Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...

Xem ngày tốt trong tháng 08 năm 2022 - Nhâm Dần - Lịch âm dương

(4.46) - 833 đánh giá
Loading ...

Ngày tốt trong tháng 08 - năm 2022 - Lịch vạn niên, lịch âm dương

Dương lịch
1
Tháng 8
Âm lịch
4
Tháng 7
Ngày Hoàng đạo
Thứ Hai ngày 1 tháng 7 năm 2022
(04-07-2022) - âm lịch

Ngày Bính Tuất, Tháng Mậu Thân, Năm Nhâm Dần
Ngũ hành: Ốc Thượng Thổ
Tiết khí: Đại thử
Trực: Bình (Tốt mọi việc)
Dương lịch
2
Tháng 8
Âm lịch
5
Tháng 7
Ngày Hắc đạo
Thứ Ba ngày 2 tháng 7 năm 2022
(05-07-2022) - âm lịch

Ngày Đinh Hợi, Tháng Mậu Thân, Năm Nhâm Dần
Ngũ hành: Ốc Thượng Thổ
Tiết khí: Đại thử
Trực: Định (Tốt về cầu tài, ký hợp đồng, yến tiệc. Tránh kiện tụng, tranh chấp, chữa bệnh.)
Dương lịch
3
Tháng 8
Âm lịch
6
Tháng 7
Ngày Hoàng đạo
Thứ Tư ngày 3 tháng 7 năm 2022
(06-07-2022) - âm lịch

Ngày Mậu Tý, Tháng Mậu Thân, Năm Nhâm Dần
Ngũ hành: Tích Lịch Hỏa
Tiết khí: Đại thử
Trực: Chấp (Tốt cho khởi công xây dựng. Tránh xuất hành, di chuyển, khai trương.)
Dương lịch
4
Tháng 8
Âm lịch
7
Tháng 7
Ngày Hoàng đạo
Thứ Năm ngày 4 tháng 7 năm 2022
(07-07-2022) - âm lịch

Ngày Kỷ Sửu, Tháng Mậu Thân, Năm Nhâm Dần
Ngũ hành: Tích Lịch Hỏa
Tiết khí: Đại thử
Trực: Phá (Nên chữa bệnh, phá dỡ nhà, đồ vật.)
Dương lịch
5
Tháng 8
Âm lịch
8
Tháng 7
Ngày Hắc đạo
Thứ Sáu ngày 5 tháng 7 năm 2022
(08-07-2022) - âm lịch

Ngày Canh Dần, Tháng Mậu Thân, Năm Nhâm Dần
Ngũ hành: Tùng Bách Mộc
Tiết khí: Đại thử
Trực: Nguy (Xấu mọi việc)
Dương lịch
6
Tháng 8
Âm lịch
9
Tháng 7
Ngày Hắc đạo
Thứ Bảy ngày 6 tháng 7 năm 2022
(09-07-2022) - âm lịch

Ngày Tân Mão, Tháng Mậu Thân, Năm Nhâm Dần
Ngũ hành: Tùng Bách Mộc
Tiết khí: Đại thử
Trực: Thành (Tốt cho xuất hành, khai trương, giá thú. Tránh kiện tụng, tranh chấp.)
Loading ...
Dương lịch
7
Tháng 8
Âm lịch
10
Tháng 7
Ngày Hoàng đạo
Chủ Nhật ngày 7 tháng 7 năm 2022
(10-07-2022) - âm lịch

Ngày Nhâm Thìn, Tháng Mậu Thân, Năm Nhâm Dần
Ngũ hành: Trường Lưu Thủy
Tiết khí: Đại thử
Trực: Thu (Thu hoạch tốt. Kỵ khởi công, xuất hành, an táng)
Dương lịch
8
Tháng 8
Âm lịch
11
Tháng 7
Dương lịch
9
Tháng 8
Âm lịch
12
Tháng 7
Ngày Hắc đạo
Thứ Ba ngày 9 tháng 7 năm 2022
(12-07-2022) - âm lịch

Ngày Giáp Ngọ, Tháng Mậu Thân, Năm Nhâm Dần
Ngũ hành: Sa Trung Kim
Tiết khí: Lập thu
Trực: Khai (Tốt mọi việc trừ động thổ, an táng)
Dương lịch
10
Tháng 8
Âm lịch
13
Tháng 7
Ngày Hoàng đạo
Thứ Tư ngày 10 tháng 7 năm 2022
(13-07-2022) - âm lịch

Ngày Ất Mùi, Tháng Mậu Thân, Năm Nhâm Dần
Ngũ hành: Sa Trung Kim
Tiết khí: Lập thu
Trực: Bế (Xấu mọi việc trừ đắp đê, lấp hố, rãnh)
Dương lịch
11
Tháng 8
Âm lịch
14
Tháng 7
Ngày Hắc đạo
Thứ Năm ngày 11 tháng 7 năm 2022
(14-07-2022) - âm lịch

Ngày Bính Thân, Tháng Mậu Thân, Năm Nhâm Dần
Ngũ hành: Sơn Hạ Hỏa
Tiết khí: Lập thu
Trực: Kiến (Tốt với xuất hành, giá thú nhưng tránh động thổ.)
Dương lịch
12
Tháng 8
Âm lịch
15
Tháng 7
Ngày Hắc đạo
Thứ Sáu ngày 12 tháng 7 năm 2022
(15-07-2022) - âm lịch

Ngày Đinh Dậu, Tháng Mậu Thân, Năm Nhâm Dần
Ngũ hành: Sơn Hạ Hỏa
Tiết khí: Lập thu
Trực: Trừ (Tốt mọi việc)
Loading ...
Dương lịch
13
Tháng 8
Âm lịch
16
Tháng 7
Ngày Hoàng đạo
Thứ Bảy ngày 13 tháng 7 năm 2022
(16-07-2022) - âm lịch

Ngày Mậu Tuất, Tháng Mậu Thân, Năm Nhâm Dần
Ngũ hành: Bình Địa Mộc
Tiết khí: Lập thu
Trực: Mãn (Nên cầu tài, cầu phúc, tế tự.)
Dương lịch
14
Tháng 8
Âm lịch
17
Tháng 7
Ngày Hắc đạo
Chủ Nhật ngày 14 tháng 7 năm 2022
(17-07-2022) - âm lịch

Ngày Kỷ Hợi, Tháng Mậu Thân, Năm Nhâm Dần
Ngũ hành: Bình Địa Mộc
Tiết khí: Lập thu
Trực: Bình (Tốt mọi việc)
Dương lịch
15
Tháng 8
Âm lịch
18
Tháng 7
Ngày Hoàng đạo
Thứ Hai ngày 15 tháng 7 năm 2022
(18-07-2022) - âm lịch

Ngày Canh Tý, Tháng Mậu Thân, Năm Nhâm Dần
Ngũ hành: Bích Thượng Thổ
Tiết khí: Lập thu
Trực: Định (Tốt về cầu tài, ký hợp đồng, yến tiệc. Tránh kiện tụng, tranh chấp, chữa bệnh.)
Dương lịch
16
Tháng 8
Âm lịch
19
Tháng 7
Ngày Hoàng đạo
Thứ Ba ngày 16 tháng 7 năm 2022
(19-07-2022) - âm lịch

