấu - Âm lịch 19-11-2001 Xem ngày 14-07-2040 tốt xấu - Âm lịch 06-06-2040 Xem ngày 04-07-1983 tốt xấu - Âm lịch 24-05-1983 Xem ngày 04-03-2008 tốt xấu - Âm lịch 27-01-2008 Xem ngày 16-06-1995 tốt xấu - Âm lịch 19-05-1995 Xem ngày 29-05-2026 tốt xấu - Âm lịch 13-04-2026 Xem ngày 28-03-1973 tốt xấu - Âm lịch 24-02-1973 Xem ngày 02-06-1965 tốt xấu - Âm lịch 03-05-1965 Xem ngày 28-06-2035 tốt xấu - Âm lịch 23-05-2035 Xem ngày 16-03-2018 tốt xấu - Âm lịch 29-01-2018 Xem ngày 12-12-2033 tốt xấu - Âm lịch 21-11-2033 Xem ngày 07-10-2029 tốt xấu - Âm lịch 30-08-2029 Xem ngày 25-02-1989 tốt xấu - Âm lịch 20-01-1989 Xem ngày 28-09-2000 tốt xấu - Âm lịch 01-09-2000 Xem ngày 19-05-2020 tốt xấu - Âm lịch 27-04-2020 Xem ngày 02-09-1988 tốt xấu - Âm lịch 22-07-1988 Xem ngày 22-02-1963 tốt xấu - Âm lịch 29-01-1963 Xem ngày 04-11-2013 tốt xấu - Âm lịch 02-10-2013 Xem ngày 24-06-2024 tốt xấu - Âm lịch 19-05-2024 Xem ngày 02-12-2015 tốt xấu - Âm lịch 21-10-2015 Xem ngày 12-09-1977 tốt xấu - Âm lịch 29-07-1977 Xem ngày 29-08-2046 tốt xấu - Âm lịch 28-07-2046 Xem ngày 13-11-1992 tốt xấu - Âm lịch 19-10-1992 Xem ngày 13-03-1971 tốt xấu - Âm lịch 17-02-1971 Xem ngày 04-12-1960 tốt xấu - Âm lịch 16-10-1960 Xem ngày 20-08-1985 tốt xấu - Âm lịch 05-07-1985 Xem ngày 20-04-2024 tốt xấu - Âm lịch 12-03-2024 Xem ngày 04-10-2038 tốt xấu - Âm lịch 06-09-2038 Xem ngày 31-12-2048 tốt xấu - Âm lịch 27-11-2048 Xem ngày 26-04-1965 tốt xấu - Âm lịch 25-03-1965 Xem ngày 01-01-2013 tốt xấu - Âm lịch 20-11-2012 Xem ngày 21-08-1968 tốt xấu - Âm lịch 28-07-1968 Xem ngày 09-07-1983 tốt xấu - Âm lịch 29-05-1983 Xem ngày 21-08-1973 tốt xấu - Âm lịch 23-07-1973 Xem ngày 08-12-1955 tốt xấu - Âm lịch 25-10-1955 Xem ngày 21-09-2048 tốt xấu - Âm lịch 14-08-2048 Xem ngày 20-06-1963 tốt xấu - Âm lịch 29-04-1963 Xem ngày 14-07-2041 tốt xấu - Âm lịch 17-06-2041 Xem ngày 30-01-2041 tốt xấu - Âm lịch 28-12-2040 Xem ngày 20-07-1959 tốt xấu - Âm lịch 15-06-1959 Xem ngày 13-10-1989 tốt xấu - Âm lịch 14-09-1989 Xem ngày 14-01-2014 tốt xấu - Âm lịch 14-12-2013 Xem ngày 08-04-2005 tốt xấu - Âm lịch 30-02-2005 Xem ngày 19-03-2012 tốt xấu - Âm lịch 27-02-2012 Xem ngày 10-12-1991 tốt xấu - Âm lịch 05-11-1991 Xem ngày 08-08-2050 tốt xấu - Âm lịch 21-06-2050 Xem ngày 16-11-1974 tốt xấu - Âm lịch 03-10-1974 Xem ngày 22-12-2047 tốt xấu - Âm lịch 06-11-2047 Xem ngày 23-11-2035 tốt xấu - Âm lịch 24-10-2035 