Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...

Xem ngày tốt trong tháng 11 năm 2022 - Nhâm Dần - Lịch âm dương

(4.23) - 627 đánh giá
Loading ...

Ngày tốt trong tháng 11 - năm 2022 - Lịch vạn niên, lịch âm dương

Dương lịch
1
Tháng 11
Âm lịch
8
Tháng 10
Ngày Hoàng đạo
Thứ Ba ngày 1 tháng 10 năm 2022
(08-10-2022) - âm lịch

Ngày Mậu Ngọ, Tháng Tân Hợi, Năm Nhâm Dần
Ngũ hành: Thiên Thượng Hỏa
Tiết khí: Sương giáng
Trực: Thành (Tốt cho xuất hành, khai trương, giá thú. Tránh kiện tụng, tranh chấp.)
Dương lịch
2
Tháng 11
Âm lịch
9
Tháng 10
Ngày Hoàng đạo
Thứ Tư ngày 2 tháng 10 năm 2022
(09-10-2022) - âm lịch

Ngày Kỷ Mùi, Tháng Tân Hợi, Năm Nhâm Dần
Ngũ hành: Thiên Thượng Hỏa
Tiết khí: Sương giáng
Trực: Thu (Thu hoạch tốt. Kỵ khởi công, xuất hành, an táng)
Dương lịch
3
Tháng 11
Âm lịch
10
Tháng 10
Ngày Hắc đạo
Thứ Năm ngày 3 tháng 10 năm 2022
(10-10-2022) - âm lịch

Ngày Canh Thân, Tháng Tân Hợi, Năm Nhâm Dần
Ngũ hành: Thạch Lựu Mộc
Tiết khí: Sương giáng
Trực: Khai (Tốt mọi việc trừ động thổ, an táng)
Dương lịch
4
Tháng 11
Âm lịch
11
Tháng 10
Ngày Hắc đạo
Thứ Sáu ngày 4 tháng 10 năm 2022
(11-10-2022) - âm lịch

Ngày Tân Dậu, Tháng Tân Hợi, Năm Nhâm Dần
Ngũ hành: Thạch Lựu Mộc
Tiết khí: Sương giáng
Trực: Bế (Xấu mọi việc trừ đắp đê, lấp hố, rãnh)
Dương lịch
5
Tháng 11
Âm lịch
12
Tháng 10
Ngày Hoàng đạo
Thứ Bảy ngày 5 tháng 10 năm 2022
(12-10-2022) - âm lịch

Ngày Nhâm Tuất, Tháng Tân Hợi, Năm Nhâm Dần
Ngũ hành: Đại Hải Thủy
Tiết khí: Sương giáng
Trực: Kiến (Tốt với xuất hành, giá thú nhưng tránh động thổ.)
Dương lịch
6
Tháng 11
Âm lịch
13
Tháng 10
Ngày Hoàng đạo
Chủ Nhật ngày 6 tháng 10 năm 2022
(13-10-2022) - âm lịch

Ngày Quý Hợi, Tháng Tân Hợi, Năm Nhâm Dần
Ngũ hành: Đại Hải Thủy
Tiết khí: Sương giáng
Trực: Trừ (Tốt mọi việc)
Loading ...
Dương lịch
7
Tháng 11
Âm lịch
14
Tháng 10
Ngày Hắc đạo
Thứ Hai ngày 7 tháng 10 năm 2022
(14-10-2022) - âm lịch

Ngày Giáp Tý, Tháng Tân Hợi, Năm Nhâm Dần
Ngũ hành: Hải Trung Kim
Tiết khí: Sương giáng
Trực: Mãn (Nên cầu tài, cầu phúc, tế tự.)
Dương lịch
8
Tháng 11
Âm lịch
15
Tháng 10
Ngày Hoàng đạo
Thứ Ba ngày 8 tháng 10 năm 2022
(15-10-2022) - âm lịch

Ngày Ất Sửu, Tháng Tân Hợi, Năm Nhâm Dần
Ngũ hành: Hải trung kim
Tiết khí: Lập đông
Trực: Mãn (Nên cầu tài, cầu phúc, tế tự.)
Dương lịch
9
Tháng 11
Âm lịch
16
Tháng 10
Ngày Hắc đạo
Thứ Tư ngày 9 tháng 10 năm 2022
(16-10-2022) - âm lịch

Ngày Bính Dần, Tháng Tân Hợi, Năm Nhâm Dần
Ngũ hành: Lư Trung Hỏa
Tiết khí: Lập đông
Trực: Bình (Tốt mọi việc)
Dương lịch
10
Tháng 11
Âm lịch
17
Tháng 10
Ngày Hắc đạo
Thứ Năm ngày 10 tháng 10 năm 2022
(17-10-2022) - âm lịch

Ngày Đinh Mão, Tháng Tân Hợi, Năm Nhâm Dần
Ngũ hành: Lư Trung Hỏa
Tiết khí: Lập đông
Trực: Định (Tốt về cầu tài, ký hợp đồng, yến tiệc. Tránh kiện tụng, tranh chấp, chữa bệnh.)
Dương lịch
11
Tháng 11
Âm lịch
18
Tháng 10
Ngày Hoàng đạo
Thứ Sáu ngày 11 tháng 10 năm 2022
(18-10-2022) - âm lịch

Ngày Mậu Thìn, Tháng Tân Hợi, Năm Nhâm Dần
Ngũ hành: Đại Lâm Mộc
Tiết khí: Lập đông
Trực: Chấp (Tốt cho khởi công xây dựng. Tránh xuất hành, di chuyển, khai trương.)
Dương lịch
12
Tháng 11
Âm lịch
19
Tháng 10
Ngày Hắc đạo
Thứ Bảy ngày 12 tháng 10 năm 2022
(19-10-2022) - âm lịch

Ngày Kỷ Tị, Tháng Tân Hợi, Năm Nhâm Dần
Ngũ hành: Đại Lâm Mộc
Tiết khí: Lập đông
Trực: Phá (Nên chữa bệnh, phá dỡ nhà, đồ vật.)
Loading ...
Dương lịch
13
Tháng 11
Âm lịch
20
Tháng 10
Ngày Hoàng đạo
Chủ Nhật ngày 13 tháng 10 năm 2022
(20-10-2022) - âm lịch

Ngày Canh Ngọ, Tháng Tân Hợi, Năm Nhâm Dần
Ngũ hành: Lộ Bàng Thổ
Tiết khí: Lập đông
Trực: Nguy (Xấu mọi việc)
Dương lịch
14
Tháng 11
Âm lịch
21
Tháng 10
Ngày Hoàng đạo
Thứ Hai ngày 14 tháng 10 năm 2022
(21-10-2022) - âm lịch

Ngày Tân Mùi, Tháng Tân Hợi, Năm Nhâm Dần
Ngũ hành: Lộ Bàng Thổ
Tiết khí: Lập đông
Trực: Thành (Tốt cho xuất hành, khai trương, giá thú. Tránh kiện tụng, tranh chấp.)
Dương lịch
15
Tháng 11
Âm lịch
22
Tháng 10
Ngày Hắc đạo
Thứ Ba ngày 15 tháng 10 năm 2022
(22-10-2022) - âm lịch