Ngày Tân Sửu, Tháng Mậu Thân, Năm Nhâm Dần
Ngũ hành: Bích Thượng Thổ
Tiết khí: Lập thu
Trực: Chấp (Tốt cho khởi công xây dựng. Tránh xuất hành, di chuyển, khai trương.)
Dương lịch
17
Tháng 8
Âm lịch
20
Tháng 7
Ngày Hắc đạo
Thứ Tư ngày 17 tháng 7 năm 2022
(20-07-2022) - âm lịch

Ngày Nhâm Dần, Tháng Mậu Thân, Năm Nhâm Dần
Ngũ hành: Kim Bạch Kim
Tiết khí: Lập thu
Trực: Phá (Nên chữa bệnh, phá dỡ nhà, đồ vật.)
Dương lịch
18
Tháng 8
Âm lịch
21
Tháng 7
Ngày Hắc đạo
Thứ Năm ngày 18 tháng 7 năm 2022
(21-07-2022) - âm lịch

Ngày Quý Mão, Tháng Mậu Thân, Năm Nhâm Dần
Ngũ hành: Kim Bạch Kim
Tiết khí: Lập thu
Trực: Nguy (Xấu mọi việc)
Loading ...
Dương lịch
19
Tháng 8
Âm lịch
22
Tháng 7
Ngày Hoàng đạo
Thứ Sáu ngày 19 tháng 7 năm 2022
(22-07-2022) - âm lịch

Ngày Giáp Thìn, Tháng Mậu Thân, Năm Nhâm Dần
Ngũ hành: Phú Đăng Hỏa
Tiết khí: Lập thu
Trực: Thành (Tốt cho xuất hành, khai trương, giá thú. Tránh kiện tụng, tranh chấp.)
Dương lịch
20
Tháng 8
Âm lịch
23
Tháng 7
Ngày Hoàng đạo
Thứ Bảy ngày 20 tháng 7 năm 2022
(23-07-2022) - âm lịch

Ngày Ất Tị, Tháng Mậu Thân, Năm Nhâm Dần
Ngũ hành: Phú Đăng Hỏa
Tiết khí: Lập thu
Trực: Thu (Thu hoạch tốt. Kỵ khởi công, xuất hành, an táng)
Dương lịch
21
Tháng 8
Âm lịch
24
Tháng 7
Ngày Hắc đạo
Chủ Nhật ngày 21 tháng 7 năm 2022
(24-07-2022) - âm lịch

Ngày Bính Ngọ, Tháng Mậu Thân, Năm Nhâm Dần
Ngũ hành: Thiên Hà Thủy
Tiết khí: Lập thu
Trực: Khai (Tốt mọi việc trừ động thổ, an táng)
Dương lịch
22
Tháng 8
Âm lịch
25
Tháng 7
Ngày Hoàng đạo
Thứ Hai ngày 22 tháng 7 năm 2022
(25-07-2022) - âm lịch

Ngày Đinh Mùi, Tháng Mậu Thân, Năm Nhâm Dần
Ngũ hành: Thiên Hà Thủy
Tiết khí: Lập thu
Trực: Bế (Xấu mọi việc trừ đắp đê, lấp hố, rãnh)
Dương lịch
23
Tháng 8
Âm lịch
26
Tháng 7
Ngày Hắc đạo
Thứ Ba ngày 23 tháng 7 năm 2022
(26-07-2022) - âm lịch

Ngày Mậu Thân, Tháng Mậu Thân, Năm Nhâm Dần
Ngũ hành: Đại Dịch Thổ
Tiết khí: Xử thử
Trực: Kiến (Tốt với xuất hành, giá thú nhưng tránh động thổ.)
Dương lịch
24
Tháng 8
Âm lịch
27
Tháng 7
Ngày Hắc đạo
Thứ Tư ngày 24 tháng 7 năm 2022
(27-07-2022) - âm lịch

Ngày Kỷ Dậu, Tháng Mậu Thân, Năm Nhâm Dần
Ngũ hành: Đại Dịch Thổ
Tiết khí: Xử thử
Trực: Trừ (Tốt mọi việc)
Loading ...
Dương lịch
25
Tháng 8
Âm lịch
28
Tháng 7
Ngày Hoàng đạo
Thứ Năm ngày 25 tháng 7 năm 2022
(28-07-2022) - âm lịch

Ngày Canh Tuất, Tháng Mậu Thân, Năm Nhâm Dần
Ngũ hành: Thoa Xuyến Kim
Tiết khí: Xử thử
Trực: Mãn (Nên cầu tài, cầu phúc, tế tự.)
Dương lịch
26
Tháng 8
Âm lịch
29
Tháng 7
Ngày Hắc đạo
Thứ Sáu ngày 26 tháng 7 năm 2022
(29-07-2022) - âm lịch

Ngày Tân Hợi, Tháng Mậu Thân, Năm Nhâm Dần
Ngũ hành: Thoa Xuyến Kim
Tiết khí: Xử thử
Trực: Bình (Tốt mọi việc)
Dương lịch
27
Tháng 8
Âm lịch
1
Tháng 8
Ngày Hoàng đạo
Thứ Bảy ngày 27 tháng 8 năm 2022
(01-08-2022) - âm lịch

Ngày Nhâm Tý, Tháng Kỷ Dậu, Năm Nhâm Dần
Ngũ hành: Tang Đồ Mộc
Tiết khí: Xử thử
Trực: Định (Tốt về cầu tài, ký hợp đồng, yến tiệc. Tránh kiện tụng, tranh chấp, chữa bệnh.)
Dương lịch
28
Tháng 8
Âm lịch
2
Tháng 8
Ngày Hắc đạo
Chủ Nhật ngày 28 tháng 8 năm 2022
(02-08-2022) - âm lịch

Ngày Quý Sửu, Tháng Kỷ Dậu, Năm Nhâm Dần
Ngũ hành: Tang Đồ Mộc
Tiết khí: Xử thử
Trực: Chấp (Tốt cho khởi công xây dựng. Tránh xuất hành, di chuyển, khai trương.)
Dương lịch
29
Tháng 8
Âm lịch
3
Tháng 8
Ngày Hoàng đạo
Thứ Hai ngày 29 tháng 8 năm 2022
(03-08-2022) - âm lịch

Ngày Giáp Dần, Tháng Kỷ Dậu, Năm Nhâm Dần
Ngũ hành: Đại Khê Thủy
Tiết khí: Xử thử
Trực: Phá (Nên chữa bệnh, phá dỡ nhà, đồ vật.)
Dương lịch
30
Tháng 8
Âm lịch
4
Tháng 8
Ngày Hoàng đạo
Thứ Ba ngày 30 tháng 8 năm 2022
(04-08-2022) - âm lịch

Ngày Ất Mão, Tháng Kỷ Dậu, Năm Nhâm Dần
Ngũ hành: Đại Khê Thủy
Tiết khí: Xử thử
Trực: Nguy (Xấu mọi việc)
Loading ...
Dương lịch
31
Tháng 8
Âm lịch
5
Tháng 8
Ngày Hắc đạo
Thứ Tư ngày 31 tháng 8 năm 2022
(05-08-2022) - âm lịch

