Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...

Xem ngày tốt trong tháng 09 năm 2022 - Nhâm Dần - Lịch âm dương

(4.12) - 524 đánh giá
Loading ...

Ngày tốt trong tháng 09 - năm 2022 - Lịch vạn niên, lịch âm dương

Dương lịch
1
Tháng 9
Âm lịch
6
Tháng 8
Ngày Hắc đạo
Thứ Năm ngày 1 tháng 8 năm 2022
(06-08-2022) - âm lịch

Ngày Đinh Tị, Tháng Kỷ Dậu, Năm Nhâm Dần
Ngũ hành: Sa Trung Thổ
Tiết khí: Xử thử
Trực: Thu (Thu hoạch tốt. Kỵ khởi công, xuất hành, an táng)
Dương lịch
2
Tháng 9
Âm lịch
7
Tháng 8
Ngày Hoàng đạo
Thứ Sáu ngày 2 tháng 8 năm 2022
(07-08-2022) - âm lịch

Ngày Mậu Ngọ, Tháng Kỷ Dậu, Năm Nhâm Dần
Ngũ hành: Thiên Thượng Hỏa
Tiết khí: Xử thử
Trực: Khai (Tốt mọi việc trừ động thổ, an táng)
Dương lịch
3
Tháng 9
Âm lịch
8
Tháng 8
Ngày Hoàng đạo
Thứ Bảy ngày 3 tháng 8 năm 2022
(08-08-2022) - âm lịch

Ngày Kỷ Mùi, Tháng Kỷ Dậu, Năm Nhâm Dần
Ngũ hành: Thiên Thượng Hỏa
Tiết khí: Xử thử
Trực: Bế (Xấu mọi việc trừ đắp đê, lấp hố, rãnh)
Dương lịch
4
Tháng 9
Âm lịch
9
Tháng 8
Ngày Hắc đạo
Chủ Nhật ngày 4 tháng 8 năm 2022
(09-08-2022) - âm lịch

Ngày Canh Thân, Tháng Kỷ Dậu, Năm Nhâm Dần
Ngũ hành: Thạch Lựu Mộc
Tiết khí: Xử thử
Trực: Kiến (Tốt với xuất hành, giá thú nhưng tránh động thổ.)
Dương lịch
5
Tháng 9
Âm lịch
10
Tháng 8
Ngày Hoàng đạo
Thứ Hai ngày 5 tháng 8 năm 2022
(10-08-2022) - âm lịch

Ngày Tân Dậu, Tháng Kỷ Dậu, Năm Nhâm Dần
Ngũ hành: Thạch Lựu Mộc
Tiết khí: Xử thử
Trực: Trừ (Tốt mọi việc)
Dương lịch
6
Tháng 9
Âm lịch
11
Tháng 8
Ngày Hắc đạo
Thứ Ba ngày 6 tháng 8 năm 2022
(11-08-2022) - âm lịch

Ngày Nhâm Tuất, Tháng Kỷ Dậu, Năm Nhâm Dần
Ngũ hành: Đại Hải Thủy
Tiết khí: Xử thử
Trực: Mãn (Nên cầu tài, cầu phúc, tế tự.)
Loading ...
Dương lịch
7
Tháng 9
Âm lịch
12
Tháng 8
Ngày Hắc đạo
Thứ Tư ngày 7 tháng 8 năm 2022
(12-08-2022) - âm lịch

Ngày Quý Hợi, Tháng Kỷ Dậu, Năm Nhâm Dần
Ngũ hành: Đại Hải Thủy
Tiết khí: Xử thử
Trực: Bình (Tốt mọi việc)
Dương lịch
8
Tháng 9
Âm lịch
13
Tháng 8
Ngày Hoàng đạo
Thứ Năm ngày 8 tháng 8 năm 2022
(13-08-2022) - âm lịch

Ngày Giáp Tý, Tháng Kỷ Dậu, Năm Nhâm Dần
Ngũ hành: Hải Trung Kim
Tiết khí: Bạch lộ
Trực: Bình (Tốt mọi việc)
Dương lịch
9
Tháng 9
Âm lịch
14
Tháng 8
Ngày Hắc đạo
Thứ Sáu ngày 9 tháng 8 năm 2022
(14-08-2022) - âm lịch

Ngày Ất Sửu, Tháng Kỷ Dậu, Năm Nhâm Dần
Ngũ hành: Hải trung kim
Tiết khí: Bạch lộ
Trực: Định (Tốt về cầu tài, ký hợp đồng, yến tiệc. Tránh kiện tụng, tranh chấp, chữa bệnh.)
Dương lịch
10
Tháng 9
Âm lịch
15
Tháng 8
Ngày Hoàng đạo
Thứ Bảy ngày 10 tháng 8 năm 2022
(15-08-2022) - âm lịch

Ngày Bính Dần, Tháng Kỷ Dậu, Năm Nhâm Dần
Ngũ hành: Lư Trung Hỏa
Tiết khí: Bạch lộ
Trực: Chấp (Tốt cho khởi công xây dựng. Tránh xuất hành, di chuyển, khai trương.)
Dương lịch
11
Tháng 9
Âm lịch
16
Tháng 8
Ngày Hoàng đạo
Chủ Nhật ngày 11 tháng 8 năm 2022
(16-08-2022) - âm lịch

Ngày Đinh Mão, Tháng Kỷ Dậu, Năm Nhâm Dần
Ngũ hành: Lư Trung Hỏa
Tiết khí: Bạch lộ
Trực: Phá (Nên chữa bệnh, phá dỡ nhà, đồ vật.)
Dương lịch
12
Tháng 9
Âm lịch
17
Tháng 8
Ngày Hắc đạo
Thứ Hai ngày 12 tháng 8 năm 2022
(17-08-2022) - âm lịch

Ngày Mậu Thìn, Tháng Kỷ Dậu, Năm Nhâm Dần
Ngũ hành: Đại Lâm Mộc
Tiết khí: Bạch lộ
Trực: Nguy (Xấu mọi việc)
Loading ...
Dương lịch
13
Tháng 9
Âm lịch
18
Tháng 8
Ngày Hắc đạo
Thứ Ba ngày 13 tháng 8 năm 2022
(18-08-2022) - âm lịch

Ngày Kỷ Tị, Tháng Kỷ Dậu, Năm Nhâm Dần
Ngũ hành: Đại Lâm Mộc
Tiết khí: Bạch lộ
Trực: Thành (Tốt cho xuất hành, khai trương, giá thú. Tránh kiện tụng, tranh chấp.)
Dương lịch
14
Tháng 9
Âm lịch
19
Tháng 8
Ngày Hoàng đạo
Thứ Tư ngày 14 tháng 8 năm 2022
(19-08-2022) - âm lịch

Ngày Canh Ngọ, Tháng Kỷ Dậu, Năm Nhâm Dần
Ngũ hành: Lộ Bàng Thổ
Tiết khí: Bạch lộ
Trực: Thu (Thu hoạch tốt. Kỵ khởi công, xuất hành, an táng)
Dương lịch
15
Tháng 9
Âm lịch
20
Tháng 8
Ngày Hoàng đạo
Thứ Năm ngày 15 tháng 8 năm 2022
(20-08-2022) - âm lịch