Ngày Nhâm Thân, Tháng Tân Hợi, Năm Nhâm Dần
Ngũ hành: Kiếm Phong Kim
Tiết khí: Lập đông
Trực: Thu (Thu hoạch tốt. Kỵ khởi công, xuất hành, an táng)
Dương lịch
16
Tháng 11
Âm lịch
23
Tháng 10
Ngày Hắc đạo
Thứ Tư ngày 16 tháng 10 năm 2022
(23-10-2022) - âm lịch

Ngày Quý Dậu, Tháng Tân Hợi, Năm Nhâm Dần
Ngũ hành: Kiếm Phong Kim
Tiết khí: Lập đông
Trực: Khai (Tốt mọi việc trừ động thổ, an táng)
Dương lịch
17
Tháng 11
Âm lịch
24
Tháng 10
Ngày Hoàng đạo
Thứ Năm ngày 17 tháng 10 năm 2022
(24-10-2022) - âm lịch

Ngày Giáp Tuất, Tháng Tân Hợi, Năm Nhâm Dần
Ngũ hành: Sơn Dầu Hỏa
Tiết khí: Lập đông
Trực: Bế (Xấu mọi việc trừ đắp đê, lấp hố, rãnh)
Dương lịch
18
Tháng 11
Âm lịch
25
Tháng 10
Ngày Hoàng đạo
Thứ Sáu ngày 18 tháng 10 năm 2022
(25-10-2022) - âm lịch

Ngày Ất Hợi, Tháng Tân Hợi, Năm Nhâm Dần
Ngũ hành: Sơn Dầu Hỏa
Tiết khí: Lập đông
Trực: Kiến (Tốt với xuất hành, giá thú nhưng tránh động thổ.)
Loading ...
Dương lịch
19
Tháng 11
Âm lịch
26
Tháng 10
Ngày Hắc đạo
Thứ Bảy ngày 19 tháng 10 năm 2022
(26-10-2022) - âm lịch

Ngày Bính Tý, Tháng Tân Hợi, Năm Nhâm Dần
Ngũ hành: Giản Hạ Thủy
Tiết khí: Lập đông
Trực: Trừ (Tốt mọi việc)
Dương lịch
20
Tháng 11
Âm lịch
27
Tháng 10
Ngày Hoàng đạo
Chủ Nhật ngày 20 tháng 10 năm 2022
(27-10-2022) - âm lịch

Ngày Đinh Sửu, Tháng Tân Hợi, Năm Nhâm Dần
Ngũ hành: Giản Hạ Thủy
Tiết khí: Lập đông
Trực: Mãn (Nên cầu tài, cầu phúc, tế tự.)
Dương lịch
21
Tháng 11
Âm lịch
28
Tháng 10
Ngày Hắc đạo
Thứ Hai ngày 21 tháng 10 năm 2022
(28-10-2022) - âm lịch

Ngày Mậu Dần, Tháng Tân Hợi, Năm Nhâm Dần
Ngũ hành: Thành Đầu Thổ
Tiết khí: Lập đông
Trực: Bình (Tốt mọi việc)
Dương lịch
22
Tháng 11
Âm lịch
29
Tháng 10
Ngày Hắc đạo
Thứ Ba ngày 22 tháng 10 năm 2022
(29-10-2022) - âm lịch

Ngày Kỷ Mão, Tháng Tân Hợi, Năm Nhâm Dần
Ngũ hành: Thành Đầu Thổ
Tiết khí: Tiểu tuyết
Trực: Định (Tốt về cầu tài, ký hợp đồng, yến tiệc. Tránh kiện tụng, tranh chấp, chữa bệnh.)
Dương lịch
23
Tháng 11
Âm lịch
30
Tháng 10
Ngày Hoàng đạo
Thứ Tư ngày 23 tháng 10 năm 2022
(30-10-2022) - âm lịch

Ngày Canh Thìn, Tháng Tân Hợi, Năm Nhâm Dần
Ngũ hành: Bạch Lạp Kim
Tiết khí: Tiểu tuyết
Trực: Chấp (Tốt cho khởi công xây dựng. Tránh xuất hành, di chuyển, khai trương.)
Dương lịch
24
Tháng 11
Âm lịch
1
Tháng 11
Ngày Hắc đạo
Thứ Năm ngày 24 tháng 11 năm 2022
(01-11-2022) - âm lịch

Ngày Tân Tị, Tháng Nhâm Tý, Năm Nhâm Dần
Ngũ hành: Bạch Lạp Kim
Tiết khí: Tiểu tuyết
Trực: Phá (Nên chữa bệnh, phá dỡ nhà, đồ vật.)
Loading ...
Dương lịch
25
Tháng 11
Âm lịch
2
Tháng 11
Ngày Hoàng đạo
Thứ Sáu ngày 25 tháng 11 năm 2022
(02-11-2022) - âm lịch

Ngày Nhâm Ngọ, Tháng Nhâm Tý, Năm Nhâm Dần
Ngũ hành: Dương Liễu Mộc
Tiết khí: Tiểu tuyết
Trực: Nguy (Xấu mọi việc)
Dương lịch
26
Tháng 11
Âm lịch
3
Tháng 11
Ngày Hắc đạo
Thứ Bảy ngày 26 tháng 11 năm 2022
(03-11-2022) - âm lịch

Ngày Quý Mùi, Tháng Nhâm Tý, Năm Nhâm Dần
Ngũ hành: Dương Liễu Mộc
Tiết khí: Tiểu tuyết
Trực: Thành (Tốt cho xuất hành, khai trương, giá thú. Tránh kiện tụng, tranh chấp.)
Dương lịch
27
Tháng 11
Âm lịch
4
Tháng 11
Ngày Hoàng đạo
Chủ Nhật ngày 27 tháng 11 năm 2022
(04-11-2022) - âm lịch

Ngày Giáp Thân, Tháng Nhâm Tý, Năm Nhâm Dần
Ngũ hành: Tuyền Trung Thủy
Tiết khí: Tiểu tuyết
Trực: Thu (Thu hoạch tốt. Kỵ khởi công, xuất hành, an táng)
Dương lịch
28
Tháng 11
Âm lịch
5
Tháng 11
Ngày Hoàng đạo
Thứ Hai ngày 28 tháng 11 năm 2022
(05-11-2022) - âm lịch

Ngày Ất Dậu, Tháng Nhâm Tý, Năm Nhâm Dần
Ngũ hành: Tuyền Trung Thủy
Tiết khí: Tiểu tuyết
Trực: Khai (Tốt mọi việc trừ động thổ, an táng)
Dương lịch
29
Tháng 11
Âm lịch
6
Tháng 11
Ngày Hắc đạo
Thứ Ba ngày 29 tháng 11 năm 2022
(06-11-2022) - âm lịch

Ngày Bính Tuất, Tháng Nhâm Tý, Năm Nhâm Dần
Ngũ hành: Ốc Thượng Thổ
Tiết khí: Tiểu tuyết
Trực: Bế (Xấu mọi việc trừ đắp đê, lấp hố, rãnh)
Dương lịch
30
Tháng 11
Âm lịch
7
Tháng 11
Ngày Hắc đạo
Thứ Tư ngày 30 tháng 11 năm 2022
(07-11-2022) - âm lịch

