Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...

Xem ngày tốt trong tháng 04 năm 2023 - Quý Mão - Lịch âm dương

(3.91) - 620 đánh giá
Loading ...

Ngày tốt trong tháng 04 - năm 2023 - Lịch vạn niên, lịch âm dương

Dương lịch
1
Tháng 4
Âm lịch
11
Tháng 2
Ngày Hắc đạo
Thứ Bảy ngày 1 tháng 2 năm 2023
(11-02-2023) - âm lịch

Ngày Kỷ Sửu, Tháng Ất Mão, Năm Quý Mão
Ngũ hành: Tích Lịch Hỏa
Tiết khí: Xuân phân
Trực: Khai (Tốt mọi việc trừ động thổ, an táng)
Dương lịch
2
Tháng 4
Âm lịch
12
Tháng 2
Ngày Hoàng đạo
Chủ Nhật ngày 2 tháng 2 năm 2023
(12-02-2023) - âm lịch

Ngày Canh Dần, Tháng Ất Mão, Năm Quý Mão
Ngũ hành: Tùng Bách Mộc
Tiết khí: Xuân phân
Trực: Bế (Xấu mọi việc trừ đắp đê, lấp hố, rãnh)
Dương lịch
3
Tháng 4
Âm lịch
13
Tháng 2
Ngày Hoàng đạo
Thứ Hai ngày 3 tháng 2 năm 2023
(13-02-2023) - âm lịch

Ngày Tân Mão, Tháng Ất Mão, Năm Quý Mão
Ngũ hành: Tùng Bách Mộc
Tiết khí: Xuân phân
Trực: Kiến (Tốt với xuất hành, giá thú nhưng tránh động thổ.)
Dương lịch
4
Tháng 4
Âm lịch
14
Tháng 2
Ngày Hắc đạo
Thứ Ba ngày 4 tháng 2 năm 2023
(14-02-2023) - âm lịch

Ngày Nhâm Thìn, Tháng Ất Mão, Năm Quý Mão
Ngũ hành: Trường Lưu Thủy
Tiết khí: Xuân phân
Trực: Trừ (Tốt mọi việc)
Dương lịch
5
Tháng 4
Âm lịch
15
Tháng 2
Ngày Hắc đạo
Thứ Tư ngày 5 tháng 2 năm 2023
(15-02-2023) - âm lịch

Ngày Quý Tị, Tháng Ất Mão, Năm Quý Mão
Ngũ hành: Trường Lưu Thủy
Tiết khí: Thanh minh
Trực: Trừ (Tốt mọi việc)
Dương lịch
6
Tháng 4
Âm lịch
16
Tháng 2
Ngày Hoàng đạo
Thứ Năm ngày 6 tháng 2 năm 2023
(16-02-2023) - âm lịch

Ngày Giáp Ngọ, Tháng Ất Mão, Năm Quý Mão
Ngũ hành: Sa Trung Kim
Tiết khí: Thanh minh
Trực: Mãn (Nên cầu tài, cầu phúc, tế tự.)
Loading ...
Dương lịch
7
Tháng 4
Âm lịch
17
Tháng 2
Ngày Hoàng đạo
Thứ Sáu ngày 7 tháng 2 năm 2023
(17-02-2023) - âm lịch

Ngày Ất Mùi, Tháng Ất Mão, Năm Quý Mão
Ngũ hành: Sa Trung Kim
Tiết khí: Thanh minh
Trực: Bình (Tốt mọi việc)
Dương lịch
8
Tháng 4
Âm lịch
18
Tháng 2
Ngày Hắc đạo
Thứ Bảy ngày 8 tháng 2 năm 2023
(18-02-2023) - âm lịch

Ngày Bính Thân, Tháng Ất Mão, Năm Quý Mão
Ngũ hành: Sơn Hạ Hỏa
Tiết khí: Thanh minh
Trực: Định (Tốt về cầu tài, ký hợp đồng, yến tiệc. Tránh kiện tụng, tranh chấp, chữa bệnh.)
Dương lịch
9
Tháng 4
Âm lịch
19
Tháng 2
Ngày Hoàng đạo
Chủ Nhật ngày 9 tháng 2 năm 2023
(19-02-2023) - âm lịch

Ngày Đinh Dậu, Tháng Ất Mão, Năm Quý Mão
Ngũ hành: Sơn Hạ Hỏa
Tiết khí: Thanh minh
Trực: Chấp (Tốt cho khởi công xây dựng. Tránh xuất hành, di chuyển, khai trương.)
Dương lịch
10
Tháng 4
Âm lịch
20
Tháng 2
Ngày Hắc đạo
Thứ Hai ngày 10 tháng 2 năm 2023
(20-02-2023) - âm lịch

Ngày Mậu Tuất, Tháng Ất Mão, Năm Quý Mão
Ngũ hành: Bình Địa Mộc
Tiết khí: Thanh minh
Trực: Phá (Nên chữa bệnh, phá dỡ nhà, đồ vật.)
Dương lịch
11
Tháng 4
Âm lịch
21
Tháng 2
Ngày Hắc đạo
Thứ Ba ngày 11 tháng 2 năm 2023
(21-02-2023) - âm lịch

Ngày Kỷ Hợi, Tháng Ất Mão, Năm Quý Mão
Ngũ hành: Bình Địa Mộc
Tiết khí: Thanh minh
Trực: Nguy (Xấu mọi việc)
Dương lịch
12
Tháng 4
Âm lịch
22
Tháng 2
Ngày Hoàng đạo
Thứ Tư ngày 12 tháng 2 năm 2023
(22-02-2023) - âm lịch

Ngày Canh Tý, Tháng Ất Mão, Năm Quý Mão
Ngũ hành: Bích Thượng Thổ
Tiết khí: Thanh minh
Trực: Thành (Tốt cho xuất hành, khai trương, giá thú. Tránh kiện tụng, tranh chấp.)
Loading ...
Dương lịch
13
Tháng 4
Âm lịch
23
Tháng 2
Ngày Hắc đạo
Thứ Năm ngày 13 tháng 2 năm 2023
(23-02-2023) - âm lịch

Ngày Tân Sửu, Tháng Ất Mão, Năm Quý Mão
Ngũ hành: Bích Thượng Thổ
Tiết khí: Thanh minh
Trực: Thu (Thu hoạch tốt. Kỵ khởi công, xuất hành, an táng)
Dương lịch
14
Tháng 4
Âm lịch
24
Tháng 2
Ngày Hoàng đạo
Thứ Sáu ngày 14 tháng 2 năm 2023
(24-02-2023) - âm lịch

Ngày Nhâm Dần, Tháng Ất Mão, Năm Quý Mão
Ngũ hành: Kim Bạch Kim
Tiết khí: Thanh minh
Trực: Khai (Tốt mọi việc trừ động thổ, an táng)
Dương lịch
15
Tháng 4
Âm lịch
25
Tháng 2
Ngày Hoàng đạo
Thứ Bảy ngày 15 tháng 2 năm 2023
(25-02-2023) - âm lịch