Ngày Tân Mùi, Tháng Kỷ Dậu, Năm Nhâm Dần
Ngũ hành: Lộ Bàng Thổ
Tiết khí: Bạch lộ
Trực: Khai (Tốt mọi việc trừ động thổ, an táng)
Dương lịch
16
Tháng 9
Âm lịch
21
Tháng 8
Ngày Hắc đạo
Thứ Sáu ngày 16 tháng 8 năm 2022
(21-08-2022) - âm lịch

Ngày Nhâm Thân, Tháng Kỷ Dậu, Năm Nhâm Dần
Ngũ hành: Kiếm Phong Kim
Tiết khí: Bạch lộ
Trực: Bế (Xấu mọi việc trừ đắp đê, lấp hố, rãnh)
Dương lịch
17
Tháng 9
Âm lịch
22
Tháng 8
Ngày Hoàng đạo
Thứ Bảy ngày 17 tháng 8 năm 2022
(22-08-2022) - âm lịch

Ngày Quý Dậu, Tháng Kỷ Dậu, Năm Nhâm Dần
Ngũ hành: Kiếm Phong Kim
Tiết khí: Bạch lộ
Trực: Kiến (Tốt với xuất hành, giá thú nhưng tránh động thổ.)
Dương lịch
18
Tháng 9
Âm lịch
23
Tháng 8
Ngày Hắc đạo
Chủ Nhật ngày 18 tháng 8 năm 2022
(23-08-2022) - âm lịch

Ngày Giáp Tuất, Tháng Kỷ Dậu, Năm Nhâm Dần
Ngũ hành: Sơn Dầu Hỏa
Tiết khí: Bạch lộ
Trực: Trừ (Tốt mọi việc)
Loading ...
Dương lịch
19
Tháng 9
Âm lịch
24
Tháng 8
Ngày Hắc đạo
Thứ Hai ngày 19 tháng 8 năm 2022
(24-08-2022) - âm lịch

Ngày Ất Hợi, Tháng Kỷ Dậu, Năm Nhâm Dần
Ngũ hành: Sơn Dầu Hỏa
Tiết khí: Bạch lộ
Trực: Mãn (Nên cầu tài, cầu phúc, tế tự.)
Dương lịch
20
Tháng 9
Âm lịch
25
Tháng 8
Ngày Hoàng đạo
Thứ Ba ngày 20 tháng 8 năm 2022
(25-08-2022) - âm lịch

Ngày Bính Tý, Tháng Kỷ Dậu, Năm Nhâm Dần
Ngũ hành: Giản Hạ Thủy
Tiết khí: Bạch lộ
Trực: Bình (Tốt mọi việc)
Dương lịch
21
Tháng 9
Âm lịch
26
Tháng 8
Ngày Hắc đạo
Thứ Tư ngày 21 tháng 8 năm 2022
(26-08-2022) - âm lịch

Ngày Đinh Sửu, Tháng Kỷ Dậu, Năm Nhâm Dần
Ngũ hành: Giản Hạ Thủy
Tiết khí: Bạch lộ
Trực: Định (Tốt về cầu tài, ký hợp đồng, yến tiệc. Tránh kiện tụng, tranh chấp, chữa bệnh.)
Dương lịch
22
Tháng 9
Âm lịch
27
Tháng 8
Ngày Hoàng đạo
Thứ Năm ngày 22 tháng 8 năm 2022
(27-08-2022) - âm lịch

Ngày Mậu Dần, Tháng Kỷ Dậu, Năm Nhâm Dần
Ngũ hành: Thành Đầu Thổ
Tiết khí: Bạch lộ
Trực: Chấp (Tốt cho khởi công xây dựng. Tránh xuất hành, di chuyển, khai trương.)
Dương lịch
23
Tháng 9
Âm lịch
28
Tháng 8
Ngày Hoàng đạo
Thứ Sáu ngày 23 tháng 8 năm 2022
(28-08-2022) - âm lịch

Ngày Kỷ Mão, Tháng Kỷ Dậu, Năm Nhâm Dần
Ngũ hành: Thành Đầu Thổ
Tiết khí: Thu phân
Trực: Phá (Nên chữa bệnh, phá dỡ nhà, đồ vật.)
Dương lịch
24
Tháng 9
Âm lịch
29
Tháng 8
Ngày Hắc đạo
Thứ Bảy ngày 24 tháng 8 năm 2022
(29-08-2022) - âm lịch

Ngày Canh Thìn, Tháng Kỷ Dậu, Năm Nhâm Dần
Ngũ hành: Bạch Lạp Kim
Tiết khí: Thu phân
Trực: Nguy (Xấu mọi việc)
Loading ...
Dương lịch
25
Tháng 9
Âm lịch
30
Tháng 8
Ngày Hắc đạo
Chủ Nhật ngày 25 tháng 8 năm 2022
(30-08-2022) - âm lịch

Ngày Tân Tị, Tháng Kỷ Dậu, Năm Nhâm Dần
Ngũ hành: Bạch Lạp Kim
Tiết khí: Thu phân
Trực: Thành (Tốt cho xuất hành, khai trương, giá thú. Tránh kiện tụng, tranh chấp.)
Dương lịch
26
Tháng 9
Âm lịch
1
Tháng 9
Ngày Hắc đạo
Thứ Hai ngày 26 tháng 9 năm 2022
(01-09-2022) - âm lịch

Ngày Nhâm Ngọ, Tháng Canh Tuất, Năm Nhâm Dần
Ngũ hành: Dương Liễu Mộc
Tiết khí: Thu phân
Trực: Thu (Thu hoạch tốt. Kỵ khởi công, xuất hành, an táng)
Dương lịch
27
Tháng 9
Âm lịch
2
Tháng 9
Ngày Hắc đạo
Thứ Ba ngày 27 tháng 9 năm 2022
(02-09-2022) - âm lịch

Ngày Quý Mùi, Tháng Canh Tuất, Năm Nhâm Dần
Ngũ hành: Dương Liễu Mộc
Tiết khí: Thu phân
Trực: Khai (Tốt mọi việc trừ động thổ, an táng)
Dương lịch
28
Tháng 9
Âm lịch
3
Tháng 9
Ngày Hoàng đạo
Thứ Tư ngày 28 tháng 9 năm 2022
(03-09-2022) - âm lịch

Ngày Giáp Thân, Tháng Canh Tuất, Năm Nhâm Dần
Ngũ hành: Tuyền Trung Thủy
Tiết khí: Thu phân
Trực: Bế (Xấu mọi việc trừ đắp đê, lấp hố, rãnh)
Dương lịch
29
Tháng 9
Âm lịch
4
Tháng 9
Ngày Hoàng đạo
Thứ Năm ngày 29 tháng 9 năm 2022
(04-09-2022) - âm lịch

Ngày Ất Dậu, Tháng Canh Tuất, Năm Nhâm Dần
Ngũ hành: Tuyền Trung Thủy
Tiết khí: Thu phân
Trực: Kiến (Tốt với xuất hành, giá thú nhưng tránh động thổ.)
Dương lịch
30
Tháng 9
Âm lịch
5
Tháng 9
Ngày Hắc đạo
Thứ Sáu ngày 30 tháng 9 năm 2022
(05-09-2022) - âm lịch

