Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...

Xem ngày tốt trong tháng 12 năm 2022 - Nhâm Dần - Lịch âm dương

(3.92) - 918 đánh giá
Loading ...

Ngày tốt trong tháng 12 - năm 2022 - Lịch vạn niên, lịch âm dương

Dương lịch
1
Tháng 12
Âm lịch
8
Tháng 11
Ngày Hoàng đạo
Thứ Năm ngày 1 tháng 11 năm 2022
(08-11-2022) - âm lịch

Ngày Mậu Tý, Tháng Nhâm Tý, Năm Nhâm Dần
Ngũ hành: Tích Lịch Hỏa
Tiết khí: Tiểu tuyết
Trực: Trừ (Tốt mọi việc)
Dương lịch
2
Tháng 12
Âm lịch
9
Tháng 11
Ngày Hoàng đạo
Thứ Sáu ngày 2 tháng 11 năm 2022
(09-11-2022) - âm lịch

Ngày Kỷ Sửu, Tháng Nhâm Tý, Năm Nhâm Dần
Ngũ hành: Tích Lịch Hỏa
Tiết khí: Tiểu tuyết
Trực: Mãn (Nên cầu tài, cầu phúc, tế tự.)
Dương lịch
3
Tháng 12
Âm lịch
10
Tháng 11
Ngày Hắc đạo
Thứ Bảy ngày 3 tháng 11 năm 2022
(10-11-2022) - âm lịch

Ngày Canh Dần, Tháng Nhâm Tý, Năm Nhâm Dần
Ngũ hành: Tùng Bách Mộc
Tiết khí: Tiểu tuyết
Trực: Bình (Tốt mọi việc)
Dương lịch
4
Tháng 12
Âm lịch
11
Tháng 11
Ngày Hoàng đạo
Chủ Nhật ngày 4 tháng 11 năm 2022
(11-11-2022) - âm lịch

Ngày Tân Mão, Tháng Nhâm Tý, Năm Nhâm Dần
Ngũ hành: Tùng Bách Mộc
Tiết khí: Tiểu tuyết
Trực: Định (Tốt về cầu tài, ký hợp đồng, yến tiệc. Tránh kiện tụng, tranh chấp, chữa bệnh.)
Dương lịch
5
Tháng 12
Âm lịch
12
Tháng 11
Ngày Hắc đạo
Thứ Hai ngày 5 tháng 11 năm 2022
(12-11-2022) - âm lịch

Ngày Nhâm Thìn, Tháng Nhâm Tý, Năm Nhâm Dần
Ngũ hành: Trường Lưu Thủy
Tiết khí: Tiểu tuyết
Trực: Chấp (Tốt cho khởi công xây dựng. Tránh xuất hành, di chuyển, khai trương.)
Dương lịch
6
Tháng 12
Âm lịch
13
Tháng 11
Ngày Hắc đạo
Thứ Ba ngày 6 tháng 11 năm 2022
(13-11-2022) - âm lịch

Ngày Quý Tị, Tháng Nhâm Tý, Năm Nhâm Dần
Ngũ hành: Trường Lưu Thủy
Tiết khí: Tiểu tuyết
Trực: Phá (Nên chữa bệnh, phá dỡ nhà, đồ vật.)
Loading ...
Dương lịch
7
Tháng 12
Âm lịch
14
Tháng 11
Ngày Hoàng đạo
Thứ Tư ngày 7 tháng 11 năm 2022
(14-11-2022) - âm lịch

Ngày Giáp Ngọ, Tháng Nhâm Tý, Năm Nhâm Dần
Ngũ hành: Sa Trung Kim
Tiết khí: Đại tuyết
Trực: Phá (Nên chữa bệnh, phá dỡ nhà, đồ vật.)
Dương lịch
8
Tháng 12
Âm lịch
15
Tháng 11
Ngày Hắc đạo
Thứ Năm ngày 8 tháng 11 năm 2022
(15-11-2022) - âm lịch

Ngày Ất Mùi, Tháng Nhâm Tý, Năm Nhâm Dần
Ngũ hành: Sa Trung Kim
Tiết khí: Đại tuyết
Trực: Nguy (Xấu mọi việc)
Dương lịch
9
Tháng 12
Âm lịch
16
Tháng 11
Ngày Hoàng đạo
Thứ Sáu ngày 9 tháng 11 năm 2022
(16-11-2022) - âm lịch

Ngày Bính Thân, Tháng Nhâm Tý, Năm Nhâm Dần
Ngũ hành: Sơn Hạ Hỏa
Tiết khí: Đại tuyết
Trực: Thành (Tốt cho xuất hành, khai trương, giá thú. Tránh kiện tụng, tranh chấp.)
Dương lịch
10
Tháng 12
Âm lịch
17
Tháng 11
Ngày Hoàng đạo
Thứ Bảy ngày 10 tháng 11 năm 2022
(17-11-2022) - âm lịch

Ngày Đinh Dậu, Tháng Nhâm Tý, Năm Nhâm Dần
Ngũ hành: Sơn Hạ Hỏa
Tiết khí: Đại tuyết
Trực: Thu (Thu hoạch tốt. Kỵ khởi công, xuất hành, an táng)
Dương lịch
11
Tháng 12
Âm lịch
18
Tháng 11
Ngày Hắc đạo
Chủ Nhật ngày 11 tháng 11 năm 2022
(18-11-2022) - âm lịch

Ngày Mậu Tuất, Tháng Nhâm Tý, Năm Nhâm Dần
Ngũ hành: Bình Địa Mộc
Tiết khí: Đại tuyết
Trực: Khai (Tốt mọi việc trừ động thổ, an táng)
Dương lịch
12
Tháng 12
Âm lịch
19
Tháng 11
Ngày Hắc đạo
Thứ Hai ngày 12 tháng 11 năm 2022
(19-11-2022) - âm lịch

Ngày Kỷ Hợi, Tháng Nhâm Tý, Năm Nhâm Dần
Ngũ hành: Bình Địa Mộc
Tiết khí: Đại tuyết
Trực: Bế (Xấu mọi việc trừ đắp đê, lấp hố, rãnh)
Loading ...
Dương lịch
13
Tháng 12
Âm lịch
20
Tháng 11
Ngày Hoàng đạo
Thứ Ba ngày 13 tháng 11 năm 2022
(20-11-2022) - âm lịch

Ngày Canh Tý, Tháng Nhâm Tý, Năm Nhâm Dần
Ngũ hành: Bích Thượng Thổ
Tiết khí: Đại tuyết
Trực: Kiến (Tốt với xuất hành, giá thú nhưng tránh động thổ.)
Dương lịch
14
Tháng 12
Âm lịch
21
Tháng 11
Ngày Hoàng đạo
Thứ Tư ngày 14 tháng 11 năm 2022
(21-11-2022) - âm lịch

Ngày Tân Sửu, Tháng Nhâm Tý, Năm Nhâm Dần
Ngũ hành: Bích Thượng Thổ
Tiết khí: Đại tuyết
Trực: Trừ (Tốt mọi việc)
Dương lịch
15
Tháng 12
Âm lịch
22
Tháng 11
Ngày Hắc đạo
Thứ Năm ngày 15 tháng 11 năm 2022
(22-11-2022) - âm lịch