Xem ngày 06-07-2005 tốt xấu - Âm lịch 01-06-2005 Xem ngày 31-03-1965 tốt xấu - Âm lịch 29-02-1965 Xem ngày 22-02-2006 tốt xấu - Âm lịch 25-01-2006 Xem ngày 01-09-1952 tốt xấu - Âm lịch 13-07-1952 Xem ngày 27-04-2032 tốt xấu - Âm lịch 18-03-2032 Xem ngày 28-12-2000 tốt xấu - Âm lịch 03-12-2000 Xem ngày 25-01-1996 tốt xấu - Âm lịch 06-12-1995 Xem ngày 02-01-1962 tốt xấu - Âm lịch 26-11-1961 Xem ngày 22-10-2035 tốt xấu - Âm lịch 22-09-2035 Xem ngày 31-05-2006 tốt xấu - Âm lịch 05-05-2006 Xem ngày 09-06-1961 tốt xấu - Âm lịch 27-04-1961 Xem ngày 29-06-1988 tốt xấu - Âm lịch 16-05-1988 Xem ngày 05-09-1962 tốt xấu - Âm lịch 07-08-1962 Xem ngày 29-09-2008 tốt xấu - Âm lịch 01-09-2008 Xem ngày 05-08-1992 tốt xấu - Âm lịch 07-07-1992 Xem ngày 15-08-1964 tốt xấu - Âm lịch 08-07-1964 Xem ngày 30-08-2021 tốt xấu - Âm lịch 23-07-2021 Xem ngày 04-04-1979 tốt xấu - Âm lịch 08-03-1979 Xem ngày 08-06-1990 tốt xấu - Âm lịch 16-05-1990 Xem ngày 27-08-1987 tốt xấu - Âm lịch 04-07-1987 Xem ngày 15-03-1966 tốt xấu - Âm lịch 24-02-1966 Xem ngày 16-05-2018 tốt xấu - Âm lịch 02-04-2018 Xem ngày 12-12-1987 tốt xấu - Âm lịch 22-10-1987 Xem ngày 11-07-1998 tốt xấu - Âm lịch 18-05-1998 Xem ngày 14-07-2002 tốt xấu - Âm lịch 05-06-2002 Xem ngày 18-09-1999 tốt xấu - Âm lịch 09-08-1999 Xem ngày 18-06-2023 tốt xấu - Âm lịch 01-05-2023 Xem ngày 29-12-2037 tốt xấu - Âm lịch 23-11-2037 Xem ngày 26-03-1965 tốt xấu - Âm lịch 24-02-1965 Xem ngày 18-07-1958 tốt xấu - Âm lịch 02-06-1958 Xem ngày 22-12-2001 tốt xấu - Âm lịch 08-11-2001 Xem ngày 24-08-2047 tốt xấu - Âm lịch 04-07-2047 Xem ngày 18-12-2032 tốt xấu - Âm lịch 16-11-2032 Xem ngày 11-08-1962 tốt xấu - Âm lịch 12-07-1962 Xem ngày 26-01-1950 tốt xấu - Âm lịch 09-12-1949 Xem ngày 09-06-1977 tốt xấu - Âm lịch 23-04-1977 Xem ngày 11-08-1974 tốt xấu - Âm lịch 24-06-1974 Xem ngày 31-07-1965 tốt xấu - Âm lịch 04-07-1965 Xem ngày 19-09-2036 tốt xấu - Âm lịch 29-07-2036 Xem ngày 04-08-1978 tốt xấu - Âm lịch 01-07-1978 Xem ngày 31-01-1961 tốt xấu - Âm lịch 15-12-1960 Xem ngày 15-09-2027 tốt xấu - Âm lịch 15-08-2027 Xem ngày 02-07-2010 tốt xấu - Âm lịch 21-05-2010 Xem ngày 09-11-2038 tốt xấu - Âm lịch 13-10-2038 Xem ngày 15-01-1962 tốt xấu - Âm lịch 10-12-1961 Xem ngày 23-06-1953 tốt xấu - Âm lịch 13-05-1953 Xem ngày 14-04-2035 tốt xấu - Âm lịch 07-03-2035 Xem ngày 13-01-2005 tốt xấu - Âm lịch 04-12-2004 Xem ngày 17-04-2023 