Ngày Quý Mão, Tháng Ất Mão, Năm Quý Mão
Ngũ hành: Kim Bạch Kim
Tiết khí: Thanh minh
Trực: Bế (Xấu mọi việc trừ đắp đê, lấp hố, rãnh)
Dương lịch
16
Tháng 4
Âm lịch
26
Tháng 2
Ngày Hắc đạo
Chủ Nhật ngày 16 tháng 2 năm 2023
(26-02-2023) - âm lịch

Ngày Giáp Thìn, Tháng Ất Mão, Năm Quý Mão
Ngũ hành: Phú Đăng Hỏa
Tiết khí: Thanh minh
Trực: Kiến (Tốt với xuất hành, giá thú nhưng tránh động thổ.)
Dương lịch
17
Tháng 4
Âm lịch
27
Tháng 2
Ngày Hắc đạo
Thứ Hai ngày 17 tháng 2 năm 2023
(27-02-2023) - âm lịch

Ngày Ất Tị, Tháng Ất Mão, Năm Quý Mão
Ngũ hành: Phú Đăng Hỏa
Tiết khí: Thanh minh
Trực: Trừ (Tốt mọi việc)
Dương lịch
18
Tháng 4
Âm lịch
28
Tháng 2
Ngày Hoàng đạo
Thứ Ba ngày 18 tháng 2 năm 2023
(28-02-2023) - âm lịch

Ngày Bính Ngọ, Tháng Ất Mão, Năm Quý Mão
Ngũ hành: Thiên Hà Thủy
Tiết khí: Thanh minh
Trực: Mãn (Nên cầu tài, cầu phúc, tế tự.)
Loading ...
Dương lịch
19
Tháng 4
Âm lịch
29
Tháng 2
Ngày Hoàng đạo
Thứ Tư ngày 19 tháng 2 năm 2023
(29-02-2023) - âm lịch

Ngày Đinh Mùi, Tháng Ất Mão, Năm Quý Mão
Ngũ hành: Thiên Hà Thủy
Tiết khí: Thanh minh
Trực: Bình (Tốt mọi việc)
Dương lịch
20
Tháng 4
Âm lịch
1
Tháng 3
Ngày Hoàng đạo
Thứ Năm ngày 20 tháng 3 năm 2023
(01-03-2023) - âm lịch

Ngày Mậu Thân, Tháng Bính Thìn, Năm Quý Mão
Ngũ hành: Đại Dịch Thổ
Tiết khí: Cốc vũ
Trực: Định (Tốt về cầu tài, ký hợp đồng, yến tiệc. Tránh kiện tụng, tranh chấp, chữa bệnh.)
Dương lịch
21
Tháng 4
Âm lịch
2
Tháng 3
Ngày Hoàng đạo
Thứ Sáu ngày 21 tháng 3 năm 2023
(02-03-2023) - âm lịch

Ngày Kỷ Dậu, Tháng Bính Thìn, Năm Quý Mão
Ngũ hành: Đại Dịch Thổ
Tiết khí: Cốc vũ
Trực: Chấp (Tốt cho khởi công xây dựng. Tránh xuất hành, di chuyển, khai trương.)
Dương lịch
22
Tháng 4
Âm lịch
3
Tháng 3
Ngày Hắc đạo
Thứ Bảy ngày 22 tháng 3 năm 2023
(03-03-2023) - âm lịch

Ngày Canh Tuất, Tháng Bính Thìn, Năm Quý Mão
Ngũ hành: Thoa Xuyến Kim
Tiết khí: Cốc vũ
Trực: Phá (Nên chữa bệnh, phá dỡ nhà, đồ vật.)
Dương lịch
23
Tháng 4
Âm lịch
4
Tháng 3
Ngày Hoàng đạo
Chủ Nhật ngày 23 tháng 3 năm 2023
(04-03-2023) - âm lịch

Ngày Tân Hợi, Tháng Bính Thìn, Năm Quý Mão
Ngũ hành: Thoa Xuyến Kim
Tiết khí: Cốc vũ
Trực: Nguy (Xấu mọi việc)
Dương lịch
24
Tháng 4
Âm lịch
5
Tháng 3
Ngày Hắc đạo
Thứ Hai ngày 24 tháng 3 năm 2023
(05-03-2023) - âm lịch

Ngày Nhâm Tý, Tháng Bính Thìn, Năm Quý Mão
Ngũ hành: Tang Đồ Mộc
Tiết khí: Cốc vũ
Trực: Thành (Tốt cho xuất hành, khai trương, giá thú. Tránh kiện tụng, tranh chấp.)
Loading ...
Dương lịch
25
Tháng 4
Âm lịch
6
Tháng 3
Ngày Hắc đạo
Thứ Ba ngày 25 tháng 3 năm 2023
(06-03-2023) - âm lịch

Ngày Quý Sửu, Tháng Bính Thìn, Năm Quý Mão
Ngũ hành: Tang Đồ Mộc
Tiết khí: Cốc vũ
Trực: Thu (Thu hoạch tốt. Kỵ khởi công, xuất hành, an táng)
Dương lịch
26
Tháng 4
Âm lịch
7
Tháng 3
Ngày Hoàng đạo
Thứ Tư ngày 26 tháng 3 năm 2023
(07-03-2023) - âm lịch

Ngày Giáp Dần, Tháng Bính Thìn, Năm Quý Mão
Ngũ hành: Đại Khê Thủy
Tiết khí: Cốc vũ
Trực: Khai (Tốt mọi việc trừ động thổ, an táng)
Dương lịch
27
Tháng 4
Âm lịch
8
Tháng 3
Ngày Hắc đạo
Thứ Năm ngày 27 tháng 3 năm 2023
(08-03-2023) - âm lịch

Ngày Ất Mão, Tháng Bính Thìn, Năm Quý Mão
Ngũ hành: Đại Khê Thủy
Tiết khí: Cốc vũ
Trực: Bế (Xấu mọi việc trừ đắp đê, lấp hố, rãnh)
Dương lịch
28
Tháng 4
Âm lịch
9
Tháng 3
Ngày Hoàng đạo
Thứ Sáu ngày 28 tháng 3 năm 2023
(09-03-2023) - âm lịch

Ngày Bính Thìn, Tháng Bính Thìn, Năm Quý Mão
Ngũ hành: Sa Trung Thổ
Tiết khí: Cốc vũ
Trực: Kiến (Tốt với xuất hành, giá thú nhưng tránh động thổ.)
Dương lịch
29
Tháng 4
Âm lịch
10
Tháng 3
Ngày Hoàng đạo
Thứ Bảy ngày 29 tháng 3 năm 2023
(10-03-2023) - âm lịch

Ngày Đinh Tị, Tháng Bính Thìn, Năm Quý Mão
Ngũ hành: Sa Trung Thổ
Tiết khí: Cốc vũ
Trực: Trừ (Tốt mọi việc)
Dương lịch
30
Tháng 4
Âm lịch
11
Tháng 3
Ngày Hắc đạo
Chủ Nhật ngày 30 tháng 3 năm 2023
(11-03-2023) - âm lịch