Ngày Đinh Hợi, Tháng Nhâm Tý, Năm Nhâm Dần
Ngũ hành: Ốc Thượng Thổ
Tiết khí: Tiểu tuyết
Trực: Kiến (Tốt với xuất hành, giá thú nhưng tránh động thổ.)
Xem ngày 02-08-2005 tốt xấu - Âm lịch 28-06-2005 Xem ngày 06-01-2037 tốt xấu - Âm lịch 21-11-2036 Xem ngày 28-08-1989 tốt xấu - Âm lịch 28-07-1989 Xem ngày 06-12-1996 tốt xấu - Âm lịch 26-10-1996 Xem ngày 11-08-1999 tốt xấu - Âm lịch 01-07-1999 Xem ngày 23-11-1976 tốt xấu - Âm lịch 03-10-1976 Xem ngày 24-05-1988 tốt xấu - Âm lịch 09-04-1988 Xem ngày 28-02-2036 tốt xấu - Âm lịch 02-02-2036 Xem ngày 28-07-2009 tốt xấu - Âm lịch 07-06-2009 Xem ngày 26-09-1994 tốt xấu - Âm lịch 21-08-1994 Xem ngày 07-04-2013 tốt xấu - Âm lịch 27-02-2013 Xem ngày 29-06-1964 tốt xấu - Âm lịch 20-05-1964 Xem ngày 26-06-2016 tốt xấu - Âm lịch 22-05-2016 Xem ngày 29-07-2021 tốt xấu - Âm lịch 20-06-2021 Xem ngày 11-11-1955 tốt xấu - Âm lịch 27-09-1955 Xem ngày 08-03-1977 tốt xấu - Âm lịch 19-01-1977 Xem ngày 27-10-1991 tốt xấu - Âm lịch 20-09-1991 Xem ngày 05-09-2044 tốt xấu - Âm lịch 14-07-2044 Xem ngày 23-11-1968 tốt xấu - Âm lịch 04-10-1968 Xem ngày 17-11-1958 tốt xấu - Âm lịch 07-10-1958 Xem ngày 08-11-1991 tốt xấu - Âm lịch Xem ngày 13-12-2018 tốt xấu - Âm lịch 07-11-2018 Xem ngày 02-12-1991 tốt xấu - Âm lịch 27-10-1991 Xem ngày 01-12-1975 tốt xấu - Âm lịch 29-10-1975 Xem ngày 19-07-2004 tốt xấu - Âm lịch 03-06-2004 Xem ngày 10-10-1973 tốt xấu - Âm lịch 15-09-1973 Xem ngày 24-07-1975 tốt xấu - Âm lịch 16-06-1975 Xem ngày 19-11-2000 tốt xấu - Âm lịch 24-10-2000 Xem ngày 01-04-1987 tốt xấu - Âm lịch 04-03-1987 Xem ngày 19-08-2036 tốt xấu - Âm lịch 28-06-2036 Xem ngày 08-03-1988 tốt xấu - Âm lịch 21-01-1988 Xem ngày 12-02-1957 tốt xấu - Âm lịch 13-01-1957 Xem ngày 11-05-2036 tốt xấu - Âm lịch 16-04-2036 Xem ngày 12-11-1978 tốt xấu - Âm lịch 12-10-1978 Xem ngày 10-02-2008 tốt xấu - Âm lịch 04-01-2008 Xem ngày 08-02-1994 tốt xấu - Âm lịch 28-12-1993 Xem ngày 13-11-1956 tốt xấu - Âm lịch 12-10-1956 Xem ngày 18-10-2031 tốt xấu - Âm lịch 03-09-2031 Xem ngày 13-06-2041 tốt xấu - Âm lịch 15-05-2041 Xem ngày 13-12-1991 tốt xấu - Âm lịch 08-11-1991 Xem ngày 20-12-2003 tốt xấu - Âm lịch 27-11-2003 Xem ngày 19-06-1977 tốt xấu - Âm lịch 03-05-1977 Xem ngày 06-12-2017 tốt xấu - Âm lịch 19-10-2017 Xem ngày 07-06-2005 tốt xấu - Âm lịch 01-05-2005 Xem ngày 18-09-2033 tốt xấu - Âm lịch 25-08-2033 Xem ngày 27-06-2015 tốt xấu - Âm lịch 12-05-2015 Xem ngày 05-10-1980 tốt xấu - Âm lịch 27-08-1980 Xem ngày 29-11-2016 tốt xấu - Âm lịch 01-11-2016 Xem ngày 24-09-1985 tốt xấu - Âm lịch 10-08-1985 Xem ngày 11-10-1987 tốt xấu - Âm lịch 19-08-1987 Xem ngày 07-03-1965 tốt xấu - Âm lịch 05-02-1965 Xem ngày 22-01-2011 tốt xấu - Âm lịch 19-12-2010 Xem ngày 18-09-1991 tốt xấu - Âm lịch 11-08-1991 Xem ngày 29-03-1992 tốt xấu - Âm lịch 26-02-1992 Xem ngày 18-11-2044 tốt xấu - Âm lịch 29-09-2044 Xem ngày 13-10-2019 tốt xấu - Âm lịch 15-09-2019 Xem ngày 27-02-1970 tốt xấu - Âm lịch 22-01-1970 Xem ngày 09-02-1965 tốt xấu - Âm lịch 09-01-1965 Xem ngày 16-05-1951 tốt xấu - Âm lịch 11-04-1951 Xem ngày 19-04-2005 tốt xấu - Âm lịch 11-03-2005 Xem ngày 09-12-1955 tốt xấu - Âm lịch 26-10-1955 Xem ngày 14-06-1990 tốt xấu - Âm lịch 22-05-1990 Xem ngày 07-10-1964 tốt xấu - Âm lịch 03-09-1964 Xem ngày 23-11-2014 tốt xấu - Âm lịch 02-10-2014 Xem ngày 05-10-1990 tốt xấu - Âm lịch 17-08-1990 Xem ngày 14-07-2027 tốt xấu - Âm lịch 11-06-2027 Xem ngày 15-04-1998 tốt xấu - Âm lịch 19-03-1998 Xem ngày 28-03-2050 tốt xấu - Âm lịch 06-03-2050 Xem ngày 23-06-1979 tốt xấu - Âm lịch 29-05-1979 Xem ngày 04-01-1976 tốt xấu - Âm lịch 04-12-1975 Xem ngày 13-12-2030 tốt xấu - Âm lịch 19-11-2030 Xem ngày 09-08-2000 tốt xấu - Âm lịch 10-07-2000 Xem ngày 07-02-2030 tốt xấu - Âm lịch 06-01-2030 Xem ngày 10-09-1975 tốt xấu - Âm lịch 05-08-1975 Xem ngày 21-06-1990 tốt xấu - Âm lịch Xem ngày 02-04-2039 tốt xấu - Âm lịch 09-03-2039 Xem ngày 21-04-2020 tốt xấu - Âm lịch 29-03-2020 Xem ngày 21-07-2039 tốt xấu - Âm lịch 01-06-2039 Xem ngày 20-06-2000 tốt xấu - Âm lịch 19-05-2000 Xem ngày 28-03-2022 tốt xấu - Âm lịch 26-02-2022 Xem ngày 13-03-2027 tốt xấu - Âm lịch 