tốt xấu - Âm lịch 27-02-2023 Xem ngày 16-08-1973 tốt xấu - Âm lịch 18-07-1973 Xem ngày 16-05-1975 tốt xấu - Âm lịch 06-04-1975 Xem ngày 12-01-1994 tốt xấu - Âm lịch 01-12-1993 Xem ngày 05-10-2026 tốt xấu - Âm lịch 25-08-2026 Xem ngày 22-06-1986 tốt xấu - Âm lịch 16-05-1986 Xem ngày 20-04-2016 tốt xấu - Âm lịch 14-03-2016 Xem ngày 11-01-2040 tốt xấu - Âm lịch 28-11-2039 Xem ngày 07-09-2040 tốt xấu - Âm lịch 02-08-2040 Xem ngày 12-12-1978 tốt xấu - Âm lịch 13-11-1978 Xem ngày 16-08-1952 tốt xấu - Âm lịch 26-06-1952 Xem ngày 15-03-2023 tốt xấu - Âm lịch 24-02-2023 Xem ngày 18-06-2027 tốt xấu - Âm lịch 14-05-2027 Xem ngày 24-06-2046 tốt xấu - Âm lịch 21-05-2046 Xem ngày 27-01-1986 tốt xấu - Âm lịch 18-12-1985 Xem ngày 04-02-1989 tốt xấu - Âm lịch Xem ngày 27-02-2013 tốt xấu - Âm lịch 18-01-2013 Xem ngày 19-06-1968 tốt xấu - Âm lịch 24-05-1968 Xem ngày 31-05-2036 tốt xấu - Âm lịch 06-05-2036 Xem ngày 23-01-2022 tốt xấu - Âm lịch 21-12-2021 Xem ngày 15-10-2043 tốt xấu - Âm lịch 13-09-2043 Xem ngày 28-10-2042 tốt xấu - Âm lịch 15-09-2042 Xem ngày 27-08-2029 tốt xấu - Âm lịch 18-07-2029 Xem ngày 17-04-1990 tốt xấu - Âm lịch 22-03-1990 Xem ngày 29-03-2022 tốt xấu - Âm lịch 27-02-2022 Xem ngày 19-01-1971 tốt xấu - Âm lịch 23-12-1970 Xem ngày 29-05-2043 tốt xấu - Âm lịch 21-04-2043 Xem ngày 18-01-2015 tốt xấu - Âm lịch 28-11-2014 Xem ngày 24-10-1965 tốt xấu - Âm lịch 01-10-1965 Xem ngày 01-06-1971 tốt xấu - Âm lịch 09-05-1971 Xem ngày 09-01-1959 tốt xấu - Âm lịch 01-12-1958 Xem ngày 10-12-2034 tốt xấu - Âm lịch 30-10-2034 Xem ngày 12-03-2040 tốt xấu - Âm lịch 30-01-2040 Xem ngày 21-03-1959 tốt xấu - Âm lịch 13-02-1959 Xem ngày 06-02-2049 tốt xấu - Âm lịch 05-01-2049 Xem ngày 15-08-1958 tốt xấu - Âm lịch Xem ngày 09-11-2020 tốt xấu - Âm lịch 24-09-2020 Xem ngày 14-06-2046 tốt xấu - Âm lịch 11-05-2046 Xem ngày 15-12-2034 tốt xấu - Âm lịch 05-11-2034 Xem ngày 02-02-2016 tốt xấu - Âm lịch 24-12-2015 Xem ngày 07-05-1959 tốt xấu - Âm lịch 30-03-1959 Xem ngày 12-09-2017 tốt xấu - Âm lịch 22-07-2017 Xem ngày 19-04-2040 tốt xấu - Âm lịch 09-03-2040 Xem ngày 05-12-1998 tốt xấu - Âm lịch 17-10-1998 Xem ngày 21-01-2018 tốt xấu - Âm lịch 05-12-2017 Xem ngày 16-05-1987 tốt xấu - Âm lịch 19-04-1987 Xem ngày 22-10-2008 tốt xấu - Âm lịch 24-09-2008 Xem ngày 22-08-2006 tốt xấu - Âm lịch 29-07-2006 Xem ngày 27-09-2024 tốt xấu - Âm lịch 25-08-2024 Xem ngày 