Ngày Nhâm Dần, Tháng Nhâm Tý, Năm Nhâm Dần
Ngũ hành: Kim Bạch Kim
Tiết khí: Đại tuyết
Trực: Mãn (Nên cầu tài, cầu phúc, tế tự.)
Dương lịch
16
Tháng 12
Âm lịch
23
Tháng 11
Ngày Hoàng đạo
Thứ Sáu ngày 16 tháng 11 năm 2022
(23-11-2022) - âm lịch

Ngày Quý Mão, Tháng Nhâm Tý, Năm Nhâm Dần
Ngũ hành: Kim Bạch Kim
Tiết khí: Đại tuyết
Trực: Bình (Tốt mọi việc)
Dương lịch
17
Tháng 12
Âm lịch
24
Tháng 11
Ngày Hắc đạo
Thứ Bảy ngày 17 tháng 11 năm 2022
(24-11-2022) - âm lịch

Ngày Giáp Thìn, Tháng Nhâm Tý, Năm Nhâm Dần
Ngũ hành: Phú Đăng Hỏa
Tiết khí: Đại tuyết
Trực: Định (Tốt về cầu tài, ký hợp đồng, yến tiệc. Tránh kiện tụng, tranh chấp, chữa bệnh.)
Dương lịch
18
Tháng 12
Âm lịch
25
Tháng 11
Ngày Hắc đạo
Chủ Nhật ngày 18 tháng 11 năm 2022
(25-11-2022) - âm lịch

Ngày Ất Tị, Tháng Nhâm Tý, Năm Nhâm Dần
Ngũ hành: Phú Đăng Hỏa
Tiết khí: Đại tuyết
Trực: Chấp (Tốt cho khởi công xây dựng. Tránh xuất hành, di chuyển, khai trương.)
Loading ...
Dương lịch
19
Tháng 12
Âm lịch
26
Tháng 11
Ngày Hoàng đạo
Thứ Hai ngày 19 tháng 11 năm 2022
(26-11-2022) - âm lịch

Ngày Bính Ngọ, Tháng Nhâm Tý, Năm Nhâm Dần
Ngũ hành: Thiên Hà Thủy
Tiết khí: Đại tuyết
Trực: Phá (Nên chữa bệnh, phá dỡ nhà, đồ vật.)
Dương lịch
20
Tháng 12
Âm lịch
27
Tháng 11
Ngày Hắc đạo
Thứ Ba ngày 20 tháng 11 năm 2022
(27-11-2022) - âm lịch

Ngày Đinh Mùi, Tháng Nhâm Tý, Năm Nhâm Dần
Ngũ hành: Thiên Hà Thủy
Tiết khí: Đại tuyết
Trực: Nguy (Xấu mọi việc)
Dương lịch
21
Tháng 12
Âm lịch
28
Tháng 11
Ngày Hoàng đạo
Thứ Tư ngày 21 tháng 11 năm 2022
(28-11-2022) - âm lịch

Ngày Mậu Thân, Tháng Nhâm Tý, Năm Nhâm Dần
Ngũ hành: Đại Dịch Thổ
Tiết khí: Đại tuyết
Trực: Thành (Tốt cho xuất hành, khai trương, giá thú. Tránh kiện tụng, tranh chấp.)
Dương lịch
22
Tháng 12
Âm lịch
29
Tháng 11
Ngày Hoàng đạo
Thứ Năm ngày 22 tháng 11 năm 2022
(29-11-2022) - âm lịch

Ngày Kỷ Dậu, Tháng Nhâm Tý, Năm Nhâm Dần
Ngũ hành: Đại Dịch Thổ
Tiết khí: Đông chí
Trực: Thu (Thu hoạch tốt. Kỵ khởi công, xuất hành, an táng)
Dương lịch
23
Tháng 12
Âm lịch
1
Tháng 12
Ngày Hoàng đạo
Thứ Sáu ngày 23 tháng 12 năm 2022
(01-12-2022) - âm lịch

Ngày Canh Tuất, Tháng Quý Sửu, Năm Nhâm Dần
Ngũ hành: Thoa Xuyến Kim
Tiết khí: Đông chí
Trực: Khai (Tốt mọi việc trừ động thổ, an táng)
Dương lịch
24
Tháng 12
Âm lịch
2
Tháng 12
Ngày Hoàng đạo
Thứ Bảy ngày 24 tháng 12 năm 2022
(02-12-2022) - âm lịch

Ngày Tân Hợi, Tháng Quý Sửu, Năm Nhâm Dần
Ngũ hành: Thoa Xuyến Kim
Tiết khí: Đông chí
Trực: Bế (Xấu mọi việc trừ đắp đê, lấp hố, rãnh)
Loading ...
Dương lịch
25
Tháng 12
Âm lịch
3
Tháng 12
Ngày Hắc đạo
Chủ Nhật ngày 25 tháng 12 năm 2022
(03-12-2022) - âm lịch

Ngày Nhâm Tý, Tháng Quý Sửu, Năm Nhâm Dần
Ngũ hành: Tang Đồ Mộc
Tiết khí: Đông chí
Trực: Kiến (Tốt với xuất hành, giá thú nhưng tránh động thổ.)
Dương lịch
26
Tháng 12
Âm lịch
4
Tháng 12
Ngày Hắc đạo
Thứ Hai ngày 26 tháng 12 năm 2022
(04-12-2022) - âm lịch

Ngày Quý Sửu, Tháng Quý Sửu, Năm Nhâm Dần
Ngũ hành: Tang Đồ Mộc
Tiết khí: Đông chí
Trực: Trừ (Tốt mọi việc)
Dương lịch
27
Tháng 12
Âm lịch
5
Tháng 12
Ngày Hoàng đạo
Thứ Ba ngày 27 tháng 12 năm 2022
(05-12-2022) - âm lịch

Ngày Giáp Dần, Tháng Quý Sửu, Năm Nhâm Dần
Ngũ hành: Đại Khê Thủy
Tiết khí: Đông chí
Trực: Mãn (Nên cầu tài, cầu phúc, tế tự.)
Dương lịch
28
Tháng 12
Âm lịch
6
Tháng 12
Ngày Hoàng đạo
Thứ Tư ngày 28 tháng 12 năm 2022
(06-12-2022) - âm lịch

Ngày Ất Mão, Tháng Quý Sửu, Năm Nhâm Dần
Ngũ hành: Đại Khê Thủy
Tiết khí: Đông chí
Trực: Bình (Tốt mọi việc)
Dương lịch
29
Tháng 12
Âm lịch
7
Tháng 12
Ngày Hắc đạo
Thứ Năm ngày 29 tháng 12 năm 2022
(07-12-2022) - âm lịch

Ngày Bính Thìn, Tháng Quý Sửu, Năm Nhâm Dần
Ngũ hành: Sa Trung Thổ
Tiết khí: Đông chí
Trực: Định (Tốt về cầu tài, ký hợp đồng, yến tiệc. Tránh kiện tụng, tranh chấp, chữa bệnh.)
Dương lịch
30
Tháng 12
Âm lịch
8
Tháng 12
Ngày Hoàng đạo
Thứ Sáu ngày 30 tháng 12 năm 2022
(08-12-2022) - âm lịch