Ngày Bính Tuất, Tháng Canh Tuất, Năm Nhâm Dần
Ngũ hành: Ốc Thượng Thổ
Tiết khí: Thu phân
Trực: Trừ (Tốt mọi việc)
Xem ngày 26-12-1950 tốt xấu - Âm lịch 18-11-1950 Xem ngày 04-02-2031 tốt xấu - Âm lịch 13-01-2031 Xem ngày 13-02-1976 tốt xấu - Âm lịch 14-01-1976 Xem ngày 16-04-1956 tốt xấu - Âm lịch 06-03-1956 Xem ngày 04-09-2038 tốt xấu - Âm lịch 06-08-2038 Xem ngày 04-07-1962 tốt xấu - Âm lịch 03-06-1962 Xem ngày 30-06-1979 tốt xấu - Âm lịch 07-06-1979 Xem ngày 25-12-1965 tốt xấu - Âm lịch 03-12-1965 Xem ngày 15-04-2018 tốt xấu - Âm lịch 30-02-2018 Xem ngày 15-07-2041 tốt xấu - Âm lịch 18-06-2041 Xem ngày 11-11-2019 tốt xấu - Âm lịch 15-10-2019 Xem ngày 01-05-1982 tốt xấu - Âm lịch 08-04-1982 Xem ngày 28-09-2018 tốt xấu - Âm lịch 19-08-2018 Xem ngày 04-05-1998 tốt xấu - Âm lịch 09-04-1998 Xem ngày 04-04-1957 tốt xấu - Âm lịch 05-03-1957 Xem ngày 03-08-2041 tốt xấu - Âm lịch 07-07-2041 Xem ngày 20-11-1958 tốt xấu - Âm lịch 10-10-1958 Xem ngày 29-06-2040 tốt xấu - Âm lịch 20-05-2040 Xem ngày 16-12-2012 tốt xấu - Âm lịch 04-11-2012 Xem ngày 15-05-1998 tốt xấu - Âm lịch 20-04-1998 Xem ngày 29-04-2011 tốt xấu - Âm lịch 27-03-2011 Xem ngày 02-02-2032 tốt xấu - Âm lịch 21-12-2031 Xem ngày 05-08-2037 tốt xấu - Âm lịch 24-06-2037 Xem ngày 01-12-1953 tốt xấu - Âm lịch 25-10-1953 Xem ngày 01-08-1995 tốt xấu - Âm lịch 06-07-1995 Xem ngày 03-01-2035 tốt xấu - Âm lịch 24-11-2034 Xem ngày 29-05-2027 tốt xấu - Âm lịch 24-04-2027 Xem ngày 16-10-2022 tốt xấu - Âm lịch 21-09-2022 Xem ngày 16-11-1957 tốt xấu - Âm lịch 25-09-1957 Xem ngày 20-09-2004 tốt xấu - Âm lịch 07-08-2004 Xem ngày 24-02-2047 tốt xấu - Âm lịch 30-01-2047 Xem ngày 19-10-1954 tốt xấu - Âm lịch 23-09-1954 Xem ngày 03-11-2024 tốt xấu - Âm lịch 03-10-2024 Xem ngày 28-08-2034 tốt xấu - Âm lịch 15-07-2034 Xem ngày 24-03-2045 tốt xấu - Âm lịch 06-02-2045 Xem ngày 24-07-2015 tốt xấu - Âm lịch 09-06-2015 Xem ngày 28-09-2049 tốt xấu - Âm lịch 02-09-2049 Xem ngày 18-12-2007 tốt xấu - Âm lịch 09-11-2007 Xem ngày 26-03-1982 tốt xấu - Âm lịch 02-03-1982 Xem ngày 16-06-2039 tốt xấu - Âm lịch 25-05-2039 Xem ngày 26-07-2018 tốt xấu - Âm lịch 14-06-2018 Xem ngày 24-03-2001 tốt xấu - Âm lịch 30-02-2001 Xem ngày 31-01-2041 tốt xấu - Âm lịch 29-12-2040 Xem ngày 19-03-1985 tốt xấu - Âm lịch 28-02-1985 Xem ngày 11-11-1989 tốt xấu - Âm lịch 14-10-1989 Xem ngày 06-03-2038 tốt xấu - Âm lịch 01-02-2038 Xem ngày 07-11-1955 tốt xấu - Âm lịch 23-09-1955 Xem ngày 29-04-2048 tốt xấu - Âm lịch 17-03-2048 Xem ngày 30-04-1982 tốt xấu - Âm lịch 07-04-1982 Xem ngày 05-04-2030 tốt xấu - Âm lịch 03-03-2030 Xem ngày 10-01-2024 tốt xấu - Âm lịch 29-11-2023 Xem ngày 10-05-1966 tốt xấu - Âm lịch 20-03-1966 Xem ngày 25-01-1972 tốt xấu - Âm lịch 10-12-1971 Xem ngày 27-08-2040 tốt xấu - Âm lịch 20-07-2040 Xem ngày 02-06-1966 tốt xấu - Âm lịch 14-04-1966 Xem ngày 04-07-1954 tốt xấu - Âm lịch 05-06-1954 Xem ngày 08-07-1999 tốt xấu - Âm lịch 25-05-1999 Xem ngày 19-04-2009 tốt xấu - Âm lịch 25-03-2009 Xem ngày 18-01-2036 tốt xấu - Âm lịch 21-12-2035 Xem ngày 01-10-1992 tốt xấu - Âm lịch 06-09-1992 Xem ngày 19-12-2029 tốt xấu - Âm lịch 15-11-2029 Xem ngày 01-09-1994 tốt xấu - Âm lịch 26-07-1994 Xem ngày 14-05-2030 tốt xấu - Âm lịch 13-04-2030 Xem ngày 02-06-2009 tốt xấu - Âm lịch 10-05-2009 Xem ngày 18-09-1990 tốt xấu - Âm lịch 30-07-1990 Xem ngày 28-08-1965 tốt xấu - Âm lịch 02-08-1965 Xem ngày 30-12-1959 tốt xấu - Âm lịch 01-12-1959 Xem ngày 29-09-2014 tốt xấu - Âm lịch 06-09-2014 Xem ngày 26-03-1962 tốt xấu - Âm lịch 21-02-1962 Xem ngày 24-06-2041 tốt xấu - Âm lịch 26-05-2041 Xem ngày 13-02-2049 tốt xấu - Âm lịch 12-01-2049 Xem ngày 08-06-2013 tốt xấu - Âm lịch 01-05-2013 Xem ngày 14-02-2039 tốt xấu - Âm lịch 22-01-2039 Xem ngày 23-02-2002 tốt xấu - Âm lịch 12-01-2002 Xem ngày 25-10-1959 tốt xấu - Âm lịch 24-09-1959 Xem ngày 27-05-1992 tốt xấu - Âm lịch 25-04-1992 Xem ngày 19-02-2040 tốt xấu - Âm lịch 08-01-2040 Xem ngày 16-12-1995 tốt xấu - Âm lịch 25-10-1995 Xem ngày 12-06-1974 tốt xấu - Âm lịch 22-04-1974 Xem ngày 03-04-1976 tốt xấu - Âm lịch 04-03-1976 Xem ngày 04-07-2037 tốt xấu - Âm lịch 21-05-2037 