21-11-1980 tốt xấu - Âm lịch 14-10-1980 Xem ngày 04-01-2012 tốt xấu - Âm lịch 11-12-2011 Xem ngày 25-09-2012 tốt xấu - Âm lịch 10-08-2012 Xem ngày 23-09-1971 tốt xấu - Âm lịch Xem ngày 25-03-1990 tốt xấu - Âm lịch 29-02-1990 Xem ngày 15-12-2008 tốt xấu - Âm lịch 19-11-2008 Xem ngày 04-01-1967 tốt xấu - Âm lịch 24-11-1966 Xem ngày 30-04-1962 tốt xấu - Âm lịch 26-03-1962 Xem ngày 16-06-2038 tốt xấu - Âm lịch 14-05-2038 Xem ngày 14-07-2015 tốt xấu - Âm lịch 29-05-2015 Xem ngày 25-02-1993 tốt xấu - Âm lịch 05-02-1993 Xem ngày 25-07-1998 tốt xấu - Âm lịch 03-06-1998 Xem ngày 10-02-1979 tốt xấu - Âm lịch 14-01-1979 Xem ngày 30-10-1978 tốt xấu - Âm lịch 29-09-1978 Xem ngày 17-12-2018 tốt xấu - Âm lịch 11-11-2018 Xem ngày 28-07-2006 tốt xấu - Âm lịch 04-07-2006 Xem ngày 25-01-1953 tốt xấu - Âm lịch 11-12-1952 Xem ngày 27-09-1952 tốt xấu - Âm lịch 09-08-1952 Xem ngày 11-06-1953 tốt xấu - Âm lịch 01-05-1953 Xem ngày 29-09-2028 tốt xấu - Âm lịch 11-08-2028 Xem ngày 10-11-1994 tốt xấu - Âm lịch 08-10-1994 Xem ngày 12-07-2048 tốt xấu - Âm lịch 02-06-2048 Xem ngày 25-10-1965 tốt xấu - Âm lịch 02-10-1965 Xem ngày 11-02-2012 tốt xấu - Âm lịch 20-01-2012 Xem ngày 02-03-2021 tốt xấu - Âm lịch 19-01-2021 Xem ngày 22-07-2036 tốt xấu - Âm lịch 29-06-2036 Xem ngày 18-11-1962 tốt xấu - Âm lịch 22-10-1962 Xem ngày 21-07-2039 tốt xấu - Âm lịch 01-06-2039 Xem ngày 22-09-1971 tốt xấu - Âm lịch 04-08-1971 Xem ngày 02-10-2004 tốt xấu - Âm lịch 19-08-2004 Xem ngày 12-02-2024 tốt xấu - Âm lịch 03-01-2024 Xem ngày 17-01-2039 tốt xấu - Âm lịch 23-12-2038 Xem ngày 18-02-1966 tốt xấu - Âm lịch 29-01-1966 Xem ngày 30-07-1981 tốt xấu - Âm lịch 29-06-1981 Xem ngày 22-10-1955 tốt xấu - Âm lịch 07-09-1955 Xem ngày 31-12-2000 tốt xấu - Âm lịch 06-12-2000 Xem ngày 05-03-2010 tốt xấu - Âm lịch 20-01-2010 Xem ngày 17-03-1999 tốt xấu - Âm lịch 30-01-1999 Xem ngày 30-08-2027 tốt xấu - Âm lịch 29-07-2027 Xem ngày 07-01-1976 tốt xấu - Âm lịch 07-12-1975 Xem ngày 13-08-1996 tốt xấu - Âm lịch 30-06-1996 Xem ngày 08-09-2036 tốt xấu - Âm lịch 18-07-2036 Xem ngày 26-08-1977 tốt xấu - Âm lịch 12-07-1977 Xem ngày 24-08-2032 tốt xấu - Âm lịch 19-07-2032 Xem ngày 22-09-2030 tốt xấu - Âm lịch 25-08-2030 Xem ngày 09-05-2026 tốt xấu - Âm lịch 23-03-2026 Xem ngày 01-05-2036 tốt xấu - Âm lịch 06-04-2036 Xem ngày 23-11-1995 tốt xấu - Âm lịch 02-10-1995 Xem ngày 30-09-2041 tốt xấu - Âm lịch 