Ngày Đinh Tị, Tháng Quý Sửu, Năm Nhâm Dần
Ngũ hành: Sa Trung Thổ
Tiết khí: Đông chí
Trực: Chấp (Tốt cho khởi công xây dựng. Tránh xuất hành, di chuyển, khai trương.)
Loading ...
Dương lịch
31
Tháng 12
Âm lịch
9
Tháng 12
Ngày Hắc đạo
Thứ Bảy ngày 31 tháng 12 năm 2022
(09-12-2022) - âm lịch

Ngày Mậu Ngọ, Tháng Quý Sửu, Năm Nhâm Dần
Ngũ hành: Thiên Thượng Hỏa
Tiết khí: Đông chí
Trực: Phá (Nên chữa bệnh, phá dỡ nhà, đồ vật.)
Xem ngày 31-12-2010 tốt xấu - Âm lịch 26-11-2010 Xem ngày 13-02-1995 tốt xấu - Âm lịch 14-01-1995 Xem ngày 25-06-2028 tốt xấu - Âm lịch 03-05-2028 Xem ngày 08-03-1962 tốt xấu - Âm lịch 03-02-1962 Xem ngày 17-03-2026 tốt xấu - Âm lịch 29-01-2026 Xem ngày 02-06-1985 tốt xấu - Âm lịch 14-04-1985 Xem ngày 01-08-1970 tốt xấu - Âm lịch 30-06-1970 Xem ngày 15-11-1997 tốt xấu - Âm lịch 16-10-1997 Xem ngày 12-06-2009 tốt xấu - Âm lịch 20-05-2009 Xem ngày 05-04-1950 tốt xấu - Âm lịch Xem ngày 07-02-2050 tốt xấu - Âm lịch 16-01-2050 Xem ngày 01-02-2008 tốt xấu - Âm lịch 25-12-2007 Xem ngày 13-03-1954 tốt xấu - Âm lịch 09-02-1954 Xem ngày 17-12-2038 tốt xấu - Âm lịch 22-11-2038 Xem ngày 13-06-1985 tốt xấu - Âm lịch 25-04-1985 Xem ngày 08-06-1971 tốt xấu - Âm lịch 16-05-1971 Xem ngày 06-01-1984 tốt xấu - Âm lịch Xem ngày 30-04-2039 tốt xấu - Âm lịch 08-04-2039 Xem ngày 12-07-1988 tốt xấu - Âm lịch 29-05-1988 Xem ngày 15-04-2040 tốt xấu - Âm lịch 05-03-2040 Xem ngày 28-09-1973 tốt xấu - Âm lịch 03-09-1973 Xem ngày 16-02-1987 tốt xấu - Âm lịch 19-01-1987 Xem ngày 22-06-2010 tốt xấu - Âm lịch 11-05-2010 Xem ngày 14-03-1956 tốt xấu - Âm lịch 03-02-1956 Xem ngày 09-11-1972 tốt xấu - Âm lịch 04-10-1972 Xem ngày 30-07-1950 tốt xấu - Âm lịch 16-06-1950 Xem ngày 05-04-1963 tốt xấu - Âm lịch Xem ngày 11-10-1960 tốt xấu - Âm lịch 21-08-1960 Xem ngày 09-04-2016 tốt xấu - Âm lịch 03-03-2016 Xem ngày 15-05-1996 tốt xấu - Âm lịch 28-03-1996 Xem ngày 13-05-2050 tốt xấu - Âm lịch 23-03-2050 Xem ngày 20-09-1972 tốt xấu - Âm lịch 13-08-1972 Xem ngày 12-02-1975 tốt xấu - Âm lịch 02-01-1975 Xem ngày 17-02-2015 tốt xấu - Âm lịch 29-12-2014 Xem ngày 10-01-1982 tốt xấu - Âm lịch 16-12-1981 Xem ngày 05-10-2011 tốt xấu - Âm lịch 09-09-2011 Xem ngày 12-04-2039 tốt xấu - Âm lịch 19-03-2039 Xem ngày 17-11-1959 tốt xấu - Âm lịch 17-10-1959 Xem ngày 24-09-2025 tốt xấu - Âm lịch 03-08-2025 Xem ngày 31-05-2005 tốt xấu - Âm lịch 24-04-2005 Xem ngày 11-02-2016 tốt xấu - Âm lịch 04-01-2016 Xem ngày 06-08-1993 tốt xấu - Âm lịch 19-06-1993 Xem ngày 01-05-2030 tốt xấu - Âm lịch 29-03-2030 Xem ngày 17-10-2001 tốt xấu - Âm lịch 01-09-2001 Xem ngày 16-12-2040 tốt xấu - Âm lịch 13-11-2040 Xem ngày 05-04-1996 tốt xấu - Âm lịch Xem ngày 09-02-2001 tốt xấu - Âm lịch 17-01-2001 Xem ngày 13-03-1986 tốt xấu - Âm lịch 04-02-1986 Xem ngày 12-11-1951 tốt xấu - Âm lịch 14-10-1951 Xem ngày 28-02-2031 tốt xấu - Âm lịch 08-02-2031 Xem ngày 25-07-2030 tốt xấu - Âm lịch 25-06-2030 Xem ngày 25-08-2040 tốt xấu - Âm lịch 18-07-2040 Xem ngày 11-11-1996 tốt xấu - Âm lịch 01-10-1996 Xem ngày 02-12-2026 tốt xấu - Âm lịch 24-10-2026 Xem ngày 03-10-1950 tốt xấu - Âm lịch 22-08-1950 Xem ngày 17-08-1954 tốt xấu - Âm lịch 19-07-1954 Xem ngày 01-03-1984 tốt xấu - Âm lịch 29-01-1984 Xem ngày 30-08-1961 tốt xấu - Âm lịch 20-07-1961 Xem ngày 04-10-1986 tốt xấu - Âm lịch 01-09-1986 Xem ngày 22-03-2037 tốt xấu - Âm lịch 06-02-2037 Xem ngày 23-07-1976 tốt xấu - Âm lịch Xem ngày 01-06-2036 tốt xấu - Âm lịch 07-05-2036 Xem ngày 23-09-2039 tốt xấu - Âm lịch 06-08-2039 Xem ngày 08-07-2018 tốt xấu - Âm lịch 25-05-2018 Xem ngày 21-01-2026 tốt xấu - Âm lịch 03-12-2025 Xem ngày 29-11-1968 tốt xấu - Âm lịch 10-10-1968 Xem ngày 18-03-1960 tốt xấu - Âm lịch 21-02-1960 Xem ngày 04-08-2043 tốt xấu - Âm lịch 29-06-2043 Xem ngày 07-05-1954 tốt xấu - Âm lịch 05-04-1954 Xem ngày 04-07-2037 tốt xấu - Âm lịch 21-05-2037 Xem ngày 09-12-2033 tốt xấu - Âm lịch 18-11-2033 Xem ngày 09-02-2031 tốt xấu - Âm lịch 18-01-2031 Xem ngày 18-10-1973 tốt xấu - Âm lịch 23-09-1973 Xem ngày 29-05-1982 tốt xấu - Âm lịch 07-04-1982 Xem ngày 11-09-2030 tốt xấu - Âm lịch 14-08-2030 Xem ngày 22-07-2003 tốt xấu - Âm lịch 23-06-2003 Xem ngày 05-03-2015 tốt