Ngày Bính Thìn, Tháng Kỷ Dậu, Năm Nhâm Dần
Ngũ hành: Sa Trung Thổ
Tiết khí: Xử thử
Trực: Thành (Tốt cho xuất hành, khai trương, giá thú. Tránh kiện tụng, tranh chấp.)
Xem ngày 04-02-1987 tốt xấu - Âm lịch Xem ngày 29-09-1977 tốt xấu - Âm lịch 17-08-1977 Xem ngày 02-01-1991 tốt xấu - Âm lịch 17-11-1990 Xem ngày 10-08-1989 tốt xấu - Âm lịch 10-07-1989 Xem ngày 13-06-1965 tốt xấu - Âm lịch 14-05-1965 Xem ngày 27-07-1970 tốt xấu - Âm lịch 25-06-1970 Xem ngày 02-10-1957 tốt xấu - Âm lịch 09-08-1957 Xem ngày 14-02-1991 tốt xấu - Âm lịch 30-12-1990 Xem ngày 30-06-1977 tốt xấu - Âm lịch 14-05-1977 Xem ngày 20-08-2048 tốt xấu - Âm lịch 11-07-2048 Xem ngày 08-06-2016 tốt xấu - Âm lịch 04-05-2016 Xem ngày 06-05-1977 tốt xấu - Âm lịch Xem ngày 09-09-2014 tốt xấu - Âm lịch 16-08-2014 Xem ngày 29-05-2007 tốt xấu - Âm lịch 13-04-2007 Xem ngày 25-08-2015 tốt xấu - Âm lịch 12-07-2015 Xem ngày 26-02-1979 tốt xấu - Âm lịch 01-02-1979 Xem ngày 14-09-1998 tốt xấu - Âm lịch 24-07-1998 Xem ngày 05-05-2026 tốt xấu - Âm lịch 19-03-2026 Xem ngày 17-09-1968 tốt xấu - Âm lịch 25-07-1968 Xem ngày 20-11-1993 tốt xấu - Âm lịch 07-10-1993 Xem ngày 08-12-2010 tốt xấu - Âm lịch 03-11-2010 Xem ngày 16-01-2029 tốt xấu - Âm lịch 02-12-2028 Xem ngày 07-07-1966 tốt xấu - Âm lịch Xem ngày 01-03-1977 tốt xấu - Âm lịch 12-01-1977 Xem ngày 01-02-1966 tốt xấu - Âm lịch 12-01-1966 Xem ngày 23-08-2029 tốt xấu - Âm lịch 14-07-2029 Xem ngày 24-10-1974 tốt xấu - Âm lịch 10-09-1974 Xem ngày 10-08-1967 tốt xấu - Âm lịch 05-07-1967 Xem ngày 13-02-2013 tốt xấu - Âm lịch 04-01-2013 Xem ngày 05-06-2009 tốt xấu - Âm lịch 13-05-2009 Xem ngày 20-01-2020 tốt xấu - Âm lịch 26-12-2019 Xem ngày 20-08-2027 tốt xấu - Âm lịch 19-07-2027 Xem ngày 15-02-1958 tốt xấu - Âm lịch 27-12-1957 Xem ngày 09-05-2024 tốt xấu - Âm lịch 02-04-2024 Xem ngày 17-11-2016 tốt xấu - Âm lịch 18-10-2016 Xem ngày 02-08-1994 tốt xấu - Âm lịch 25-06-1994 Xem ngày 11-04-1982 tốt xấu - Âm lịch 18-03-1982 Xem ngày 19-03-1965 tốt xấu - Âm lịch 17-02-1965 Xem ngày 24-06-1960 tốt xấu - Âm lịch 01-06-1960 Xem ngày 14-03-2034 tốt xấu - Âm lịch 24-01-2034 Xem ngày 28-07-1953 tốt xấu - Âm lịch 18-06-1953 Xem ngày 17-11-1968 tốt xấu - Âm lịch 27-09-1968 Xem ngày 30-07-2008 tốt xấu - Âm lịch 28-06-2008 Xem ngày 22-02-1997 tốt xấu - Âm lịch 16-01-1997 Xem ngày 07-02-2015 tốt xấu - Âm lịch 19-12-2014 Xem ngày 21-03-1975 tốt xấu - Âm lịch 09-02-1975 Xem ngày 04-02-1984 tốt xấu - Âm lịch Xem ngày 09-04-1997 tốt xấu - Âm lịch 03-03-1997 Xem ngày 01-10-1974 tốt xấu - Âm lịch 16-08-1974 Xem ngày 13-11-1995 tốt xấu - Âm lịch 21-09-1995 Xem ngày 09-01-2021 tốt xấu - Âm lịch 27-11-2020 Xem ngày 08-04-2049 tốt xấu - Âm lịch 07-03-2049 Xem ngày 21-08-1963 tốt xấu - Âm lịch 03-07-1963 Xem ngày 23-05-1967 tốt xấu - Âm lịch 15-04-1967 Xem ngày 03-07-1960 tốt xấu - Âm lịch 10-06-1960 Xem ngày 01-09-1975 tốt xấu - Âm lịch 26-07-1975 Xem ngày 23-07-2036 tốt xấu - Âm lịch 01-06-2036 Xem ngày 09-09-2025 tốt xấu - Âm lịch 18-07-2025 Xem ngày 26-10-2018 tốt xấu - Âm lịch 18-09-2018 Xem ngày 04-08-2022 tốt xấu - Âm lịch 07-07-2022 Xem ngày 09-09-1959 tốt xấu - Âm lịch 07-08-1959 Xem ngày 17-08-1992 tốt xấu - Âm lịch 19-07-1992 Xem ngày 09-12-2049 tốt xấu - Âm lịch 15-11-2049 Xem ngày 17-12-2008 tốt xấu - Âm lịch 21-11-2008 Xem ngày 13-01-1990 tốt xấu - Âm lịch 17-12-1989 Xem ngày 12-03-1953 tốt xấu - Âm lịch 27-01-1953 Xem ngày 04-10-2027 tốt xấu - Âm lịch 05-09-2027 Xem ngày 09-12-1974 tốt xấu - Âm lịch 26-10-1974 Xem ngày 27-03-2018 tốt xấu - Âm lịch 11-02-2018 Xem ngày 13-05-1963 tốt xấu - Âm lịch 20-04-1963 Xem ngày 12-09-2003 tốt xấu - Âm lịch 16-08-2003 Xem ngày 13-03-1994 tốt xấu - Âm lịch 02-02-1994 Xem ngày 27-07-1967 tốt xấu - Âm lịch 20-06-1967 Xem ngày 06-03-1988 tốt xấu - Âm lịch 19-01-1988 Xem ngày 22-05-1969 tốt xấu - Âm lịch 07-04-1969 Xem ngày 01-04-2009 tốt xấu - Âm lịch 07-03-2009 Xem ngày 22-07-1965 tốt xấu - Âm lịch 24-06-1965 Xem ngày 14-02-2013 tốt xấu - Âm lịch 05-01-2013 Xem ngày 23-05-1971 tốt xấu - Âm lịch 29-04-1971 Xem ngày 16-12-2039 tốt xấu - Âm lịch 02-11-2039 Xem ngày 12-06-2022 tốt xấu - Âm lịch 