06-09-2041 Xem ngày 18-10-2045 tốt xấu - Âm lịch 09-09-2045 Xem ngày 31-10-1958 tốt xấu - Âm lịch 19-09-1958 Xem ngày 03-12-2047 tốt xấu - Âm lịch 17-10-2047 Xem ngày 15-11-1968 tốt xấu - Âm lịch 25-09-1968 Xem ngày 24-01-1978 tốt xấu - Âm lịch 16-12-1977 Xem ngày 19-07-2010 tốt xấu - Âm lịch 08-06-2010 Xem ngày 28-03-1986 tốt xấu - Âm lịch 19-02-1986 Xem ngày 28-05-2046 tốt xấu - Âm lịch 23-04-2046 Xem ngày 21-09-1970 tốt xấu - Âm lịch 21-08-1970 Xem ngày 27-03-1955 tốt xấu - Âm lịch 04-03-1955 Xem ngày 07-11-2004 tốt xấu - Âm lịch 25-09-2004 Xem ngày 07-03-1965 tốt xấu - Âm lịch 05-02-1965 Xem ngày 20-06-1962 tốt xấu - Âm lịch 19-05-1962 Xem ngày 27-09-1980 tốt xấu - Âm lịch 19-08-1980 Xem ngày 04-04-2043 tốt xấu - Âm lịch 25-02-2043 Xem ngày 19-08-1950 tốt xấu - Âm lịch 07-07-1950 Xem ngày 05-10-2031 tốt xấu - Âm lịch 19-08-2031 Xem ngày 15-01-2037 tốt xấu - Âm lịch 30-11-2036 Xem ngày 27-08-2001 tốt xấu - Âm lịch 09-07-2001 Xem ngày 21-04-2041 tốt xấu - Âm lịch 21-03-2041 Xem ngày 28-02-1951 tốt xấu - Âm lịch 23-01-1951 Xem ngày 20-11-2027 tốt xấu - Âm lịch 23-10-2027 Xem ngày 15-04-2019 tốt xấu - Âm lịch 11-03-2019 Xem ngày 18-12-2035 tốt xấu - Âm lịch 19-11-2035 Xem ngày 21-03-1985 tốt xấu - Âm lịch Xem ngày 26-05-1992 tốt xấu - Âm lịch 24-04-1992 Xem ngày 27-07-1986 tốt xấu - Âm lịch 21-06-1986 Xem ngày 29-06-2004 tốt xấu - Âm lịch 12-05-2004 Xem ngày 14-09-2021 tốt xấu - Âm lịch 08-08-2021 Xem ngày 12-03-1989 tốt xấu - Âm lịch 05-02-1989 Xem ngày 18-10-1985 tốt xấu - Âm lịch 05-09-1985 Xem ngày 17-04-1958 tốt xấu - Âm lịch 29-02-1958 Xem ngày 08-03-1976 tốt xấu - Âm lịch 08-02-1976 Xem ngày 27-06-1984 tốt xấu - Âm lịch 29-05-1984 Xem ngày 09-04-1971 tốt xấu - Âm lịch 14-03-1971 Xem ngày 17-11-2036 tốt xấu - Âm lịch 30-09-2036 Xem ngày 28-10-2036 tốt xấu - Âm lịch 10-09-2036 Xem ngày 04-01-2046 tốt xấu - Âm lịch 28-11-2045 Xem ngày 17-06-1975 tốt xấu - Âm lịch 08-05-1975 Xem ngày 06-02-2010 tốt xấu - Âm lịch 23-12-2009 Xem ngày 15-03-2024 tốt xấu - Âm lịch 06-02-2024 Xem ngày 15-11-2024 tốt xấu - Âm lịch 15-10-2024 Xem ngày 10-07-2029 tốt xấu - Âm lịch 29-05-2029 Xem ngày 12-10-1978 tốt xấu - Âm lịch 11-09-1978 Xem ngày 21-03-2019 tốt xấu - Âm lịch 16-02-2019 Xem ngày 26-07-1953 tốt xấu - Âm lịch Xem ngày 18-07-2032 tốt xấu - Âm lịch 12-06-2032 Xem ngày 22-08-2030 tốt xấu - Âm lịch 24-07-2030 Xem ngày 18-09-1979 tốt xấu - Âm lịch 