xấu - Âm lịch 15-01-2015 Xem ngày 28-04-1954 tốt xấu - Âm lịch 26-03-1954 Xem ngày 11-07-2006 tốt xấu - Âm lịch 17-06-2006 Xem ngày 08-12-1960 tốt xấu - Âm lịch 20-10-1960 Xem ngày 28-06-1997 tốt xấu - Âm lịch 24-05-1997 Xem ngày 15-02-2022 tốt xấu - Âm lịch 15-01-2022 Xem ngày 01-08-2033 tốt xấu - Âm lịch 07-07-2033 Xem ngày 13-05-1972 tốt xấu - Âm lịch 01-04-1972 Xem ngày 22-02-2001 tốt xấu - Âm lịch 30-01-2001 Xem ngày 02-01-1955 tốt xấu - Âm lịch 09-12-1954 Xem ngày 31-08-1986 tốt xấu - Âm lịch 26-07-1986 Xem ngày 08-06-2020 tốt xấu - Âm lịch 17-04-2020 Xem ngày 31-07-1988 tốt xấu - Âm lịch 18-06-1988 Xem ngày 18-01-1978 tốt xấu - Âm lịch 10-12-1977 Xem ngày 11-06-1996 tốt xấu - Âm lịch 26-04-1996 Xem ngày 17-01-2040 tốt xấu - Âm lịch 04-12-2039 Xem ngày 14-10-1978 tốt xấu - Âm lịch 13-09-1978 Xem ngày 26-08-1953 tốt xấu - Âm lịch 18-07-1953 Xem ngày 26-03-1950 tốt xấu - Âm lịch 09-02-1950 Xem ngày 28-08-2038 tốt xấu - Âm lịch 28-07-2038 Xem ngày 13-03-1989 tốt xấu - Âm lịch 06-02-1989 Xem ngày 30-07-2031 tốt xấu - Âm lịch 12-06-2031 Xem ngày 06-11-2015 tốt xấu - Âm lịch 25-09-2015 Xem ngày 02-02-1981 tốt xấu - Âm lịch 28-12-1980 Xem ngày 27-12-2047 tốt xấu - Âm lịch 11-11-2047 Xem ngày 10-04-1956 tốt xấu - Âm lịch 30-02-1956 Xem ngày 08-11-1984 tốt xấu - Âm lịch Xem ngày 29-10-1982 tốt xấu - Âm lịch 13-09-1982 Xem ngày 01-04-2023 tốt xấu - Âm lịch 11-02-2023 Xem ngày 29-12-2045 tốt xấu - Âm lịch 22-11-2045 Xem ngày 14-08-2000 tốt xấu - Âm lịch 15-07-2000 Xem ngày 05-05-2016 tốt xấu - Âm lịch 29-03-2016 Xem ngày 19-05-1980 tốt xấu - Âm lịch 06-04-1980 Xem ngày 29-07-1966 tốt xấu - Âm lịch 12-06-1966 Xem ngày 01-07-1985 tốt xấu - Âm lịch 14-05-1985 Xem ngày 23-01-2009 tốt xấu - Âm lịch 28-12-2008 Xem ngày 07-08-1987 tốt xấu - Âm lịch 13-07-1987 Xem ngày 26-11-2033 tốt xấu - Âm lịch 05-11-2033 Xem ngày 12-03-2036 tốt xấu - Âm lịch 15-02-2036 Xem ngày 09-09-2050 tốt xấu - Âm lịch 24-07-2050 Xem ngày 10-12-1954 tốt xấu - Âm lịch 16-11-1954 Xem ngày 25-05-1951 tốt xấu - Âm lịch 20-04-1951 Xem ngày 18-01-1965 tốt xấu - Âm lịch 16-12-1964 Xem ngày 01-01-1971 tốt xấu - Âm lịch 05-12-1970 Xem ngày 21-11-2045 tốt xấu - Âm lịch 13-10-2045 Xem ngày 06-05-2010 tốt xấu - Âm lịch 23-03-2010 Xem ngày 10-02-2050 tốt xấu - Âm lịch 19-01-2050 Xem ngày 15-03-2005 tốt xấu - Âm lịch 06-02-2005 Xem ngày 10-08-1969 tốt xấu - Âm lịch 28-06-1969 Xem ngày 25-11-2015 tốt xấu - Âm lịch 14-10-2015 Xem ngày 29-06-1959 tốt xấu - Âm lịch 24-05-1959 Xem ngày 13-02-1987 tốt xấu - Âm lịch 16-01-1987 Xem ngày 26-12-2008 tốt xấu - Âm lịch 30-11-2008 Xem ngày 08-09-1995 tốt xấu - Âm lịch Xem ngày 13-06-2010 tốt xấu - Âm lịch 02-05-2010 Xem ngày 03-06-2044 tốt xấu - Âm lịch 08-05-2044 Xem ngày 01-10-1969 tốt xấu - Âm lịch 20-08-1969 Xem ngày 21-01-1950 tốt xấu - Âm lịch 04-12-1949 Xem ngày 13-11-2027 tốt xấu - Âm lịch 16-10-2027 Xem ngày 21-05-1981 tốt xấu - Âm lịch Xem ngày 23-09-1950 tốt xấu - Âm lịch Xem ngày 17-08-1981 tốt xấu - Âm lịch 18-07-1981 Xem ngày 20-05-2015 tốt xấu - Âm lịch 03-04-2015 Xem ngày 14-06-1989 tốt xấu - Âm lịch 11-05-1989 Xem ngày 01-09-1967 tốt xấu - Âm lịch 27-07-1967 Xem ngày 11-07-1969 tốt xấu - Âm lịch 27-05-1969 Xem ngày 27-09-2028 tốt xấu - Âm lịch 09-08-2028 Xem ngày 13-03-2042 tốt xấu - Âm lịch 22-02-2042 Xem ngày 09-04-1986 tốt xấu - Âm lịch 01-03-1986 Xem ngày 04-12-2029 tốt xấu - Âm lịch 29-10-2029 Xem ngày 24-11-1960 tốt xấu - Âm lịch 06-10-1960 Xem ngày 05-07-2020 tốt xấu - Âm lịch 15-05-2020 Xem ngày 09-03-1999 tốt xấu - Âm lịch 22-01-1999 Xem ngày 30-08-2037 tốt xấu - Âm lịch 20-07-2037 Xem ngày 19-10-2015 tốt xấu - Âm lịch 07-09-2015 Xem ngày 17-11-2029 tốt xấu - Âm lịch 12-10-2029 Xem ngày 09-10-1990 tốt xấu - Âm lịch 21-08-1990 Xem ngày 14-06-1967 tốt xấu - Âm lịch 07-05-1967 Xem ngày 29-09-2029 tốt xấu - Âm lịch 22-08-2029 Xem ngày 28-04-1963 tốt xấu - Âm lịch 05-04-1963 Xem ngày 04-12-2027 tốt xấu - Âm lịch 07-11-2027 Xem ngày 25-03-1954 tốt xấu - Âm lịch 21-02-1954 Xem ngày 03-11-1970 tốt xấu - Âm lịch 05-10-1970 Xem ngày 01-03-1985 tốt xấu - Âm lịch 10-02-1985 Xem ngày 25-05-2007 tốt xấu - Âm lịch 09-04-2007 Xem ngày 14-09-1970 tốt