06-02-2027 Xem ngày 18-01-2028 tốt xấu - Âm lịch 22-12-2027 Xem ngày 14-08-2022 tốt xấu - Âm lịch 17-07-2022 Xem ngày 25-05-1991 tốt xấu - Âm lịch 12-04-1991 Xem ngày 06-11-2005 tốt xấu - Âm lịch 05-10-2005 Xem ngày 03-09-2015 tốt xấu - Âm lịch 21-07-2015 Xem ngày 14-03-2000 tốt xấu - Âm lịch 09-02-2000 Xem ngày 06-03-1959 tốt xấu - Âm lịch Xem ngày 07-05-2016 tốt xấu - Âm lịch 01-04-2016 Xem ngày 23-05-1985 tốt xấu - Âm lịch 04-04-1985 Xem ngày 30-12-1996 tốt xấu - Âm lịch 21-11-1996 Xem ngày 19-10-2042 tốt xấu - Âm lịch 06-09-2042 Xem ngày 04-11-1977 tốt xấu - Âm lịch 23-09-1977 Xem ngày 23-03-2010 tốt xấu - Âm lịch 08-02-2010 Xem ngày 23-01-1969 tốt xấu - Âm lịch 06-12-1968 Xem ngày 28-05-2044 tốt xấu - Âm lịch 02-05-2044 Xem ngày 20-02-2002 tốt xấu - Âm lịch 09-01-2002 Xem ngày 11-06-1983 tốt xấu - Âm lịch 01-05-1983 Xem ngày 30-12-1970 tốt xấu - Âm lịch 03-12-1970 Xem ngày 17-01-1971 tốt xấu - Âm lịch 21-12-1970 Xem ngày 19-01-1960 tốt xấu - Âm lịch 21-12-1959 Xem ngày 08-10-2045 tốt xấu - Âm lịch 28-08-2045 Xem ngày 01-10-2042 tốt xấu - Âm lịch 18-08-2042 Xem ngày 21-04-1977 tốt xấu - Âm lịch 04-03-1977 Xem ngày 26-06-2039 tốt xấu - Âm lịch 05-05-2039 Xem ngày 22-06-1997 tốt xấu - Âm lịch 18-05-1997 Xem ngày 02-07-1975 tốt xấu - Âm lịch 23-05-1975 Xem ngày 05-06-2029 tốt xấu - Âm lịch 24-04-2029 Xem ngày 09-02-1989 tốt xấu - Âm lịch 04-01-1989 Xem ngày 26-01-1970 tốt xấu - Âm lịch 19-12-1969 Xem ngày 25-03-1983 tốt xấu - Âm lịch 11-02-1983 Xem ngày 06-01-2012 tốt xấu - Âm lịch 13-12-2011 Xem ngày 15-05-1996 tốt xấu - Âm lịch 28-03-1996 Xem ngày 03-02-1991 tốt xấu - Âm lịch 19-12-1990 Xem ngày 30-10-1998 tốt xấu - Âm lịch 11-09-1998 Xem ngày 16-07-1996 tốt xấu - Âm lịch 02-06-1996 Xem ngày 21-03-1970 tốt xấu - Âm lịch 14-02-1970 Xem ngày 20-08-1987 tốt xấu - Âm lịch 26-07-1987 Xem ngày 14-04-2045 tốt xấu - Âm lịch 27-02-2045 Xem ngày 31-05-1965 tốt xấu - Âm lịch 01-05-1965 Xem ngày 14-03-1990 tốt xấu - Âm lịch 18-02-1990 Xem ngày 03-04-1951 tốt xấu - Âm lịch 27-02-1951 Xem ngày 01-02-1981 tốt xấu - Âm lịch 27-12-1980 Xem ngày 26-03-1969 tốt xấu - Âm lịch 09-02-1969 Xem ngày 09-12-2047 tốt xấu - Âm lịch 23-10-2047 Xem ngày 30-04-2012 tốt xấu - Âm lịch 10-04-2012 Xem ngày 23-05-1978 tốt xấu - Âm lịch 17-04-1978 Xem ngày 19-12-2048 tốt xấu - Âm lịch 15-11-2048 Xem ngày 20-12-2036 tốt xấu - Âm lịch 04-11-2036 Xem ngày 07-11-2015 tốt xấu - Âm lịch 26-09-2015 Xem ngày 04-04-2038 tốt xấu - Âm lịch 01-03-2038 Xem ngày 25-08-2007 tốt xấu - Âm lịch 13-07-2007 Xem ngày 24-07-2001 tốt xấu - Âm lịch 04-06-2001 Xem ngày 15-01-1982 tốt xấu - Âm lịch 21-12-1981 Xem ngày 30-06-1995 tốt xấu - Âm lịch 03-06-1995 Xem ngày 10-11-2046 tốt xấu - Âm lịch 13-10-2046 Xem ngày 01-03-1993 tốt xấu - Âm lịch 09-02-1993 Xem ngày 19-10-2003 tốt xấu - Âm lịch 24-09-2003 Xem ngày 26-03-1992 tốt xấu - Âm lịch 23-02-1992 Xem ngày 25-10-1963 tốt xấu - Âm lịch 09-09-1963 Xem ngày 11-07-1972 tốt xấu - Âm lịch 01-06-1972 Xem ngày 02-09-1984 tốt xấu - Âm lịch 07-08-1984 Xem ngày 19-06-2019 tốt xấu - Âm lịch 17-05-2019 Xem ngày 16-07-2002 tốt xấu - Âm lịch 07-06-2002 Xem ngày 30-12-1985 tốt xấu - Âm lịch 19-11-1985 Xem ngày 05-11-1989 tốt xấu - Âm lịch 08-10-1989 Xem ngày 11-03-1993 tốt xấu - Âm lịch 19-02-1993 Xem ngày 23-05-2012 tốt xấu - Âm lịch 03-04-2012 Xem ngày 12-03-2039 tốt xấu - Âm lịch 18-02-2039 Xem ngày 02-07-1950 tốt xấu - Âm lịch 18-05-1950 Xem ngày 23-11-2031 tốt xấu - Âm lịch 09-10-2031 Xem ngày 19-09-1962 tốt xấu - Âm lịch 21-08-1962 Xem ngày 13-09-2047 tốt xấu - Âm lịch 24-07-2047 Xem ngày 19-12-2017 tốt xấu - Âm lịch 02-11-2017 Xem ngày 08-12-2015 tốt xấu - Âm lịch 27-10-2015 Xem ngày 27-01-2030 tốt xấu - Âm lịch 24-12-2029 Xem ngày 01-12-2026 tốt xấu - Âm lịch 23-10-2026 Xem ngày 04-12-1979 tốt xấu - Âm lịch 15-10-1979 Xem ngày 16-04-2001 tốt xấu - Âm lịch 23-03-2001 Xem ngày 13-04-2032 tốt xấu - Âm lịch 04-03-2032 Xem ngày 27-03-2004 tốt xấu - Âm lịch 07-02-2004 Xem ngày 25-01-2009 tốt xấu - Âm lịch 30-12-2008 Xem ngày 02-07-2006 tốt xấu - Âm lịch 08-06-2006 Xem ngày 15-06-2049 tốt xấu - Âm lịch 16-05-2049 Xem ngày 31-10-2043 tốt