14-05-2022 Xem ngày 22-03-1962 tốt xấu - Âm lịch 17-02-1962 Xem ngày 01-06-1997 tốt xấu - Âm lịch 26-04-1997 Xem ngày 13-06-2004 tốt xấu - Âm lịch 26-04-2004 Xem ngày 27-09-1961 tốt xấu - Âm lịch 18-08-1961 Xem ngày 09-11-2011 tốt xấu - Âm lịch 14-10-2011 Xem ngày 19-06-1971 tốt xấu - Âm lịch 27-05-1971 Xem ngày 13-10-1960 tốt xấu - Âm lịch 23-08-1960 Xem ngày 21-11-1994 tốt xấu - Âm lịch 19-10-1994 Xem ngày 31-12-2032 tốt xấu - Âm lịch 29-11-2032 Xem ngày 02-12-1973 tốt xấu - Âm lịch 08-11-1973 Xem ngày 30-01-2050 tốt xấu - Âm lịch 08-01-2050 Xem ngày 02-07-2008 tốt xấu - Âm lịch 29-05-2008 Xem ngày 17-03-1976 tốt xấu - Âm lịch 17-02-1976 Xem ngày 16-12-2000 tốt xấu - Âm lịch 21-11-2000 Xem ngày 07-05-1976 tốt xấu - Âm lịch 09-04-1976 Xem ngày 03-11-1986 tốt xấu - Âm lịch 02-10-1986 Xem ngày 06-12-1997 tốt xấu - Âm lịch 07-11-1997 Xem ngày 20-12-1971 tốt xấu - Âm lịch Xem ngày 13-04-2037 tốt xấu - Âm lịch Xem ngày 25-12-1954 tốt xấu - Âm lịch 01-12-1954 Xem ngày 03-12-1950 tốt xấu - Âm lịch 24-10-1950 Xem ngày 20-02-2040 tốt xấu - Âm lịch 09-01-2040 Xem ngày 29-10-2049 tốt xấu - Âm lịch 04-10-2049 Xem ngày 11-04-2034 tốt xấu - Âm lịch 23-02-2034 Xem ngày 01-02-1963 tốt xấu - Âm lịch 08-01-1963 Xem ngày 08-11-2019 tốt xấu - Âm lịch 12-10-2019 Xem ngày 23-02-2004 tốt xấu - Âm lịch 04-02-2004 Xem ngày 06-08-2027 tốt xấu - Âm lịch 05-07-2027 Xem ngày 03-03-2010 tốt xấu - Âm lịch 18-01-2010 Xem ngày 14-03-1971 tốt xấu - Âm lịch 18-02-1971 Xem ngày 05-02-2029 tốt xấu - Âm lịch 22-12-2028 Xem ngày 28-07-1957 tốt xấu - Âm lịch 02-07-1957 Xem ngày 27-08-1954 tốt xấu - Âm lịch 29-07-1954 Xem ngày 07-09-1967 tốt xấu - Âm lịch 04-08-1967 Xem ngày 21-04-2011 tốt xấu - Âm lịch 19-03-2011 Xem ngày 19-12-2009 tốt xấu - Âm lịch 04-11-2009 Xem ngày 11-08-2017 tốt xấu - Âm lịch 20-06-2017 Xem ngày 29-05-1969 tốt xấu - Âm lịch 14-04-1969 Xem ngày 17-01-2033 tốt xấu - Âm lịch 17-12-2032 Xem ngày 28-07-2047 tốt xấu - Âm lịch 06-06-2047 Xem ngày 14-12-1959 tốt xấu - Âm lịch 15-11-1959 Xem ngày 25-03-1977 tốt xấu - Âm lịch 06-02-1977 Xem ngày 17-01-2014 tốt xấu - Âm lịch 17-12-2013 Xem ngày 21-08-2036 tốt xấu - Âm lịch 30-06-2036 Xem ngày 24-09-1973 tốt xấu - Âm lịch 28-08-1973 Xem ngày 18-02-2034 tốt xấu - Âm lịch 30-12-2033 Xem ngày 27-09-2037 tốt xấu - Âm lịch 18-08-2037 Xem ngày 02-07-2050 tốt xấu - Âm lịch 14-05-2050 Xem ngày 21-08-2006 tốt xấu - Âm lịch 28-07-2006 Xem ngày 11-02-2047 tốt xấu - Âm lịch 17-01-2047 Xem ngày 19-07-1987 tốt xấu - Âm lịch 24-06-1987 Xem ngày 16-01-2048 tốt xấu - Âm lịch 02-12-2047 Xem ngày 29-09-2009 tốt xấu - Âm lịch 11-08-2009 Xem ngày 11-12-2040 tốt xấu - Âm lịch 08-11-2040 Xem ngày 24-08-1990 tốt xấu - Âm lịch 05-07-1990 Xem ngày 20-10-1975 tốt xấu - Âm lịch 16-09-1975 Xem ngày 29-08-2009 tốt xấu - Âm lịch 10-07-2009 Xem ngày 17-01-2030 tốt xấu - Âm lịch 14-12-2029 Xem ngày 08-08-1996 tốt xấu - Âm lịch Xem ngày 10-11-2017 tốt xấu - Âm lịch 22-09-2017 Xem ngày 06-10-1976 tốt xấu - Âm lịch 13-08-1976 Xem ngày 26-06-1966 tốt xấu - Âm lịch 08-05-1966 Xem ngày 12-05-1985 tốt xấu - Âm lịch 23-03-1985 Xem ngày 17-03-1997 tốt xấu - Âm lịch 09-02-1997 Xem ngày 16-07-2048 tốt xấu - Âm lịch 06-06-2048 Xem ngày 04-12-2042 tốt xấu - Âm lịch 22-10-2042 Xem ngày 02-05-2000 tốt xấu - Âm lịch 28-03-2000 Xem ngày 05-02-1981 tốt xấu - Âm lịch 01-01-1981 Xem ngày 21-06-2009 tốt xấu - Âm lịch 29-05-2009 Xem ngày 14-05-2011 tốt xấu - Âm lịch 12-04-2011 Xem ngày 18-08-2008 tốt xấu - Âm lịch 18-07-2008 Xem ngày 31-12-2049 tốt xấu - Âm lịch 07-12-2049 Xem ngày 09-02-2009 tốt xấu - Âm lịch 15-01-2009 Xem ngày 26-10-2024 tốt xấu - Âm lịch 24-09-2024 Xem ngày 06-07-1990 tốt xấu - Âm lịch 14-05-1990 Xem ngày 16-11-1956 tốt xấu - Âm lịch 15-10-1956 Xem ngày 14-12-2007 tốt xấu - Âm lịch 05-11-2007 Xem ngày 21-11-1958 tốt xấu - Âm lịch 11-10-1958 Xem ngày 21-10-1978 tốt xấu - Âm lịch 20-09-1978 Xem ngày 24-11-1951 tốt xấu - Âm lịch 26-10-1951 Xem ngày 17-03-1998 tốt xấu - Âm lịch 19-02-1998 Xem ngày 11-11-1994 tốt xấu - Âm lịch 09-10-1994 Xem ngày 31-07-1998 tốt xấu - Âm lịch 09-06-1998 Xem ngày 26-08-1958 tốt xấu - Âm lịch 