xấu - Âm lịch 14-08-1970 Xem ngày 30-12-2033 tốt xấu - Âm lịch 09-11-2033 Xem ngày 18-01-1957 tốt xấu - Âm lịch 18-12-1956 Xem ngày 23-05-1967 tốt xấu - Âm lịch 15-04-1967 Xem ngày 22-11-2017 tốt xấu - Âm lịch 05-10-2017 Xem ngày 09-02-1968 tốt xấu - Âm lịch 12-01-1968 Xem ngày 13-09-1961 tốt xấu - Âm lịch 04-08-1961 Xem ngày 09-05-1950 tốt xấu - Âm lịch 23-03-1950 Xem ngày 27-03-1975 tốt xấu - Âm lịch 15-02-1975 Xem ngày 06-04-1990 tốt xấu - Âm lịch 11-03-1990 Xem ngày 25-08-1970 tốt xấu - Âm lịch 24-07-1970 Xem ngày 07-03-1985 tốt xấu - Âm lịch 16-02-1985 Xem ngày 15-08-1984 tốt xấu - Âm lịch 19-07-1984 Xem ngày 10-12-2026 tốt xấu - Âm lịch 02-11-2026 Xem ngày 28-03-2029 tốt xấu - Âm lịch 14-02-2029 Xem ngày 28-08-2046 tốt xấu - Âm lịch 27-07-2046 Xem ngày 11-06-2026 tốt xấu - Âm lịch 26-04-2026 Xem ngày 17-05-2023 tốt xấu - Âm lịch 28-03-2023 Xem ngày 28-02-1950 tốt xấu - Âm lịch 12-01-1950 Xem ngày 19-12-2006 tốt xấu - Âm lịch 29-10-2006 Xem ngày 19-10-1966 tốt xấu - Âm lịch 06-09-1966 Xem ngày 06-03-1984 tốt xấu - Âm lịch 04-02-1984 Xem ngày 14-03-2047 tốt xấu - Âm lịch 18-02-2047 Xem ngày 06-06-1973 tốt xấu - Âm lịch Xem ngày 06-04-1959 tốt xấu - Âm lịch 29-02-1959 Xem ngày 30-03-2031 tốt xấu - Âm lịch 08-03-2031 Xem ngày 24-07-1996 tốt xấu - Âm lịch 10-06-1996 Xem ngày 28-04-2029 tốt xấu - Âm lịch 15-03-2029 Xem ngày 18-03-2018 tốt xấu - Âm lịch 02-02-2018 Xem ngày 12-12-1966 tốt xấu - Âm lịch 01-11-1966 Xem ngày 13-04-1978 tốt xấu - Âm lịch 07-03-1978 Xem ngày 08-07-1959 tốt xấu - Âm lịch 03-06-1959 Xem ngày 11-07-2023 tốt xấu - Âm lịch 24-05-2023 Xem ngày 22-02-2025 tốt xấu - Âm lịch 25-01-2025 Xem ngày 25-01-1956 tốt xấu - Âm lịch 13-12-1955 Xem ngày 24-04-2024 tốt xấu - Âm lịch 16-03-2024 Xem ngày 15-02-2039 tốt xấu - Âm lịch 23-01-2039 Xem ngày 30-10-1980 tốt xấu - Âm lịch 22-09-1980 Xem ngày 23-02-2033 tốt xấu - Âm lịch 24-01-2033 Xem ngày 14-03-1991 tốt xấu - Âm lịch 28-01-1991 Xem ngày 24-07-2008 tốt xấu - Âm lịch 22-06-2008 Xem ngày 03-04-2027 tốt xấu - Âm lịch 27-02-2027 Xem ngày 07-01-2037 tốt xấu - Âm lịch 22-11-2036 Xem ngày 29-12-1990 tốt xấu - Âm lịch 13-11-1990 Xem ngày 09-10-2001 tốt xấu - Âm lịch 23-08-2001 Xem ngày 06-09-2014 tốt xấu - Âm lịch 13-08-2014 Xem ngày 01-12-1951 tốt xấu - Âm lịch 03-11-1951 Xem ngày 15-02-1950 tốt xấu - Âm lịch 29-12-1949 Xem ngày 16-04-1968 tốt xấu - Âm lịch 19-03-1968 Xem ngày 12-10-1962 tốt xấu - Âm lịch 14-09-1962 Xem ngày 15-08-2004 tốt xấu - Âm lịch 30-06-2004 Xem ngày 17-06-1959 tốt xấu - Âm lịch 12-05-1959 Xem ngày 29-05-2021 tốt xấu - Âm lịch 18-04-2021 Xem ngày 23-09-2020 tốt xấu - Âm lịch 07-08-2020 Xem ngày 04-02-1975 tốt xấu - Âm lịch Xem ngày 09-12-1997 tốt xấu - Âm lịch 10-11-1997 Xem ngày 03-06-1977 tốt xấu - Âm lịch 17-04-1977 Xem ngày 29-06-2009 tốt xấu - Âm lịch 07-05-2009 Xem ngày 22-04-1955 tốt xấu - Âm lịch 01-03-1955 Xem ngày 08-07-2032 tốt xấu - Âm lịch 02-06-2032 Xem ngày 25-01-1964 tốt xấu - Âm lịch 11-12-1963 Xem ngày 28-07-2022 tốt xấu - Âm lịch 30-06-2022 Xem ngày 04-09-1982 tốt xấu - Âm lịch 17-07-1982 Xem ngày 13-03-1999 tốt xấu - Âm lịch 26-01-1999 Xem ngày 16-08-1960 tốt xấu - Âm lịch 24-06-1960 Xem ngày 09-01-2028 tốt xấu - Âm lịch 13-12-2027 Xem ngày 25-05-2043 tốt xấu - Âm lịch 17-04-2043 Xem ngày 03-07-1982 tốt xấu - Âm lịch 13-05-1982 Xem ngày 11-05-2034 tốt xấu - Âm lịch 23-03-2034 Xem ngày 15-12-1961 tốt xấu - Âm lịch 08-11-1961 Xem ngày 04-05-2006 tốt xấu - Âm lịch 07-04-2006 Xem ngày 10-04-2043 tốt xấu - Âm lịch 01-03-2043 Xem ngày 29-11-1990 tốt xấu - Âm lịch 13-10-1990 Xem ngày 27-10-2002 tốt xấu - Âm lịch 22-09-2002 Xem ngày 08-12-1971 tốt xấu - Âm lịch 21-10-1971 Xem ngày 04-10-1955 tốt xấu - Âm lịch 19-08-1955 Xem ngày 11-03-2015 tốt xấu - Âm lịch 21-01-2015 Xem ngày 07-09-2043 tốt xấu - Âm lịch 05-08-2043 Xem ngày 13-06-2005 tốt xấu - Âm lịch 07-05-2005 Xem ngày 08-05-2047 tốt xấu - Âm lịch 14-04-2047 Xem ngày 28-07-1954 tốt xấu - Âm lịch 29-06-1954 Xem ngày 12-11-2050 tốt xấu - Âm lịch 28-09-2050 Xem ngày 13-05-2026 tốt xấu - Âm lịch 27-03-2026 Xem ngày 15-02-2034 tốt xấu - Âm lịch 27-12-2033 Xem ngày 24-03-2029 tốt xấu - Âm lịch 10-02-2029 