Ngày Mậu Ngọ, Tháng Bính Thìn, Năm Quý Mão
Ngũ hành: Thiên Thượng Hỏa
Tiết khí: Cốc vũ
Trực: Mãn (Nên cầu tài, cầu phúc, tế tự.)
Xem ngày 28-02-2035 tốt xấu - Âm lịch 21-01-2035 Xem ngày 18-04-1953 tốt xấu - Âm lịch 05-03-1953 Xem ngày 03-02-1983 tốt xấu - Âm lịch 21-12-1982 Xem ngày 15-07-1951 tốt xấu - Âm lịch 12-06-1951 Xem ngày 19-12-1962 tốt xấu - Âm lịch 23-11-1962 Xem ngày 10-03-2021 tốt xấu - Âm lịch 27-01-2021 Xem ngày 11-05-2034 tốt xấu - Âm lịch 23-03-2034 Xem ngày 08-09-2020 tốt xấu - Âm lịch 21-07-2020 Xem ngày 12-06-2037 tốt xấu - Âm lịch 29-04-2037 Xem ngày 29-08-2042 tốt xấu - Âm lịch 14-07-2042 Xem ngày 03-07-2007 tốt xấu - Âm lịch 19-05-2007 Xem ngày 30-03-1966 tốt xấu - Âm lịch 09-03-1966 Xem ngày 18-12-2044 tốt xấu - Âm lịch 30-10-2044 Xem ngày 12-05-1996 tốt xấu - Âm lịch 25-03-1996 Xem ngày 04-09-1950 tốt xấu - Âm lịch 23-07-1950 Xem ngày 12-06-2016 tốt xấu - Âm lịch 08-05-2016 Xem ngày 18-05-1971 tốt xấu - Âm lịch 24-04-1971 Xem ngày 24-02-2000 tốt xấu - Âm lịch 20-01-2000 Xem ngày 15-05-1963 tốt xấu - Âm lịch 22-04-1963 Xem ngày 23-01-1971 tốt xấu - Âm lịch 27-12-1970 Xem ngày 06-05-2000 tốt xấu - Âm lịch 03-04-2000 Xem ngày 28-01-2046 tốt xấu - Âm lịch 22-12-2045 Xem ngày 20-08-1992 tốt xấu - Âm lịch 22-07-1992 Xem ngày 23-08-2027 tốt xấu - Âm lịch 22-07-2027 Xem ngày 04-04-1951 tốt xấu - Âm lịch 28-02-1951 Xem ngày 28-12-2042 tốt xấu - Âm lịch 17-11-2042 Xem ngày 30-04-1961 tốt xấu - Âm lịch 16-03-1961 Xem ngày 16-10-2043 tốt xấu - Âm lịch 14-09-2043 Xem ngày 28-12-2027 tốt xấu - Âm lịch 01-12-2027 Xem ngày 13-03-1963 tốt xấu - Âm lịch 18-02-1963 Xem ngày 04-11-1963 tốt xấu - Âm lịch 19-09-1963 Xem ngày 19-05-2004 tốt xấu - Âm lịch 01-04-2004 Xem ngày 04-03-1959 tốt xấu - Âm lịch 25-01-1959 Xem ngày 24-07-2018 tốt xấu - Âm lịch 12-06-2018 Xem ngày 30-10-2045 tốt xấu - Âm lịch 21-09-2045 Xem ngày 24-08-1959 tốt xấu - Âm lịch 21-07-1959 Xem ngày 13-06-2012 tốt xấu - Âm lịch 24-04-2012 Xem ngày 10-02-1969 tốt xấu - Âm lịch 24-12-1968 Xem ngày 08-05-2018 tốt xấu - Âm lịch 23-03-2018 Xem ngày 14-01-1978 tốt xấu - Âm lịch 06-12-1977 Xem ngày 15-11-2023 tốt xấu - Âm lịch 03-10-2023 Xem ngày 28-06-1966 tốt xấu - Âm lịch 10-05-1966 Xem ngày 17-12-1968 tốt xấu - Âm lịch 28-10-1968 Xem ngày 08-06-2032 tốt xấu - Âm lịch 01-05-2032 Xem ngày 19-04-2021 tốt xấu - Âm lịch 08-03-2021 Xem ngày 16-02-2033 tốt xấu - Âm lịch 17-01-2033 Xem ngày 20-02-1958 tốt xấu - Âm lịch 03-01-1958 Xem ngày 18-09-2007 tốt xấu - Âm lịch 08-08-2007 Xem ngày 09-03-1992 tốt xấu - Âm lịch 06-02-1992 Xem ngày 17-11-2017 tốt xấu - Âm lịch 29-09-2017 Xem ngày 16-06-1988 tốt xấu - Âm lịch 03-05-1988 Xem ngày 25-03-2050 tốt xấu - Âm lịch 03-03-2050 Xem ngày 26-11-1957 tốt xấu - Âm lịch 06-10-1957 Xem ngày 11-02-2023 tốt xấu - Âm lịch 21-01-2023 Xem ngày 14-01-1970 tốt xấu - Âm lịch 07-12-1969 Xem ngày 04-03-2030 tốt xấu - Âm lịch 01-02-2030 Xem ngày 15-09-2025 tốt xấu - Âm lịch 24-07-2025 Xem ngày 14-06-2000 tốt xấu - Âm lịch 13-05-2000 Xem ngày 16-11-1968 tốt xấu - Âm lịch 26-09-1968 Xem ngày 18-10-2033 tốt xấu - Âm lịch 26-09-2033 Xem ngày 04-02-2042 tốt xấu - Âm lịch 14-01-2042 Xem ngày 10-08-1980 tốt xấu - Âm lịch 30-06-1980 Xem ngày 05-08-2047 tốt xấu - Âm lịch 14-06-2047 Xem ngày 10-05-1991 tốt xấu - Âm lịch 26-03-1991 Xem ngày 29-12-2028 tốt xấu - Âm lịch 14-11-2028 Xem ngày 07-11-1974 tốt xấu - Âm lịch 24-09-1974 Xem ngày 01-07-2030 tốt xấu - Âm lịch 01-06-2030 Xem ngày 19-06-2043 tốt xấu - Âm lịch 13-05-2043 Xem ngày 18-08-1991 tốt xấu - Âm lịch 09-07-1991 Xem ngày 26-11-2009 tốt xấu - Âm lịch 10-10-2009 Xem ngày 18-11-2023 tốt xấu - Âm lịch 06-10-2023 Xem ngày 03-12-1975 tốt xấu - Âm lịch 01-11-1975 Xem ngày 19-03-1981 tốt xấu - Âm lịch 14-02-1981 Xem ngày 02-11-1962 tốt xấu - Âm lịch 06-10-1962 Xem ngày 06-12-2022 tốt xấu - Âm lịch 13-11-2022 Xem ngày 19-04-1994 tốt xấu - Âm lịch 09-03-1994 Xem ngày 14-02-1990 tốt xấu - Âm lịch 19-01-1990 Xem ngày 22-11-1965 tốt xấu - Âm lịch Xem ngày 08-08-1974 tốt xấu - Âm lịch Xem ngày 09-01-2036 tốt xấu - Âm lịch 12-12-2035 Xem ngày 09-07-1985 tốt xấu - Âm lịch 