xấu - Âm lịch 29-09-2043 Xem ngày 16-06-1983 tốt xấu - Âm lịch 06-05-1983 Xem ngày 15-07-2003 tốt xấu - Âm lịch 16-06-2003 Xem ngày 26-03-1957 tốt xấu - Âm lịch 26-02-1957 Xem ngày 15-01-1968 tốt xấu - Âm lịch 16-12-1967 Xem ngày 13-06-1975 tốt xấu - Âm lịch 04-05-1975 Xem ngày 07-08-2040 tốt xấu - Âm lịch 30-06-2040 Xem ngày 29-06-1979 tốt xấu - Âm lịch 06-06-1979 Xem ngày 03-03-2016 tốt xấu - Âm lịch 25-01-2016 Xem ngày 11-05-1975 tốt xấu - Âm lịch 01-04-1975 Xem ngày 05-09-1997 tốt xấu - Âm lịch 04-08-1997 Xem ngày 05-12-1973 tốt xấu - Âm lịch 11-11-1973 Xem ngày 07-11-1974 tốt xấu - Âm lịch 24-09-1974 Xem ngày 20-06-2006 tốt xấu - Âm lịch 25-05-2006 Xem ngày 30-06-2002 tốt xấu - Âm lịch 20-05-2002 Xem ngày 23-09-2014 tốt xấu - Âm lịch 30-08-2014 Xem ngày 20-04-1952 tốt xấu - Âm lịch Xem ngày 13-11-1983 tốt xấu - Âm lịch 09-10-1983 Xem ngày 13-03-2048 tốt xấu - Âm lịch 29-01-2048 Xem ngày 04-03-2010 tốt xấu - Âm lịch 19-01-2010 Xem ngày 27-08-1977 tốt xấu - Âm lịch 13-07-1977 Xem ngày 13-10-2042 tốt xấu - Âm lịch 30-08-2042 Xem ngày 27-09-1988 tốt xấu - Âm lịch 17-08-1988 Xem ngày 06-10-1956 tốt xấu - Âm lịch 03-09-1956 Xem ngày 29-01-1975 tốt xấu - Âm lịch 18-12-1974 Xem ngày 11-02-1992 tốt xấu - Âm lịch 08-01-1992 Xem ngày 29-09-1993 tốt xấu - Âm lịch 14-08-1993 Xem ngày 27-08-2010 tốt xấu - Âm lịch 18-07-2010 Xem ngày 17-01-2027 tốt xấu - Âm lịch 10-12-2026 Xem ngày 01-09-1979 tốt xấu - Âm lịch 10-07-1979 Xem ngày 16-01-2033 tốt xấu - Âm lịch 16-12-2032 Xem ngày 11-07-1998 tốt xấu - Âm lịch 18-05-1998 Xem ngày 09-02-2021 tốt xấu - Âm lịch 28-12-2020 Xem ngày 12-11-1991 tốt xấu - Âm lịch 07-10-1991 Xem ngày 21-05-2044 tốt xấu - Âm lịch 24-04-2044 Xem ngày 09-09-2025 tốt xấu - Âm lịch 18-07-2025 Xem ngày 28-11-1974 tốt xấu - Âm lịch 15-10-1974 Xem ngày 13-11-2044 tốt xấu - Âm lịch 24-09-2044 Xem ngày 07-04-1950 tốt xấu - Âm lịch 21-02-1950 Xem ngày 28-11-1969 tốt xấu - Âm lịch 19-10-1969 Xem ngày 06-09-2006 tốt xấu - Âm lịch 14-07-2006 Xem ngày 09-01-2026 tốt xấu - Âm lịch 21-11-2025 Xem ngày 13-11-1951 tốt xấu - Âm lịch 15-10-1951 Xem ngày 03-07-1997 tốt xấu - Âm lịch 29-05-1997 Xem ngày 10-09-2049 tốt xấu - Âm lịch 14-08-2049 Xem ngày 18-09-1953 tốt xấu - Âm lịch 11-08-1953 Xem ngày 18-07-2031 tốt xấu - Âm lịch 29-05-2031 Xem ngày 20-12-2015 tốt xấu - Âm lịch 10-11-2015 Xem ngày 19-08-1976 tốt xấu - Âm lịch 24-07-1976 Xem ngày 29-12-2006 tốt xấu - Âm lịch 10-11-2006 Xem ngày 10-07-2025 tốt xấu - Âm lịch 16-06-2025 Xem ngày 28-03-2000 tốt xấu - Âm lịch 23-02-2000 Xem ngày 17-08-1978 tốt xấu - Âm lịch 14-07-1978 Xem ngày 28-03-2024 tốt xấu - Âm lịch 19-02-2024 Xem ngày 18-01-2014 tốt xấu - Âm lịch 18-12-2013 Xem ngày 08-10-2012 tốt xấu - Âm lịch 23-08-2012 Xem ngày 03-09-2045 tốt xấu - Âm lịch 22-07-2045 Xem ngày 19-01-1984 tốt xấu - Âm lịch 17-12-1983 Xem ngày 09-04-2022 tốt xấu - Âm lịch 09-03-2022 Xem ngày 22-02-1969 tốt xấu - Âm lịch 07-01-1969 Xem ngày 03-11-1963 tốt xấu - Âm lịch 18-09-1963 Xem ngày 08-09-1985 tốt xấu - Âm lịch Xem ngày 31-10-1980 tốt xấu - Âm lịch 23-09-1980 Xem ngày 07-12-2042 tốt xấu - Âm lịch 25-10-2042 Xem ngày 22-09-2009 tốt xấu - Âm lịch 04-08-2009 Xem ngày 13-04-2042 tốt xấu - Âm lịch 23-02-2042 Xem ngày 19-10-2016 tốt xấu - Âm lịch 19-09-2016 Xem ngày 26-04-2000 tốt xấu - Âm lịch 22-03-2000 Xem ngày 23-10-1954 tốt xấu - Âm lịch Xem ngày 06-03-2029 tốt xấu - Âm lịch 22-01-2029 Xem ngày 15-12-2048 tốt xấu - Âm lịch 11-11-2048 Xem ngày 26-08-1981 tốt xấu - Âm lịch 27-07-1981 Xem ngày 27-04-2032 tốt xấu - Âm lịch 18-03-2032 Xem ngày 23-05-1991 tốt xấu - Âm lịch 10-04-1991 Xem ngày 24-09-1983 tốt xấu - Âm lịch 18-08-1983 Xem ngày 18-10-2004 tốt xấu - Âm lịch 05-09-2004 Xem ngày 02-09-1973 tốt xấu - Âm lịch 06-08-1973 Xem ngày 20-09-1991 tốt xấu - Âm lịch 13-08-1991 Xem ngày 22-02-1966 tốt xấu - Âm lịch 03-02-1966 Xem ngày 03-02-1989 tốt xấu - Âm lịch 27-12-1988 Xem ngày 22-01-2000 tốt xấu - Âm lịch 16-12-1999 Xem ngày 26-09-2017 tốt xấu - Âm lịch 07-08-2017 Xem ngày 06-11-2020 tốt xấu - Âm lịch 21-09-2020 Xem ngày 31-10-2012 tốt xấu - Âm lịch 17-09-2012 Xem ngày 12-11-1993 tốt xấu - Âm lịch 29-09-1993 Xem ngày 20-07-2020 tốt xấu - Âm lịch 30-05-2020 Xem ngày 20-03-1965 tốt xấu - Âm lịch 18-02-1965 Xem ngày 31-01-1990 tốt xấu - Âm lịch 05-01-1990 Xem ngày 18-12-1966 tốt xấu - Âm lịch 07-11-1966 Xem ngày 02-04-1961 tốt xấu - Âm lịch 17-02-1961 Xem ngày 19-02-2025 tốt xấu - Âm lịch 22-01-2025 Xem ngày 11-10-1975 tốt xấu - Âm lịch 07-09-1975 Xem ngày 17-05-2011 tốt xấu - Âm lịch 15-04-2011 Xem ngày 20-05-2022 tốt xấu - Âm lịch 20-04-2022 Xem ngày 01-09-1990 tốt xấu - Âm lịch 13-07-1990 Xem ngày 30-07-1980 tốt xấu - Âm lịch 19-06-1980 Xem ngày 26-06-1983 tốt xấu - Âm lịch 16-05-1983 Xem ngày 06-11-2029 tốt xấu - Âm lịch 01-10-2029 Xem ngày 05-08-1963 tốt xấu - Âm lịch 16-06-1963 Xem ngày 08-01-2030 tốt xấu - Âm lịch 05-12-2029 Xem ngày 11-07-1979 tốt xấu - Âm lịch 18-06-1979 Xem ngày 21-03-1969 tốt xấu - Âm lịch 04-02-1969 Xem ngày 01-07-1961 tốt xấu - Âm lịch 19-05-1961 Xem ngày 15-04-2024 tốt xấu - Âm lịch 07-03-2024 Xem ngày 20-11-1964 tốt xấu - Âm lịch 17-10-1964 Xem ngày 07-07-2038 tốt xấu - Âm lịch 06-06-2038 Xem ngày 03-12-2008 tốt xấu - Âm lịch 07-11-2008 Xem ngày 28-05-2028 tốt xấu - Âm lịch 05-05-2028 Xem ngày 29-06-1980 tốt xấu - Âm lịch 17-05-1980 Xem ngày 27-10-2021 tốt xấu - Âm lịch 22-09-2021 Xem ngày 05-05-1961 tốt xấu - Âm lịch 21-03-1961 Xem ngày 08-09-2033 tốt xấu - Âm lịch 15-08-2033 Xem ngày 31-05-2010 tốt xấu - Âm lịch 18-04-2010 Xem ngày 18-05-2010 tốt xấu - Âm lịch 05-04-2010 Xem ngày 29-03-2031 tốt xấu - Âm lịch 07-03-2031 Xem ngày 26-05-2009 tốt xấu - Âm lịch 03-05-2009 Xem ngày 24-05-1983 tốt xấu - Âm lịch 12-04-1983 Xem ngày 05-07-1988 tốt xấu - Âm lịch 22-05-1988 Xem ngày 03-03-1985 tốt xấu - Âm lịch 12-02-1985 Xem ngày 28-08-2005 tốt xấu - Âm lịch 24-07-2005 Xem ngày 23-07-1975 tốt xấu - Âm lịch Xem ngày 07-12-2024 tốt xấu - Âm lịch 07-11-2024 Xem ngày 28-10-1961 tốt xấu - Âm lịch 19-09-1961 Xem ngày 28-05-2004 tốt xấu - Âm lịch 10-04-2004 Xem ngày 22-06-1975 tốt xấu - Âm lịch 13-05-1975 Xem ngày 20-03-1950 tốt xấu - Âm lịch 03-02-1950 Xem ngày 23-04-2035 tốt xấu - Âm lịch 16-03-2035 Xem ngày 27-10-2002 tốt xấu - Âm lịch 22-09-2002 Xem ngày 31-10-1984 tốt xấu - Âm lịch 08-10-1984 Xem ngày 14-01-2038 tốt xấu - Âm lịch 10-12-2037 Xem ngày 26-10-2045 tốt xấu - Âm lịch 17-09-2045 Xem ngày 30-05-2027 tốt xấu - Âm lịch 25-04-2027 Xem ngày 29-08-2032 tốt xấu - Âm lịch 24-07-2032 Xem ngày 07-02-2021 tốt xấu - Âm lịch 26-12-2020 Xem ngày 21-10-1951 tốt xấu - Âm lịch 21-09-1951 Xem ngày 07-06-1959 tốt xấu - Âm lịch 02-05-1959 Xem ngày 18-10-1961 tốt xấu - Âm lịch 09-09-1961 Xem ngày 03-04-2028 tốt xấu - Âm lịch 09-03-2028 Xem ngày 26-08-1958 tốt xấu - Âm lịch 12-07-1958 Xem ngày 28-12-2022 tốt xấu - Âm lịch 06-12-2022 Xem ngày 11-06-2035 tốt xấu - Âm lịch 06-05-2035 Xem ngày 26-02-2039 tốt xấu - Âm lịch 04-02-2039 Xem ngày 29-05-1965 tốt xấu - Âm lịch 29-04-1965 Xem ngày 16-08-2035 tốt xấu - Âm lịch 13-07-2035 Xem ngày 23-05-2017 tốt xấu - Âm lịch 28-04-2017 Xem ngày 24-12-2023 tốt xấu - Âm lịch 12-11-2023 Xem ngày 17-12-1997 tốt xấu - Âm lịch 18-11-1997 Xem ngày 21-07-2006 tốt xấu - Âm lịch 27-06-2006 Xem ngày 28-01-2018 tốt xấu - Âm lịch 12-12-2017 Xem ngày 20-12-1961 tốt xấu - Âm lịch 13-11-1961 Xem ngày 03-01-2047 tốt xấu - Âm lịch 08-12-2046 Xem ngày 02-04-1975 tốt xấu - Âm lịch 21-02-1975 Xem ngày 13-12-1954 tốt xấu - Âm lịch 19-11-1954 Xem ngày 12-05-1991 tốt xấu - Âm lịch 28-03-1991 Xem ngày 09-04-2044 tốt xấu - Âm lịch 12-03-2044 Xem ngày 21-08-1983 tốt xấu - Âm lịch 13-07-1983 Xem ngày 17-06-2045 tốt xấu - Âm lịch 03-05-2045 Xem ngày 28-04-1996 tốt xấu - Âm lịch 11-03-1996 Xem ngày 01-04-2026 tốt xấu - Âm lịch 14-02-2026 Xem ngày 16-01-1960 tốt xấu - Âm lịch 18-12-1959 Xem ngày 03-12-1970 tốt xấu - Âm lịch 05-11-1970 Xem ngày 09-10-1974 tốt xấu - Âm lịch 24-08-1974 Xem ngày 10-01-2027 tốt xấu - Âm lịch 03-12-2026 Xem ngày 03-12-2049 tốt xấu - Âm lịch 09-11-2049 Xem ngày 13-03-1982 tốt xấu - Âm lịch 18-02-1982 Xem ngày 15-04-1963 tốt xấu - Âm lịch 22-03-1963 Xem ngày 05-12-1987 tốt xấu - Âm lịch 15-10-1987 Xem ngày 29-11-1969 tốt xấu - Âm lịch 20-10-1969 Xem ngày 