Xem ngày 31-05-2047 tốt xấu - Âm lịch 07-05-2047 Xem ngày 20-05-1976 tốt xấu - Âm lịch 22-04-1976 Xem ngày 07-05-2049 tốt xấu - Âm lịch 06-04-2049 Xem ngày 29-09-1955 tốt xấu - Âm lịch 14-08-1955 Xem ngày 23-09-1969 tốt xấu - Âm lịch Xem ngày 23-12-1983 tốt xấu - Âm lịch 20-11-1983 Xem ngày 11-04-1998 tốt xấu - Âm lịch 15-03-1998 Xem ngày 06-03-2039 tốt xấu - Âm lịch 12-02-2039 Xem ngày 15-07-1988 tốt xấu - Âm lịch 02-06-1988 Xem ngày 08-04-2001 tốt xấu - Âm lịch 15-03-2001 Xem ngày 29-11-1990 tốt xấu - Âm lịch 13-10-1990 Xem ngày 23-07-1985 tốt xấu - Âm lịch Xem ngày 12-12-2012 tốt xấu - Âm lịch 29-10-2012 Xem ngày 13-11-1968 tốt xấu - Âm lịch 23-09-1968 Xem ngày 10-04-1962 tốt xấu - Âm lịch 06-03-1962 Xem ngày 14-09-1962 tốt xấu - Âm lịch 16-08-1962 Xem ngày 21-03-1981 tốt xấu - Âm lịch Xem ngày 23-04-1989 tốt xấu - Âm lịch 18-03-1989 Xem ngày 08-04-2030 tốt xấu - Âm lịch 06-03-2030 Xem ngày 15-07-2043 tốt xấu - Âm lịch 09-06-2043 Xem ngày 10-05-2004 tốt xấu - Âm lịch 22-03-2004 Xem ngày 20-05-1961 tốt xấu - Âm lịch 07-04-1961 Xem ngày 20-07-2000 tốt xấu - Âm lịch 19-06-2000 Xem ngày 13-02-2012 tốt xấu - Âm lịch 22-01-2012 Xem ngày 24-05-1980 tốt xấu - Âm lịch 11-04-1980 Xem ngày 05-01-1955 tốt xấu - Âm lịch 12-12-1954 Xem ngày 14-12-2031 tốt xấu - Âm lịch 01-11-2031 Xem ngày 22-04-1981 tốt xấu - Âm lịch 18-03-1981 Xem ngày 31-05-2040 tốt xấu - Âm lịch 21-04-2040 Xem ngày 01-08-1985 tốt xấu - Âm lịch 15-06-1985 Xem ngày 28-01-1972 tốt xấu - Âm lịch 13-12-1971 Xem ngày 28-07-1974 tốt xấu - Âm lịch 10-06-1974 Xem ngày 26-05-2034 tốt xấu - Âm lịch 09-04-2034 Xem ngày 21-09-1991 tốt xấu - Âm lịch 14-08-1991 Xem ngày 19-02-1955 tốt xấu - Âm lịch Xem ngày 23-05-2048 tốt xấu - Âm lịch 11-04-2048 Xem ngày 12-10-1955 tốt xấu - Âm lịch 27-08-1955 Xem ngày 16-10-2036 tốt xấu - Âm lịch 27-08-2036 Xem ngày 09-03-2000 tốt xấu - Âm lịch 04-02-2000 Xem ngày 23-05-1969 tốt xấu - Âm lịch 08-04-1969 Xem ngày 14-08-2050 tốt xấu - Âm lịch 27-06-2050 Xem ngày 03-12-1960 tốt xấu - Âm lịch 15-10-1960 Xem ngày 05-09-1962 tốt xấu - Âm lịch 07-08-1962 Xem ngày 28-10-1975 tốt xấu - Âm lịch 24-09-1975 Xem ngày 13-12-2014 tốt xấu - Âm lịch 22-10-2014 Xem ngày 21-09-2022 tốt xấu - Âm lịch 26-08-2022 Xem ngày 19-04-1975 tốt xấu - Âm lịch 09-03-1975 Xem ngày 18-04-1976 tốt xấu - Âm lịch 19-03-1976 Xem ngày 01-01-2034 tốt xấu - Âm lịch 11-11-2033 Xem ngày 28-07-1954 tốt xấu - Âm lịch 29-06-1954 Xem ngày 01-07-1991 tốt xấu - Âm lịch 20-05-1991 Xem ngày 10-03-2015 tốt xấu - Âm lịch 20-01-2015 Xem ngày 06-10-2026 tốt xấu - Âm lịch 26-08-2026 Xem ngày 14-08-2005 tốt xấu - Âm lịch 10-07-2005 Xem ngày 29-12-1972 tốt xấu - Âm lịch 24-11-1972 Xem ngày 04-01-2024 tốt xấu - Âm lịch 23-11-2023 Xem ngày 20-03-1971 tốt xấu - Âm lịch 24-02-1971 Xem ngày 16-12-1990 tốt xấu - Âm lịch 30-10-1990 Xem ngày 28-04-2043 tốt xấu - Âm lịch 19-03-2043 Xem ngày 14-09-2038 tốt xấu - Âm lịch 16-08-2038 Xem ngày 28-10-1959 tốt xấu - Âm lịch 27-09-1959 Xem ngày 02-11-1982 tốt xấu - Âm lịch 17-09-1982 Xem ngày 02-06-1998 tốt xấu - Âm lịch 08-05-1998 Xem ngày 11-04-1991 tốt xấu - Âm lịch 27-02-1991 Xem ngày 16-10-1997 tốt xấu - Âm lịch 16-09-1997 Xem ngày 27-09-2028 tốt xấu - Âm lịch 09-08-2028 Xem ngày 26-09-2032 tốt xấu - Âm lịch 22-08-2032 Xem ngày 27-12-1982 tốt xấu - Âm lịch 13-11-1982 Xem ngày 02-06-2015 tốt xấu - Âm lịch 16-04-2015 Xem ngày 18-12-2018 tốt xấu - Âm lịch 12-11-2018 Xem ngày 04-04-1999 tốt xấu - Âm lịch 18-02-1999 Xem ngày 30-09-2046 tốt xấu - Âm lịch 01-09-2046 Xem ngày 02-09-2012 tốt xấu - Âm lịch 17-07-2012 Xem ngày 09-03-2023 tốt xấu - Âm lịch 18-02-2023 Xem ngày 18-09-2029 tốt xấu - Âm lịch 11-08-2029 Xem ngày 17-06-1987 tốt xấu - Âm lịch 22-05-1987 Xem ngày 03-05-1969 tốt xấu - Âm lịch 17-03-1969 Xem ngày 19-06-1979 tốt xấu - Âm lịch 25-05-1979 Xem ngày 31-03-1968 tốt xấu - Âm lịch 03-03-1968 Xem ngày 31-03-1951 tốt xấu - Âm lịch 24-02-1951 Xem ngày 10-02-2002 tốt xấu - Âm lịch 29-12-2001 Xem ngày 09-08-2045 tốt xấu - Âm lịch 27-06-2045 Xem ngày 21-11-2032 tốt xấu - Âm lịch 19-10-2032 Xem ngày 10-02-1952 tốt xấu - Âm lịch 15-01-1952 Xem ngày 