12-07-1958 Xem ngày 15-10-2020 tốt xấu - Âm lịch 29-08-2020 Xem ngày 04-03-2019 tốt xấu - Âm lịch 28-01-2019 Xem ngày 29-01-2047 tốt xấu - Âm lịch 04-01-2047 Xem ngày 15-01-2047 tốt xấu - Âm lịch 20-12-2046 Xem ngày 24-07-2019 tốt xấu - Âm lịch 22-06-2019 Xem ngày 17-11-2029 tốt xấu - Âm lịch 12-10-2029 Xem ngày 26-11-2005 tốt xấu - Âm lịch 25-10-2005 Xem ngày 18-09-2039 tốt xấu - Âm lịch 01-08-2039 Xem ngày 22-04-1980 tốt xấu - Âm lịch 08-03-1980 Xem ngày 23-11-1959 tốt xấu - Âm lịch 23-10-1959 Xem ngày 06-11-2047 tốt xấu - Âm lịch 19-09-2047 Xem ngày 23-11-2022 tốt xấu - Âm lịch 30-10-2022 Xem ngày 14-07-2042 tốt xấu - Âm lịch 27-05-2042 Xem ngày 01-10-1988 tốt xấu - Âm lịch 21-08-1988 Xem ngày 16-03-2040 tốt xấu - Âm lịch 04-02-2040 Xem ngày 06-09-1985 tốt xấu - Âm lịch 22-07-1985 Xem ngày 11-12-2019 tốt xấu - Âm lịch 16-11-2019 Xem ngày 20-12-1959 tốt xấu - Âm lịch 21-11-1959 Xem ngày 18-01-2026 tốt xấu - Âm lịch 30-11-2025 Xem ngày 29-06-2033 tốt xấu - Âm lịch 03-06-2033 Xem ngày 12-05-2002 tốt xấu - Âm lịch 01-04-2002 Xem ngày 19-12-2020 tốt xấu - Âm lịch 06-11-2020 Xem ngày 09-10-2014 tốt xấu - Âm lịch 16-09-2014 Xem ngày 11-01-1950 tốt xấu - Âm lịch 23-11-1949 Xem ngày 01-12-1962 tốt xấu - Âm lịch 05-11-1962 Xem ngày 18-07-1979 tốt xấu - Âm lịch 25-06-1979 Xem ngày 02-05-2022 tốt xấu - Âm lịch 02-04-2022 Xem ngày 31-07-2017 tốt xấu - Âm lịch 09-06-2017 Xem ngày 19-03-2007 tốt xấu - Âm lịch 01-02-2007 Xem ngày 03-03-1970 tốt xấu - Âm lịch 26-01-1970 Xem ngày 12-07-2039 tốt xấu - Âm lịch 21-05-2039 Xem ngày 06-09-1999 tốt xấu - Âm lịch 27-07-1999 Xem ngày 11-08-2026 tốt xấu - Âm lịch 29-06-2026 Xem ngày 11-11-2032 tốt xấu - Âm lịch 09-10-2032 Xem ngày 08-05-2042 tốt xấu - Âm lịch 19-03-2042 Xem ngày 09-06-2024 tốt xấu - Âm lịch 04-05-2024 Xem ngày 20-11-1975 tốt xấu - Âm lịch 18-10-1975 Xem ngày 04-05-2043 tốt xấu - Âm lịch 25-03-2043 Xem ngày 23-02-1982 tốt xấu - Âm lịch 30-01-1982 Xem ngày 02-06-2033 tốt xấu - Âm lịch 06-05-2033 Xem ngày 04-01-1955 tốt xấu - Âm lịch 11-12-1954 Xem ngày 01-09-1957 tốt xấu - Âm lịch 08-08-1957 Xem ngày 06-04-1989 tốt xấu - Âm lịch 01-03-1989 Xem ngày 09-06-1953 tốt xấu - Âm lịch 28-04-1953 Xem ngày 19-03-2048 tốt xấu - Âm lịch 06-02-2048 Xem ngày 12-08-2024 tốt xấu - Âm lịch 09-07-2024 Xem ngày 04-02-1978 tốt xấu - Âm lịch Xem ngày 26-02-2023 tốt xấu - Âm lịch 07-02-2023 Xem ngày 19-01-2008 tốt xấu - Âm lịch 12-12-2007 Xem ngày 25-10-1967 tốt xấu - Âm lịch 22-09-1967 Xem ngày 16-05-1986 tốt xấu - Âm lịch 08-04-1986 Xem ngày 27-08-1963 tốt xấu - Âm lịch 09-07-1963 Xem ngày 09-04-2023 tốt xấu - Âm lịch 19-02-2023 Xem ngày 14-06-1981 tốt xấu - Âm lịch 13-05-1981 Xem ngày 16-06-1962 tốt xấu - Âm lịch 15-05-1962 Xem ngày 01-07-1977 tốt xấu - Âm lịch 15-05-1977 Xem ngày 09-01-1952 tốt xấu - Âm lịch 13-12-1951 Xem ngày 08-10-2022 tốt xấu - Âm lịch 13-09-2022 Xem ngày 04-03-2026 tốt xấu - Âm lịch 16-01-2026 Xem ngày 10-05-1956 tốt xấu - Âm lịch 01-04-1956 Xem ngày 24-10-1956 tốt xấu - Âm lịch 21-09-1956 Xem ngày 14-05-1997 tốt xấu - Âm lịch 08-04-1997 Xem ngày 21-09-2020 tốt xấu - Âm lịch 05-08-2020 Xem ngày 06-08-2045 tốt xấu - Âm lịch 24-06-2045 Xem ngày 20-12-1962 tốt xấu - Âm lịch 24-11-1962 Xem ngày 16-04-1969 tốt xấu - Âm lịch 30-02-1969 Xem ngày 21-09-1961 tốt xấu - Âm lịch 12-08-1961 Xem ngày 13-01-2041 tốt xấu - Âm lịch 11-12-2040 Xem ngày 26-12-1964 tốt xấu - Âm lịch 23-11-1964 Xem ngày 20-06-2030 tốt xấu - Âm lịch 20-05-2030 Xem ngày 16-11-1963 tốt xấu - Âm lịch 01-10-1963 Xem ngày 31-12-2036 tốt xấu - Âm lịch 15-11-2036 Xem ngày 26-08-2011 tốt xấu - Âm lịch 27-07-2011 Xem ngày 26-04-2043 tốt xấu - Âm lịch 17-03-2043 Xem ngày 03-12-1999 tốt xấu - Âm lịch 26-10-1999 Xem ngày 02-10-2010 tốt xấu - Âm lịch 25-08-2010 Xem ngày 30-12-1977 tốt xấu - Âm lịch 20-11-1977 Xem ngày 10-03-2026 tốt xấu - Âm lịch 22-01-2026 Xem ngày 01-12-1960 tốt xấu - Âm lịch 13-10-1960 Xem ngày 30-08-2000 tốt xấu - Âm lịch 02-08-2000 Xem ngày 03-05-2039 tốt xấu - Âm lịch 11-04-2039 Xem ngày 06-03-1959 tốt xấu - Âm lịch Xem ngày 05-10-2024 tốt xấu - Âm lịch 03-09-2024 Xem ngày 18-12-1971 tốt