Xem ngày 11-08-2045 tốt xấu - Âm lịch 29-06-2045 Xem ngày 06-11-2005 tốt xấu - Âm lịch 05-10-2005 Xem ngày 03-04-2003 tốt xấu - Âm lịch 02-03-2003 Xem ngày 27-07-1969 tốt xấu - Âm lịch 14-06-1969 Xem ngày 18-09-1956 tốt xấu - Âm lịch 14-08-1956 Xem ngày 16-06-2027 tốt xấu - Âm lịch 12-05-2027 Xem ngày 04-03-2011 tốt xấu - Âm lịch 30-01-2011 Xem ngày 01-08-2047 tốt xấu - Âm lịch 10-06-2047 Xem ngày 24-06-2008 tốt xấu - Âm lịch 21-05-2008 Xem ngày 04-04-1959 tốt xấu - Âm lịch 27-02-1959 Xem ngày 04-07-2000 tốt xấu - Âm lịch 03-06-2000 Xem ngày 24-10-2031 tốt xấu - Âm lịch 09-09-2031 Xem ngày 20-11-1971 tốt xấu - Âm lịch 03-10-1971 Xem ngày 28-10-2019 tốt xấu - Âm lịch 01-10-2019 Xem ngày 10-06-1969 tốt xấu - Âm lịch 26-04-1969 Xem ngày 02-10-2039 tốt xấu - Âm lịch 15-08-2039 Xem ngày 07-04-1985 tốt xấu - Âm lịch 18-02-1985 Xem ngày 09-01-2000 tốt xấu - Âm lịch 03-12-1999 Xem ngày 17-04-2020 tốt xấu - Âm lịch 25-03-2020 Xem ngày 14-11-1993 tốt xấu - Âm lịch 01-10-1993 Xem ngày 18-01-2044 tốt xấu - Âm lịch 19-12-2043 Xem ngày 12-09-1992 tốt xấu - Âm lịch 16-08-1992 Xem ngày 11-12-2042 tốt xấu - Âm lịch 29-10-2042 Xem ngày 13-03-2012 tốt xấu - Âm lịch 21-02-2012 Xem ngày 02-07-2050 tốt xấu - Âm lịch 14-05-2050 Xem ngày 18-03-1977 tốt xấu - Âm lịch 29-01-1977 Xem ngày 29-10-2016 tốt xấu - Âm lịch 29-09-2016 Xem ngày 14-06-2046 tốt xấu - Âm lịch 11-05-2046 Xem ngày 08-06-2015 tốt xấu - Âm lịch 22-04-2015 Xem ngày 12-09-1973 tốt xấu - Âm lịch 16-08-1973 Xem ngày 10-04-2032 tốt xấu - Âm lịch 01-03-2032 Xem ngày 09-05-2033 tốt xấu - Âm lịch 11-04-2033 Xem ngày 07-05-2040 tốt xấu - Âm lịch 27-03-2040 Xem ngày 17-01-2032 tốt xấu - Âm lịch 05-12-2031 Xem ngày 14-08-1991 tốt xấu - Âm lịch 05-07-1991 Xem ngày 09-08-2017 tốt xấu - Âm lịch 18-06-2017 Xem ngày 13-08-1996 tốt xấu - Âm lịch 30-06-1996 Xem ngày 30-11-2004 tốt xấu - Âm lịch 19-10-2004 Xem ngày 01-04-2029 tốt xấu - Âm lịch 18-02-2029 Xem ngày 21-04-1953 tốt xấu - Âm lịch 08-03-1953 Xem ngày 26-10-2012 tốt xấu - Âm lịch 12-09-2012 Xem ngày 24-04-2022 tốt xấu - Âm lịch 24-03-2022 Xem ngày 15-11-2033 tốt xấu - Âm lịch 24-10-2033 Xem ngày 27-03-1957 tốt xấu - Âm lịch 27-02-1957 Xem ngày 10-04-2011 tốt xấu - Âm lịch 08-03-2011 Xem ngày 28-11-1986 tốt xấu - Âm lịch 27-10-1986 Xem ngày 06-06-1950 tốt xấu - Âm lịch Xem ngày 08-05-1974 tốt xấu - Âm lịch 17-04-1974 Xem ngày 04-01-2000 tốt xấu - Âm lịch 28-11-1999 Xem ngày 24-03-2004 tốt xấu - Âm lịch 04-02-2004 Xem ngày 30-03-2018 tốt xấu - Âm lịch 14-02-2018 Xem ngày 06-07-1996 tốt xấu - Âm lịch 21-05-1996 Xem ngày 06-05-2026 tốt xấu - Âm lịch 20-03-2026 Xem ngày 23-10-1951 tốt xấu - Âm lịch Xem ngày 18-07-1979 tốt xấu - Âm lịch 25-06-1979 Xem ngày 25-02-2031 tốt xấu - Âm lịch 05-02-2031 Xem ngày 18-02-2046 tốt xấu - Âm lịch 13-01-2046 Xem ngày 20-12-2014 tốt xấu - Âm lịch 29-10-2014 Xem ngày 27-03-1995 tốt xấu - Âm lịch 27-02-1995 Xem ngày 26-05-2013 tốt xấu - Âm lịch 17-04-2013 Xem ngày 01-08-1967 tốt xấu - Âm lịch 25-06-1967 Xem ngày 09-02-2030 tốt xấu - Âm lịch 08-01-2030 Xem ngày 05-09-1973 tốt xấu - Âm lịch 09-08-1973 Xem ngày 28-11-2029 tốt xấu - Âm lịch 23-10-2029 Xem ngày 05-09-2002 tốt xấu - Âm lịch 28-07-2002 Xem ngày 03-03-1993 tốt xấu - Âm lịch 11-02-1993 Xem ngày 15-04-1988 tốt xấu - Âm lịch 29-02-1988 Xem ngày 30-07-2008 tốt xấu - Âm lịch 28-06-2008 Xem ngày 22-09-2039 tốt xấu - Âm lịch 05-08-2039 Xem ngày 29-01-2045 tốt xấu - Âm lịch 12-12-2044 Xem ngày 03-08-2048 tốt xấu - Âm lịch 24-06-2048 Xem ngày 20-03-2050 tốt xấu - Âm lịch 28-02-2050 Xem ngày 22-06-2008 tốt xấu - Âm lịch 19-05-2008 Xem ngày 05-10-2047 tốt xấu - Âm lịch 16-08-2047 Xem ngày 20-09-2005 tốt xấu - Âm lịch 17-08-2005 Xem ngày 19-09-2033 tốt xấu - Âm lịch 26-08-2033 Xem ngày 22-09-2037 tốt xấu - Âm lịch 13-08-2037 Xem ngày 31-10-2000 tốt xấu - Âm lịch 05-10-2000 Xem ngày 25-12-1969 tốt xấu - Âm lịch 17-11-1969 Xem ngày 25-07-1953 tốt xấu - Âm lịch 15-06-1953 Xem ngày 09-05-2005 tốt xấu - Âm lịch 02-04-2005 Xem ngày 04-07-1965 tốt xấu - Âm lịch 06-06-1965 Xem ngày 26-11-1967 tốt xấu - Âm lịch 25-10-1967 Xem ngày 22-05-2036 tốt xấu - Âm lịch 27-04-2036 Xem ngày 02-08-1989 tốt