22-05-1985 Xem ngày 08-01-1997 tốt xấu - Âm lịch 30-11-1996 Xem ngày 26-06-1954 tốt xấu - Âm lịch 26-05-1954 Xem ngày 26-06-1953 tốt xấu - Âm lịch 16-05-1953 Xem ngày 23-08-2039 tốt xấu - Âm lịch 04-07-2039 Xem ngày 03-07-2000 tốt xấu - Âm lịch 02-06-2000 Xem ngày 19-12-2037 tốt xấu - Âm lịch 13-11-2037 Xem ngày 24-02-2047 tốt xấu - Âm lịch 30-01-2047 Xem ngày 09-02-2006 tốt xấu - Âm lịch 12-01-2006 Xem ngày 18-01-2039 tốt xấu - Âm lịch 24-12-2038 Xem ngày 20-12-1998 tốt xấu - Âm lịch 02-11-1998 Xem ngày 13-10-2026 tốt xấu - Âm lịch 04-09-2026 Xem ngày 14-07-2037 tốt xấu - Âm lịch 02-06-2037 Xem ngày 13-03-2033 tốt xấu - Âm lịch 13-02-2033 Xem ngày 19-03-2022 tốt xấu - Âm lịch 17-02-2022 Xem ngày 23-07-1959 tốt xấu - Âm lịch Xem ngày 19-03-2033 tốt xấu - Âm lịch 19-02-2033 Xem ngày 05-08-1986 tốt xấu - Âm lịch 30-06-1986 Xem ngày 19-07-1958 tốt xấu - Âm lịch 03-06-1958 Xem ngày 01-04-2043 tốt xấu - Âm lịch 22-02-2043 Xem ngày 07-10-2049 tốt xấu - Âm lịch 11-09-2049 Xem ngày 11-09-1952 tốt xấu - Âm lịch 23-07-1952 Xem ngày 13-11-1976 tốt xấu - Âm lịch 22-09-1976 Xem ngày 03-02-2043 tốt xấu - Âm lịch 24-12-2042 Xem ngày 06-01-1950 tốt xấu - Âm lịch Xem ngày 11-07-1967 tốt xấu - Âm lịch 04-06-1967 Xem ngày 28-04-2003 tốt xấu - Âm lịch 27-03-2003 Xem ngày 26-05-1994 tốt xấu - Âm lịch 16-04-1994 Xem ngày 02-01-1962 tốt xấu - Âm lịch 26-11-1961 Xem ngày 28-09-1954 tốt xấu - Âm lịch 02-09-1954 Xem ngày 19-06-1973 tốt xấu - Âm lịch 19-05-1973 Xem ngày 15-11-1989 tốt xấu - Âm lịch 18-10-1989 Xem ngày 25-05-1982 tốt xấu - Âm lịch 03-04-1982 Xem ngày 05-06-1992 tốt xấu - Âm lịch 05-05-1992 Xem ngày 09-03-2022 tốt xấu - Âm lịch 07-02-2022 Xem ngày 03-12-1982 tốt xấu - Âm lịch 19-10-1982 Xem ngày 29-07-2002 tốt xấu - Âm lịch 20-06-2002 Xem ngày 07-11-1959 tốt xấu - Âm lịch 07-10-1959 Xem ngày 01-07-1977 tốt xấu - Âm lịch 15-05-1977 Xem ngày 01-11-2035 tốt xấu - Âm lịch 02-10-2035 Xem ngày 23-04-1963 tốt xấu - Âm lịch 30-03-1963 Xem ngày 19-09-1974 tốt xấu - Âm lịch 04-08-1974 Xem ngày 13-12-2044 tốt xấu - Âm lịch 25-10-2044 Xem ngày 16-02-2022 tốt xấu - Âm lịch 16-01-2022 Xem ngày 21-10-1970 tốt xấu - Âm lịch 22-09-1970 Xem ngày 05-03-2049 tốt xấu - Âm lịch 02-02-2049 Xem ngày 12-03-1985 tốt xấu - Âm lịch 21-02-1985 Xem ngày 03-12-1988 tốt xấu - Âm lịch 25-10-1988 Xem ngày 16-05-2030 tốt xấu - Âm lịch 15-04-2030 Xem ngày 27-01-1971 tốt xấu - Âm lịch 01-01-1971 Xem ngày 09-09-2006 tốt xấu - Âm lịch 17-07-2006 Xem ngày 16-08-1960 tốt xấu - Âm lịch 24-06-1960 Xem ngày 14-05-2042 tốt xấu - Âm lịch 25-03-2042 Xem ngày 24-09-1964 tốt xấu - Âm lịch 19-08-1964 Xem ngày 21-03-1970 tốt xấu - Âm lịch 14-02-1970 Xem ngày 18-02-1964 tốt xấu - Âm lịch 06-01-1964 Xem ngày 25-04-1988 tốt xấu - Âm lịch 10-03-1988 Xem ngày 24-08-1972 tốt xấu - Âm lịch 16-07-1972 Xem ngày 22-12-2050 tốt xấu - Âm lịch 09-11-2050 Xem ngày 07-02-2046 tốt xấu - Âm lịch 02-01-2046 Xem ngày 12-05-2038 tốt xấu - Âm lịch 09-04-2038 Xem ngày 06-01-1991 tốt xấu - Âm lịch Xem ngày 06-08-1985 tốt xấu - Âm lịch 20-06-1985 Xem ngày 19-10-2019 tốt xấu - Âm lịch 21-09-2019 Xem ngày 12-09-1997 tốt xấu - Âm lịch 11-08-1997 Xem ngày 24-10-1995 tốt xấu - Âm lịch 01-09-1995 Xem ngày 21-10-2010 tốt xấu - Âm lịch 14-09-2010 Xem ngày 10-12-1975 tốt xấu - Âm lịch 08-11-1975 Xem ngày 25-10-1956 tốt xấu - Âm lịch 22-09-1956 Xem ngày 16-11-1972 tốt xấu - Âm lịch 11-10-1972 Xem ngày 07-02-2020 tốt xấu - Âm lịch 14-01-2020 Xem ngày 04-06-1987 tốt xấu - Âm lịch 09-05-1987 Xem ngày 20-12-2013 tốt xấu - Âm lịch 18-11-2013 Xem ngày 07-06-2046 tốt xấu - Âm lịch 04-05-2046 Xem ngày 20-11-1957 tốt xấu - Âm lịch 29-09-1957 Xem ngày 22-06-1990 tốt xấu - Âm lịch 30-05-1990 Xem ngày 06-03-1984 tốt xấu - Âm lịch 04-02-1984 Xem ngày 20-05-1961 tốt xấu - Âm lịch 07-04-1961 Xem ngày 18-03-2036 tốt xấu - Âm lịch 21-02-2036 Xem ngày 31-10-1971 tốt xấu - Âm lịch 13-09-1971 Xem ngày 21-10-1996 tốt xấu - Âm lịch 10-09-1996 Xem ngày 02-03-1973 tốt xấu - Âm lịch 28-01-1973 Xem ngày 18-01-1983 tốt xấu - Âm lịch 05-12-1982 Xem ngày 11-01-1974 tốt xấu - Âm lịch 19-12-1973 Xem ngày 20-03-1952 tốt xấu - Âm lịch 25-02-1952 Xem ngày 03-11-2004 tốt xấu - Âm lịch 21-09-2004 Xem ngày 15-10-2028 tốt xấu - Âm lịch 27-08-2028 Xem ngày 11-07-2027 tốt xấu - Âm lịch 08-06-2027 Xem ngày 08-10-1954 tốt xấu - Âm lịch Xem ngày 22-09-2019 tốt xấu - Âm lịch 24-08-2019 Xem ngày 03-07-1996 tốt xấu - Âm lịch 18-05-1996 Xem ngày 29-03-1963 tốt xấu - Âm lịch 05-03-1963 Xem ngày 26-03-1986 tốt xấu - Âm lịch 17-02-1986 Xem ngày 25-02-2022 tốt xấu - Âm lịch 25-01-2022 Xem ngày 11-05-2042 tốt xấu - Âm lịch 22-03-2042 Xem ngày 10-04-1979 tốt xấu - Âm lịch 14-03-1979 Xem ngày 15-03-1957 tốt xấu - Âm lịch 15-02-1957 Xem ngày 08-11-1978 tốt xấu - Âm lịch Xem ngày 23-09-1959 tốt xấu - Âm lịch Xem ngày 29-02-2040 tốt xấu - Âm lịch 18-01-2040 Xem ngày 15-11-2006 tốt xấu - Âm lịch 25-09-2006 Xem ngày 17-09-1963 tốt xấu - Âm lịch 30-07-1963 Xem ngày 23-11-2005 tốt xấu - Âm lịch 22-10-2005 Xem ngày 27-07-2035 tốt xấu - Âm lịch 23-06-2035 Xem ngày 01-12-2028 tốt xấu - Âm lịch 16-10-2028 Xem ngày 18-08-1970 tốt xấu - Âm lịch 17-07-1970 Xem ngày 28-12-1972 tốt xấu - Âm lịch 23-11-1972 Xem ngày 03-05-1996 tốt xấu - Âm lịch 16-03-1996 Xem ngày 14-08-1962 tốt xấu - Âm lịch 15-07-1962 Xem ngày 25-03-1953 tốt xấu - Âm lịch 11-02-1953 Xem ngày 13-01-2008 tốt xấu - Âm lịch 06-12-2007 Xem ngày 29-12-1972 tốt xấu - Âm lịch 24-11-1972 Xem ngày 17-07-1972 tốt xấu - Âm lịch 07-06-1972 Xem ngày 29-05-2013 tốt xấu - Âm lịch 20-04-2013 Xem ngày 23-01-2005 tốt xấu - Âm lịch 14-12-2004 Xem ngày 09-07-2035 tốt xấu - Âm lịch 05-06-2035 Xem ngày 10-05-2012 tốt xấu - Âm lịch 20-04-2012 Xem ngày 24-09-2020 tốt xấu - Âm lịch 08-08-2020 Xem ngày 15-12-2039 tốt xấu - Âm lịch 01-11-2039 Xem ngày 03-06-2010 tốt xấu - Âm lịch 21-04-2010 Xem ngày 17-08-2028 tốt xấu - Âm lịch 27-06-2028 Xem ngày 18-06-1978 tốt xấu - Âm lịch 13-05-1978 Xem ngày 06-02-1959 tốt xấu - Âm lịch 29-12-1958 Xem ngày 17-04-2025 tốt xấu - Âm lịch 20-03-2025 Xem ngày 06-06-2017 tốt xấu - Âm lịch 12-05-2017 Xem ngày 08-11-1988 tốt xấu - Âm lịch Xem ngày 20-01-1964 tốt xấu - Âm lịch Xem ngày 02-08-1964 tốt xấu - Âm lịch 25-06-1964 Xem ngày 21-07-1978 tốt xấu - Âm lịch 17-06-1978 Xem ngày 08-04-1989 tốt xấu - Âm lịch 03-03-1989 Xem ngày 12-07-1990 tốt xấu - Âm lịch 20-05-1990 Xem ngày 02-03-2045 tốt xấu - Âm lịch 14-01-2045 Xem ngày 13-11-2047 tốt xấu - Âm lịch 26-09-2047 Xem ngày 15-04-1993 tốt xấu - Âm lịch 24-03-1993 Xem ngày 26-10-2008 tốt xấu - Âm lịch 28-09-2008 Xem ngày 21-03-2030 tốt xấu - Âm lịch 18-02-2030 Xem ngày 26-05-2007 tốt xấu - Âm lịch 10-04-2007 Xem ngày 17-04-1974 tốt xấu - Âm lịch 25-03-1974 Xem ngày 16-05-1967 tốt xấu - Âm lịch 08-04-1967 Xem ngày 18-05-1984 tốt xấu - Âm lịch 18-04-1984 Xem ngày 11-01-2041 tốt xấu - Âm lịch 09-12-2040 Xem ngày 25-03-2013 tốt xấu - Âm lịch 14-02-2013 Xem ngày 31-03-1986 tốt xấu - Âm lịch 22-02-1986 Xem ngày 24-03-2050 tốt xấu - Âm lịch 02-03-2050 Xem ngày 13-01-2042 tốt xấu - Âm lịch 22-12-2041 Xem ngày 03-02-2024 tốt xấu - Âm lịch 24-12-2023 Xem ngày 18-02-1974 tốt xấu - Âm lịch 27-01-1974 Xem ngày 04-09-2031 tốt xấu - Âm lịch 18-07-2031 Xem ngày 29-05-1966 tốt xấu - Âm lịch 10-04-1966 Xem ngày 08-08-1980 tốt xấu - Âm lịch Xem ngày 29-04-2048 tốt xấu - Âm lịch 17-03-2048 Xem ngày 30-01-1983 tốt xấu - Âm lịch 17-12-1982 Xem ngày 07-02-1966 tốt xấu - Âm lịch 18-01-1966 Xem ngày 11-02-2016 tốt xấu - Âm lịch 04-01-2016 Xem ngày 11-04-2025 tốt xấu - Âm lịch 14-03-2025 Xem ngày 18-05-2039 tốt xấu - Âm lịch 26-04-2039 Xem ngày 27-11-1964 tốt xấu - Âm lịch 24-10-1964 Xem ngày 16-03-1965 tốt xấu - Âm lịch 14-02-1965 Xem ngày 08-03-1997 tốt xấu - Âm lịch 30-01-1997 Xem ngày 07-12-1965 tốt xấu - Âm lịch Xem ngày 17-09-1979 tốt xấu - Âm lịch 26-07-1979 Xem ngày 30-11-2014 tốt xấu - Âm lịch 09-10-2014 Xem ngày 01-03-1969 tốt xấu - Âm lịch 14-01-1969 Xem ngày 02-11-1987 tốt xấu - Âm lịch 11-09-1987 Xem ngày 24-08-2006 tốt xấu - Âm lịch 01-07-2006 Xem ngày 27-12-1972 tốt xấu - Âm lịch 22-11-1972 Xem ngày 21-01-1961 tốt xấu - Âm lịch 05-12-1960 Xem ngày 16-04-2029 tốt xấu - Âm lịch 03-03-2029 Xem ngày 17-03-1998 tốt xấu - Âm lịch 19-02-1998 Xem ngày 