xấu - Âm lịch 01-11-1971 Xem ngày 31-12-2035 tốt xấu - Âm lịch 03-12-2035 Xem ngày 28-06-2037 tốt xấu - Âm lịch 15-05-2037 Xem ngày 18-01-1964 tốt xấu - Âm lịch 04-12-1963 Xem ngày 05-06-2024 tốt xấu - Âm lịch 29-04-2024 Xem ngày 05-01-2020 tốt xấu - Âm lịch 11-12-2019 Xem ngày 09-02-1987 tốt xấu - Âm lịch 12-01-1987 Xem ngày 15-09-1957 tốt xấu - Âm lịch 22-08-1957 Xem ngày 22-12-1975 tốt xấu - Âm lịch Xem ngày 07-01-2023 tốt xấu - Âm lịch 16-12-2022 Xem ngày 11-07-2032 tốt xấu - Âm lịch 05-06-2032 Xem ngày 12-06-2017 tốt xấu - Âm lịch 18-05-2017 Xem ngày 24-08-1983 tốt xấu - Âm lịch 16-07-1983 Xem ngày 04-08-1973 tốt xấu - Âm lịch 06-07-1973 Xem ngày 15-05-2012 tốt xấu - Âm lịch 25-04-2012 Xem ngày 21-10-1971 tốt xấu - Âm lịch 03-09-1971 Xem ngày 04-03-1980 tốt xấu - Âm lịch 18-01-1980 Xem ngày 04-09-1983 tốt xấu - Âm lịch 27-07-1983 Xem ngày 29-08-2026 tốt xấu - Âm lịch 17-07-2026 Xem ngày 21-10-1969 tốt xấu - Âm lịch 11-09-1969 Xem ngày 06-07-1998 tốt xấu - Âm lịch 13-05-1998 Xem ngày 08-02-2024 tốt xấu - Âm lịch 29-12-2023 Xem ngày 01-10-2046 tốt xấu - Âm lịch 02-09-2046 Xem ngày 07-02-1960 tốt xấu - Âm lịch 11-01-1960 Xem ngày 29-08-2037 tốt xấu - Âm lịch 19-07-2037 Xem ngày 17-09-2025 tốt xấu - Âm lịch 26-07-2025 Xem ngày 28-11-1993 tốt xấu - Âm lịch 15-10-1993 Xem ngày 27-07-1964 tốt xấu - Âm lịch 19-06-1964 Xem ngày 05-04-1953 tốt xấu - Âm lịch Xem ngày 25-06-1975 tốt xấu - Âm lịch 16-05-1975 Xem ngày 05-10-1991 tốt xấu - Âm lịch 28-08-1991 Xem ngày 31-10-1997 tốt xấu - Âm lịch 01-10-1997 Xem ngày 10-08-1988 tốt xấu - Âm lịch 28-06-1988 Xem ngày 13-11-1957 tốt xấu - Âm lịch 22-09-1957 Xem ngày 15-02-2013 tốt xấu - Âm lịch 06-01-2013 Xem ngày 19-08-2004 tốt xấu - Âm lịch 04-07-2004 Xem ngày 12-10-1993 tốt xấu - Âm lịch 27-08-1993 Xem ngày 05-04-2042 tốt xấu - Âm lịch 15-02-2042 Xem ngày 07-03-2035 tốt xấu - Âm lịch 28-01-2035 Xem ngày 22-09-1971 tốt xấu - Âm lịch 04-08-1971 Xem ngày 24-09-2013 tốt xấu - Âm lịch 20-08-2013 Xem ngày 24-09-1960 tốt xấu - Âm lịch 04-08-1960 Xem ngày 13-11-1950 tốt xấu - Âm lịch 04-10-1950 Xem ngày 14-12-1969 tốt xấu - Âm lịch 06-11-1969 Xem ngày 02-02-1996 tốt xấu - Âm lịch 14-12-1995 Xem ngày 25-03-1973 tốt xấu - Âm lịch 21-02-1973 Xem ngày 04-02-1980 tốt xấu - Âm lịch Xem ngày 11-07-1959 tốt xấu - Âm lịch 06-06-1959 Xem ngày 22-02-1995 tốt xấu - Âm lịch 23-01-1995 Xem ngày 22-08-2019 tốt xấu - Âm lịch 22-07-2019 Xem ngày 24-09-2020 tốt xấu - Âm lịch 08-08-2020 Xem ngày 21-02-2047 tốt xấu - Âm lịch 27-01-2047 Xem ngày 08-11-2044 tốt xấu - Âm lịch 19-09-2044 Xem ngày 23-04-2046 tốt xấu - Âm lịch 18-03-2046 Xem ngày 15-12-2020 tốt xấu - Âm lịch 02-11-2020 Xem ngày 24-06-2046 tốt xấu - Âm lịch 21-05-2046 Xem ngày 27-09-1959 tốt xấu - Âm lịch 25-08-1959 Xem ngày 08-06-1996 tốt xấu - Âm lịch 23-04-1996 Xem ngày 04-10-1986 tốt xấu - Âm lịch 01-09-1986 Xem ngày 29-07-1958 tốt xấu - Âm lịch 13-06-1958 Xem ngày 01-02-1969 tốt xấu - Âm lịch 15-12-1968 Xem ngày 19-07-1988 tốt xấu - Âm lịch 06-06-1988 Xem ngày 02-09-2045 tốt xấu - Âm lịch 21-07-2045 Xem ngày 05-12-2034 tốt xấu - Âm lịch 25-10-2034 Xem ngày 22-11-1984 tốt xấu - Âm lịch Xem ngày 10-01-2050 tốt xấu - Âm lịch 17-12-2049 Xem ngày 14-07-1960 tốt xấu - Âm lịch 21-06-1960 Xem ngày 19-09-2039 tốt xấu - Âm lịch 02-08-2039 Xem ngày 10-01-1953 tốt xấu - Âm lịch 25-11-1952 Xem ngày 30-10-1974 tốt xấu - Âm lịch 16-09-1974 Xem ngày 28-06-2040 tốt xấu - Âm lịch 19-05-2040 Xem ngày 28-12-1954 tốt xấu - Âm lịch 04-12-1954 Xem ngày 29-05-2036 tốt xấu - Âm lịch 04-05-2036 Xem ngày 05-10-1971 tốt xấu - Âm lịch 17-08-1971 Xem ngày 28-01-1961 tốt xấu - Âm lịch 12-12-1960 Xem ngày 15-11-2046 tốt xấu - Âm lịch 18-10-2046 Xem ngày 23-12-2032 tốt xấu - Âm lịch 21-11-2032 Xem ngày 13-09-1967 tốt xấu - Âm lịch 10-08-1967 Xem ngày 24-05-2029 tốt xấu - Âm lịch 12-04-2029 Xem ngày 24-02-2031 tốt xấu - Âm lịch 04-02-2031 Xem ngày 15-07-1970 tốt xấu - Âm lịch 13-06-1970 Xem ngày 01-09-2021 tốt xấu - Âm lịch 25-07-2021 Xem ngày 26-08-2023 tốt xấu - Âm lịch 11-07-2023 Xem ngày 25-02-1986 tốt xấu - Âm lịch 17-01-1986 Xem ngày 14-08-2032 tốt xấu - Âm lịch 