06-04-1961 tốt xấu - Âm lịch 21-02-1961 Xem ngày 22-12-2050 tốt xấu - Âm lịch 09-11-2050 Xem ngày 09-09-2013 tốt xấu - Âm lịch 05-08-2013 Xem ngày 24-06-2032 tốt xấu - Âm lịch 17-05-2032 Xem ngày 16-06-1950 tốt xấu - Âm lịch 02-05-1950 Xem ngày 24-02-1989 tốt xấu - Âm lịch 19-01-1989 Xem ngày 04-04-2020 tốt xấu - Âm lịch 12-03-2020 Xem ngày 23-08-2041 tốt xấu - Âm lịch 27-07-2041 Xem ngày 24-06-1959 tốt xấu - Âm lịch 19-05-1959 Xem ngày 16-01-1968 tốt xấu - Âm lịch 17-12-1967 Xem ngày 04-05-2002 tốt xấu - Âm lịch 22-03-2002 Xem ngày 11-02-1952 tốt xấu - Âm lịch 16-01-1952 Xem ngày 04-06-2031 tốt xấu - Âm lịch 15-04-2031 Xem ngày 18-07-2046 tốt xấu - Âm lịch 15-06-2046 Xem ngày 29-06-2001 tốt xấu - Âm lịch 09-05-2001 Xem ngày 07-06-1999 tốt xấu - Âm lịch 24-04-1999 Xem ngày 30-06-2019 tốt xấu - Âm lịch 28-05-2019 Xem ngày 30-11-1978 tốt xấu - Âm lịch 01-11-1978 Xem ngày 02-01-1990 tốt xấu - Âm lịch 06-12-1989 Xem ngày 17-04-1957 tốt xấu - Âm lịch 18-03-1957 Xem ngày 11-04-1961 tốt xấu - Âm lịch 26-02-1961 Xem ngày 23-02-2041 tốt xấu - Âm lịch 23-01-2041 Xem ngày 15-02-1994 tốt xấu - Âm lịch 06-01-1994 Xem ngày 28-11-2030 tốt xấu - Âm lịch 04-11-2030 Xem ngày 30-06-1950 tốt xấu - Âm lịch 16-05-1950 Xem ngày 26-04-1984 tốt xấu - Âm lịch 26-03-1984 Xem ngày 17-10-1954 tốt xấu - Âm lịch 21-09-1954 Xem ngày 01-01-2035 tốt xấu - Âm lịch 22-11-2034 Xem ngày 11-09-1987 tốt xấu - Âm lịch 19-07-1987 Xem ngày 13-11-2041 tốt xấu - Âm lịch 20-10-2041 Xem ngày 18-08-2021 tốt xấu - Âm lịch 11-07-2021 Xem ngày 13-02-2017 tốt xấu - Âm lịch 17-01-2017 Xem ngày 23-07-2007 tốt xấu - Âm lịch 10-06-2007 Xem ngày 12-12-1959 tốt xấu - Âm lịch 13-11-1959 Xem ngày 09-10-2008 tốt xấu - Âm lịch 11-09-2008 Xem ngày 29-08-1998 tốt xấu - Âm lịch 08-07-1998 Xem ngày 08-03-1986 tốt xấu - Âm lịch 28-01-1986 Xem ngày 16-01-1955 tốt xấu - Âm lịch 23-12-1954 Xem ngày 24-03-1984 tốt xấu - Âm lịch 22-02-1984 Xem ngày 04-12-1983 tốt xấu - Âm lịch 01-11-1983 Xem ngày 24-01-2024 tốt xấu - Âm lịch 14-12-2023 Xem ngày 09-07-2028 tốt xấu - Âm lịch 17-05-2028 Xem ngày 10-03-2011 tốt xấu - Âm lịch 06-02-2011 Xem ngày 22-11-1964 tốt xấu - Âm lịch Xem ngày 17-05-1957 tốt xấu - Âm lịch 18-04-1957 Xem ngày 02-02-1975 tốt xấu - Âm lịch 22-12-1974 Xem ngày 11-03-1952 tốt xấu - Âm lịch 16-02-1952 Xem ngày 09-05-2031 tốt xấu - Âm lịch 19-03-2031 Xem ngày 29-05-1989 tốt xấu - Âm lịch 25-04-1989 Xem ngày 17-11-1977 tốt xấu - Âm lịch 07-10-1977 Xem ngày 09-07-1954 tốt xấu - Âm lịch 10-06-1954 Xem ngày 20-11-2017 tốt xấu - Âm lịch 03-10-2017 Xem ngày 18-03-2018 tốt xấu - Âm lịch 02-02-2018 Xem ngày 02-05-1986 tốt xấu - Âm lịch 24-03-1986 Xem ngày 18-09-2046 tốt xấu - Âm lịch 18-08-2046 Xem ngày 10-02-1973 tốt xấu - Âm lịch 08-01-1973 Xem ngày 20-12-2044 tốt xấu - Âm lịch 02-11-2044 Xem ngày 27-04-1992 tốt xấu - Âm lịch 25-03-1992 Xem ngày 05-01-2001 tốt xấu - Âm lịch 11-12-2000 Xem ngày 15-05-1969 tốt xấu - Âm lịch 29-03-1969 Xem ngày 05-07-1957 tốt xấu - Âm lịch 08-06-1957 Xem ngày 30-12-1982 tốt xấu - Âm lịch 16-11-1982 Xem ngày 14-10-1979 tốt xấu - Âm lịch 24-08-1979 Xem ngày 15-10-1967 tốt xấu - Âm lịch 12-09-1967 Xem ngày 17-10-1951 tốt xấu - Âm lịch 17-09-1951 Xem ngày 11-06-2037 tốt xấu - Âm lịch 28-04-2037 Xem ngày 20-10-1999 tốt xấu - Âm lịch 12-09-1999 Xem ngày 04-06-2008 tốt xấu - Âm lịch 01-05-2008 Xem ngày 06-09-2050 tốt xấu - Âm lịch 21-07-2050 Xem ngày 09-11-1956 tốt xấu - Âm lịch 08-10-1956 Xem ngày 20-12-2030 tốt xấu - Âm lịch 26-11-2030 Xem ngày 23-12-2005 tốt xấu - Âm lịch 23-11-2005 Xem ngày 03-06-1990 tốt xấu - Âm lịch 11-05-1990 Xem ngày 04-10-1959 tốt xấu - Âm lịch 03-09-1959 Xem ngày 29-06-2028 tốt xấu - Âm lịch 07-05-2028 Xem ngày 25-02-1973 tốt xấu - Âm lịch 23-01-1973 Xem ngày 18-03-1963 tốt xấu - Âm lịch 23-02-1963 Xem ngày 18-05-2031 tốt xấu - Âm lịch 28-03-2031 Xem ngày 02-03-2029 tốt xấu - Âm lịch 18-01-2029 Xem ngày 20-03-1970 tốt xấu - Âm lịch 13-02-1970 Xem ngày 16-07-2012 tốt xấu - Âm lịch 28-05-2012 Xem ngày 31-07-1964 tốt xấu - Âm lịch 23-06-1964 Xem ngày 04-04-2009 tốt xấu - Âm lịch 10-03-2009 Xem ngày 29-06-2041 tốt xấu - Âm lịch 