28-02-2044 tốt xấu - Âm lịch 30-01-2044 Xem ngày 13-07-2003 tốt xấu - Âm lịch 14-06-2003 Xem ngày 02-06-1966 tốt xấu - Âm lịch 14-04-1966 Xem ngày 03-01-2031 tốt xấu - Âm lịch 10-12-2030 Xem ngày 02-02-2002 tốt xấu - Âm lịch 21-12-2001 Xem ngày 27-11-1981 tốt xấu - Âm lịch 02-11-1981 Xem ngày 26-08-1978 tốt xấu - Âm lịch 23-07-1978 Xem ngày 02-12-2037 tốt xấu - Âm lịch 26-10-2037 Xem ngày 30-07-1991 tốt xấu - Âm lịch 19-06-1991 Xem ngày 20-10-2010 tốt xấu - Âm lịch 13-09-2010 Xem ngày 18-12-1999 tốt xấu - Âm lịch 11-11-1999 Xem ngày 20-05-2022 tốt xấu - Âm lịch 20-04-2022 Xem ngày 15-10-2013 tốt xấu - Âm lịch 11-09-2013 Xem ngày 17-01-2019 tốt xấu - Âm lịch 12-12-2018 Xem ngày 29-03-1981 tốt xấu - Âm lịch 24-02-1981 Xem ngày 01-01-1982 tốt xấu - Âm lịch 07-12-1981 Xem ngày 22-11-1970 tốt xấu - Âm lịch Xem ngày 03-08-2043 tốt xấu - Âm lịch 28-06-2043 Xem ngày 03-12-2043 tốt xấu - Âm lịch 03-11-2043 Xem ngày 02-06-1958 tốt xấu - Âm lịch 15-04-1958 Xem ngày 15-09-2045 tốt xấu - Âm lịch 05-08-2045 Xem ngày 15-02-2009 tốt xấu - Âm lịch 21-01-2009 Xem ngày 02-12-2009 tốt xấu - Âm lịch 16-10-2009 Xem ngày 21-05-1955 tốt xấu - Âm lịch Xem ngày 19-02-2030 tốt xấu - Âm lịch 18-01-2030 Xem ngày 15-06-1969 tốt xấu - Âm lịch 01-05-1969 Xem ngày 27-10-1999 tốt xấu - Âm lịch 19-09-1999 Xem ngày 03-04-2032 tốt xấu - Âm lịch 24-02-2032 Xem ngày 02-02-1985 tốt xấu - Âm lịch 13-01-1985 Xem ngày 06-08-1969 tốt xấu - Âm lịch 24-06-1969 Xem ngày 15-07-2005 tốt xấu - Âm lịch 10-06-2005 Xem ngày 22-11-2018 tốt xấu - Âm lịch 16-10-2018 Xem ngày 11-01-1965 tốt xấu - Âm lịch 09-12-1964 Xem ngày 31-03-1979 tốt xấu - Âm lịch 04-03-1979 Xem ngày 14-09-2037 tốt xấu - Âm lịch 05-08-2037 Xem ngày 12-11-1990 tốt xấu - Âm lịch 26-09-1990 Xem ngày 06-08-1957 tốt xấu - Âm lịch 11-07-1957 Xem ngày 02-11-2002 tốt xấu - Âm lịch 28-09-2002 Xem ngày 06-08-1989 tốt xấu - Âm lịch 06-07-1989 Xem ngày 23-04-2001 tốt xấu - Âm lịch 01-04-2001 Xem ngày 19-02-2020 tốt xấu - Âm lịch 26-01-2020 Xem ngày 27-06-1990 tốt xấu - Âm lịch 05-05-1990 Xem ngày 09-05-1996 tốt xấu - Âm lịch 22-03-1996 Xem ngày 04-03-1972 tốt xấu - Âm lịch 19-01-1972 Xem ngày 12-02-1996 tốt xấu - Âm lịch 24-12-1995 Xem ngày 09-10-1968 tốt xấu - Âm lịch 18-08-1968 Xem ngày 13-06-2034 tốt xấu - Âm lịch 27-04-2034 Xem ngày 24-03-2035 tốt xấu - Âm lịch 15-02-2035 Xem ngày 17-01-2011 tốt xấu - Âm lịch 14-12-2010 Xem ngày 20-07-1999 tốt xấu - Âm lịch 08-06-1999 Xem ngày 02-06-2045 tốt xấu - Âm lịch 17-04-2045 Xem ngày 12-01-1971 tốt xấu - Âm lịch 16-12-1970 Xem ngày 03-03-2049 tốt xấu - Âm lịch 30-01-2049 Xem ngày 28-07-2032 tốt xấu - Âm lịch 22-06-2032 Xem ngày 31-07-1954 tốt xấu - Âm lịch 02-07-1954 Xem ngày 22-01-2043 tốt xấu - Âm lịch 12-12-2042 Xem ngày 18-05-1989 tốt xấu - Âm lịch 14-04-1989 Xem ngày 23-11-1967 tốt xấu - Âm lịch 22-10-1967 Xem ngày 22-06-2012 tốt xấu - Âm lịch 04-05-2012 Xem ngày 07-07-2023 tốt xấu - Âm lịch 20-05-2023 Xem ngày 16-09-1994 tốt xấu - Âm lịch 11-08-1994 Xem ngày 28-02-2017 tốt xấu - Âm lịch 03-02-2017 Xem ngày 09-11-1964 tốt xấu - Âm lịch 06-10-1964 Xem ngày 14-11-2032 tốt xấu - Âm lịch 12-10-2032 Xem ngày 02-04-1993 tốt xấu - Âm lịch 11-03-1993 Xem ngày 21-05-1983 tốt xấu - Âm lịch Xem ngày 12-06-1984 tốt xấu - Âm lịch 14-05-1984 Xem ngày 11-02-2032 tốt xấu - Âm lịch 01-01-2032 Xem ngày 24-01-1983 tốt xấu - Âm lịch 11-12-1982 Xem ngày 24-12-2030 tốt xấu - Âm lịch 30-11-2030 Xem ngày 22-11-1975 tốt xấu - Âm lịch Xem ngày 02-07-2030 tốt xấu - Âm lịch 02-06-2030 Xem ngày 16-10-1997 tốt xấu - Âm lịch 16-09-1997 Xem ngày 01-03-2046 tốt xấu - Âm lịch 24-01-2046 Xem ngày 07-07-2013 tốt xấu - Âm lịch 30-05-2013 Xem ngày 01-01-2003 tốt xấu - Âm lịch 29-11-2002 Xem ngày 22-01-2007 tốt xấu - Âm lịch 04-12-2006 Xem ngày 08-10-2010 tốt xấu - Âm lịch 01-09-2010 Xem ngày 23-02-2015 tốt xấu - Âm lịch 05-01-2015 Xem ngày 11-11-1952 tốt xấu - Âm lịch 24-09-1952 Xem ngày 18-02-2038 tốt xấu - Âm lịch 15-01-2038 Xem ngày 18-03-1958 tốt xấu - Âm lịch 29-01-1958 Xem ngày 24-01-1952 tốt xấu - Âm lịch 28-12-1951 Xem ngày 24-11-2022 tốt xấu - Âm lịch 01-11-2022 Xem