09-07-2032 Xem ngày 21-08-1996 tốt xấu - Âm lịch 08-07-1996 Xem ngày 06-12-1971 tốt xấu - Âm lịch 19-10-1971 Xem ngày 08-02-1958 tốt xấu - Âm lịch 20-12-1957 Xem ngày 09-10-2028 tốt xấu - Âm lịch 21-08-2028 Xem ngày 23-01-1954 tốt xấu - Âm lịch 19-12-1953 Xem ngày 29-03-2039 tốt xấu - Âm lịch 05-03-2039 Xem ngày 06-02-2025 tốt xấu - Âm lịch 09-01-2025 Xem ngày 29-09-2013 tốt xấu - Âm lịch 25-08-2013 Xem ngày 06-05-2033 tốt xấu - Âm lịch 08-04-2033 Xem ngày 12-03-2050 tốt xấu - Âm lịch 20-02-2050 Xem ngày 02-07-1990 tốt xấu - Âm lịch 10-05-1990 Xem ngày 29-01-1964 tốt xấu - Âm lịch 15-12-1963 Xem ngày 19-10-1987 tốt xấu - Âm lịch 27-08-1987 Xem ngày 21-10-2023 tốt xấu - Âm lịch 07-09-2023 Xem ngày 11-10-1997 tốt xấu - Âm lịch 11-09-1997 Xem ngày 22-03-1995 tốt xấu - Âm lịch 22-02-1995 Xem ngày 19-03-1980 tốt xấu - Âm lịch 03-02-1980 Xem ngày 22-01-1998 tốt xấu - Âm lịch 25-12-1997 Xem ngày 31-01-2050 tốt xấu - Âm lịch 09-01-2050 Xem ngày 13-09-1961 tốt xấu - Âm lịch 04-08-1961 Xem ngày 15-05-2037 tốt xấu - Âm lịch 01-04-2037 Xem ngày 22-09-2012 tốt xấu - Âm lịch 07-08-2012 Xem ngày 26-12-1986 tốt xấu - Âm lịch 26-11-1986 Xem ngày 03-09-1951 tốt xấu - Âm lịch 03-08-1951 Xem ngày 21-09-2009 tốt xấu - Âm lịch 03-08-2009 Xem ngày 07-10-1988 tốt xấu - Âm lịch 27-08-1988 Xem ngày 24-06-1976 tốt xấu - Âm lịch 27-05-1976 Xem ngày 14-07-2001 tốt xấu - Âm lịch 24-05-2001 Xem ngày 04-11-2011 tốt xấu - Âm lịch 09-10-2011 Xem ngày 28-12-1961 tốt xấu - Âm lịch 21-11-1961 Xem ngày 09-11-2045 tốt xấu - Âm lịch 01-10-2045 Xem ngày 20-08-1994 tốt xấu - Âm lịch 14-07-1994 Xem ngày 10-05-1961 tốt xấu - Âm lịch 26-03-1961 Xem ngày 06-06-2017 tốt xấu - Âm lịch 12-05-2017 Xem ngày 03-07-2005 tốt xấu - Âm lịch 27-05-2005 Xem ngày 09-03-2044 tốt xấu - Âm lịch 10-02-2044 Xem ngày 21-10-1977 tốt xấu - Âm lịch 09-09-1977 Xem ngày 24-02-2047 tốt xấu - Âm lịch 30-01-2047 Xem ngày 27-12-1950 tốt xấu - Âm lịch 19-11-1950 Xem ngày 27-12-1986 tốt xấu - Âm lịch 27-11-1986 Xem ngày 21-07-2048 tốt xấu - Âm lịch 11-06-2048 Xem ngày 29-06-2026 tốt xấu - Âm lịch 15-05-2026 Xem ngày 29-04-2041 tốt xấu - Âm lịch 29-03-2041 Xem ngày 13-05-1992 tốt xấu - Âm lịch 11-04-1992 Xem ngày 30-11-1956 tốt xấu - Âm lịch 29-10-1956 Xem ngày 28-11-1972 tốt xấu - Âm lịch 23-10-1972 Xem ngày 01-10-2035 tốt xấu - Âm lịch 01-09-2035 Xem ngày 04-11-2024 tốt xấu - Âm lịch 04-10-2024 Xem ngày 05-05-1996 tốt xấu - Âm lịch 18-03-1996 Xem ngày 22-02-1979 tốt xấu - Âm lịch 26-01-1979 Xem ngày 25-02-1968 tốt xấu - Âm lịch 28-01-1968 Xem ngày 09-05-1972 tốt xấu - Âm lịch 26-03-1972 Xem ngày 22-11-1981 tốt xấu - Âm lịch Xem ngày 28-07-2041 tốt xấu - Âm lịch 01-07-2041 Xem ngày 15-03-1980 tốt xấu - Âm lịch 29-01-1980 Xem ngày 26-05-1999 tốt xấu - Âm lịch 12-04-1999 Xem ngày 12-12-2037 tốt xấu - Âm lịch 06-11-2037 Xem ngày 12-01-2000 tốt xấu - Âm lịch 06-12-1999 Xem ngày 04-12-2005 tốt xấu - Âm lịch 04-11-2005 Xem ngày 10-02-2037 tốt xấu - Âm lịch 26-12-2036 Xem ngày 18-09-1986 tốt xấu - Âm lịch 15-08-1986 Xem ngày 31-01-1985 tốt xấu - Âm lịch 11-01-1985 Xem ngày 03-09-2005 tốt xấu - Âm lịch 30-07-2005 Xem ngày 15-01-2033 tốt xấu - Âm lịch 15-12-2032 Xem ngày 06-06-2022 tốt xấu - Âm lịch 08-05-2022 Xem ngày 21-12-2033 tốt xấu - Âm lịch 30-11-2033 Xem ngày 05-09-1960 tốt xấu - Âm lịch 15-07-1960 Xem ngày 26-07-2023 tốt xấu - Âm lịch 09-06-2023 Xem ngày 13-09-1969 tốt xấu - Âm lịch 02-08-1969 Xem ngày 02-10-1961 tốt xấu - Âm lịch 23-08-1961 Xem ngày 25-08-2046 tốt xấu - Âm lịch 24-07-2046 Xem ngày 12-06-2006 tốt xấu - Âm lịch 17-05-2006 Xem ngày 12-06-1971 tốt xấu - Âm lịch 20-05-1971 Xem ngày 07-12-2007 tốt xấu - Âm lịch 28-10-2007 Xem ngày 10-11-1996 tốt xấu - Âm lịch 30-09-1996 Xem ngày 08-04-2003 tốt xấu - Âm lịch 07-03-2003 Xem ngày 16-04-1983 tốt xấu - Âm lịch 04-03-1983 Xem ngày 04-05-1967 tốt xấu - Âm lịch 25-03-1967 Xem ngày 02-07-2046 tốt xấu - Âm lịch 29-05-2046 Xem ngày 09-03-2039 tốt xấu - Âm lịch 15-02-2039 Xem ngày 15-01-1983 tốt xấu - Âm lịch 02-12-1982 Xem ngày 30-01-1975 tốt xấu - Âm lịch 19-12-1974 Xem ngày 07-09-1956 tốt xấu - Âm lịch 03-08-1956 Xem ngày 