02-06-2041 Xem ngày 29-06-2030 tốt xấu - Âm lịch 29-05-2030 Xem ngày 06-10-1989 tốt xấu - Âm lịch 07-09-1989 Xem ngày 28-02-2005 tốt xấu - Âm lịch 20-01-2005 Xem ngày 16-08-2004 tốt xấu - Âm lịch 01-07-2004 Xem ngày 28-05-2027 tốt xấu - Âm lịch 23-04-2027 Xem ngày 30-07-2021 tốt xấu - Âm lịch 21-06-2021 Xem ngày 19-08-1967 tốt xấu - Âm lịch 14-07-1967 Xem ngày 18-02-1980 tốt xấu - Âm lịch 03-01-1980 Xem ngày 30-10-1988 tốt xấu - Âm lịch 20-09-1988 Xem ngày 31-12-1990 tốt xấu - Âm lịch 15-11-1990 Xem ngày 09-03-2004 tốt xấu - Âm lịch 19-02-2004 Xem ngày 25-09-1968 tốt xấu - Âm lịch 04-08-1968 Xem ngày 27-04-2042 tốt xấu - Âm lịch 08-03-2042 Xem ngày 03-05-1989 tốt xấu - Âm lịch 28-03-1989 Xem ngày 20-04-2000 tốt xấu - Âm lịch 16-03-2000 Xem ngày 04-05-2031 tốt xấu - Âm lịch 14-03-2031 Xem ngày 28-09-2004 tốt xấu - Âm lịch 15-08-2004 Xem ngày 25-10-1957 tốt xấu - Âm lịch 03-09-1957 Xem ngày 05-07-1976 tốt xấu - Âm lịch 09-06-1976 Xem ngày 23-03-1962 tốt xấu - Âm lịch 18-02-1962 Xem ngày 27-07-1999 tốt xấu - Âm lịch 15-06-1999 Xem ngày 22-08-2042 tốt xấu - Âm lịch 07-07-2042 Xem ngày 18-04-1989 tốt xấu - Âm lịch 13-03-1989 Xem ngày 18-06-2027 tốt xấu - Âm lịch 14-05-2027 Xem ngày 24-10-2008 tốt xấu - Âm lịch 26-09-2008 Xem ngày 14-06-1955 tốt xấu - Âm lịch 24-04-1955 Xem ngày 10-06-1991 tốt xấu - Âm lịch 28-04-1991 Xem ngày 21-11-1958 tốt xấu - Âm lịch 11-10-1958 Xem ngày 27-10-2004 tốt xấu - Âm lịch 14-09-2004 Xem ngày 06-05-2011 tốt xấu - Âm lịch 04-04-2011 Xem ngày 23-10-2033 tốt xấu - Âm lịch 01-10-2033 Xem ngày 09-08-1986 tốt xấu - Âm lịch 04-07-1986 Xem ngày 26-08-1989 tốt xấu - Âm lịch 26-07-1989 Xem ngày 13-06-1961 tốt xấu - Âm lịch 01-05-1961 Xem ngày 19-07-2029 tốt xấu - Âm lịch 09-06-2029 Xem ngày 04-03-2001 tốt xấu - Âm lịch 10-02-2001 Xem ngày 21-01-1989 tốt xấu - Âm lịch 14-12-1988 Xem ngày 21-02-2041 tốt xấu - Âm lịch 21-01-2041 Xem ngày 02-12-1969 tốt xấu - Âm lịch 23-10-1969 Xem ngày 11-05-2043 tốt xấu - Âm lịch 03-04-2043 Xem ngày 29-12-2021 tốt xấu - Âm lịch 26-11-2021 Xem ngày 28-07-2006 tốt xấu - Âm lịch 04-07-2006 Xem ngày 11-04-1996 tốt xấu - Âm lịch 24-02-1996 Xem ngày 21-04-1966 tốt xấu - Âm lịch 01-03-1966 Xem ngày 01-03-1987 tốt xấu - Âm lịch 02-02-1987 Xem ngày 16-12-1963 tốt xấu - Âm lịch 01-11-1963 Xem ngày 15-09-1993 tốt xấu - Âm lịch 29-07-1993 Xem ngày 31-12-1966 tốt xấu - Âm lịch 20-11-1966 Xem ngày 19-09-1963 tốt xấu - Âm lịch 02-08-1963 Xem ngày 15-02-1988 tốt xấu - Âm lịch 28-12-1987 Xem ngày 24-01-1971 tốt xấu - Âm lịch 28-12-1970 Xem ngày 11-05-1958 tốt xấu - Âm lịch 23-03-1958 Xem ngày 03-03-1962 tốt xấu - Âm lịch 27-01-1962 Xem ngày 21-02-1960 tốt xấu - Âm lịch 25-01-1960 Xem ngày 26-02-2044 tốt xấu - Âm lịch 28-01-2044 Xem ngày 22-02-2038 tốt xấu - Âm lịch 19-01-2038 Xem ngày 22-06-2022 tốt xấu - Âm lịch 24-05-2022 Xem ngày 05-04-1953 tốt xấu - Âm lịch Xem ngày 10-03-2003 tốt xấu - Âm lịch 08-02-2003 Xem ngày 28-11-1955 tốt xấu - Âm lịch 15-10-1955 Xem ngày 31-05-2028 tốt xấu - Âm lịch 08-05-2028 Xem ngày 10-10-1992 tốt xấu - Âm lịch 15-09-1992 Xem ngày 01-01-1959 tốt xấu - Âm lịch 22-11-1958 Xem ngày 01-05-2049 tốt xấu - Âm lịch 30-03-2049 Xem ngày 23-12-1990 tốt xấu - Âm lịch 07-11-1990 Xem ngày 24-11-2045 tốt xấu - Âm lịch 16-10-2045 Xem ngày 23-04-1992 tốt xấu - Âm lịch 21-03-1992 Xem ngày 24-06-2050 tốt xấu - Âm lịch 06-05-2050 Xem ngày 18-11-2012 tốt xấu - Âm lịch 05-10-2012 Xem ngày 26-05-2012 tốt xấu - Âm lịch 06-04-2012 Xem ngày 06-05-2007 tốt xấu - Âm lịch 20-03-2007 Xem ngày 10-09-2000 tốt xấu - Âm lịch 13-08-2000 Xem ngày 02-10-2038 tốt xấu - Âm lịch 04-09-2038 Xem ngày 10-06-2048 tốt xấu - Âm lịch 29-04-2048 Xem ngày 07-10-1976 tốt xấu - Âm lịch 14-08-1976 Xem ngày 23-12-1962 tốt xấu - Âm lịch 27-11-1962 Xem ngày 22-04-2003 tốt xấu - Âm lịch 21-03-2003 Xem ngày 24-12-2025 tốt xấu - Âm lịch 05-11-2025 Xem ngày 14-03-1990 tốt xấu - Âm lịch 18-02-1990 Xem ngày 08-06-2042 tốt xấu - Âm lịch 21-04-2042 Xem ngày 19-02-1980 tốt xấu - Âm lịch Xem ngày 01-09-2026 tốt xấu - Âm lịch 20-07-2026 Xem ngày 05-08-2003 tốt xấu - Âm lịch 08-07-2003 Xem ngày 18-02-1954 tốt