27-07-1979 Xem ngày 20-02-1979 tốt xấu - Âm lịch 24-01-1979 Xem ngày 05-06-2018 tốt xấu - Âm lịch 22-04-2018 Xem ngày 09-09-2005 tốt xấu - Âm lịch 06-08-2005 Xem ngày 03-02-1989 tốt xấu - Âm lịch 27-12-1988 Xem ngày 21-02-1969 tốt xấu - Âm lịch 06-01-1969 Xem ngày 19-11-1996 tốt xấu - Âm lịch 09-10-1996 Xem ngày 13-09-1999 tốt xấu - Âm lịch 04-08-1999 Xem ngày 02-12-2029 tốt xấu - Âm lịch 27-10-2029 Xem ngày 12-11-2011 tốt xấu - Âm lịch 17-10-2011 Xem ngày 14-11-1960 tốt xấu - Âm lịch 26-09-1960 Xem ngày 08-12-1984 tốt xấu - Âm lịch 16-11-1984 Xem ngày 14-11-2030 tốt xấu - Âm lịch 19-10-2030 Xem ngày 01-09-2046 tốt xấu - Âm lịch 01-08-2046 Xem ngày 01-06-1981 tốt xấu - Âm lịch 29-04-1981 Xem ngày 04-01-1993 tốt xấu - Âm lịch 12-12-1992 Xem ngày 26-05-2021 tốt xấu - Âm lịch 15-04-2021 Xem ngày 11-02-1954 tốt xấu - Âm lịch 09-01-1954 Xem ngày 19-01-1959 tốt xấu - Âm lịch 11-12-1958 Xem ngày 17-04-1976 tốt xấu - Âm lịch 18-03-1976 Xem ngày 26-03-1995 tốt xấu - Âm lịch 26-02-1995 Xem ngày 04-03-1954 tốt xấu - Âm lịch 30-01-1954 Xem ngày 06-09-1974 tốt xấu - Âm lịch 20-07-1974 Xem ngày 09-11-1954 tốt xấu - Âm lịch 14-10-1954 Xem ngày 15-08-1977 tốt xấu - Âm lịch 01-07-1977 Xem ngày 15-10-2022 tốt xấu - Âm lịch 20-09-2022 Xem ngày 26-01-2050 tốt xấu - Âm lịch 04-01-2050 Xem ngày 13-05-1957 tốt xấu - Âm lịch 14-04-1957 Xem ngày 01-09-1976 tốt xấu - Âm lịch 08-08-1976 Xem ngày 19-06-2016 tốt xấu - Âm lịch 15-05-2016 Xem ngày 17-12-2002 tốt xấu - Âm lịch 14-11-2002 Xem ngày 11-05-2049 tốt xấu - Âm lịch 10-04-2049 Xem ngày 19-03-2003 tốt xấu - Âm lịch 17-02-2003 Xem ngày 11-10-2028 tốt xấu - Âm lịch 23-08-2028 Xem ngày 07-10-1978 tốt xấu - Âm lịch 06-09-1978 Xem ngày 18-11-1999 tốt xấu - Âm lịch 11-10-1999 Xem ngày 19-01-1991 tốt xấu - Âm lịch 04-12-1990 Xem ngày 10-05-1989 tốt xấu - Âm lịch 06-04-1989 Xem ngày 13-08-2025 tốt xấu - Âm lịch 20-06-2025 Xem ngày 11-06-1991 tốt xấu - Âm lịch 29-04-1991 Xem ngày 17-03-1962 tốt xấu - Âm lịch 12-02-1962 Xem ngày 31-10-1959 tốt xấu - Âm lịch 30-09-1959 Xem ngày 29-09-2027 tốt xấu - Âm lịch 29-08-2027 Xem ngày 21-11-1987 tốt xấu - Âm lịch 01-10-1987 Xem ngày 30-07-2025 tốt xấu - Âm lịch 06-06-2025 Xem ngày 03-12-2046 tốt xấu - Âm lịch 06-11-2046 Xem ngày 29-10-1982 tốt xấu - Âm lịch 13-09-1982 Xem ngày 24-08-1971 tốt xấu - Âm lịch 04-07-1971 Xem ngày 30-06-2007 tốt xấu - Âm lịch 16-05-2007 Xem ngày 