xấu - Âm lịch 02-07-1989 Xem ngày 12-05-2006 tốt xấu - Âm lịch 15-04-2006 Xem ngày 29-01-1974 tốt xấu - Âm lịch 07-01-1974 Xem ngày 03-09-1988 tốt xấu - Âm lịch 23-07-1988 Xem ngày 19-02-2021 tốt xấu - Âm lịch 08-01-2021 Xem ngày 27-10-1984 tốt xấu - Âm lịch 04-10-1984 Xem ngày 21-10-1956 tốt xấu - Âm lịch 18-09-1956 Xem ngày 22-01-2030 tốt xấu - Âm lịch 19-12-2029 Xem ngày 12-02-2039 tốt xấu - Âm lịch 20-01-2039 Xem ngày 03-01-1976 tốt xấu - Âm lịch 03-12-1975 Xem ngày 05-03-1994 tốt xấu - Âm lịch 24-01-1994 Xem ngày 08-10-1970 tốt xấu - Âm lịch Xem ngày 25-05-1950 tốt xấu - Âm lịch 09-04-1950 Xem ngày 22-11-1969 tốt xấu - Âm lịch Xem ngày 26-12-2041 tốt xấu - Âm lịch 04-12-2041 Xem ngày 09-04-2015 tốt xấu - Âm lịch 21-02-2015 Xem ngày 12-02-2050 tốt xấu - Âm lịch 21-01-2050 Xem ngày 29-08-2018 tốt xấu - Âm lịch 19-07-2018 Xem ngày 08-12-1966 tốt xấu - Âm lịch 27-10-1966 Xem ngày 06-04-1967 tốt xấu - Âm lịch 27-02-1967 Xem ngày 20-07-1963 tốt xấu - Âm lịch 30-05-1963 Xem ngày 22-12-1972 tốt xấu - Âm lịch Xem ngày 22-08-1984 tốt xấu - Âm lịch 26-07-1984 Xem ngày 06-05-1962 tốt xấu - Âm lịch Xem ngày 17-06-1972 tốt xấu - Âm lịch 07-05-1972 Xem ngày 25-12-1978 tốt xấu - Âm lịch 26-11-1978 Xem ngày 08-11-1958 tốt xấu - Âm lịch Xem ngày 27-06-1974 tốt xấu - Âm lịch 08-05-1974 Xem ngày 14-02-1976 tốt xấu - Âm lịch 15-01-1976 Xem ngày 02-09-2003 tốt xấu - Âm lịch 06-08-2003 Xem ngày 20-11-2049 tốt xấu - Âm lịch 26-10-2049 Xem ngày 15-09-2001 tốt xấu - Âm lịch 28-07-2001 Xem ngày 09-01-2003 tốt xấu - Âm lịch 07-12-2002 Xem ngày 04-12-1974 tốt xấu - Âm lịch 21-10-1974 Xem ngày 19-04-1964 tốt xấu - Âm lịch 08-03-1964 Xem ngày 10-08-1959 tốt xấu - Âm lịch 07-07-1959 Xem ngày 20-08-1956 tốt xấu - Âm lịch 15-07-1956 Xem ngày 04-08-1978 tốt xấu - Âm lịch 01-07-1978 Xem ngày 14-08-2024 tốt xấu - Âm lịch 11-07-2024 Xem ngày 05-04-1969 tốt xấu - Âm lịch Xem ngày 10-12-2043 tốt xấu - Âm lịch 10-11-2043 Xem ngày 14-07-2016 tốt xấu - Âm lịch 11-06-2016 Xem ngày 29-09-2046 tốt xấu - Âm lịch 29-08-2046 Xem ngày 29-08-2010 tốt xấu - Âm lịch 20-07-2010 Xem ngày 28-11-2047 tốt xấu - Âm lịch 12-10-2047 Xem ngày 18-03-2049 tốt xấu - Âm lịch 15-02-2049 Xem ngày 12-09-2016 tốt xấu - Âm lịch 12-08-2016 Xem ngày 22-06-2032 tốt xấu - Âm lịch 15-05-2032 Xem ngày 15-04-1995 tốt xấu - Âm lịch 16-03-1995 Xem ngày 04-06-2040 tốt xấu - Âm lịch 25-04-2040 Xem ngày 09-09-1973 tốt xấu - Âm lịch 13-08-1973 Xem ngày 17-12-2008 tốt xấu - Âm lịch 21-11-2008 Xem ngày 03-03-1988 tốt xấu - Âm lịch 16-01-1988 Xem ngày 25-01-1955 tốt xấu - Âm lịch 02-01-1955 Xem ngày 03-06-1957 tốt xấu - Âm lịch 06-05-1957 Xem ngày 30-11-1961 tốt xấu - Âm lịch 23-10-1961 Xem ngày 22-12-2016 tốt xấu - Âm lịch 24-11-2016 Xem ngày 26-10-2050 tốt xấu - Âm lịch 11-09-2050 Xem ngày 09-08-2001 tốt xấu - Âm lịch 20-06-2001 Xem ngày 10-04-2020 tốt xấu - Âm lịch 18-03-2020 Xem ngày 07-08-1998 tốt xấu - Âm lịch 16-06-1998 Xem ngày 31-08-2022 tốt xấu - Âm lịch 05-08-2022 Xem ngày 24-01-1976 tốt xấu - Âm lịch 24-12-1975 Xem ngày 26-04-2016 tốt xấu - Âm lịch 20-03-2016 Xem ngày 30-08-2034 tốt xấu - Âm lịch 17-07-2034 Xem ngày 07-05-1966 tốt xấu - Âm lịch 17-03-1966 Xem ngày 19-08-1960 tốt xấu - Âm lịch 27-06-1960 Xem ngày 07-08-1965 tốt xấu - Âm lịch 11-07-1965 Xem ngày 04-08-2033 tốt xấu - Âm lịch 10-07-2033 Xem ngày 15-03-2042 tốt xấu - Âm lịch 24-02-2042 Xem ngày 13-12-1986 tốt xấu - Âm lịch 13-11-1986 Xem ngày 01-03-1987 tốt xấu - Âm lịch 02-02-1987 Xem ngày 24-03-1954 tốt xấu - Âm lịch 20-02-1954 Xem ngày 04-02-2015 tốt xấu - Âm lịch 16-12-2014 Xem ngày 20-05-1976 tốt xấu - Âm lịch 22-04-1976 Xem ngày 30-04-1974 tốt xấu - Âm lịch 09-04-1974 Xem ngày 11-04-2018 tốt xấu - Âm lịch 26-02-2018 Xem ngày 15-05-1999 tốt xấu - Âm lịch 01-04-1999 Xem ngày 01-03-2023 tốt xấu - Âm lịch 10-02-2023 Xem ngày 25-09-1954 tốt xấu - Âm lịch 29-08-1954 Xem ngày 11-06-2030 tốt xấu - Âm lịch 11-05-2030 Xem ngày 14-10-1958 tốt xấu - Âm lịch 02-09-1958 Xem ngày 23-01-2039 tốt xấu - Âm lịch 29-12-2038 Xem ngày 26-01-2047 tốt xấu - Âm lịch 01-01-2047 Xem ngày 07-09-2021 tốt xấu - Âm lịch 01-08-2021 Xem ngày 10-10-1955 tốt xấu - Âm lịch 25-08-1955 