xấu - Âm lịch 16-01-1954 Xem ngày 13-10-1986 tốt xấu - Âm lịch 10-09-1986 Xem ngày 01-05-1983 tốt xấu - Âm lịch 19-03-1983 Xem ngày 15-02-1999 tốt xấu - Âm lịch 30-12-1998 Xem ngày 31-05-2017 tốt xấu - Âm lịch 06-05-2017 Xem ngày 01-01-1961 tốt xấu - Âm lịch 15-11-1960 Xem ngày 06-06-2048 tốt xấu - Âm lịch 25-04-2048 Xem ngày 11-12-2050 tốt xấu - Âm lịch 28-10-2050 Xem ngày 19-03-2032 tốt xấu - Âm lịch 09-02-2032 Xem ngày 07-08-2036 tốt xấu - Âm lịch Xem ngày 21-06-2001 tốt xấu - Âm lịch 01-05-2001 Xem ngày 27-04-2000 tốt xấu - Âm lịch 23-03-2000 Xem ngày 22-07-2000 tốt xấu - Âm lịch 21-06-2000 Xem ngày 14-10-1974 tốt xấu - Âm lịch 29-08-1974 Xem ngày 11-08-1984 tốt xấu - Âm lịch 15-07-1984 Xem ngày 08-11-1986 tốt xấu - Âm lịch Xem ngày 15-11-1981 tốt xấu - Âm lịch 19-10-1981 Xem ngày 28-04-2038 tốt xấu - Âm lịch 25-03-2038 Xem ngày 29-12-1951 tốt xấu - Âm lịch 02-12-1951 Xem ngày 31-12-2027 tốt xấu - Âm lịch 04-12-2027 Xem ngày 08-06-2049 tốt xấu - Âm lịch 09-05-2049 Xem ngày 16-03-2004 tốt xấu - Âm lịch 26-02-2004 Xem ngày 15-01-2013 tốt xấu - Âm lịch 04-12-2012 Xem ngày 01-10-1999 tốt xấu - Âm lịch 22-08-1999 Xem ngày 28-04-2012 tốt xấu - Âm lịch 08-04-2012 Xem ngày 03-12-2015 tốt xấu - Âm lịch 22-10-2015 Xem ngày 10-01-1973 tốt xấu - Âm lịch 07-12-1972 Xem ngày 20-09-1955 tốt xấu - Âm lịch 05-08-1955 Xem ngày 07-03-2020 tốt xấu - Âm lịch 14-02-2020 Xem ngày 06-11-1995 tốt xấu - Âm lịch 14-09-1995 Xem ngày 08-09-2046 tốt xấu - Âm lịch 08-08-2046 Xem ngày 31-05-1965 tốt xấu - Âm lịch 01-05-1965 Xem ngày 07-06-2044 tốt xấu - Âm lịch 12-05-2044 Xem ngày 30-11-2018 tốt xấu - Âm lịch 24-10-2018 Xem ngày 12-02-1952 tốt xấu - Âm lịch 17-01-1952 Xem ngày 14-05-1960 tốt xấu - Âm lịch 19-04-1960 Xem ngày 18-05-2041 tốt xấu - Âm lịch 19-04-2041 Xem ngày 18-01-1962 tốt xấu - Âm lịch 13-12-1961 Xem ngày 04-09-2040 tốt xấu - Âm lịch 28-07-2040 Xem ngày 28-02-2006 tốt xấu - Âm lịch 01-02-2006 Xem ngày 12-05-2022 tốt xấu - Âm lịch 12-04-2022 Xem ngày 17-08-1989 tốt xấu - Âm lịch 17-07-1989 Xem ngày 08-05-2036 tốt xấu - Âm lịch 13-04-2036 Xem ngày 05-09-2048 tốt xấu - Âm lịch 27-07-2048 Xem ngày 09-06-1958 tốt xấu - Âm lịch 22-04-1958 Xem ngày 20-09-2003 tốt xấu - Âm lịch 24-08-2003 Xem ngày 14-05-2038 tốt xấu - Âm lịch 11-04-2038 Xem ngày 15-04-1984 tốt xấu - Âm lịch 15-03-1984 Xem ngày 10-03-1999 tốt xấu - Âm lịch 23-01-1999 Xem ngày 20-04-2022 tốt xấu - Âm lịch 20-03-2022 Xem ngày 29-01-1960 tốt xấu - Âm lịch 02-01-1960 Xem ngày 25-10-2000 tốt xấu - Âm lịch 28-09-2000 Xem ngày 25-01-1956 tốt xấu - Âm lịch 13-12-1955 Xem ngày 02-05-2017 tốt xấu - Âm lịch 07-04-2017 Xem ngày 24-01-1986 tốt xấu - Âm lịch 15-12-1985 Xem ngày 31-01-2047 tốt xấu - Âm lịch 06-01-2047 Xem ngày 21-12-1950 tốt xấu - Âm lịch 13-11-1950 Xem ngày 04-10-1968 tốt xấu - Âm lịch 13-08-1968 Xem ngày 03-06-2026 tốt xấu - Âm lịch 18-04-2026 Xem ngày 15-12-2031 tốt xấu - Âm lịch 02-11-2031 Xem ngày 02-11-2050 tốt xấu - Âm lịch 18-09-2050 Xem ngày 14-02-2043 tốt xấu - Âm lịch 05-01-2043 Xem ngày 10-03-2025 tốt xấu - Âm lịch 11-02-2025 Xem ngày 26-08-1958 tốt xấu - Âm lịch 12-07-1958 Xem ngày 13-02-1963 tốt xấu - Âm lịch 20-01-1963 Xem ngày 08-12-1965 tốt xấu - Âm lịch 16-11-1965 Xem ngày 29-07-1966 tốt xấu - Âm lịch 12-06-1966 Xem ngày 15-09-1967 tốt xấu - Âm lịch 12-08-1967 Xem ngày 04-11-1988 tốt xấu - Âm lịch 25-09-1988 Xem ngày 08-08-2032 tốt xấu - Âm lịch 03-07-2032 Xem ngày 15-11-1986 tốt xấu - Âm lịch 14-10-1986 Xem ngày 16-12-1987 tốt xấu - Âm lịch 26-10-1987 Xem ngày 06-11-2033 tốt xấu - Âm lịch 15-10-2033 Xem ngày 06-01-2008 tốt xấu - Âm lịch 28-11-2007 Xem ngày 24-06-2030 tốt xấu - Âm lịch 24-05-2030 Xem ngày 05-05-1958 tốt xấu - Âm lịch 17-03-1958 Xem ngày 10-06-1979 tốt xấu - Âm lịch 16-05-1979 Xem ngày 06-12-1984 tốt xấu - Âm lịch 14-11-1984 Xem ngày 28-10-1960 tốt xấu - Âm lịch 09-09-1960 Xem ngày 08-03-2037 tốt xấu - Âm lịch 22-01-2037 Xem ngày 14-03-1960 tốt xấu - Âm lịch 17-02-1960 Xem ngày 16-10-2033 tốt xấu - Âm lịch 24-09-2033 Xem ngày 17-12-1960 tốt xấu - Âm lịch 29-10-1960 Xem ngày 18-11-2014 tốt xấu - Âm lịch 26-09-2014 Xem ngày 