22-09-1954 tốt xấu - Âm lịch 26-08-1954 Xem ngày 10-03-1998 tốt xấu - Âm lịch 12-02-1998 Xem ngày 18-01-2013 tốt xấu - Âm lịch 07-12-2012 Xem ngày 06-01-1992 tốt xấu - Âm lịch Xem ngày 07-12-1959 tốt xấu - Âm lịch Xem ngày 07-11-1979 tốt xấu - Âm lịch 18-09-1979 Xem ngày 25-10-2022 tốt xấu - Âm lịch 01-10-2022 Xem ngày 01-10-2043 tốt xấu - Âm lịch 29-08-2043 Xem ngày 08-05-1970 tốt xấu - Âm lịch 04-04-1970 Xem ngày 01-03-2028 tốt xấu - Âm lịch 06-02-2028 Xem ngày 29-01-1953 tốt xấu - Âm lịch 15-12-1952 Xem ngày 20-09-1994 tốt xấu - Âm lịch 15-08-1994 Xem ngày 29-07-1966 tốt xấu - Âm lịch 12-06-1966 Xem ngày 28-03-1996 tốt xấu - Âm lịch 10-02-1996 Xem ngày 08-09-2000 tốt xấu - Âm lịch 11-08-2000 Xem ngày 07-12-2010 tốt xấu - Âm lịch 02-11-2010 Xem ngày 02-08-1972 tốt xấu - Âm lịch 23-06-1972 Xem ngày 08-12-1981 tốt xấu - Âm lịch 13-11-1981 Xem ngày 01-10-2050 tốt xấu - Âm lịch 16-08-2050 Xem ngày 28-10-2029 tốt xấu - Âm lịch 21-09-2029 Xem ngày 17-03-2030 tốt xấu - Âm lịch 14-02-2030 Xem ngày 30-04-2033 tốt xấu - Âm lịch 02-04-2033 Xem ngày 07-12-1968 tốt xấu - Âm lịch Xem ngày 31-10-1974 tốt xấu - Âm lịch 17-09-1974 Xem ngày 01-10-2028 tốt xấu - Âm lịch 13-08-2028 Xem ngày 20-02-2012 tốt xấu - Âm lịch 29-01-2012 Xem ngày 21-04-1953 tốt xấu - Âm lịch 08-03-1953 Xem ngày 11-04-1979 tốt xấu - Âm lịch 15-03-1979 Xem ngày 10-02-2029 tốt xấu - Âm lịch 27-12-2028 Xem ngày 19-08-1961 tốt xấu - Âm lịch 09-07-1961 Xem ngày 12-05-1974 tốt xấu - Âm lịch 21-04-1974 Xem ngày 23-05-2037 tốt xấu - Âm lịch 09-04-2037 Xem ngày 09-02-2028 tốt xấu - Âm lịch 15-01-2028 Xem ngày 04-12-1957 tốt xấu - Âm lịch 14-10-1957 Xem ngày 13-09-1955 tốt xấu - Âm lịch 27-07-1955 Xem ngày 14-10-2005 tốt xấu - Âm lịch 12-09-2005 Xem ngày 25-12-2024 tốt xấu - Âm lịch 25-11-2024 Xem ngày 16-04-1970 tốt xấu - Âm lịch 11-03-1970 Xem ngày 28-01-1985 tốt xấu - Âm lịch 08-01-1985 Xem ngày 03-04-2042 tốt xấu - Âm lịch 13-02-2042 Xem ngày 14-06-1957 tốt xấu - Âm lịch 17-05-1957 Xem ngày 08-10-2035 tốt xấu - Âm lịch 08-09-2035 Xem ngày 18-04-2012 tốt xấu - Âm lịch 28-03-2012 Xem ngày 13-12-2021 tốt xấu - Âm lịch 10-11-2021 Xem ngày 27-03-2038 tốt xấu - Âm lịch 22-02-2038 Xem ngày 04-12-1965 tốt xấu - Âm lịch 12-11-1965 Xem ngày 18-10-1963 tốt xấu - Âm lịch 02-09-1963 Xem ngày 20-04-1991 tốt xấu - Âm lịch Xem ngày 11-02-1988 tốt xấu - Âm lịch 24-12-1987
Loading ...
Loading ...