20-05-2025 tốt xấu - Âm lịch 23-04-2025 Xem ngày 09-12-1950 tốt xấu - Âm lịch 01-11-1950 Xem ngày 09-03-2030 tốt xấu - Âm lịch 06-02-2030 Xem ngày 22-08-1973 tốt xấu - Âm lịch 24-07-1973 Xem ngày 17-02-2010 tốt xấu - Âm lịch 04-01-2010 Xem ngày 12-11-1998 tốt xấu - Âm lịch 24-09-1998 Xem ngày 26-12-2050 tốt xấu - Âm lịch 13-11-2050 Xem ngày 06-06-2013 tốt xấu - Âm lịch 28-04-2013 Xem ngày 21-11-1952 tốt xấu - Âm lịch 05-10-1952 Xem ngày 18-02-2035 tốt xấu - Âm lịch 11-01-2035 Xem ngày 19-01-2046 tốt xấu - Âm lịch 13-12-2045 Xem ngày 14-06-1982 tốt xấu - Âm lịch 23-04-1982 Xem ngày 03-03-2010 tốt xấu - Âm lịch 18-01-2010 Xem ngày 11-11-1972 tốt xấu - Âm lịch 06-10-1972 Xem ngày 31-05-1976 tốt xấu - Âm lịch 03-05-1976 Xem ngày 05-04-1990 tốt xấu - Âm lịch Xem ngày 03-01-1981 tốt xấu - Âm lịch 28-11-1980 Xem ngày 29-01-1976 tốt xấu - Âm lịch 29-12-1975 Xem ngày 27-03-2025 tốt xấu - Âm lịch 28-02-2025 Xem ngày 17-04-1970 tốt xấu - Âm lịch 12-03-1970 Xem ngày 10-02-2015 tốt xấu - Âm lịch 22-12-2014 Xem ngày 19-02-2009 tốt xấu - Âm lịch 25-01-2009 Xem ngày 29-06-2007 tốt xấu - Âm lịch 15-05-2007 Xem ngày 09-02-1983 tốt xấu - Âm lịch 27-12-1982 Xem ngày 30-10-1952 tốt xấu - Âm lịch 12-09-1952 Xem ngày 09-06-2023 tốt xấu - Âm lịch 22-04-2023 Xem ngày 14-04-2005 tốt xấu - Âm lịch 06-03-2005 Xem ngày 19-11-1969 tốt xấu - Âm lịch 10-10-1969 Xem ngày 26-12-1990 tốt xấu - Âm lịch 10-11-1990 Xem ngày 12-06-2008 tốt xấu - Âm lịch 09-05-2008 Xem ngày 28-03-1996 tốt xấu - Âm lịch 10-02-1996 Xem ngày 09-01-1989 tốt xấu - Âm lịch 02-12-1988 Xem ngày 14-10-1978 tốt xấu - Âm lịch 13-09-1978 Xem ngày 10-12-1977 tốt xấu - Âm lịch 30-10-1977 Xem ngày 29-03-2024 tốt xấu - Âm lịch 20-02-2024 Xem ngày 21-09-2030 tốt xấu - Âm lịch 24-08-2030 Xem ngày 04-02-2043 tốt xấu - Âm lịch 25-12-2042 Xem ngày 19-04-2008 tốt xấu - Âm lịch 14-03-2008 Xem ngày 26-01-2020 tốt xấu - Âm lịch 02-01-2020 Xem ngày 15-03-2044 tốt xấu - Âm lịch 16-02-2044 Xem ngày 13-09-1961 tốt xấu - Âm lịch 04-08-1961 Xem ngày 10-04-2042 tốt xấu - Âm lịch 20-02-2042 Xem ngày 30-06-2034 tốt xấu - Âm lịch 15-05-2034 Xem ngày 17-01-2020 tốt xấu - Âm lịch 23-12-2019 Xem ngày 07-12-2038 tốt xấu - Âm lịch 12-11-2038 Xem ngày 13-03-1975 tốt xấu - Âm lịch 01-02-1975 Xem ngày 19-03-1986 tốt xấu - Âm lịch 10-02-1986 Xem ngày 16-01-1956 tốt xấu - Âm lịch 04-12-1955 Xem ngày 03-03-1964 tốt xấu - Âm lịch 20-01-1964 Xem ngày 19-06-1978 tốt xấu - Âm lịch 14-05-1978 Xem ngày 27-09-1976 tốt xấu - Âm lịch 04-08-1976 Xem ngày 30-04-2031 tốt xấu - Âm lịch 10-03-2031 Xem ngày 30-04-2029 tốt xấu - Âm lịch 17-03-2029 Xem ngày 19-05-2004 tốt xấu - Âm lịch 01-04-2004 Xem ngày 25-09-1971 tốt xấu - Âm lịch 07-08-1971 Xem ngày 23-01-1999 tốt xấu - Âm lịch 07-12-1998 Xem ngày 18-11-2002 tốt xấu - Âm lịch 14-10-2002 Xem ngày 23-05-2036 tốt xấu - Âm lịch 28-04-2036 Xem ngày 16-05-1974 tốt xấu - Âm lịch 25-04-1974 Xem ngày 04-10-2042 tốt xấu - Âm lịch 21-08-2042 Xem ngày 13-03-1954 tốt xấu - Âm lịch 09-02-1954 Xem ngày 11-10-2024 tốt xấu - Âm lịch Xem ngày 17-11-2000 tốt xấu - Âm lịch 22-10-2000 Xem ngày 19-04-2049 tốt xấu - Âm lịch 18-03-2049 Xem ngày 27-03-2045 tốt xấu - Âm lịch 09-02-2045 Xem ngày 03-12-2007 tốt xấu - Âm lịch 24-10-2007 Xem ngày 18-05-2017 tốt xấu - Âm lịch 23-04-2017 Xem ngày 09-07-2050 tốt xấu - Âm lịch 21-05-2050 Xem ngày 15-08-1965 tốt xấu - Âm lịch 19-07-1965 Xem ngày 01-12-2022 tốt xấu - Âm lịch 08-11-2022 Xem ngày 17-12-1967 tốt xấu - Âm lịch 17-11-1967 Xem ngày 05-03-1973 tốt xấu - Âm lịch 01-02-1973 Xem ngày 09-07-2040 tốt xấu - Âm lịch 01-06-2040 Xem ngày 03-03-2034 tốt xấu - Âm lịch 13-01-2034 Xem ngày 22-08-1985 tốt xấu - Âm lịch 07-07-1985 Xem ngày 18-08-2049 tốt xấu - Âm lịch 20-07-2049 Xem ngày 23-11-2028 tốt xấu - Âm lịch 08-10-2028 Xem ngày 28-11-1950 tốt xấu - Âm lịch 19-10-1950 Xem ngày 27-01-2032 tốt xấu - Âm lịch 15-12-2031 Xem ngày 09-05-2028 tốt xấu - Âm lịch 15-04-2028 Xem ngày 03-10-1988 tốt xấu - Âm lịch 23-08-1988 Xem ngày 24-05-1975 tốt xấu - Âm lịch 14-04-1975 Xem ngày 16-10-2028 tốt xấu - Âm lịch 28-08-2028 Xem ngày 06-05-2022 tốt xấu - Âm lịch 06-04-2022 Xem ngày 