ngày 30-12-2021 tốt xấu - Âm lịch 27-11-2021 Xem ngày 13-05-2003 tốt xấu - Âm lịch 13-04-2003 Xem ngày 26-04-2044 tốt xấu - Âm lịch 29-03-2044 Xem ngày 16-02-2050 tốt xấu - Âm lịch 25-01-2050 Xem ngày 08-09-1991 tốt xấu - Âm lịch Xem ngày 01-07-1972 tốt xấu - Âm lịch 21-05-1972 Xem ngày 20-06-2013 tốt xấu - Âm lịch 13-05-2013 Xem ngày 24-12-2000 tốt xấu - Âm lịch 29-11-2000 Xem ngày 30-08-2010 tốt xấu - Âm lịch 21-07-2010 Xem ngày 31-01-1993 tốt xấu - Âm lịch 09-01-1993 Xem ngày 11-05-2039 tốt xấu - Âm lịch 19-04-2039 Xem ngày 31-07-2011 tốt xấu - Âm lịch 01-07-2011 Xem ngày 15-11-1958 tốt xấu - Âm lịch 05-10-1958 Xem ngày 01-08-1965 tốt xấu - Âm lịch 05-07-1965 Xem ngày 27-01-1960 tốt xấu - Âm lịch 29-12-1959 Xem ngày 18-01-2002 tốt xấu - Âm lịch 06-12-2001 Xem ngày 26-09-1963 tốt xấu - Âm lịch 09-08-1963 Xem ngày 03-07-2011 tốt xấu - Âm lịch 03-06-2011 Xem ngày 20-06-1971 tốt xấu - Âm lịch 28-05-1971 Xem ngày 24-12-2048 tốt xấu - Âm lịch 20-11-2048 Xem ngày 23-06-1952 tốt xấu - Âm lịch 02-05-1952 Xem ngày 12-03-1952 tốt xấu - Âm lịch 17-02-1952 Xem ngày 12-01-1968 tốt xấu - Âm lịch 13-12-1967 Xem ngày 15-10-1976 tốt xấu - Âm lịch 22-08-1976 Xem ngày 11-01-2050 tốt xấu - Âm lịch 18-12-2049 Xem ngày 25-08-1953 tốt xấu - Âm lịch 17-07-1953 Xem ngày 12-05-1980 tốt xấu - Âm lịch 28-03-1980 Xem ngày 24-08-2031 tốt xấu - Âm lịch 07-07-2031 Xem ngày 30-12-1972 tốt xấu - Âm lịch 25-11-1972 Xem ngày 03-11-1982 tốt xấu - Âm lịch 18-09-1982 Xem ngày 18-10-1980 tốt xấu - Âm lịch 10-09-1980 Xem ngày 11-12-2036 tốt xấu - Âm lịch 24-10-2036 Xem ngày 16-07-2009 tốt xấu - Âm lịch 24-05-2009 Xem ngày 07-02-1997 tốt xấu - Âm lịch 01-01-1997 Xem ngày 28-10-2040 tốt xấu - Âm lịch 23-09-2040 Xem ngày 04-05-1997 tốt xấu - Âm lịch 28-03-1997 Xem ngày 16-11-2012 tốt xấu - Âm lịch 03-10-2012 Xem ngày 17-01-1953 tốt xấu - Âm lịch 03-12-1952 Xem ngày 07-01-1956 tốt xấu - Âm lịch 25-11-1955 Xem ngày 28-10-1960 tốt xấu - Âm lịch 09-09-1960 Xem ngày 13-01-2014 tốt xấu - Âm lịch 13-12-2013 Xem ngày 15-11-1954 tốt xấu - Âm lịch 20-10-1954 Xem ngày 17-11-1996 tốt xấu - Âm lịch 07-10-1996 Xem ngày 24-09-1990 tốt xấu - Âm lịch 06-08-1990 Xem ngày 24-05-1975 tốt xấu - Âm lịch 14-04-1975 Xem ngày 02-03-1977 tốt xấu - Âm lịch 13-01-1977 Xem ngày 30-01-1953 tốt xấu - Âm lịch 16-12-1952 Xem ngày 28-08-1967 tốt xấu - Âm lịch 23-07-1967 Xem ngày 24-03-1966 tốt xấu - Âm lịch 03-03-1966 Xem ngày 16-12-2003 tốt xấu - Âm lịch 23-11-2003 Xem ngày 30-10-1987 tốt xấu - Âm lịch 08-09-1987 Xem ngày 13-12-1978 tốt xấu - Âm lịch 14-11-1978 Xem ngày 05-11-2009 tốt xấu - Âm lịch 19-09-2009 Xem ngày 21-09-2050 tốt xấu - Âm lịch 06-08-2050 Xem ngày 19-07-2050 tốt xấu - Âm lịch 01-06-2050 Xem ngày 17-11-2008 tốt xấu - Âm lịch 20-10-2008 Xem ngày 22-11-1952 tốt xấu - Âm lịch Xem ngày 10-09-2040 tốt xấu - Âm lịch 05-08-2040 Xem ngày 24-10-1969 tốt xấu - Âm lịch 14-09-1969 Xem ngày 29-04-2024 tốt xấu - Âm lịch 21-03-2024 Xem ngày 12-06-2013 tốt xấu - Âm lịch 05-05-2013 Xem ngày 31-05-2015 tốt xấu - Âm lịch 14-04-2015 Xem ngày 04-12-2039 tốt xấu - Âm lịch 19-10-2039 Xem ngày 01-10-2022 tốt xấu - Âm lịch 06-09-2022 Xem ngày 08-01-1975 tốt xấu - Âm lịch 27-11-1974 Xem ngày 17-01-1952 tốt xấu - Âm lịch 21-12-1951 Xem ngày 09-03-1962 tốt xấu - Âm lịch 04-02-1962 Xem ngày 24-07-1956 tốt xấu - Âm lịch 17-06-1956 Xem ngày 18-09-2046 tốt xấu - Âm lịch 18-08-2046 Xem ngày 29-02-2008 tốt xấu - Âm lịch 23-01-2008 Xem ngày 06-07-2002 tốt xấu - Âm lịch 26-05-2002 Xem ngày 03-02-2015 tốt xấu - Âm lịch 15-12-2014 Xem ngày 16-09-1955 tốt xấu - Âm lịch 01-08-1955 Xem ngày 14-12-1972 tốt xấu - Âm lịch 09-11-1972 Xem ngày 17-09-2044 tốt xấu - Âm lịch 26-07-2044 Xem ngày 01-11-1950 tốt xấu - Âm lịch 22-09-1950 Xem ngày 16-06-2008 tốt xấu - Âm lịch 13-05-2008 Xem ngày 22-10-1981 tốt xấu - Âm lịch 25-09-1981 Xem ngày 26-04-1970 tốt xấu - Âm lịch 21-03-1970 Xem ngày 02-11-2025 tốt xấu - Âm lịch 13-09-2025 Xem ngày 14-01-2041 tốt xấu - Âm lịch 12-12-2040 Xem ngày 29-12-2006 tốt xấu - Âm lịch 10-11-2006 Xem ngày 30-03-2045 tốt xấu - Âm lịch 12-02-2045 Xem ngày 25-05-2036 tốt xấu - Âm lịch 30-04-2036 Xem ngày 18-10-1991 tốt xấu - Âm lịch 11-09-1991 Xem ngày 24-01-2031 tốt xấu - Âm lịch 02-01-2031 Xem ngày 10-07-2048 tốt xấu - Âm lịch 30-05-2048 Xem ngày 14-01-2002 tốt xấu - Âm lịch 02-12-2001 Xem ngày 26-06-1986 tốt xấu - Âm lịch 20-05-1986 Xem ngày 02-09-2006 tốt xấu - Âm lịch 10-07-2006 Xem ngày 01-06-2035 tốt xấu - Âm lịch 25-04-2035 Xem ngày 27-07-1950 tốt xấu - Âm lịch 13-06-1950 Xem ngày 16-12-2012 tốt xấu - Âm lịch 04-11-2012 Xem ngày 22-09-1969 tốt xấu - Âm lịch 11-08-1969 Xem ngày 23-06-1993 tốt xấu - Âm lịch 04-05-1993 Xem ngày 27-10-2042 tốt xấu - Âm lịch 14-09-2042 Xem ngày 15-04-1980 tốt xấu - Âm lịch 01-03-1980 Xem ngày 09-01-1998 tốt xấu - Âm lịch 12-12-1997 Xem ngày 26-12-2024 tốt xấu - Âm lịch 26-11-2024 Xem ngày 04-03-2008 tốt xấu - Âm lịch 27-01-2008 Xem ngày 20-11-2024 tốt xấu - Âm lịch 20-10-2024 Xem ngày 26-11-2027 tốt xấu - Âm lịch 29-10-2027 Xem ngày 29-06-1955 tốt xấu - Âm lịch 10-05-1955 Xem ngày 18-12-2049 tốt xấu - Âm lịch 24-11-2049 Xem ngày 17-05-1956 tốt xấu - Âm lịch 08-04-1956 Xem ngày 02-07-1952 tốt xấu - Âm lịch 11-05-1952 Xem ngày 29-10-2016 tốt xấu - Âm lịch 29-09-2016 Xem ngày 14-06-2041 tốt xấu - Âm lịch 16-05-2041 Xem ngày 15-06-1951 tốt xấu - Âm lịch 12-05-1951 Xem ngày 12-10-2019 tốt xấu - Âm lịch 14-09-2019 Xem ngày 22-11-2003 tốt xấu - Âm lịch 29-10-2003 Xem ngày 23-09-1977 tốt xấu - Âm lịch Xem ngày 28-04-2015 tốt xấu - Âm lịch 10-03-2015 Xem ngày 03-11-1974 tốt xấu - Âm lịch 20-09-1974 Xem ngày 12-12-2016 tốt xấu - Âm lịch 14-11-2016 Xem ngày 28-04-2031 tốt xấu - Âm lịch 08-03-2031 Xem ngày 06-07-2014 tốt xấu - Âm lịch 10-06-2014 Xem ngày 02-03-1978 tốt xấu - Âm lịch 24-01-1978 Xem ngày 18-09-2049 tốt xấu - Âm lịch 22-08-2049 Xem ngày 25-09-2015 tốt xấu - Âm lịch 13-08-2015 Xem ngày 04-01-1993 tốt xấu - Âm lịch 12-12-1992 Xem ngày 16-08-1955 tốt xấu - Âm lịch 29-06-1955 Xem ngày 29-12-1990 tốt xấu - Âm lịch 13-11-1990 Xem ngày 13-01-2031 tốt xấu - Âm lịch 20-12-2030 Xem ngày 28-07-2005 tốt xấu - Âm lịch 23-06-2005 Xem ngày 26-07-2029 tốt xấu - Âm lịch 16-06-2029 Xem ngày 21-12-1961 tốt xấu - Âm lịch 14-11-1961 Xem ngày 28-04-1984 tốt xấu - Âm lịch 28-03-1984 Xem ngày 07-08-2018 tốt xấu - Âm lịch 26-06-2018 Xem ngày 28-02-1963 tốt xấu - Âm lịch 05-02-1963 Xem ngày 26-03-1964 tốt xấu - Âm lịch 13-02-1964 Xem ngày 20-03-1958 tốt xấu - Âm lịch 01-02-1958 Xem ngày 24-12-2014 tốt xấu - Âm lịch 03-11-2014 Xem ngày 16-06-1963 tốt xấu - Âm lịch 25-04-1963 Xem ngày 22-01-1969 tốt xấu - Âm lịch 05-12-1968 Xem ngày 04-11-1962 tốt xấu - Âm lịch 08-10-1962 Xem ngày 20-09-1951 tốt xấu - Âm lịch 20-08-1951 Xem ngày 20-02-1975 tốt xấu - Âm lịch 10-01-1975 Xem ngày 25-10-1964 tốt xấu - Âm lịch 21-09-1964 Xem ngày 06-04-2003 tốt xấu - Âm lịch 05-03-2003 Xem ngày 06-03-1953 tốt xấu - Âm lịch Xem ngày 20-11-1955 tốt xấu - Âm lịch 07-10-1955 Xem ngày 22-11-1964 tốt xấu - Âm lịch Xem ngày 20-09-2003 tốt xấu - Âm lịch 24-08-2003 Xem ngày 04-04-1985 tốt xấu - Âm lịch 15-02-1985 Xem ngày 29-12-2044 tốt xấu - Âm lịch 11-11-2044 Xem ngày 14-08-1964 tốt xấu - Âm lịch 07-07-1964 Xem ngày 05-05-1990 tốt xấu - Âm lịch 11-04-1990 Xem ngày 17-09-1966 tốt xấu - Âm lịch 03-08-1966 Xem ngày 12-06-1960 tốt xấu - Âm lịch 19-05-1960 Xem ngày 25-07-2010 tốt xấu - Âm lịch 14-06-2010 Xem ngày 20-12-1985 tốt xấu - Âm lịch 09-11-1985 Xem ngày 13-12-1975 tốt xấu - Âm lịch 11-11-1975 Xem ngày 30-06-2037 tốt xấu - Âm lịch 17-05-2037 Xem ngày 20-11-2013 tốt xấu - Âm lịch 18-10-2013 Xem ngày 29-05-2019 tốt xấu - Âm lịch 25-04-2019 Xem ngày 28-06-2041 tốt xấu - Âm lịch 01-06-2041 Xem ngày 19-02-1988 tốt xấu - Âm lịch Xem ngày 22-06-1973 tốt xấu - Âm lịch 22-05-1973 Xem ngày 02-11-1977 tốt xấu - Âm lịch 21-09-1977 Xem ngày 29-09-2032 tốt xấu - Âm lịch 25-08-2032 Xem ngày 24-01-1953 tốt xấu - Âm lịch 10-12-1952 Xem ngày 31-08-2048 tốt xấu - Âm lịch 22-07-2048 Xem ngày 17-03-2005 tốt xấu - Âm lịch 08-02-2005 Xem ngày 30-12-1958 tốt xấu - Âm lịch 20-11-1958 Xem ngày 02-01-1983 tốt xấu - Âm lịch 19-11-1982 Xem ngày 18-09-2047 tốt xấu - Âm lịch 29-07-2047
Loading ...
Loading ...