Xem ngày 16-05-1957 tốt xấu - Âm lịch 17-04-1957 Xem ngày 28-01-1951 tốt xấu - Âm lịch 21-12-1950 Xem ngày 25-03-1998 tốt xấu - Âm lịch 27-02-1998 Xem ngày 19-11-2026 tốt xấu - Âm lịch 11-10-2026 Xem ngày 07-01-1994 tốt xấu - Âm lịch 26-11-1993 Xem ngày 12-10-1965 tốt xấu - Âm lịch 18-09-1965 Xem ngày 04-06-2002 tốt xấu - Âm lịch 24-04-2002 Xem ngày 20-03-1989 tốt xấu - Âm lịch 13-02-1989 Xem ngày 01-03-1980 tốt xấu - Âm lịch 15-01-1980 Xem ngày 19-07-1960 tốt xấu - Âm lịch 26-06-1960 Xem ngày 09-06-2041 tốt xấu - Âm lịch 11-05-2041 Xem ngày 07-08-1977 tốt xấu - Âm lịch 23-06-1977 Xem ngày 28-11-1960 tốt xấu - Âm lịch 10-10-1960 Xem ngày 14-02-2010 tốt xấu - Âm lịch 01-01-2010 Xem ngày 29-09-1994 tốt xấu - Âm lịch 24-08-1994 Xem ngày 19-04-1952 tốt xấu - Âm lịch 25-03-1952 Xem ngày 04-06-1989 tốt xấu - Âm lịch 01-05-1989 Xem ngày 08-04-2007 tốt xấu - Âm lịch 21-02-2007 Xem ngày 31-01-2033 tốt xấu - Âm lịch 01-01-2033 Xem ngày 19-05-1955 tốt xấu - Âm lịch 28-03-1955 Xem ngày 03-01-2037 tốt xấu - Âm lịch 18-11-2036 Xem ngày 08-11-2040 tốt xấu - Âm lịch 04-10-2040 Xem ngày 24-10-2044 tốt xấu - Âm lịch 04-09-2044 Xem ngày 09-01-1965 tốt xấu - Âm lịch 07-12-1964 Xem ngày 04-11-1992 tốt xấu - Âm lịch 10-10-1992 Xem ngày 16-07-2012 tốt xấu - Âm lịch 28-05-2012 Xem ngày 15-05-1978 tốt xấu - Âm lịch 09-04-1978 Xem ngày 07-02-1952 tốt xấu - Âm lịch 12-01-1952 Xem ngày 09-05-1971 tốt xấu - Âm lịch 15-04-1971 Xem ngày 27-04-2043 tốt xấu - Âm lịch 18-03-2043 Xem ngày 03-07-1955 tốt xấu - Âm lịch 14-05-1955 Xem ngày 09-02-1952 tốt xấu - Âm lịch 14-01-1952 Xem ngày 29-01-1962 tốt xấu - Âm lịch 24-12-1961 Xem ngày 06-01-1969 tốt xấu - Âm lịch Xem ngày 19-03-2016 tốt xấu - Âm lịch 11-02-2016 Xem ngày 12-03-1968 tốt xấu - Âm lịch 14-02-1968 Xem ngày 04-09-1963 tốt xấu - Âm lịch 17-07-1963 Xem ngày 17-06-2013 tốt xấu - Âm lịch 10-05-2013 Xem ngày 30-01-1951 tốt xấu - Âm lịch 23-12-1950 Xem ngày 28-11-1993 tốt xấu - Âm lịch 15-10-1993 Xem ngày 03-01-1973 tốt xấu - Âm lịch 29-11-1972 Xem ngày 23-08-2007 tốt xấu - Âm lịch 11-07-2007 Xem ngày 21-03-1986 tốt xấu - Âm lịch 12-02-1986 Xem ngày 05-01-2012 tốt xấu - Âm lịch 12-12-2011 Xem ngày 12-09-2042 tốt xấu - Âm lịch 28-07-2042 Xem ngày 25-03-2045 tốt xấu - Âm lịch 07-02-2045 Xem ngày 25-11-1958 tốt xấu - Âm lịch 15-10-1958 Xem ngày 09-10-1954 tốt xấu - Âm lịch 13-09-1954 Xem ngày 24-05-2044 tốt xấu - Âm lịch 27-04-2044 Xem ngày 02-11-1986 tốt xấu - Âm lịch 01-10-1986 Xem ngày 28-10-2035 tốt xấu - Âm lịch 28-09-2035 Xem ngày 05-11-2026 tốt xấu - Âm lịch 27-09-2026 Xem ngày 02-08-2042 tốt xấu - Âm lịch 17-06-2042 Xem ngày 01-02-1961 tốt xấu - Âm lịch 16-12-1960 Xem ngày 14-04-2010 tốt xấu - Âm lịch 01-03-2010 Xem ngày 16-10-2011 tốt xấu - Âm lịch 20-09-2011 Xem ngày 23-09-1977 tốt xấu - Âm lịch Xem ngày 01-12-2050 tốt xấu - Âm lịch 18-10-2050 Xem ngày 16-12-1950 tốt xấu - Âm lịch 08-11-1950 Xem ngày 16-02-2044 tốt xấu - Âm lịch 18-01-2044 Xem ngày 12-10-1972 tốt xấu - Âm lịch 06-09-1972 Xem ngày 18-02-2026 tốt xấu - Âm lịch 02-01-2026 Xem ngày 05-09-2000 tốt xấu - Âm lịch 08-08-2000 Xem ngày 11-08-2034 tốt xấu - Âm lịch 27-06-2034 Xem ngày 12-04-1971 tốt xấu - Âm lịch 17-03-1971 Xem ngày 07-09-2018 tốt xấu - Âm lịch 28-07-2018 Xem ngày 14-01-1956 tốt xấu - Âm lịch 02-12-1955 Xem ngày 06-12-1985 tốt xấu - Âm lịch 25-10-1985 Xem ngày 19-08-2045 tốt xấu - Âm lịch 07-07-2045 Xem ngày 18-08-2047 tốt xấu - Âm lịch 27-06-2047 Xem ngày 25-12-2015 tốt xấu - Âm lịch 15-11-2015 Xem ngày 26-05-1984 tốt xấu - Âm lịch 26-04-1984 Xem ngày 11-08-2002 tốt xấu - Âm lịch 03-07-2002 Xem ngày 24-12-1987 tốt xấu - Âm lịch 04-11-1987 Xem ngày 03-04-1981 tốt xấu - Âm lịch 29-02-1981 Xem ngày 25-08-2012 tốt xấu - Âm lịch 09-07-2012 Xem ngày 07-10-1967 tốt xấu - Âm lịch 04-09-1967 Xem ngày 14-06-1951 tốt xấu - Âm lịch 11-05-1951 Xem ngày 18-07-2038 tốt xấu - Âm lịch 17-06-2038 Xem ngày 24-12-2023 tốt xấu - Âm lịch 12-11-2023 Xem ngày 03-10-2010 tốt xấu - Âm lịch 26-08-2010 Xem ngày 18-10-2032 tốt xấu - Âm lịch 15-09-2032 Xem ngày 27-03-2017 tốt xấu - Âm lịch 30-02-2017 Xem ngày 11-11-2002 tốt xấu - Âm lịch 07-10-2002
Loading ...
Loading ...