15-08-1958 tốt xấu - Âm lịch Xem ngày 13-05-2024 tốt xấu - Âm lịch 06-04-2024 Xem ngày 24-05-2022 tốt xấu - Âm lịch 24-04-2022 Xem ngày 21-02-2022 tốt xấu - Âm lịch 21-01-2022 Xem ngày 20-02-2005 tốt xấu - Âm lịch 12-01-2005 Xem ngày 25-07-1998 tốt xấu - Âm lịch 03-06-1998 Xem ngày 29-01-1958 tốt xấu - Âm lịch 10-12-1957 Xem ngày 15-04-2038 tốt xấu - Âm lịch 12-03-2038 Xem ngày 08-04-1997 tốt xấu - Âm lịch 02-03-1997 Xem ngày 28-02-2003 tốt xấu - Âm lịch 28-01-2003 Xem ngày 20-08-2014 tốt xấu - Âm lịch 25-07-2014 Xem ngày 05-11-2015 tốt xấu - Âm lịch 24-09-2015 Xem ngày 19-08-2042 tốt xấu - Âm lịch 04-07-2042 Xem ngày 25-09-1994 tốt xấu - Âm lịch 20-08-1994 Xem ngày 28-02-2011 tốt xấu - Âm lịch 26-01-2011 Xem ngày 20-08-1974 tốt xấu - Âm lịch 03-07-1974 Xem ngày 18-09-2044 tốt xấu - Âm lịch 27-07-2044 Xem ngày 01-04-1998 tốt xấu - Âm lịch 05-03-1998 Xem ngày 18-03-1958 tốt xấu - Âm lịch 29-01-1958 Xem ngày 07-08-2012 tốt xấu - Âm lịch 20-06-2012 Xem ngày 14-04-2049 tốt xấu - Âm lịch 13-03-2049 Xem ngày 07-07-1975 tốt xấu - Âm lịch Xem ngày 02-10-1958 tốt xấu - Âm lịch 20-08-1958 Xem ngày 23-02-2022 tốt xấu - Âm lịch 23-01-2022 Xem ngày 04-03-2027 tốt xấu - Âm lịch 27-01-2027 Xem ngày 03-10-1999 tốt xấu - Âm lịch 24-08-1999 Xem ngày 24-06-1989 tốt xấu - Âm lịch 21-05-1989 Xem ngày 30-10-1974 tốt xấu - Âm lịch 16-09-1974 Xem ngày 04-01-2000 tốt xấu - Âm lịch 28-11-1999 Xem ngày 19-06-1994 tốt xấu - Âm lịch 11-05-1994 Xem ngày 11-10-2038 tốt xấu - Âm lịch 13-09-2038 Xem ngày 26-09-2037 tốt xấu - Âm lịch 17-08-2037 Xem ngày 02-07-2002 tốt xấu - Âm lịch 22-05-2002 Xem ngày 11-12-2047 tốt xấu - Âm lịch 25-10-2047 Xem ngày 26-03-2005 tốt xấu - Âm lịch 17-02-2005 Xem ngày 16-12-1981 tốt xấu - Âm lịch 21-11-1981 Xem ngày 18-11-1992 tốt xấu - Âm lịch 24-10-1992 Xem ngày 14-04-1991 tốt xấu - Âm lịch 30-02-1991 Xem ngày 31-01-1970 tốt xấu - Âm lịch 24-12-1969 Xem ngày 05-03-1958 tốt xấu - Âm lịch 16-01-1958 Xem ngày 06-05-2010 tốt xấu - Âm lịch 23-03-2010 Xem ngày 06-09-1953 tốt xấu - Âm lịch 29-07-1953 Xem ngày 06-08-2050 tốt xấu - Âm lịch 19-06-2050 Xem ngày 15-04-2032 tốt xấu - Âm lịch 06-03-2032 Xem ngày 17-12-1989 tốt xấu - Âm lịch 20-11-1989 Xem ngày 21-03-2034 tốt xấu - Âm lịch 02-02-2034 Xem ngày 11-03-1950 tốt xấu - Âm lịch 23-01-1950 Xem ngày 22-02-2024 tốt xấu - Âm lịch 13-01-2024 Xem ngày 18-02-1973 tốt xấu - Âm lịch 16-01-1973 Xem ngày 12-12-2026 tốt xấu - Âm lịch 04-11-2026 Xem ngày 13-06-1981 tốt xấu - Âm lịch 12-05-1981 Xem ngày 10-09-2033 tốt xấu - Âm lịch 17-08-2033 Xem ngày 09-04-2018 tốt xấu - Âm lịch 24-02-2018 Xem ngày 15-06-1963 tốt xấu - Âm lịch 24-04-1963 Xem ngày 13-12-1956 tốt xấu - Âm lịch 12-11-1956 Xem ngày 15-04-2044 tốt xấu - Âm lịch 18-03-2044 Xem ngày 26-08-2022 tốt xấu - Âm lịch 29-07-2022 Xem ngày 23-09-1996 tốt xấu - Âm lịch Xem ngày 31-08-1986 tốt xấu - Âm lịch 26-07-1986 Xem ngày 08-02-1970 tốt xấu - Âm lịch 03-01-1970 Xem ngày 09-08-1982 tốt xấu - Âm lịch 20-06-1982 Xem ngày 20-10-1977 tốt xấu - Âm lịch 08-09-1977 Xem ngày 27-03-2041 tốt xấu - Âm lịch 26-02-2041 Xem ngày 01-05-1961 tốt xấu - Âm lịch 17-03-1961 Xem ngày 13-09-2019 tốt xấu - Âm lịch 15-08-2019 Xem ngày 04-12-1996 tốt xấu - Âm lịch 24-10-1996 Xem ngày 21-09-2001 tốt xấu - Âm lịch 05-08-2001 Xem ngày 18-02-1955 tốt xấu - Âm lịch 26-01-1955 Xem ngày 10-04-1996 tốt xấu - Âm lịch 23-02-1996 Xem ngày 08-01-1964 tốt xấu - Âm lịch 24-11-1963 Xem ngày 01-12-2046 tốt xấu - Âm lịch 04-11-2046 Xem ngày 19-10-2030 tốt xấu - Âm lịch 23-09-2030 Xem ngày 18-05-2029 tốt xấu - Âm lịch 06-04-2029 Xem ngày 19-04-1951 tốt xấu - Âm lịch 14-03-1951 Xem ngày 22-04-1960 tốt xấu - Âm lịch 27-03-1960 Xem ngày 17-07-1950 tốt xấu - Âm lịch 03-06-1950 Xem ngày 19-03-1967 tốt xấu - Âm lịch 09-02-1967 Xem ngày 08-09-1987 tốt xấu - Âm lịch Xem ngày 01-08-2049 tốt xấu - Âm lịch 03-07-2049 Xem ngày 16-03-2011 tốt xấu - Âm lịch 12-02-2011 Xem ngày 11-03-1978 tốt xấu - Âm lịch 03-02-1978 Xem ngày 03-08-1990 tốt xấu - Âm lịch 13-06-1990 Xem ngày 14-12-2020 tốt xấu - Âm lịch 01-11-2020 Xem ngày 15-08-1969 tốt xấu - Âm lịch 03-07-1969
Loading ...
Loading ...