27-11-1953 tốt xấu - Âm lịch 21-10-1953 Xem ngày 05-05-2016 tốt xấu - Âm lịch 29-03-2016 Xem ngày 11-09-2022 tốt xấu - Âm lịch 16-08-2022 Xem ngày 31-08-2032 tốt xấu - Âm lịch 26-07-2032 Xem ngày 31-01-1950 tốt xấu - Âm lịch 14-12-1949 Xem ngày 03-09-1974 tốt xấu - Âm lịch 17-07-1974 Xem ngày 24-07-2014 tốt xấu - Âm lịch 28-06-2014 Xem ngày 13-01-1993 tốt xấu - Âm lịch 21-12-1992 Xem ngày 27-05-1965 tốt xấu - Âm lịch 27-04-1965 Xem ngày 12-03-2028 tốt xấu - Âm lịch 17-02-2028 Xem ngày 24-08-2048 tốt xấu - Âm lịch 15-07-2048 Xem ngày 06-07-2036 tốt xấu - Âm lịch 13-06-2036 Xem ngày 10-10-2015 tốt xấu - Âm lịch 28-08-2015 Xem ngày 11-02-1993 tốt xấu - Âm lịch 20-01-1993 Xem ngày 18-08-2003 tốt xấu - Âm lịch 21-07-2003 Xem ngày 15-12-2011 tốt xấu - Âm lịch 21-11-2011 Xem ngày 04-07-1995 tốt xấu - Âm lịch 07-06-1995 Xem ngày 10-04-1959 tốt xấu - Âm lịch 03-03-1959 Xem ngày 18-12-1969 tốt xấu - Âm lịch 10-11-1969 Xem ngày 29-06-1985 tốt xấu - Âm lịch 12-05-1985 Xem ngày 23-07-2015 tốt xấu - Âm lịch 08-06-2015 Xem ngày 23-12-2005 tốt xấu - Âm lịch 23-11-2005 Xem ngày 27-10-2003 tốt xấu - Âm lịch 03-10-2003 Xem ngày 28-11-2036 tốt xấu - Âm lịch 11-10-2036 Xem ngày 22-03-2013 tốt xấu - Âm lịch 11-02-2013 Xem ngày 25-04-1950 tốt xấu - Âm lịch 09-03-1950 Xem ngày 02-01-2025 tốt xấu - Âm lịch 03-12-2024 Xem ngày 04-11-2008 tốt xấu - Âm lịch 07-10-2008 Xem ngày 23-10-1986 tốt xấu - Âm lịch Xem ngày 28-04-2018 tốt xấu - Âm lịch 13-03-2018 Xem ngày 17-04-1974 tốt xấu - Âm lịch 25-03-1974 Xem ngày 17-06-1986 tốt xấu - Âm lịch 11-05-1986 Xem ngày 28-02-2005 tốt xấu - Âm lịch 20-01-2005 Xem ngày 07-10-2026 tốt xấu - Âm lịch 27-08-2026 Xem ngày 21-08-1973 tốt xấu - Âm lịch 23-07-1973 Xem ngày 19-04-1991 tốt xấu - Âm lịch 05-03-1991 Xem ngày 27-10-2045 tốt xấu - Âm lịch 18-09-2045 Xem ngày 13-07-2030 tốt xấu - Âm lịch 13-06-2030 Xem ngày 04-11-2005 tốt xấu - Âm lịch 03-10-2005 Xem ngày 03-06-2014 tốt xấu - Âm lịch 06-05-2014 Xem ngày 04-11-2013 tốt xấu - Âm lịch 02-10-2013 Xem ngày 16-10-1989 tốt xấu - Âm lịch 17-09-1989 Xem ngày 18-04-1994 tốt xấu - Âm lịch 08-03-1994 Xem ngày 11-09-1984 tốt xấu - Âm lịch 16-08-1984 Xem ngày 19-11-2002 tốt xấu - Âm lịch 15-10-2002 Xem ngày 27-04-2019 tốt xấu - Âm lịch Xem ngày 13-12-2041 tốt xấu - Âm lịch 20-11-2041 Xem ngày 20-03-2003 tốt xấu - Âm lịch 18-02-2003 Xem ngày 18-12-1967 tốt xấu - Âm lịch 18-11-1967 Xem ngày 09-02-1952 tốt xấu - Âm lịch 14-01-1952 Xem ngày 25-10-1995 tốt xấu - Âm lịch 02-09-1995 Xem ngày 11-12-1987 tốt xấu - Âm lịch 21-10-1987 Xem ngày 26-06-2014 tốt xấu - Âm lịch 29-05-2014 Xem ngày 01-09-1997 tốt xấu - Âm lịch 30-07-1997 Xem ngày 03-01-2049 tốt xấu - Âm lịch 30-11-2048 Xem ngày 11-07-1963 tốt xấu - Âm lịch 21-05-1963 Xem ngày 05-11-1986 tốt xấu - Âm lịch 04-10-1986 Xem ngày 13-06-2037 tốt xấu - Âm lịch 30-04-2037 Xem ngày 14-04-1954 tốt xấu - Âm lịch 12-03-1954 Xem ngày 18-10-1972 tốt xấu - Âm lịch 12-09-1972 Xem ngày 23-08-1974 tốt xấu - Âm lịch Xem ngày 24-08-2010 tốt xấu - Âm lịch 15-07-2010 Xem ngày 04-02-1975 tốt xấu - Âm lịch Xem ngày 03-12-1959 tốt xấu - Âm lịch 04-11-1959 Xem ngày 06-12-2021 tốt xấu - Âm lịch 03-11-2021 Xem ngày 14-03-1977 tốt xấu - Âm lịch 25-01-1977 Xem ngày 28-09-1960 tốt xấu - Âm lịch 08-08-1960 Xem ngày 15-07-1952 tốt xấu - Âm lịch 24-05-1952 Xem ngày 04-05-2011 tốt xấu - Âm lịch 02-04-2011 Xem ngày 30-05-1960 tốt xấu - Âm lịch 06-05-1960 Xem ngày 14-04-1951 tốt xấu - Âm lịch 09-03-1951 Xem ngày 23-05-2023 tốt xấu - Âm lịch 05-04-2023 Xem ngày 09-12-1994 tốt xấu - Âm lịch 07-11-1994 Xem ngày 13-08-1972 tốt xấu - Âm lịch 05-07-1972 Xem ngày 25-11-2021 tốt xấu - Âm lịch 21-10-2021 Xem ngày 23-05-1982 tốt xấu - Âm lịch 01-04-1982 Xem ngày 27-04-2007 tốt xấu - Âm lịch 11-03-2007 Xem ngày 17-01-2010 tốt xấu - Âm lịch 03-12-2009 Xem ngày 05-03-1951 tốt xấu - Âm lịch 28-01-1951 Xem ngày 06-09-2036 tốt xấu - Âm lịch 16-07-2036 Xem ngày 03-12-1983 tốt xấu - Âm lịch 29-10-1983 Xem ngày 21-12-2011 tốt xấu - Âm lịch 27-11-2011 Xem ngày 20-04-2006 tốt xấu - Âm lịch 23-03-2006 Xem ngày 27-05-1959 tốt xấu - Âm lịch 20-04-1959
Loading ...
Loading ...