05-06-2042 tốt xấu - Âm lịch 18-04-2042 Xem ngày 25-01-2002 tốt xấu - Âm lịch 13-12-2001 Xem ngày 02-10-2008 tốt xấu - Âm lịch 04-09-2008 Xem ngày 24-10-2037 tốt xấu - Âm lịch 16-09-2037 Xem ngày 23-09-1953 tốt xấu - Âm lịch Xem ngày 07-07-2034 tốt xấu - Âm lịch 22-05-2034 Xem ngày 25-02-2035 tốt xấu - Âm lịch 18-01-2035 Xem ngày 15-12-1955 tốt xấu - Âm lịch 02-11-1955 Xem ngày 01-01-2002 tốt xấu - Âm lịch 18-11-2001 Xem ngày 09-02-2038 tốt xấu - Âm lịch 06-01-2038 Xem ngày 23-10-1952 tốt xấu - Âm lịch Xem ngày 05-01-2026 tốt xấu - Âm lịch 17-11-2025 Xem ngày 14-05-2000 tốt xấu - Âm lịch 11-04-2000 Xem ngày 08-01-1950 tốt xấu - Âm lịch 20-11-1949 Xem ngày 05-05-1952 tốt xấu - Âm lịch 12-04-1952 Xem ngày 06-01-1981 tốt xấu - Âm lịch Xem ngày 10-11-1972 tốt xấu - Âm lịch 05-10-1972 Xem ngày 24-02-1957 tốt xấu - Âm lịch 25-01-1957 Xem ngày 09-08-1994 tốt xấu - Âm lịch 03-07-1994 Xem ngày 02-12-2008 tốt xấu - Âm lịch 06-11-2008 Xem ngày 31-03-1971 tốt xấu - Âm lịch 05-03-1971 Xem ngày 26-05-2006 tốt xấu - Âm lịch 29-04-2006 Xem ngày 29-03-1957 tốt xấu - Âm lịch 29-02-1957 Xem ngày 27-08-1968 tốt xấu - Âm lịch 04-07-1968 Xem ngày 09-12-2050 tốt xấu - Âm lịch 26-10-2050 Xem ngày 08-12-1950 tốt xấu - Âm lịch 29-10-1950 Xem ngày 13-05-1984 tốt xấu - Âm lịch 13-04-1984 Xem ngày 13-10-1996 tốt xấu - Âm lịch 02-09-1996 Xem ngày 01-12-2029 tốt xấu - Âm lịch 26-10-2029 Xem ngày 19-11-1967 tốt xấu - Âm lịch 18-10-1967 Xem ngày 08-12-1975 tốt xấu - Âm lịch 06-11-1975 Xem ngày 01-12-2045 tốt xấu - Âm lịch 23-10-2045 Xem ngày 02-03-1996 tốt xấu - Âm lịch 13-01-1996 Xem ngày 14-05-2046 tốt xấu - Âm lịch 09-04-2046 Xem ngày 28-02-1955 tốt xấu - Âm lịch 07-02-1955 Xem ngày 25-08-1961 tốt xấu - Âm lịch 15-07-1961 Xem ngày 24-04-1967 tốt xấu - Âm lịch 15-03-1967 Xem ngày 22-02-2050 tốt xấu - Âm lịch 02-02-2050 Xem ngày 12-01-2040 tốt xấu - Âm lịch 29-11-2039 Xem ngày 11-09-2033 tốt xấu - Âm lịch 18-08-2033 Xem ngày 06-10-2014 tốt xấu - Âm lịch 13-09-2014 Xem ngày 06-10-1970 tốt xấu - Âm lịch 07-09-1970 Xem ngày 02-05-2011 tốt xấu - Âm lịch 30-03-2011 Xem ngày 28-06-2043 tốt xấu - Âm lịch 22-05-2043 Xem ngày 30-10-2002 tốt xấu - Âm lịch 25-09-2002 Xem ngày 16-05-2030 tốt xấu - Âm lịch 15-04-2030 Xem ngày 20-03-1955 tốt xấu - Âm lịch 27-02-1955 Xem ngày 21-11-1992 tốt xấu - Âm lịch 27-10-1992 Xem ngày 12-02-1971 tốt xấu - Âm lịch 17-01-1971 Xem ngày 03-07-1963 tốt xấu - Âm lịch 13-05-1963 Xem ngày 28-06-1995 tốt xấu - Âm lịch 01-06-1995 Xem ngày 04-01-1975 tốt xấu - Âm lịch 23-11-1974 Xem ngày 24-07-1970 tốt xấu - Âm lịch 22-06-1970 Xem ngày 11-04-2018 tốt xấu - Âm lịch 26-02-2018 Xem ngày 28-06-1965 tốt xấu - Âm lịch 29-05-1965 Xem ngày 26-08-2003 tốt xấu - Âm lịch 29-07-2003 Xem ngày 26-11-1964 tốt xấu - Âm lịch 23-10-1964 Xem ngày 03-10-2023 tốt xấu - Âm lịch 19-08-2023 Xem ngày 11-09-2009 tốt xấu - Âm lịch 23-07-2009 Xem ngày 23-10-1950 tốt xấu - Âm lịch Xem ngày 10-05-1979 tốt xấu - Âm lịch 15-04-1979 Xem ngày 26-10-1977 tốt xấu - Âm lịch 14-09-1977 Xem ngày 21-04-1978 tốt xấu - Âm lịch 15-03-1978 Xem ngày 12-06-2032 tốt xấu - Âm lịch 05-05-2032 Xem ngày 02-06-1996 tốt xấu - Âm lịch 17-04-1996 Xem ngày 17-04-2009 tốt xấu - Âm lịch 23-03-2009 Xem ngày 26-12-1965 tốt xấu - Âm lịch 04-12-1965 Xem ngày 18-04-1961 tốt xấu - Âm lịch 04-03-1961 Xem ngày 04-06-1968 tốt xấu - Âm lịch 09-05-1968 Xem ngày 18-09-2038 tốt xấu - Âm lịch 20-08-2038 Xem ngày 26-12-1974 tốt xấu - Âm lịch 14-11-1974 Xem ngày 08-03-2017 tốt xấu - Âm lịch 11-02-2017 Xem ngày 15-11-2027 tốt xấu - Âm lịch 18-10-2027 Xem ngày 16-06-2046 tốt xấu - Âm lịch 13-05-2046 Xem ngày 03-10-2046 tốt xấu - Âm lịch 04-09-2046 Xem ngày 22-09-2042 tốt xấu - Âm lịch 09-08-2042 Xem ngày 12-10-2042 tốt xấu - Âm lịch 29-08-2042 Xem ngày 12-12-2013 tốt xấu - Âm lịch 10-11-2013 Xem ngày 29-05-2044 tốt xấu - Âm lịch 03-05-2044 Xem ngày 07-08-2050 tốt xấu - Âm lịch 20-06-2050 Xem ngày 10-01-1954 tốt xấu - Âm lịch 06-12-1953 Xem ngày 28-01-1992 tốt xấu - Âm lịch 24-12-1991 Xem ngày 17-01-2029 tốt xấu - Âm lịch 03-12-2028 Xem ngày 01-05-2020 tốt xấu - Âm lịch 09-04-2020
Loading ...
Loading ...